Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Saba İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Marka OCERAL
Etken Madde Kodu SGKFH4-OKSIKONAZOL Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu D01AC11
ATC Açıklaması Oksikonazol
NFC Kodu GC
NFC Açıklaması Topikal Harici Gazsız Spreyler
Kamu Kodu A05622
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 25,09 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 22,41 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E701B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Bildirilmemiştir.

Endikasyonlar
Dermatofitlere (Trichophyton, Epidermophyton ve Microsporum türleri), maya mantarlarına (özellikle Candida albicans), maya benzeri mantarlara (pityriasis versicolor'da bulunan Malassezie fur­fur patojeni) ve küf mantarlarına bağlı tüm fungal cilt enfeksiyonlarında, mantar ve gram‑pozitif bakterilere bağlı mikst enfeksiyonlarda endikedir.
İlaç mantar enfeksiyonlarının bulunduğu ekstremitelere (örneğin; Tinea pedis) vücut, başın saçlı kısımları ve dış genital organlara (konkomitan vulvit, mikotik balanit ve eşin profilaktik tedavisi) ve kıvrımlı cilt bölgelerine uygulanabilir.
Farmakodinamik Özellikler

Oceral'in etki sahası ciltte fungal enfeksiyonlara neden olan tüm major patojenleri kapsar. Bunlar, dermatofitler, maya veya maya benzeri mantarlar ve küf mantarlarıdır. İlacın gram pozitif bakterilere (stafilokoklar ve streptokoklar) karşı da belirgin bir etkisi vardır.

Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon: Dermal rezorpsiyonu çok düşüktür, uygulanan aktif maddenin büyük bir bölümü deri epitelyumunun keratinleşmiş (boynuzsu) tabakasının içinde ve yüzeyinde kalır. Topikal bir dozu takiben sistemik olarak çok az absorpsiyona uğrar.
 
Dağılım: Dermis tabakalarına ve anne sütüne geçişi olur.
 
Atılım: Renal yolla (< 0.3 %)
Farmasötik Şekli

Sprey Çözelti

Formülü
1 mL çözelti 10 mg oksikonazole eşdeğer oksikonazol nitrat içermektedir.
Yardımcı maddeler: Etanol, benzil alkol.
İlaç Etkileşmeleri

Bilinmemektedir.

Kontraendikasyonlar

Oksikonazol veya ilacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Oceral kullanımı kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Oceral çözelti, etkilenen bölgeye tercihen akşamları olmak üzere parmak aralarına ve saçlı deriye günde bir kez uygulanmalıdır. Oceral çözelti hasta bölgeye belli bir uzaklıktan ince bir tabaka oluşturacak şekilde püskürtülür. Tedavi süresi, kişinin durumuna bağlıdır, ancak genelde 3 haftadan az olmamalıdır. Nüksü önlemek için Oceral ile tedaviye, lezyonların tamamen iyileşmesinden sonra 1‑2 hafta daha devam edilmelidir.
Genital bölgedeki mantar tedavisine, olası alkol iritasyonunu önlemek amacıyla, ürünün önce krem formu ile başlanmalı ve çözelti ile devam edilmelidir. Sprey çözeltinin genital bölge uygulamalarında, uygulama yerinin ilaç püskürtüldükten sonra bir müddet açık tutularak sprey içeriğindeki alkolün uçmasının beklenmesi tavsiye edilir.
Haricen kullanılır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Oceral % 1 Krem, 10 g, alüminyum tüpte

Saklama Koşulları

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Oceral % 1 Deri Spreyi, 20 mL, vaporizatörlü plastik şişede

Uyarılar/Önlemler
Oceral gözlerle ve mukozalarla temas etmemelidir. Diğer imidazol türevlerinde olduğu gibi uzun süre kullanımında sistemik etkiler ortaya çıkabilir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Mikotik balanit veya vulvit tedavisinde yalnızca krem kullanılabilir.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
Gebelik kategorisi: B
Topikal oksikonazol anne sütüne geçer. Bu nedenle emziren annelerde kullanılırken, hasta uyarılmalıdır.
Hamilelikte, ancak doktor gerekli gördüğü tak­dirde kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Oceral genelde iyi tolere edilir. Bazı nadir vakalarda hafif yanma hissi, kızarıklık, lokal iritasyon, ciltte kuruma veya belirgin kaşıntı gibi deri reaksiyonları görülebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.