Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Liba Laboratuarları A.Ş.
Marka OCUBRAX
Etken Madde Kodu SGKEY0-DIKLOFENAK SODYUM+TOBRAMISIN Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S01CC01
ATC Açıklaması Diklofenak ve antienfektifler
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A05632
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 17,76 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 15,86 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Bu preparatın karakteristiklerine bağlı olarak, ürünün tavsiye edilen dozunda topikal kullanımında herhangi bir toksik etki beklenmez. Doz aşımı ya da kazayla yutulması halinde doktorunuza ya da Zehir Kontrol Merkezine danışın.

Endikasyonlar

Bir NSAID (nonsteroid antiinflamatuvar ajan)’ın endike olduğu ve konkominant bakteriyel oküler infeksiyonun varlığı veya riskinin yüksek olduğu katarakt cerrahisinde gözün ön kamarasındaki inflamasyonun önlenmesinde veya tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
OCUBRAX® Steril Göz Damlası, terapötik tesirli iki madde içerir: diklofenak sodyum ve tobramisin. Bu bileşimin antiinflamatuvar ve antibakteriyel etkisi üzerine yapılan çalışmalar, OCUBRAX® Steril Göz Damlasının etken maddelerinin ayrı ayrı etkinliklerine eşdeğer etkiye sahip olduğunu göstermiştir.
 
Farmakodinamik özellikleri:
Diklofenak sodyum, antiinflamatuvar ve analjezik etkili bir non-steroidal maddedir. Araşidonik asitin, inflamatuvar reaksiyonların medyatörü olan ve ağrı oluşumunda rol alan prostaglandinlere dönüşümünde yer alan siklooksijenaz enziminin güçlü bir inhibitörüdür. Diklofenak’ın konjonktiva ve siliyer cisimde de prostaglandinlerin sentezini inhibe ettiği gösterilmiştir. Diğer antiinflamatuvar ajanların aksine, diklofenak sodyum ile oftalmik tedavi göz içi basıncında artma ya da steroidlerin diğer tipik etkileri ile ilişkilendirilmemiştir.
 
Tobramisin, gram-pozitif ve gram-negatif oftalmik patojenlere karşı geniş spektrumlu antibakteriyel etkinliğe sahip, aminoglikozid grubu bir antibiyotiktir. Aşağıdaki mikroorganizmaların duyarlı suşlarına karşı in vitro etkinliği gösterilmiştir: Stafilokoklar: S. aureus, koagulaz pozitif ve koagulaz negatif S. epidermitis ve penisiline duyarlı suşlar dahil. Streptokoklar: A grubundaki bazı beta-hemolitik türler, S. pneumoniae. Pseudomonas aeruginosa, Eschericia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, Morganella morganii, Haemophilus influenzae ve H. aegypticum, Moraxella lacunata, Acinetobacter calcoaceticus, Proteus vulgaris’in çoğu suşları ve bazı Neisseria türleri.
Farmakokinetik Özellikler
Göze damlatılmasından sonra, diklofenak sodyum aköz hümöre emilir ve gözün ön kamarasına geçer. Tobramisin korneada emilir ve doruk konsantrasyonuna 20 dakika içinde ulaşır.
 
OCUBRAX® Steril Göz Damlasının göze topikal uygulanmasının ardından her iki etken maddenin sistemik emilimi yok denecek kadar azdır.
Farmasötik Şekli

Steril Göz Damlası

Formülü
Beher ml’de 1 mg Diklofenak sodyum, 3 mg Tobramisin, 0.04 mg Tiomersal, 1 mg Disodyum edetat, 4 mg Kristalize sodyum klorür, 10 mg Boraks, 35 mg Polioksil hint yağı, Sülfirik asit ve/veya Sodyum hidroksit k.m. ( pH = 8.4 ayarı için ), Saf su k.m. içerir.
İlaç Etkileşmeleri
-
Kontraendikasyonlar

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyet olanlarda kullanılmamalıdır. Aktif korneal ülser ile viral keratokonjonktivit rahatsızlığı olan ve asetilsalisilik asit ya da başka prostaglandin inhibitörlerin kullanımının astım krizi ya da ürtiker veya akut rinite yol açtığı hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Genellikle etkilenen göze(lere) günde 4 kez iki damla damlatılır. Cerrahiden sonra tedaviye 21 gün kadar devam edilebilir. Günlük uygulama sayısı ve tedavinin süresi doktorun değerlendirmesine uygun olarak değiştirilebilir.

 

KULLANILIŞ BİÇİMİ:

 

Başınızı arkaya yatırın, alt gözkapağını ayırın, yukarı doğru bakın ve damlayı konjonktival keseye (göz ve gözkapağı arasında kalan bölüm) damlatın. Gözünüzü yavaşça kapatın ve birkaç saniye süresince kapalı tutun.

 

Başka bir oftalmik tedaviye geçmeden önce en azından 5 dakika bekleyin.

 

Göz damlasının kullanımıyla ilgili tavsiyeler:

Damla, steril bir preparat olduğundan, şu talimatlara uyulması gerekmektedir:

Bu ürün birden fazla kişi tarafından kullanılmamalıdır.

  • Ürün, maksimum hijyenik koşullar altında uygulanmalıdır: ellerinizi yıkayın ve şişe ağzının herhangi bir yüzeye değmemesine (göz dahil) dikkat edin.
  • Her kullanımdan sonra şişeyi sıkıca kapayın.
  • Tedavi bittiğinde kullanılmadan kalan kısmı atın.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

Şişe sıkıca kapalı haldeyken 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Bu ilaç, kutu üzerindeki son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır. Şişe kapağının açılmasından bir ay sonra atılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

5 ml’lik polietilen şişelerde steril oftalmik solüsyon

Uyarılar/Önlemler

Genel: Diğer aminoglikozit antibiyotikler, asetilasetik asit, fenilasetik asit türevleri ve diğer non steroidal antiinflamatuar ajanlar (NSAID) ile çapraz duyarlılık olasılığı dikkate alınmalıdır.

 

Gebelerde, süt veren annelerde ve çocuklarda kullanım: (Gebelik kategorisi: B )

Özel bir uyarıya gerek görülmemiştir. Bu dönemlerdeki olası kullanımı, doktor tarafından değerlendirilmeli ve belirlenmelidir.

 

Otomobil ve makine kullanımına etkileri: Gözlenmemiştir.

 

İlaçları çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Genellikle iyi tolere edilmesine karşın, zaman zaman tahriş, yanma, göz yaşarması, yabancı cisimlere karşı hassasiyet, vb. ortaya çıkabilir. Bunların hepsi hafif etkili ve geçicidir, tedavinin kesilmesinden sonra kaybolur.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.