Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka OLMYSAR
Etken Madde Kodu SGKFHF-OLMESARTAN MEDOKSOMIL+HIDROKLOROTIAZID Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C09DA08
ATC Açıklaması Olmesartan Medoksomil ve diüretikler
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A12381
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 34,93 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 31,19 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 15,37 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E335D
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Alüminyum/alüminyum blister 28 film kaplı tabletli ambalajlar.

 

 

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde araştırma yapılmamıştır. Ancak, antihipertansif tedavi gören hastalarda zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk olabileceği akılda tutulmalıdır. Bu konularda hastalar uyarılmalıdır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
OLMYSAR PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
 • İlacın etkin veya yardımcı maddelerine, ya da hidroklorotiyazide benzeyen Sulfonamid grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,
 • Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,
 • Tedavi almanıza rağmen kan tahlillerinde azalmış potasyum, azalmış sodyum, artmış kalsiyum veya artmış ürik asit (gut hastalığı vb.) tespit ediliyorsa,
 • Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu veya safra yolu tıkanıklığınız var ise,
 • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız.
 • Süt ve süt ürünlerini sindirme problemleriniz (Laktoz intoleransı) var ise.
 
OLMYSAR PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
 • Hafif veya orta şiddetli böbrek problemleriniz varsa ya da size böbrek nakli yapılmışsa, bu gibi durumlarda doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı belirli aralıklarla takip etmek isteyebilir.
 • Karaciğer hastalığınız var ise,
 • Kalp kapakçıklarının daralması (aortik veya mitral stenoz) ya da kalpten kan akımını azaltan kalp kası bozukluklarınız var ise,
 • OLMYSAR PLUS kanınızda bulunan sodyum ve potasyum gibi elektrolitlerin seviyesinde değişikliklere neden olabilir. Böyle durumlarda susama hissi, ağız kuruluğu, kas ağrısı veya krampları, kas yorgunluğu, kan basıncında düşme (hipotansiyon), halsizlik, uyuşukluk, uykusuzluk, hastalık hissi, kalp atım hızında artma gibi şikayetler ortaya çıkar. Eğer bu gibi rahatsızlıklarınız ortaya çıkarsa,
 • Böbrek üstü bezlerinizde problem varsa (primer aldosteronizm vb) bu ilaç kan basıncınızda yeterli düşüş sağlayamayabileceğinden dikkatli kullanınız.
 • Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (bilatcral renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise bu ilacı kullanırken kan basıncında şiddetli düşüş ve böbrek yetersizliği gelişme riskinde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.
 • Şeker hastalığınız (diyabet) var ise, bu ilacı kullanırken kan şekeri seviyelerinizde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.
 • Lupus (bir vücut bağışıklık sistemi hastalığı) hastalığınız var ise, bu hastalığa bağlı şikayetleriniz şiddetlenebilir veya nüksedebilir.
 • Alerjik bünyeniz veya bronşiyal astımınız var ise, sizde bu ilaca bağlı aşırı hassasiyet reaksiyonları (alerji) ihtimali artabilir.
 • Ödeminiz (dokuda su tutulması, şişlik) var ise, bu ilaç sıcak havalarda kan sodyum seviyelerinizin düşmesine sebep olabilir.
 • Damar sertliği (arteriyoskleroz), kalp damarlarında daralma (kroner kalp hastalığı) veya beyin damarlarında dolaşım yetmezliğiniz (iskemik serebrovasküler hastalığı) var ise, kan basıncında aşırı düşüş olması halinde, bu hastalıklara bağlı rahatsızlık yaşama riskiniz artabilir.
 • Özellikle, karaciğer sirozu olan hastalar, yüksek doz idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar alan hastalar (zorlu diürez). tuz kaybı olan hastalar, kalp yetersizliği ve diyabet hastalarında, serum potasyum seviyelerinin dikkatle izlenmesi ve takip edilmesi gerekir.
 
Bilinmesi gereken diğer önemli bilgiler:
 • OLMYSAR PLUS kan yağlarınızı ve ürik asit (gut hastalığı sebebi) seviyelerinizi artırabilir. Tedavi döneminde doktorunuz gerekli görürse kan tahlillerini yapacaktır.
 • OLMYSAR PLUS'ın potasyum tutan idrar söktürücülerle (diüretikler), potasyum ve potasyum tuzu içeren maddeler ya da serum potasyum seviyelerini yükseltebilen başka ilaçlar ile (örn. heparin) birlikte kullanılması halinde dikkatli olmak ve potasyum seviyelerini düzenli olarak izlemek ve takip etmek gerekir.
 • Düşük tuz içeren diyet ııyguluyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz.
 • Doktorunuz paratiroid bezi fonksiyon testleri yapacaksa. OLMYSAR PLUS tedavisi testten önce durdurulmalıdır.
 • OLMYSAR PLUS'ın içindeki hidroklorotiyazid, sporculara yapılan doping testlerinde pozitif sonuç çıkmasına yol açabilir.
 
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
OLMYSAR PLUS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:
OLMYSAR PLUS yemekle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
OLMYSAR I'LUS"ı hamileliğin ilk üç ayında kullanmamanız tavsiye edilir. Hamileliğin ilk üç ayından sonraki dönemdcyseniz bu ilacı kesinlikle kullanmayınız.
 
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza damsınız.
 
Emzirme
ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damsınız. Emziriyorsanız, OLMYSAR PLUS kullanmayınız.
 
Aruç ve makine kullanımı
Yüksek kan basıncı tedavisi alan kişilerde zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk hissi olabilir. Bu konuda hastalar uyarılmalıdır. Doktorunuzdan araç ve makine kullanıp kullanmayacağınız konusunda bilgi alınız.
 
OLMYSAR PLUS`ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
 
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
 
OLMYSAR PLUS ile aşağıdaki ilaçları birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz düzenli olarak bu ilaçlardan bazılarının kandaki seviyelerini takip edebilir
 • Lityum içeren ilaçlar.
 
Doktorunuz düzenli olarak bu ilacın kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.
 • Kanda potasyum seviyesini etkileyen ilaçlar.
 
Doktorunuz düzenli olarak bu ilacın kandaki seviyelerin takip ederek doz ayarlaması yapabilir.
 
 • Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar
 • Ağrı kesici ilaçlar (steroid yapılı olmayan antiinllamatuvar ilaçlar ve salisilatlar)
 • Alkol, barbitüratlar, bazı uyku ilaçları, anestetik ilaçlar ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Baklofen (kas gevşetici)
 • Amifostin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Kolestiramin ve kolestipol (kan yağ seviyelerini düşürmek için kullanılan belirli ilaçlar)
 • Antikolinerjikler (örneğin, atropin ve biperiden)
 • Kalsiyum tuzları
 • Kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabet ilaçları, metlbrmin ve insülin)
 • Beta-blokerler
 • Diazoksid (kan şekeri düşüklüğü ve hipertansiyonda kullanılan bir ilaç)
 • Düşük kan basıncı ve kalp atım hızı için kullanılan ilaçlar (örneğin, noradrenalin)
 • Belirli adale gevşeticiler (örneğin, tübokürarin)
 • Gut ilaçları (probenisid. sulfinpirazon ve allopurinol)
 • Amantadin (virüs enfeksiyonlarında kullanılan bir ilaç)
 • Hücre bölünmesini inhibe eden ilaçlar (örneğin, siklofosfamid. metotreksat)
 • Metildopa (kan basıncını düşüren bir ilaç)
 • Siklosporin (organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç)
 • Tetrasiklinlcr (bir çeşit antibiyotik)
 • Alüminyum-magnczyum hidroksit (gastrit ve ülser gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar)
 • Dijital glikozitler (kalp yetersizliğinde kullanılan bir ilaç)
 • Antiaritmikler (kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar)
 • Antipsikotikler (psikoz tedavisinde kullanılan ilaçlar)
Bazı hastalarda OLMYSAR PLUS kullanırken alkol aldığında baş dönmesi ve bayılma hissi görülebildiğinden benzer durum sizde de oluşursa alkolle birlikte kullanmayınız.
 
Eğer reçeleli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi. OLMYSAR PLUS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilcrdcn biri olursa, OLMYSAR PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Bayılma (senkop)
 • Ciltte döküntü ve/veya şişlik, soyulma ve kabarıklık
 • Göğüs ağrısı
 • Nöbetler (istem dışı kasılmalar)
 • Nefes almada güçlük (dispne)
 • Ateş
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OLMYSAR PLUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerdcn herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Düşük kan basıncı, ayakta iken kan basıncında ani düşme (ortostatik hipotansiyon)
 • Düzensiz nabız
 • Soğuk algınlığı benzeri belirtiler
 • Sarılık
 • Şişmiş ve ağrılı tükürük bezleri
 • Boğaz ağrısı
 • Burun akması veya tıkanması
 • Öksürük
 • Solumun yolu iltihabı (Bronşit)
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Bağırsak tıkanıklığı
 • Görüş bulanıklığı, nesnelerin sarı görünmesi
 • Kan damarlarında iltihaplanma (flebit)
 • Kan pıhtıları oluşumu (tromboz veya emboli)
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Safra kesesi iltihabı (kolesislit)
Laboratuvar bulguları (klinik testlerdeki değişiklikler)
 • Anemi (alyuvar sayısında azalma)
 • I lemoglobin ve hematokrit değerlerinde düşme
 • Akyuvar sayısında azalma
 • Trombosit sayısında azalma
 • Kemik iliği hasarı
 • Elektrolit değişiklikleri (kandaki iyon; örneğin sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve klor seviyelerinde değişiklikler)
 • Kanda ürik asit artışı
 • Kan yağlarında artış
 • Kanda üre artışı
 • Kanda kreatinin seviyesinde artış
 • Diğer böbrek fonksiyon testlerindeki değişiklikler
 • Karaciğer ve kas enzim değerlerinde artış
 • Kan glukoz seviyesinde artış
 • İdrarda normal olmayan glukoz varlığı
 • İdrarda kan (I lematüri)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerdcıı herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Baş dönmesi, sersemlik veya baygınlık hissi
 • Kendini hasta hissetme
 • Kendini kötü veya baskı allında hissetme
 • Zihin karışıklığı
 • Yorgunluk hissi
 • Uyuşukluk
 • Kendini depresif hissetme veya çöküntü hali
 • Konsantrasyon sorunları
 • Uyku sorunları
 • Denge kaybı
 • Baş ağrısı
 • Halsizlik, güçsüzlük
 • Kalp çarpıntısı (palpilasyonlar)
 • Hazımsızlık
 • İştah kaybı
 • İshal
 • Kabızlık
 • Karın ağrısı (mide ağrısı, mide bozukluğu, bulantı ve kusma)
 • Şişlik hissi (mide ve/veya barsakta gaz artışı)
 • Sırt, kemik veya eklem ağrısı
 • Ayak bileklerinde şişme
 • Işığa duyarlılık
 • Morarma
 • Ciltte yanma
 • Egzama, deri döküntüsü
 • Göz kuruması
 • Kas spazmları, halsizlik (bazen şiddetli ve ağrılı)
 • Böbrek sorunları
 • Erkeklerde ereksiyon zorluğu
 • Ciltte karıncalanma ve uyuşukluk
 • Çoklu eklem ağrıları, yüzde kızarıklık ve dolaşım yetersizliği nedeniyle parmaklarda soğukluk (lupus critemaloz benzeri belirtiler)
Bunlar OLMYSAR PLUS'ın hafif yan etkileridir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçemeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
 
OLMYSAR PLUSM daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumda emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe, günde bir tane, hergün aynı saatte alınız. F.ğer OLMYSAR PLUS 20/12.5 mg ile kan basıncının yeterli kontrolü sağlanamazsa, doktorunuz günlük dozu OLMYSAR PLUS 20/25 mg'a yükseltebilir. Bu, günlük en yüksek dozdur.
 
Uygulama yolu ve metodu:
OLMYSAR PLUS yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.
Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde, örneğin kahvaltıda alınız.
Doktorunuz size aksini söyleyene kadar OLMYSAR PLUS'ı almaya devam etmeniz çok önemlidir.
 
Değişik yaş grupları:
 
Yaşlılarda kullanım: Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz daha genç hastalar için tavsiye edilen dozun aynısı önerilir.
 
Özel kullanım durumları
 
Böbrek yetmezliği: OLMYSAR PLUS, hafif ile orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanıldığı takdirde, böbrek fonksiyonlarının düzenli olarak izlenmesi tavsiye edilir.
 
Karaciğer yetmezliği: OLMYSAR PLUS'ın karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmaması tavsiye edilir.
 
Eğer OLMYSAR PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden fazla OLMYSAR PLUS kullandıysanız:
OLMYSAR PLUS dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacınız ile konuşunuz.
 
