Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş.
Marka NORLEVO
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 2
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G03AC03
ATC Açıklaması Levonorgestrel
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 23,2 TL (26 Şubat 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 20,19 TL (22 Mart 2017)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Karaciğer Yetmezliği
Ağır hepatik yetmezlikte önerilmez.
Doz Aşımı

Yüksek doz alınımını takiben ciddi etkiler bildirilmemiştir. Bulantı ve çekilme kanaması görülebilir.

Endikasyonlar

Beklenmeyen cinsel ilişkilerin ardından veya kontraseptif metodun etki göstermemesinin beklendiği durumlarda 72 saat içinde kullanılır.

  • Kondom yırtılması

  • Oral kontraseptifin unutulması

  • Spiralin çıkarılması

  • Diaframın yerinden çıkması

  • Koitus interruptus metodunun hatalı uygulanması

  • Isı ölçüm yöntemiyle yapılan korunmalarda fertil döneme rastlayan ilişkiler

  • Tecavüz

Farmakodinamik Özellikler

Levonorgestrel'in ilişki fertilizasyon olasılığının en yüksek olduğu preovulatuar dönemde ovulasyonu suprese ederek, fertilizasyonu önlediği düşünülmektedir. Aynı zamanda implantasyonun önlenmesi de olasıdır. İmplantasyon başladıktan sonra etkisi yoktur. Klinik çalışmalar Norlevo'nun % 85 gebeliği önlediğini göstermektedir. İlişkiden sonra geçen zamana bağlı olarak etkinlik azalır. (24 saatte % 95, 24-48 saatte % 85, 48-72 saatte % 58), 72 saatten sonraki etkinlik bilinmemektedir.

Pıhtılaşma faktörlerinde, lipid ve karbonhidrat metabolizmasında anlamlı değişikliklere yol açması beklenmez.

 

Farmakokinetik Özellikler

Levonorgestrel'in biyoyararlanımı yaklaşık % 100 dür. Plazmada SHBG'ye bağlanır. Böbrek (% 60-80) ve karaciğerle (% 40-50) atılır.

Oral yolla 1.5 mg levonorgestrel ( 2 adet 750 mcg tablet ) alımından sonra beklenen plazma terminal yarıömrü 43 saattir. Maksimal plazma konsantrasyonları yaklaşık 40 nmol /litre olup bu konsantrasyonlara 3 saatte ulaşılır. Karaciğerde hidroksile edilir ve glukronid konjugatları halinde ekskrete edilir.

 

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her bir tablet etken madde olarak 750 mcg levonorgestrel içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Levonorgestrel metabolizması karaciğer enzimlerini indükleyen : antikonvülsanlarla (fenobarbital, fenitoin, primidon, karbamazepin ); rifabutin; rifampisin; griseofulvin; ritonavir; Hypericum perforatum ( St. John's wort ) ilaçlarıyla birlikte kullanıldığında artar. Bu ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkinliği azalabilir.

 

Kontraendikasyonlar

Aktif madde olan levonorgestrel'e veya yardımcı maddelere hipersensitivite gösteren kişilerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Gerekli doz tek seferde alınan iki tablettir. Tek seferde alınan iki tablet korunulmamış ilişkiden sonra mümkün olan en kısa zamanda (mümkünse 12 saat içinde) veya en geç 72 saat içerisinde alınmalıdır.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Ruhsat Sahibi

ABDİ İBRAHİM İLAÇ PAZARLAMA A.Ş. Zincirlikuyu / İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

22.09.2003 - 114/ 75

Saklama Koşulları

25 oC' nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Renkli baskılı karton kutuda, 2 tabletlik blister ambalajlarda prospektüs ile birlikte

Uyarılar/Önlemler

Ayda bir kereden fazla kullanılmamalıdır. Sadece acil kontrasepsiyon için kullanılmalıdır.

Dış gebelik riski olan hastalara (önceden salpenjit veya ektopik gebelik geçirenler) önerilmez. Ektopik gebelik implantasyonunu ne ölçüde engellediğine dair bilgi yoktur. Bu nedenle kanamanın meydana gelmesi ektopik gebeliğin olmayışı olarak algılanmamalıdır.

Ağır hepatik yetmezlikte önerilmez. Crohn hastalığı gibi ağır malabsorbsiyon sendromları etkinliğini azaltabilir.

Hasta iki tabletin alınmasından sonra 3 saat içinde kusarsa hemen yeniden iki tablet alması önerilir.

Norlevo alınımından sonra menstruel periyodlar genellikle normal miktarda ve beklenen zamandadır. Bazen birkaç gün önce veya sonra olabilir. İlk ilaçsız periyotta hasta adet görmezse gebelik olasılığı ekarte edilmelidir.

Aynı siklus içinde tekrarlanması önerilmez çünkü bu hem hastaya yüksek dozda hormon yüklemekte hem de siklus düzeninde ağır bozukluk meydana getirebilmektedir. Bir siklus içinde bu metodu tekrarlayan hastalara diğer doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi verilmelidir.

Bu yöntemin uygulanması cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklara karşı alınması gereken önlemlerin yerini tutamaz.

Gebelik ve laktasyonda kullanımı: Gebelik Kategorisi X' dir. 

Önceden oluşmuş gebeliklerde endike değildir ve olan gebeliği ortadan kaldırmaz. Epidemiyolojik çalışmalar fetus üzerine progestinlerin advers etkisini göstermemiştir. Anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle tablet alımından önce emzirme önerilir ve tablet alımını takiben en az 6 saat süt vermemek önerilmektedir.

Araç ve makine kullanmaya etkisi:

Araç ve makina kullanmaya etkisi bildirilmemiştir.

 

Üretim Yeri

L.C.O. Santé Osny, FRANSA

 

Reçete ile satılır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

En sık görülen istenmeyen etkiler; bulantı, karın ağrısı, başağrısı, halsizlik, baş dönmesidir. Bu etkiler genellikle Norlevonun alınmasından 48 saat sonra kaybolur. Meme hassasiyeti, damla halinde veya düzensiz kanama bildirilmiş olup gelecek periyoda kadar sürebilir.