Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka NORSOL
Etken Madde Kodu SGKFLG-PREDNIZOLON SODYUM Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S03BA02
ATC Açıklaması Prednizolon
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A05520
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,61 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,6 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E197B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
---
Endikasyonlar

Göz: Allerjik konjonktivit, akne rozasea keratiti, yüzeysel noktalı keratit, herpes zoster keratiti, iritis, siklitis; kimyasal, ışınlama yada yanıklara bağlı konjonktival, korneal ve skleral yaralanmalarda kullanılır.

 

Bakteriyel göz enfeksiyonlarında uygun antienfektif tedaviye ek olarak kortikosteroidler de kullanılabilir. Ancak kortikostereoidlerin bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonlara karşı direnci azaltabileceği, belirtileri maskeleyebileceği ve aşırı duyarlığı arttıracağı unutulmamalıdır.

 

Kulak: Dış kulak yolu inflamasyonları, jeneralize inflamatuar dermatozlarla (Sebore, psoriazis, allerjik dermatit veya nörodermatit) beraber görülen otitis eksternada kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Prednisolon sodyum fosfat steril, izotonik, fosfatla tampone edilmiş prednisolon sodyum fosfat çözeltisidir. Prednisolon sodyum fosfat diğer kortikosteroidler gibi fosfolipaz A2 enzimini inhibe ederek prostaglandin sentezini engeller. Prednisolon sodyum fosfat mekanik, kimyasal ya da immünolojik ajanların meydana getirdikleri orta ve şiddetli inflamatuar cevabı inhibe eder.

Farmakokinetik Özellikler

Özellikle enflamasyonun hızla kontrol altına alınması gerektiği durumlarda kullanılması önerilir.

Farmasötik Şekli

Steril Göz ve Kulak Damlası

Formülü

Her 1 mL’de;

Prednisolon sodyum fosfat                                          10 mg

Sodyum klorür                                                           0.4 mg

Disodyum EDTA                                                          0,1 mg

Benzalkonyum klorür                                                  0,1 mg

Disodyum Hidrojen Fosfat 2H2O                                    8.523  mg

Monosodyum Dihidrojen Fosfat 2H2O                            0.8 mg

Distile su                                                                   k.m.    1 mL içerir.

İlaç Etkileşmeleri
---
Kontraendikasyonlar
 • Akut yüzeysel herpes simpleks keratit
 • Göz ve kulaktaki mantar enfeksiyonları
 • Kornea ile konjonktivanın virüs hastalıkları
 • Göz tüberkülozu
 • Kulak zarı perforasyonları
 • İçeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlık
 • Yüzeysel kornea yabancı cisimlerin çıkarılmasından sonra kullanılması önerilmez.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Göz: İyileşme gerçekleşinceye kadar gündüz saatte bir, gece 2 saatte bir konjonktiva kesesine 1-2 damla damlatılır. Daha sonra kademeli olarak 3-4 saatte bir 1 damlaya indirilir. Kullanırken damlalık ucunun göz çevresine veya etrafa değdirilmemesine dikkat edilmelidir. Tedavi süresi lezyon tipine bağlı olarak birkaç gün veya birkaç hafta olabilir.

 

Kulak: Dış kulak yolu temizlenip kurulandıktan sonra, solüsyon damlalıkla kulak yoluna damlatılır. Başlangıç dozu olarak günde 2-3 defa 3-4 damla önerilir. Yeterli sonuç alındıktan sonra doz kademeli olarak azaltılır ve tedavi sonlandırılır. Eğer gerekli görülürse, dış kulak yolu solüsyonla doyurulmuş bir gazlı bezle kapatılır. Gazlı bezin solüsyonla devamlı nemli kalması sağlanır ve 12-24 saat sonra yerinden alınır.

Uygulama doktorun tavsiyesine göre gerektiği kadar tekrar edilebilir.

 

Açmak için aşağıdaki şekilde hareket edilmelidir:

 • Kapak açılır
 • Altındaki halka atılır
 • Kapak tekrar tamamen ve sıkıca vidalanır. Böylece damlalıktaki membran delinir ve damlalık akmaya başlar.

Doktora Danışmadan Kullanılmamalıdır!

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
---
Saklama Koşulları

300C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

 

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

Açılıncaya kadar sterildir. Açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Damlalıklı, plastik şişede 5ml steril solüsyon.

Uyarılar/Önlemler

Stromal herpes simpleks keratitinin tedavisinde, kortikosteroidlerin kullanılmasında dikkatli olunması ve biyomikroskop ile takip edilmesi gereklidir.

 

 • Uzun süreli kullanımda: glokom, görme siniri hasarı, görme keskinliğinde ve görme alanında azalma, arka subkapsüler katarakt gelişebilir. Bu nedenle göz içi basıncı sık kontrol edilmelidir. Birkaç gün içinde iyileşme gerçekleşmez ise NORSOL FORTE kesilmelidir.
 • Uzun süreli steroid uygulamaları sırasında bakteriyel, fungal, viral enfeksiyonlara eğilimin artabileceği unutulmamalıdır.
 • Kornea ile skleranın incelmesine neden olan hastalıklarda yerel steroid kullanımının perforasyona neden olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
 • Steroid tedavisi, gözün ve kulağın tedavi edilemeyen akut cerahatli enfeksiyonunu maskeleyebilir veya arttırabilir.
 • Gebelikte kullanılması: Gebelik kategorisi C dir. Gebelik sırasında kortikosteroid kullanımıyla ilgili olarak yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle gebelikte kullanılması önerilmez.
 • İperit (Hardal) gazı keratitinde ve Sjögren kerato-konjonktivitinde kortikosterodiler etkili değildir. Eğer irritasyon devam ederse veya gelişirse, hastanın ilacı kullanmayıp doktoruna başvurması gereklidir.
 • Topikal tedaviye dirençli ön segment inflamasyonlarında, sistemik kortikosteroid tedavisi gerekebilir. Özellikle gözün derin tabakaları tutulmuşsa sistemik tedavi yapılmalıdır.
 • Bu preparat benzalkonyum klorür içerdiğinden, gözde yumuşak kontakt lens takılı iken uygulanmamalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Görme sinirinin hasarı ile birlikte glokom, görme keskinliğinde ve görme alanında azalma, arka subkapsüler katarakt oluşumu, göz dokularında serbest kalan patojenlere bağlı yanma, sekonder göz enfeksiyonları, göz küresinin perforasyonu olabilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.