OLMYSAR PLUS'ı kullanmayı unutursanız:
Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
OLMYSAR PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Tedavi kesilmesinden sonra kan basıncının ani yükselmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe OLMYSAR PLUS'ı almaya devam etmeniz önemlidir.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
Bu ilaç kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan iki farklı etkin madde (olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyazid) içeren bir ilaçtır ve OLMYSAR PLUS 28 film tablet halinde kullanıma sunulmuştur.
 
Bu etkin maddelerden olmesartan medoksomil. anjiyotensin-ll reseptör antagonistleri isimli bir ilaç grubuna aittir.
Bu ilaç kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürür.
Diğer etkin madde olan hidroklorotiyazid ise idrar söklürücü (dimdikler) isimli bir ilaç grubuna aittir. İdrara çıkma sıklığını artırır ve bu yolla kan basıncını düşürür. Bu iki farklı etkin maddenin birlikte verilmesi kan basıncını bu etkin maddelerin her birinin tek başına yaptığından çok daha güçlü bir şekilde düşürür.
 
OLMYSAR PLUS sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncı (esansiyel hipertansiyon) tedavisi için doktorunuz tarafından gerekli görüldüğü takdirde kullanılır.
 
Bu ilaç 18 yaşından küçüklerde kesinlikle kullanılmamalıdır.
 
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
OLMYSAR PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 
Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra OLMYSAR PLUS'ı kullanmayınız.
 
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz OLMYSAR PLUS'ı kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

OLMYSAR PLUS 20mg/12.5 mg Film Kaplı Tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Olmesartan medoksomil ve Hidroklorotiyazid ile bağlantılı etkileşimler:
 
OLMYSAR PLUS'ın diğer ilaçları etkileme potansiyeli
Lityum:
Lityumun anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitöıieriyle ve nadiren anjiyotensin II antagonistleriylc birlikte uygulanması esnasında, serum lityum konsantrasyonlarında geri dönüşlü artışlar ve toksisite bildirilmiştir. Ayrıca, tiyazidler lityumun renal klercnsini azaltır ve bunun sonucu olarak lityum toksisitesi riski artabilir. Bu nedenle, OLMYSAR PLUS'ın ve lityumun birlikte kullanılması önerilmez (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Bu kombinasyonun kullanılması mutlaka gerekliyse, serum lityum düzeylerinin dikkatle izlenmesi önerilir.
 
Diğer ilaçların OLMYSAR PLUS'ı etkileme potansiyeli
Baklofen:
Antihipertansif etki potansiyalize olabilir.
 
Non-steroidal anliinflamatuvar ilaçlar:
NSAID'ler (yani asetilsalisilik asit (>3 g/gün), COX-2 inhibitörleri ve non-selektif NSAID'ler) tiyazid grubu diüretiklerin ve anjiyotensin II antagonistlerinin antihipertansif etkilerini azaltabilir.
Böbrek fonksiyonu zayıf olan bazı hastalarda (örneğin dehidrate hastalar ya da böbrek fonksiyonu zayıf olan yaşlı hastalar), siklo-oksijenaz enzimini inhibe eden ajanların ve anjiyotensin II antagonistlerin birlikte uygulanması böbrek fonksiyonunun daha da bozulmasına (genellikle geri dönüşlü olan akut böbrek yetmezliği olasılığı da dahil olmak üzere) neden olabilir. Bu nedenle, bu kombinasyon özellikle yaşlılarda dikkatle uygulanmalıdır. Hastalar yeterince hidrate edilmeli ve eşlik eden tedavinin başlatılmasını takiben periyodik olarak böbrek fonksiyonu dikkatle izlenmelidir.
 
OLMYSAR PLUS`ın Amifostin ile birlikte kullanımı
Antihipertansif etki potansiyalize olabilir.
 
OLMYSAR PLUS'm Diğer antihipertansif ajanlar ile birlikte kullanımı:
Diğer antihipertansif tıbbi ürünlerle birlikte kullanıldığı takdirde OLMYSAR PLUS'ın kan basıncı düşürücü etkisini artırabilir.
 
OLMYSAR PLUS'm Alkol, Barbitürallar, Narkotik ajanlar ya da Antidepresanlar ile birlikte kullanımı
Ortostatik hipotansiyon potansiyalize olabilir.
 
Olmesartan medoksomil ile bağlantılı etkileşimler:
 
Potasyum düzeylerini etkileyen tıbbi ürünler:
Renin-anjiyotensin sistemini etkileyen diğer tıbbi ürünlerin kullanımıyla ilgili deneyimler, potasyum tutucu diürctiklerin. potasyum destekleyici ajanların, potasyum içeren tuz yerine kullanılan ürünlerin ya da serum potasyum düzeylerini artırabilecek başka tıbbi ürünlerin (örneğin heparin, ADE inhibitörlcri) eşlik eden kullanımının serum potasyum düzeylerinde artışlara yol açabileceğini göstermiştir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Potasyum düzeylerini etkileyen tıbbi ürün OLMYSAR PLUS ile birlikte verilecekse, plazma potasyum düzeylerinin izlenmesi önerilir.
Antasitle (alüminyum magnezyum hidroksit) tedaviden sonra olmcsartanın biyoyararlanımının bir miktar azaldığı gözlenmiştir.
 
Olmesartan medoksoınilin. varfarinin farmakokinetiği ya da farmakodinamiği ve digoksinin farmakokinetiği üzerinde anlamlı bir etkisi olmamıştır.
 
Olmesartan medoksomilin pravastatin ile birlikte uygulanması sağlıklı deneklerde bu bileşenlerin farmakokinetiği üzerinde klinik açıdan anlamlı herhangi bir etkiye yol açmamıştır.
 
Olmesartan. insan sitokrom P450 enzimleri 1 Al/2, 2A6, 2C8/9, 2C19. 2D6. 2E1 ve 3A4 üzerinde klinik açıdan anlamlı herhangi bir in vitro inhibitör etkiye yol açmamıştır. Sıçan sitokrom P450 aktiviteleri üzerinde indükleyici hiçbir etkiye yol açmamış ya da indükleyici etkisi minimal düzeyde olmuştur. Olmesartan ile yukarıdaki sitokrom P450 enzimler tarafından metabolize edilen tıbbi ürünler arasında klinik açıdan anlamlı herhangi bir etkileşim beklenmez.
 
