Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Cahit Selimoğlu İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Marka NOPAIN
Etken Madde Kodu SGKFIE-PARASETAMOL+KAFEIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE51
ATC Açıklaması Psikoleptikler Hariç Parasetamol kombinasyonları
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A05478
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 3,89 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,48 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,36 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek rahatsızlıkları ile karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Böbrek rahatsızlıkları ile karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Akut zehirlenme belirtileri olarak siyanoz, iştahsızlık, uykusuzluk, dispne, anemi, pansitopeni, nötropeni, lökopeni, sarılık, deri kızarıklığı, ateş, kusma, MSS stimülasyonu, depresyon, delirium, koma, vasküler kollaps, konvülsiyon görülebilir. Hepatotoksik doz 10g (140mg/kg), minimal letal doz ise 15g’dır (200mg/kg). Genellikle ilk 48-72 saatte hepatotoksisiteye ait laboratuar bulguları yoktur. Doz aşımı tedavisi olarak gastrik lavaj yapılır veya hasta kusturulur. Parasetamol hepatotoksisitesinin spesifik antidotu olarak oral yoldan 140mg/kg asetil sistein yükleme dozu olarak verildikten sonra, her 4 saatte bir 3 gün süreyle veya plazma parasetamol seviyesi normal düzeye inene kadar 70mg/kg dozunda verilmeye devam edilir. İntoksikasyon durumunda spesifik antidot yanında gerekli ilk müdahale olarak şuuru açık hastalarda kusturma ve mide lavajı uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

Nopain Plus Tablet, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eşlik ettiği durumlarda kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol, klinik etkinliği kanıtlanmış analjezik ve antipiretik etkili bir maddedir. Parasetamol, hipotalamustaki ısı düzenleyici merkezler üzerine direkt etki ile vazodilatasyon ve terlemeye yol açarak, yükselmiş olan vücut ısısını düşürür. Parasetamol ağırlıklı olarak merkezi sinir sisteminde prostaglandin sentezini durdurarak ve daha az oranda periferde ağrı yanıtını bloke ederek etki eder. Kafein ise merkezi sinir sistemini uyarıcı ve beyin kan damarlarını daraltıcı etkileri nedeniyle, hem analjezik etkiyi arttırır, hem de etkinin başlama süresini kısaltır.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol oral olarak alındıktan sonra, mide barsak yoluyla hızla ve hemen hemen tamamen emilir. Maksimal plazma konsantrasyonuna 10-60 dakika içinde ulaşılır. Plazmaya bağlanma oranı % 25’dir. Parasetamol büyük oranda (%90-95) metabolize edilir ve idrarla inaktif metabolitler halinde atılır. Ortalama yarılanma ömrü 1-4 saattir. Kafein de oral olarak alındıktan sonra hızla ve tamamen emilir. Maksimal plazma konsantrasyonuna 15-45 dakika içinde ulaşılır. Proteine bağlanma oranı % 15’dir. Karaciğerde metabolize olur, yarılanma ömrü yaklaşık 3.5 saattir.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Bir tablet 500mg parasetamol, 30mg kafein içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Parasetamol hipoprototrombinemik etkiyi arttırır. Antitrombosit aktivitesi olmadığı için gastrointestinal kanama oluşturmaz. Bu nedenle antikoagülan alan hastalarda asetilsalisilik aside göre daha emniyetle kullanılır.

Oral kontraseptifler, parasetamolün metabolizmasını arttırır ve yarılanma ömrünü azaltırken, kafeinin metabolizmasını inhibe edip, farmakolojik etkisini arttırabilirler.

Mide boşalımını geciktiren ilaçlar, parasetamolün absorpsiyon oranını azaltabilirler. Aktif kömür parasetamolün absorpsiyonunu azaltır. Parasetamol ile birlikte kloramfenikol uygulaması serum seviyesini yükseltir.
Kontraendikasyonlar

Parasetamol veya kafeine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Bu tür bir reaksiyon ortaya çıktığında ilaç kullanımı kesilmelidir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe;

 

Yetişkinlerde ortalama günlük doz 6-8 saat ara ile 1 veya 2 tablettir. 24 saatte toplam 8 tabletten fazla alınmamalıdır.

Çocuklarda; 6-12 yaş arası 6 saatte bir ½ tablet verilir. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması uygun değildir. Çocuklarda 4 saatten daha sık aralarla ve 24 saatte toplam 4 dozdan daha fazla verilmemelidir.

 

Nopain Plus Tablet, hamilelikte ve emziren annelerde ancak doktor tavsiyesiyle ve kontrolünde kullanılmalıdır.

Ruhsat Sahibi

CASEL Ecz. Cahit Selimoğlu İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

14/04/1999 - 190/87

Saklama Koşulları

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tabletlik blister ambalajda.

Uyarılar/Önlemler

Önerilen doz aşılmamalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe, ağrılı durumlarda yetişkinlerde 10, 6-12 yaş arası çocuklarda 5 günden fazla; ateşli durumlarda ise yetişkinlerde  ve çocuklarda 3 günden fazla kullanılmamalıdır. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması uygun değildir. Kardiyovasküler, böbrek ve psikolojik rahatsızlıkları ile karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır. Hepatotoksisite (parasetamolün aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10g’ın üstünde alan yetişkinlerde toksisite görülmesi muhtemeldir.) durumunda terapötik dozlara uymalıdır.

Parasetamol plasentayı geçer. Anne sütü ile çok düşük konsantrasyonlarda itrah edilmesine rağmen, anne sütü ile beslenen bebeklerde advers etkiler bildirilmemiştir. Bu nedenle hamilelikte ve laktasyon döneminde doktor tavsiyesiyle ve kontrolü altında kullanılabilir.

Üretim Yeri

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Önerildiği şekilde kullanıldığında, ciddi toksisite ve yan etkiye yol açmaz. Nadiren aşağıdaki yan etkiler görülebilir:

 

Hematolojik: Hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopeni.

 

Allerjik: Cilt döküntüleri, ürtiker ve eritem şeklinde cilt reaksiyonları, ateş.

 

Diğer: Hipoglisemi, mide bulantısı, kusma, sarılık.

Ayrıca kafeine bağlı olarak nadiren uykusuzluk, tremor, taşikardi, çarpıntı ve diürez ortaya çıkabilir.