Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş
Marka OFTALAR
Etken Madde Kodu SGKFL7-PRANOPROFEN Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S01BC09
ATC Açıklaması Pranoprofen
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A05643
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 15,51 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,86 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Topikal olarak kullanılan bu preparatın özelliklerinden dolayı, tavsiye edilen dozda ürünün kullanılması ile toksik etki beklenmez. Aşırı doz veya kaza ile yutma sonucu hekime başvurulmalıdır.

Endikasyonlar

OFTALAR Steril Göz Damlası aşağıdaki durumların tedavisinde endikedir:

  • Subakut ve kronik enfeksiyonsuz inflamasyon koşulların tedavisinde
  • Ön kamaraya ait postoperatif tedavilerde (blefarit, konjonktivit, blefarokonjonktivit, anterior üveit, katarakt cerrahisine bağlı olarak görülen oküler inflamasyon).
Farmakodinamik Özellikler

OFTALAR, aktif madde olarak pranoprofen içeren bir steril oftalmik solüsyondur. Pranoprofen, yapısal olarak propiyonik asitten çıkarılmış belirgin antienflamatuar ve analjezik özellikte non-steroidal anti-inflamatuar bir ajandır.

 

OFTALAR,  siklooksijenaz yolunu inhibe ederek  inflamasyon ve ağrı oluşumunda önemli rol oynayan prostaglandinlerin sentezini azaltır ve lipozomal zarları stabilize eder.

Farmakokinetik Özellikler

Oral dozu takiben pranoprofen hızlıca emilir ve çeşitli hayvan türlerinden elimine edilmiştir. Atılım  yollarında tür farklılıkları görülmüştür fakat en sık karşılaşılan atılım yolu idrardır. Tekrarlanan dozlarda birikme olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.

 

Pranoprofen göze uygulandığında konjonktivaya penetre olur ve 30 dakika sonra hızlıca korneada pik oluşturur ve bu dokuda 3-6 saatlik bir yarılanma ömrü gösterir. Arka segmentte emilimi minimumdur ve sistemik absorbsiyon ihmal edilir düzeydedir. Tekrarlanan dozlardan sonra ön segmentte yüksek konsantrasyonda bulunmaktadır ve  7 gün içinde sabit duruma ulaşmaktadır.

 

Oral dozdan sonra sadece kanda değişmeden kalan bileşik bulunmaktadır ve glukurozidasyonun ana yol olduğu fareler hariç asıl olarak metabolizması glukurozidasyondur. Her iki ana bileşik ve onun konjugatları verilen miktarın çeşitli türleri ile idrar ve safra ile atılmıştır.

Farmasötik Şekli

Steril Göz Damlası

Formülü

Beher ml.de:

Pranoprofen.........................1mg

Borik asit.............................16mg

Sodyum tetraborat................8 mg

Polisorbat 80........................1.5 mg

EDTA sodyum tuzu..............0.1mg

Benzalkonyum klorür............0.07 mg

Saf su...........k.m.................1ml

İlaç Etkileşmeleri
-
Kontraendikasyonlar

Formüldeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Tavsiye edilen doz hasta göz(ler)e 6 saatte bir 2 damladır. Tedavi süresi hekim tarafından düzenlenmelidir.

 

Başka bir göz damlası ile eşzamanlı olarak kullanılacaksa, iki uygulama arasında en az 5 dakika beklenmelidir.

 

Kullanım şekli: Baş arkaya doğru eğilir. Alt göz kapağı ayrılarak yukarı doğru bakılır ve konjonktiva kesesine (göz ve göz kapağı arasındaki boşluk) damlatılır. Damlalık ucunun göze temas etmemesine özen gösterilmelidir. Her bir uygulamadan sonra şişe sıkıca kapatılmalıdır. Aynı göz damlasını birden fazla kişi kullanmamalıdır. Şişe açıldıktan sonra bir ay içinde kullanılmalıdır. Tedavi bitiminde kullanılmadan kalan solüsyon atılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

Işıktan korunarak 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde  saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

5ml.lik polietilen şişelerde

Uyarılar/Önlemler

Kullanım için özel tedbir gerekmez. Ürün benzalkonyum klorür içerdiğinden dolayı kontakt lens kullanan hastalar lenslerini çıkardıktan sonra solüsyonu damlatmalı ve geri takmak için en az 5 dakika beklemelidirler. 

           

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı (Gebelik kategorisi C’dir):

Pranoprofen ile hamile ve emiziren kadınlarda yapılmış yeterli çalışmalar  bulunmadığından dolayı zorunlu haller dışında gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılması tavsiye edilmez.

 

Araç ve makine kullanımına etkisi:

Damlatmadan sonra bulanıklık meydana geliyorsa görüntü netleştikten sonra araç ve makine kullanımına başlanmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

OFTALAR Göz Damlası ile yapılan klinik çalışmalarda nadiren gözde kızarıklık, kaşıntı, tahriş veya göz yaşarması meydana geldiği bildirilmiştir. 

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.