Hidroklorotiyazid ile bağlantılı etkileşimler:
 
Hidroklorotiyazid'in diğer ilaçlan etkileme potansiyeli
Kalsiyum tuzları:
Tiyazid grubu diüretiklcri, atılımın azalması nedeniyle serum kalsiyum düzeylerinin yükselmesine neden olabilir. Eğer kalsiyum destekleyici ajanların verilmesi gerekiyorsa, serum kalsiyum düzeyleri izlenmeli ve kalsiyum dozajı uygun şekilde ayarlanmalıdır.
 
Dijital nlikozidler:
Tiyazidle indüklenen hipokaleıni ya da hipomagnezemi, dijitalisle indüklenen kardiyak aritmilerin başlamasını kolaylaştırabilir.
 
Nondcpolarizan iskelet kası gevşeliciler (örneğin tübokürarin):
Hidroklorotiyazid. nondepolarizan iskelet kası gevşeticilerin etkisini polansiyalize edebilir. Antidiyabetik tıbbi ürünler (oral ajanlar ve insulin):
Tiyazid tedavisi glukoz toleransını etkileyebilir. Antidiyabetik tıbbi ürünün dozajının ayarlanması gerekebilir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Metformin:
Hidrokloroliyazide bağlı olası fonksiyonel renal yetmezliğin indüklediği laktik asidoz riski nedeniyle metformin dikkatle kullanılmalıdır.
 
Beta-blokörler ve diazoksit:
Tiyazidler beta-blokörlerin ve diazoksidin hipergliscmik etkisini artırabilir.
 
Vazopresör aminler (örneğin noradrenalin): Vazopresör aminlerin etkisi azalabilir.
 
Gut hastalığının tedavisinde kullanılan tıbbi ürünler (probenesid, sulfinpirazon ve allopurinol): Hidroklorotiyazid serum ürik asit düzeyini yükselebildiğinden, ürikozürik tıbbi ürünlerin dozajının ayarlanması gerekebilir. Probenesid ya da sulfinpirazonun dozajının artırılması gerekebilir. Bir tiyazidle birlikte uygulanması, allopurinolc karşı hipersensitivite reaksiyonlarının insidansını artırabilir.
 
Amantadin:
Tiyazidler amantadinin neden olduğu advers etkilerin riskini artırabilir. Sitotoksik ajanlar (örneğin siklofosfaınid. metotreksat):
Tiyazidler sitotoksik tıbbi ürünlerin böbrekler yoluyla atılımını azaltabilir ve bunların miyelosüpresif etkilerini potansiyalize edebilir.
 
Salisilatlar:
Salisilatlar yüksek dozlarda kullanıldığı takdirde, hidroklorotiyazid salisilatların santral sinir sistemi üzerindeki toksik etkisini artırabilir.
 
Diğer ilaçların Hidroklorotiyazid'i el kileme potansiyeli
Potasyum düzeylerini etkileyen tıbbi ürünler:
Potasyum kaybıyla ve hipokalcmiyle ilişkili diğer ilaçlarla (örneğin diğer kaliürctik diüretikler, Iaksatifler. kortikostcroidler. ACTH, amfolerisin, karbenoksolon. penisilin G sodyum ya da salisilik asit türevleri) birlikte kullanıldığında hidroklorotiyazidin potasyum tüketici etkisi (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri) potansiyalize olabilir. Bu nedenle, bunların birlikte kullanılması önerilmez.
 
Kolestiramin ve Kolestipol reçineleri:
Anyon değiştirici reçinelerin varlığı hidroklorotiyazidin emilimini azaltır. Serum potasyum bozukluklarından etkilenen tıbbi ürünler:
OLMYSAR PLUS serum potasyum düzeyi bozukluklarından etkilenen tıbbi ürünlerle (örneğin dijital glikozidleri ve antiaritınikler) ve bazı antiaritmikler de dahil olmak üzere, aşağıda belirtilen torsades de pointes (vcnlriküler taşikardi) indükleyici tıbbi ürünlerle birlikte uygulandığında, serum potasyum düzeylerinin ve EKG'nin periyodik olarak izlenmesi önerilir; hipokalemi torsades de pointes'i (ventriküler taşikardi) hazırlayıcı bir faktördür:
 • Sınıfla antiaritmikler (örneğin kinidin. hidrokinidin, disopiramid).
 • Sınıf III antiaritmikler (örneğin amiodaron. sotalol. dofetilid. ibutilid).
 • Bazı antipsikotikler (örneğin tiyoridazin, klorpromazin, levomepromazin. trinuoperazin, siyamemazin. sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiyaprid, pimozid, haloperidol, droperidol).
 • Diğerleri (örneğin bepridil. sisaprid, difemanil, critromisin IV. halofantrin, mizolastin. pentamidin. sparfloksasin. terfenadin. vinsamin IV).
Antikolinerjik ajanlar (örneğin atropin, biperiden):
Gastrointestinal motiliteyi ve mide boşaltım hızını azaltarak tiyazid grubu diüretiklerin biyoyararlanımını artırır.
 
Hidroklorotiyazid'in Melildopa ile birlikle kullanımı
Hidroklorotiyazid ve metildopanın birlikte kullanımıyla ortaya çıkan hemolitik anemiyle ilgili tek tük vakalar bildirilmiştir.
 
Hidroklorotiyazidin Siklosporin ile birlikle kullanımı
Siklosporinle birlikte uygulanan tedavi, hiperürisemi ve gut tipi komplikasyonların riskini artırabilir.
 
Hidroklorotiyazid'in Tetrasiklinler ile birlikte kullanımı
Tetrasiklinlerin ve tiyazidlcrin birlikte uygulanması, üre düzeylerinde tetrasiklinle indüklenen yükselmenin riskini artırır. Bu etkileşim muhtemelen doksisiklin için geçerli değildir.
 
Doz Aşımı Ve Tedavisi

OLMYSAR I'LUS aşırı dozunun tedavisinin etkileriyle ilgili spesifik bilgiler mevcut değildir. Hasta yakından izlenmeli ve tedavi belirtilere yönelik ve destekleyici olmalıdır. Tedavi yönetimi, yutmanın başladığı zamana ve belirtilerin şiddetine bağlıdır. Önerilen önlemler arasında kusturma ve/veya gastrik lavaj bulunur. Aşırı doz tedavisinde aktif kömür yararlı olabilir. Serum elektrolitleri ve kreatinin sık sık izlenmelidir. Hipotansiyon meydana gelirse, hasta sırt üstü yatırılmalı ve hemen tuz ve hacim takviyeleri yapılmalıdır.

