Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti.
Marka OCTOSTIM
Etken Madde Kodu SGKEX8-DESMOPRESSIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu H01BA02
ATC Açıklaması Desmopressin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A05631
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 93,14 TL (5 Nisan 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 84,76 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Octostim Enjektabl Çözelti’nin aşırı dozda kullanımı sıvı tutulmasına ve hiponatremiye yol açabilir.

Tedavi:

Hiponatremi tedavisi hastaya göre değiştiği halde, aşağıdaki genel öneriler uygulanabilir: Desmopressin tedavisi durdurulmalı, sıvı alımı kısıtlanmalı ve eğer gerekiyorsa semptomlar tedavi edilmelidir.

Endikasyonlar

Octostim® enjeksiyonluk çözelti, tedaviye ya da teşhise yönelik ameliyatlardan önce, uzamış kanama süresinin kısaltılması ve normale döndürülmesi, ya da konjenital ya da ilaca bağlı trombosit disfonksiyonu, üremi, karaciğer sirozu bulunan hastaların ve etiyolojisi bilinmeyen uzamış kanama süreli hastaların kanamalarını kontrol altına almada endikedir.

 

Test dozuna olumlu yanıt veren hafif hemofili A ve von Willebrand hastalığı olan hastaların küçük cerrahi müdahalelerinde kanamanın kontrolü ve proflaksisi. Ender durumlarda-hastalığın orta dereceli şekilleri dahi tedavi edilebilir. (Octostim®, von Willebrand hastalığı Tip 2B’li hastalarda kullanılmamalıdır.)

Farmakodinamik Özellikler

Octostim® desmopressin içerir. Desmopressin-Arjinin vazopressinin yapısal analoğudur. Sistein deaminasyona uğratılmış ve L-arjinin yerine D-arjinin yerleştirilmiştir. Böylece, etki süresi oldukça uzamakta ve düz kaslarda çok az aktivitenin meydana gelmesi ile istenmeyen presör etkiler ortadan kaldırılmaktadır.

 

Kanama süresi uzun olan hastalarda örneğin; üremi, karaciğer sirozu, konjenital veya ilaca bağlı trombosit disfonksiyonu olanlarda ve etiyolojisi bilinmeyen kanama süresi uzun olan hastalarda desmopressin uygulandıktan sonra kanama süresinin kısaldığı veya normalleştiği kanıtlanmıştır.

 

Faktör VIII konsantresiyle olduğu gibi, HIV enfeksiyonu ve hepatit virüsü riski desmopressinde bulunmaz.

 

Desmopressin yüksek dozda, 0.3 mcg/kg dozda intravenöz ya da subkütan yoldan uygulandığında faktör VIII koagülan aktivitenin (VIII:C) plazmada iki-dört kat artmasına yol açar. Daha az ölçüde von Willebrand faktör-antijen (vWF:Ag) miktarı da artar. Aynı zamanda plazminogen aktivatörü (t-PA) serbestleşmesi olur.

Farmasötik Şekli

Enjeksiyonluk solüsyon

Formülü

1 ml ampul:

Desmopressin asetat                                     15 mcg

(13.4 mcg desmopressine eşdeğer)

Sodyum klorür                                              9 mg

HCl                                                             k.m.

Enjeksiyonluk su k.m.                                     1 ml

içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Uygunsuz ADH sendromunu indüklediği düşünülen trisiklik antidepresanlar, serotonin yükseltici seçici inhibitörler, klorpromazin ve karbamazepin gibi maddeler, su tutulması/hiponatremi riskinin artmasına yol açan ilave bir antidiüretik etkiye neden olabilirler. (Uyarılar/Önlemler Bölümüne bakınız.)

 

NSAID’ler sıvı tutulması/hiponatremiye neden olabilir. (Uyarılar/Önlemler Bölümüne bakınız.)

Kontraendikasyonlar

Octostim® enjeksiyonluk çözelti,

  • Habitual ve psikojenik polidipsi (24 saatte 40 ml/kg’ı aşan idrar üretimine yol açan)
  • Stabil olmayan angina pectoris geçmişi ve/veya bilinen veya şüpheli kardiyak    yetmezlik ve diüretiklerle tedaviyi gerektiren diğer durumlara ilişkin geçmiş
  • Bilinen hiponatremi
  • von Willebrand hastalığı Tip 2B

durumlarında kontrendikedir.

Ruhsat Sahibi

FERRING İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:71 A Blok Kat:13

Maslak 34398 Şişli İstanbul 

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

Ruhsat Tarihi   : 04.07.2007

Ruhsat No        :122/73

Saklama Koşulları

Octostim® Enjeksiyonluk Çözelti, buzdolabında 2-8° C arasında saklanmalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Tedavi gören hastaların pek az bir yüzdesinde yorgunluk, baş ağrısı, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi yan etkiler görülebilir.

 

Sık görülen yan etkiler (>1/100):    

Genel: Başağrısı, yüksek dozlarda yorgunluk

Dolaşım: Yüksek dozlarda: refleks taşikardi ile birlikte kan basıncında geçici düşüş ve uygulama sırasında yüzde kızarma

Gastro Intestinal: Karın ağrısı, mide bulantısı

 

Ender görülen yan etkiler (<1/1000):         

Genel:Yüksek dozlarda: baş dönmesi 

 

Çok ender görülen yan etkiler (<1/10000):

Metabolizma: Hiponatremi

 

Sıvı alımı kısıtlandırılmaksızın yapılan tedavi, eşlik eden işaret ve semptomlar (başağrısı, mide bulantısı/kusma, serum sodyum miktarında azalma, kilo artışı, ciddi vakalarda konvülsiyonlar) ile birlikte veya bunlar olmaksızın, su tutulması/hiponatremiye yol açabilir.

 

Pazarlama sonrası deneyim:

İstisnai olarak bazı vakalarda alerjik deri reaksiyonları ve daha ciddi genel alerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.