En muhtemel olmesartan aşırı dozu belirtilerinin hipotansiyon ve taşikardi olması beklenir, fakat bradikardi de ortaya çıkabilir. Ilidrokloıotiyazidle aşırı dozaj, aşırı diürezden kaynaklanan elektrolit azalmasıyla (hipokalemi. hipokloremi) ve dchidrasyonla bağlantılıdır. En sık aşırı dozaj belirtileri bulantı ve uyuklamadır. Hipokalemi kas spazmına sebep olabilir ve/veya dijital glikozidlerinin veya belirli anti-aritmik tıbbi ürünlerin aynı zamanda kullanımına bağlı kardiyak aritmileri şiddetlendirebilir.

Olmesartan veya hidroklorotiyazidin diyalizde kullanımıyla ilgili bir bilgi yoktur.

Etkin Maddeler

20 mg olmesartan medoksomil ve 12.5 mg hidrokiorotiyazid

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Anjiyotensin II antagonistleri ve diüretikler ATC Kodu: C09DA08

OLMYSAR PLUS, bir anjiyotensin II reseptör antagonisti olan olmesartan medoksomil ile bir tiyazid diüretik olan hidroklorotiyazidin bir kombinasyonudur. Bu bileşenlerin kombinasyonu, ilave bir antihiperlansif etkiye sahiptir ve kan basıncını, tek başına bileşenlere göre daha yüksek derecede düşürür.
Günde tek doz OLMYSAR PLUS, 24 saatlik doz aralığında kan basıncının etkin ve düzgün bir şekilde azaltılmasını sağlar.

Olmesartan medoksomil: oral olarak aktif, selektif anjiyotensin II reseptörü (tip AT1) antagonistidir. Anjiyotensin II, renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin primer vazoaktif hormonudur ve hipertansiyonunun patofizyolojisinde önemli bir rol oynar. Anjiyotensin IEnin etkileri arasında vazokonstriksiyon, aldosteron sentezinin ve şahmının uyarılması, kardiyak uyarım ve renal sodyum rcabsorpsiyonu yer alır. Olmesartan, anjiyotensin H'nin, vasküler düz kas ve adrenal bez de dahil dokulardaki AT1 reseptörüne bağını bloke ederek vazokonstriktör ve aldosteron salgılama etkilerini bloke eder. Olmesartanın etkisi, anjiyotensin II sentezinin kaynağından veya yolundan bağımsı/dır. Anjiyotcnsin II (ATı) reseptörlerinin olmesartan tarafından selekti!" antagonizması, plazma renin seviyelerinde ve anjiyotcnsin I ve II konsantrasyonlarında artışlara ve plazma aldostcron konsantrasyonlarında bir miktar düşüşe yol açar.

Hipertansiyonda, olmesartan mcdoksomil. artcriyel kan basıncında doza bağlı olarak uzun süreli bir düşüşe sebep olur. Uzun süreli tedavide ilk doz hipotansiyonu ve taşifilaksiye dair veya tedavinin aniden kesilmesinden sonra hipertansiyonun geri dönüşüne dair bir kanıt yoktur.

Günde tek doz olmesartan mcdoksomil. 24 saatlik doz aralığında kan basıncının etkin ve düzgün bir şekilde azaltılmasını sağlar. Günde tek doz, aynı toplam günlük dozdaki günde iki doza benzer kan basıncı azalması sağlanmıştır.

Sürekli tedavide, kan basıncının azaltma etkisinin önemli bir kısmı 2 haftalık tedaviden sonra gözlenmiş olmasına rağmen, kan basıncında maksimum azalmalar tedavinin başlamasından 8 hafta sonra elde edilmiştir.

Olmesartan medoksomilin mortalité ve morbidité üzerindeki etkisi henüz bilinmemektedir.

Hidroklorotiyazid: bir tiyazid diüretiktir. Tiyazid diürctiklcrin anlihipertansif etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Tiyazidler, doğrudan sodyum ve klorür atılım miktarlarını yaklaşık eşdeğer miktarlarda artırarak renal tübüler elektrolit rcabsorpsiyon mekanizmalarını etkiler. Hidroklorotiyazidin diüretik etkisi plazma hacmini azaltır, plazma renin aktivitesini ve aldosteron salgılamasını artırır vc bunun sonucunda da üıiner potasyum ve bikarbonat kaybını artırır ve serum potasyununu düşürür. Renin-aldosteron bağı anjiyotensin ITyle sağlanır ve bu nedenle de bir anjiyotensin II reseptörü antagonistinin aynı zamanda uygulanması, tiyazid diürctiklerlc bağlantılı potasyum kaybını tersine çevirme eğilimi gösterir. Hidroklorotiyazidle. diürez başlangıcı dozdan yaklaşık 2 saat sonra ve en önemli etki de yaklaşık 4 saat sonra olur, etki ise yaklaşık 6-12 saat devam eder.
fîpidemiyolojik araştırmalar göstermiştir ki, hidroklorotiyazidle uzun süreli tedavi kardiyovaskiiler mortalité vc morbidité riskini azaltmaktadır.

Olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyazid kombinasyonu: kan basıncında ilave düşüşler sağlar ve bu düşüşler de genelde her bir bileşenin dozuyla artar. Havuzlanmış plasebo kontrollü araştırmalarda, 20mg/12.5 mg ve 20mg/25 mg olmesartan medoksomil/hidroklorotiyazid kombinasyonları, plasebo çıkarıldıktan sonra sırasıyla 12/7mın lig ve 16/9 mm HgMik ortalama diastolik/sistolik kan basıncı düşüşlerine sebep olmuştur. Yaşın ve cinsiyetin, olmesartan medoksomil/hidroklorotiyazid kombinasyon tedavisine cevap üzerinde klinik açıdan ilgili bir etkisi olmamıştır.

Olmesartan medoksoınil 20 mg monotcrapisiyle yeterince kontrol altına alınmayan hastalarda 12.5 ve 25 mg hidroklorotiyazid uygulaması. 24 saatlik diastolik/sistolik kan basınçlarında, olmesartan medoksoınil monoterapi taban çizgisine nazaran, ambulator kan basıncı izlemesiyle yapılan ölçümlere göre sırasıyla 7/5 mm Hg ve 12/7 mm HgMik ilave düşüşlere neden olmuştur.
Taban çizgisine nazaran, geleneksel yöntemle yapılan ölçümlere göre ilave ortalama sistolik/diaslolik kan basıncı düşüşleri sırasıyla 11/10 mm lig ve 16/11 mm Hg'ydi.

Olmcsartan medoksomil/hidroklorotiyazid kombinasyon tedavisinin etkinliği uzun süreli (bir yıl) tedavi boyunca korunmuştur. Aynı zamanda uygulanan hidroklorotiyazid tedavisinin varlığında veya yokluğunda olmcsartan medoksomil tedavisinin kesilmesi, hipertansiyonun geri dönmesine sebep olmamıştır.

Sabit dozlu olmesartan medoksomil/hidroklorotiyazid kombinasyonunun mortalité ve kardiyovaskülcr morbidité üzerindeki etkisi henüz bilinmemektedir.

 

Farmakokinetik Özellikler

Genel Özellikler
Olmesartan medoksomil bir ön ilaçtır.

Emilim:
Olmesartan medoksomil gaslrointestinal kanaldan absorpsiyon sırasında bağırsak mukozasında ve portai kanda estcrazlarla farmakolojik olarak aktif melabolit olan olmesartana hızla dönüşür. Plazmada veya atılım ürünlerinde değişikliğe uğramamış olmesartan medoksomil veya yan zincir medoksomil kısmı tespit edilmemiştir. Bir tablet formülasyonundan olmcsartanın ortalama mutlak biyoyararlanımı %25.6 olmuştur.
 
Olmesartanın ortalama doruk plazma konsantrasyonuna (Cmaks). olmesartan medoksomil oral dozundan sonra yaklaşık 2 saat içinde ulaşılır ve olmesartanın plazma konsantrasyonları 80 mg*a kadar artan tek oral dozlarla yaklaşık lineer bir şekilde artmaktadır.
 
Gıdaların olmesartanın biyoyararlanımı üzerinde minimum etkisi vardır ve bu nedenle de olmesartan medoksomil gıdalarla birlikte veya gıdalar olmadan uygulanabilir.
 
Olmesartanın farmakokinetiğindc klinik açıdan ilgili, cinsiyete bağlı bir farklılık gözlenmemiştir.
 
Hidroklorotiyazid oral uygulamayı takiben iyi absorbe olur (%65-75). Plazma konsantrasyonları uygulanan dozla doğrusal ilişkilidir. Hidroklorotiyazidin absorbsiyonu intestinal geçiş süresine bağlıdır; intestinal geçiş zamanı yavaş olduğunda, örneğin besinlerle alındığında emilim artar. Plazma düzeyleri en az 24 saat boyunca izlendiğinde, plazma yarılanma ömrünün 5.6 ile 14.8 saat arasında değiştiği ve doruk plazma değerine dozdan sonra 1 ve 5 saat arasında ulaştığı gözlenmiştir.
 
Dağılım:
Olmesartan plazma proteinine yüksek oranda bağlanır (%99.7), fakat olmesartan ile aynı zamanda uygulanan diğer yüksek bağlı etkin maddeler arasındaki, klinik açıdan önemli protein bağı yer değiştirmesi etkileşimleri potansiyeli düşüktür (olmcsartan medoksomil ile varfarin arasındaki, klinik açıdan önemli bir etkileşimin yokluğuyla doğrulanır). Olmesartanın kan hücrelerine bağlanması ihmal edilebilirdir. İnlravenöz doz uygulamasından sonra ortalama dağılım hacmi düşüktür (16-29 L/kg).
 
Oral olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyazid kombinasyonu uygulamasının ardından hidrokloroliyazid doruk konsantrasyonları süresi orta değeri, doz uygulamasından sonra 1,5-2 saattir. Hidroklorotiyazid. plazmada %68 protein bağına sahiptir ve görünür dağılım hacmi 0,83-1,14 L/kg'dir.
 
Biyotransformasyon:
Olmcsaıtanın toplam plazmadan temizlenmesi tipik olarak 1,3 L/saatti (CV, %I9) ve karaciğer kan akışına (yaklaşık 90 L/saat) nazaran yavaştı. l4C-etikctli olmesartan medoksomilin tekli oral dozunun ardından, uygulanan radyoaktivitenin %10-16'sı idrarla atılır (büyük çoğunluğu, doz uygulamasından sonraki 24 saat içinde) vc geri kazanılan radyoaktivitenin geri kalanı feçesle atılır. %25,6 sistemik biyoyararlanıma dayanarak, absorbe edilen olmesartan hem böbrek (yaklaşık %40), hem de karaciğer-safra yoluyla (yaklaşık %60) atılarak temizlenir. Tüm geri kazanılan radyoaktivite olmesartan olarak tanımlanmıştır. Başka önemli ınctabolit teşhis edilmemiştir. Olmesartanın enterohepatik geri dönüşümü minimumdur. Olmesartanın büyük kısmı safra yoluyla atıldığından, safra tıkanıklığı bulunan hastalarda kullanımı kontrendikedir (bkz. Kontrendikasyonlar).
Hidroklorotiyazid insanda metabolizc olmaz ve değişmeden idrarla atılır.

Eliminasyon:
Olmesartanın terminal eliminasyon yarı ömrü, çoklu oral doz uygulamasından sonra 10-15 saat arasında değişmiştir. Kararlı duruma ilk 5 dozdan sonra ulaşılmıştır ve 14 gün tekrarlanan doz uygulamasından sonra başka bir akümülasyon görülmemiştir. Böbreklerden arınma yaklaşık 0.5-0,7 L/saattir ve dozdan bağımsızdır.
Hidroklorotiyazidin oral dozunun yaklaşık %60'ı 48 saat içinde değişmemiş etkin madde halinde elimine olur. Böbreklerden arınması yaklaşık 250-300 mL/dk.'dir. Terminal eliminasyon yarı ömrü 10-15 saattir, idrarla değişmemiş etkin madde halinde hemen hemen tamamen atılır.
 
Doğrusallık/Doğrusal Olmayan Durum:
Olmesartanın plazma konsantrasyonları 80 mg*a kadar artan tek oral dozlarla yaklaşık olarak doğrusal bir şekilde artmaktadır. Olmesartanın kinetiği, hidroklorotiyazidle birlikte kullanılmaktan etkilenmez. Hidroklorotiyazidin yararlılığı olmesartan ile birlikte kullanıldığında %20 düşer. Ancak bu önemsiz düşüş herhangi bir klinik sonuca neden olmaz.
 
Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaslılar:
Hipertansiyon hastalarında, kararlı durumda olmesartan EAA, daha genç yaş grubuna göre, yaşlı hastalarda (65-75 yaş) yaklaşık %35, çok yaşlı hastalarda (>75 yaş) yaklaşık %44 artmıştır (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).
Sınırlı verilere göre hidroklorotiyazidin sistemik klerensi sağlıklı ve hipertansif yaşlılarda, genç sağlıklı gönüllüler ile karşılaştırıldığında düşüktür.

Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda, kararlı durumda olmesartan EAA, sağlıklı kontrollere nazaran hafif, orta ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda sırasıyla % 62, % 82 ve % 179 artmıştır (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli, Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
Böbrek yetmezliği olan hastalarda hidroklorotiyazidin yarılanma ömrü uzar.

Karaciğer yetmezliği:
Tekli oral uygulamadan sonra, olmesartan EAA değerleri, hafif ve orta karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda karşılık gelen sağlıklı kontrollerine nazaran sırasıyla % 6 ve % 65 daha yüksek olmuştur. Sağlıklı deneklerde, hafif karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda ve orta karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda dozdan 2 saat sonra bağlanmamış olmesartan fraksiyonu sırasıyla % 0.26. % 0.34 ve % 0,41 olmuştur. Şiddetli karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda olmesartan medoksomil değerlendirilmemiştir (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli, Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Karaciğer yetmezliği hidroklorotiyazidin farmakokinetiğini anlamlı derecede etkilemez.

Farmasötik Form

Film kaplı tablet.

Pembemsi sarı renkli, bikonveks, yuvarlak bir yüzünde "20' diğer yüzünde '12.5' yazılı film kaplı tablet.

 

 

 

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik Kategorisi: İlk trimester C. ikinci ve üçüncü trimester D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Planlı bir hamilelikten önce. uygun bir alternatif tedaviye geçilmelidir.

Gebelik dönemi
OLMYSAR PLUS'ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

OILMYSAR PLUS'ın gebelik ve/veya fetus/yenidoğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır.
Bir önlem olarak, OLMYSAR PLUS hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Hamilelik belirlenirse. OLMYSAR PLUS en kısa sürede kesilmelidir. Bu sebeple, hamileliğin ikinci ve üçüncü üç aylık dönemlerinde OLMYSAR PLUS'ın kullanımı kontrendikedir.

OLMYSAR PLUS'ın hamile kadınlarda kullanımıyla ilgili bir deneyim bulunmamaktadır. Olmesartan medoksomil/hidrokloıotiya/.id kombinasyonu hayvan araştırmaları bir teratojenik etki ortaya koymamıştır; ancak fetotoksisite göstermiştir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri).

Hamileliğin ikinci ve üçüncü üç aylık döneminde, renin-anjiyotensin sistemini etkileyen maddeler fetüslerde ve neonatlarda hasara (hipotansiyon, böbrek fonksiyonu bozulması, oligüri ve/veya anüri, oligohidramniyoz, kraniyal hipoplazi. intrauterin büyüme gecikmesi) ve ölüme yol açabilir. Pulmoner hipoplazi, yüz anomalileri ve kol/bacak kontraksiyonları vakaları da rapor edilmiştir. Olmesartan medoksomille yapılan deneysel hayvan araştırmaları, geç fetal ve nconatal safhada böbrek hasarı olabileceğini de göstermiştir. Mekanizma, muhtemelen, renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin farmakolojik etkilerinin bir sonucudur.

I lidıoklorotiyazid. hem plazma hacmini, hem de uteroplasental kan akışını azaltabilir. Tiyazidler plasenta bariyerini geçer ve kordon kanında bulunur. Fetal elektrolit bozukluklarına ve yetişkinlerde gözlenen başka muhtemel reaksiyonlara yol açabilirler. Annenin tiyazidlerle tedavisinden sonra neonatlarda trombositopeni vakaları ve fetal veya neonatal sarılık rapor edilmiştir. Hamileliğin ikinci trimesterinde OLMYSAR PLUS'a maruz kalınırsa kafatası ve fetal böbrek fonksiyonu ekografı ile kontrol edilmelidir.

Laktasyon dönemi
Olmesartan, süt veren sıçanların sütüne geçmektedir. Ancak, olmcsartanın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tiyazidler insan sütüne geçmektedir ve süt vermeyi engelleyebilir. Bu nedenle, süt verme döneminde OLMYSAR PLUS* ın kullanımı kontrendikedir (bkz. Kontrendikasyonlar). Emzirmeyi sonlandırma ya da ilaç kullanımını sonlandırma kararı almadan önce anne için ilacın önemi hesaplanmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite
Klinik ya da klinik dışı üreme yeteneği üzerine çalışmalar mevcut değildir.

Geçimsizlikler
İlgili değildir.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 29.04.2011
Ruhsat yenileme tarihi:
İstenmeyen Etkiler

Olmesartan/Hidroklorotiyazid kombinasyonlarında:
20mg/12.5 mg veya 20mg/25 mg dozajlarında olmesartan medoksomil/hidroklorotiyazid kombinasyonlarıyla tedavi edilen 1155 hastanın ve plaseboyla tedavi edilen 466 hastanın katıldığı 21 aya kadar süren klinik araştırmalarda, olmesartan medoksomil/hidroklorotiyazid kombinasyon tedavisinde advcrs olayların genel sıklığı plasebodakine benzerdi. Advers olaylara bağlı olarak tedavinin kesilmesi de. olmesartan medoksomil/hidroklorotiyazid 20mg/12.5 mg-20mg/25 mg (% 2) ve plasebo (% 3) gruplarında benzerdi. Olmesartan medoksomil/hidroklorotiyazid tedavisinde advers olayların plaseboya göre genel sıklığının 75 yaş ve üzeri hastalarda başağrısı sıklığının biraz artmasına rağmen, yaş (>65 yaşa karşı <65 yaş), cinsiyet veya ırkla ilgili olmadığı görülmüştür.

Olmesartan medoksomil/hidroklorotiyazid 20mg/12.5 mg-20mg/25 mg'deki en yaygın advers olay ve plasebodaki sıklığı en az % 1 aşan tek advers olay baş dönmesiydi (olmesartan medoksomil/hidroklorotiyazid 20mg/12.5 mg-20mg/25 mg'da % 2,6 ve plaseboda % 1.3).

Potansiyel klinik etkisi bulunan advers olaylar aşağıda sistem organ sınıfına göre listelenmiştir. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır: yaygın (>1/100, <1/I0); yaygın olmayan (>l/1000, <1/100); seyrek (> 1/10000. < 1/1000); çok seyrek (<I/I0000).

Metabolizma bozuklukları
Yaygın olmayan:Hiperürisemi, hipertrigliscridcmi.

Sinir sistemi bozuklukları
Yaygın: Baş dönmesi. Yaygın olmayan: Scnkop.

Kardiyovasküler bozukluklar
Yaygın olmayan:Palpitasyonlar. hipotansiyon, orloslatik hipotansiyon.

Dermatolojik bozukluklar
Yaygın olmayan: Kızarıklık, ekzema.

Genel bozukluklar
Yaygın:Yorgunluk.
Yaygın olmayan: Zayıflık.

Araştırmalar
Yaygın olmayan:Kan potasyumu düşmesi, kan potasyumu artışı, kan kalsiyumu artışı, kan üresi artışı, kan lipidlcri artışı.

Luboratuvar testleri:
Klinik araştırmalarda, standart laboratuvar paramelrelcrindeki klinik açıdan önemli değişiklikler nadiren olmesartan medoksomil/hidroklorotiyazidle bağlantılıdır. Olmesartan mcdoksomil/hidroklorotiya/.id tedavisi sırasında ortalama ürik asit, kan üre nitrojeni ve kreatinin değerlerinde küçük artışlar ve ortalama hemoglobin ve hemalokrit değerlerinde küçük düşüşler gözlenmiştir.

İçeriğindeki bileşenlerle ilgili ilave bilgiler:
İçeriğindeki bileşenlerden herhangi biriyle daha önce rapor edilen istenmeyen etkiler, OLMYSAR PLUS'la yapılan klinik araştırmalarda gözlenmese dahi, bu ürünün potansiyel istenmeyen etkileri olabilir.

Olmesartan medoksomil:

Pazarlama sonrası deneyimler
Pazarlama sonrası deneyimlerde aşağıdaki advers reaksiyonlar rapor edilmiştir. Bunlar. Sistem Organ Sınıfıyla listelenmiş ve şu tanımlamayı kullanan sıklık başlıkları altında sıralanmıştır: çok yaygın (>l/10); yaygın (>l/100, < 1/10); yaygın olmayan (>1/1000, <l/100); seyrek (>1/1000(). <1/I000); çok seyrek (<1/I0000), ayrı raporlar dahil.

Kan ve lenf sistemi bozuklukları
Çok seyrek: Trombositopeni.

Sinir sistemi bozuklukları
Çok seyrek:Baş dönmesi, baş ağrısı.

Solunum, göğüs ve mediastinal bozukluklar
Çok seyrek: Öksürük.

Gastrointestinal bozukluklar
Çok seyrek:Karın ağrısı, bulantı, kusma.

Deri vc deri altı doku bozuklukları
Çok seyrek:Prürit. ekzantem. kızarıklık. Anjiyonörotik ödem, alerjik dermatit, yüz ödemi ve ürtiker gibi alerjik koşullar.

Kas-iskelet ve bağ doku bozuklukları
Çok seyrek:Kas krampı, miyalji.

Renal ve üriner bozukluklar
Çok seyrek:Akut böbrek bozukluğu ve böbrek yetmezliği (ayrıca bkz. Araştırmalar).

Genel bozukluklar ve uygulama yeri koşulları
Çok seyrek:Asteni, yorgunluk, letarji, kırıklık gibi astenik koşullar.

Araştırmalar
Çok seyrek:Kan kreatini artışı ve kan üresi artışı gibi anormal böbrek fonksiyonu testleri. Artan karaciğer enzimleri.

Klinik araştırmalar
Çift kör. plasebo kontrollü monoterapi araştırmalarında, tedaviyle ortaya çıkan advers olayların genel insidansı. olmesartan mcdoksomildc ve plaseboda benzerdi.

Plasebo kontrollü monoterapi araştırmalarında, kesin olarak tedaviyle bağlantılı olan tek advers ilaç reaksiyonu baş dönmesidir (olmesartan mcdoksomilde % 2,5 insidans, plaseboda % 0,9 insidans).
Uzun süreli (2 yıl) tedavide, günde bir kez 10-20 mg olmesartan medoksomilde advers olaylara bağlı geri çekilme insidansı % 3,7'dir.

Olmesartan medoksomille yapılan bütün klinik araştırmalarda (etkin maddeyle ve yanı sıra plasebo kontrolüyle yapılan araştırmalar dahil), plaseboyla ilgili nedensellik veya insidanstan bağımsız olarak aşağıdaki advers olaylar rapor edilmiştir. Vücut sistemiyle listelenmiş ve aşağıda verilen tanımlamalar kullanılarak sıklık başlıkları altında sıralanmıştır.

Sinir sistemi bozuklukları
Yaygın: Baş dönmesi. Yaygın olmayan: Vertigo.

Kardiyovaskülcr bozukluklar
Seyrek: Hipotansiyon. Yaygın olmayan: Anjina pcktoris.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları
Yaygın:Bronşit, öksürük, farenjit, rinit.

Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın:Karın ağrısı, diyarc, dispepsi. gastroenteril. bulantı.

Dermatolojik bozukluklar
Yaygın olmayan: Kızarıklık.

Kas iskelet sistemi bozuklukları
Yaygın:Artrit. sırt ağrısı, iskelet ağrısı.

Böbrek ve üriner bozuklukları
Yaygın:hematüri, idrar yolu enfeksiyonu.

Genel bozukluklar
Yaygın:Göğüs ağrısı, yorgunluk, grip benzeri belirliler, periferik ödem, ağrı.

Laboratuvar testleri:
Plasebo kontrollü monoterapi araştırmalarında, hipertrigliscridemi ve yüksek kreatinin fosfokinaz için plaseboya nazaran olmesartan medoksomilde biraz daha yüksektir (hipertrigliseridcmi için % 1,1'e karşı % 2,0 ve yüksek kreatinin fosfokinaz için % 0,7'ye karşı % 1,3).

Olmesartan medoksomille yapılan bütün klinik araştırmalarda (plasebo kontrolsüz araştırmalar dahil) rapor edilen laboratuvar advers olaylar (plaseboya nazaran nedensellik veya insidanstan bağımsız olarak) şunlardır:

Metabolizma bozuklukları:
Yaygın:Yüksek kreatinin fosfokinaz, hipcrtrigliscridemi, hiperürisemi.
Seyrek:Hiperkalemi.

Karaciğer bozuklukları
Yaygın:Karaciğer enzim yükselmesi.

Hidroklorotiyazid:
Hidroklorotiyazid, hacim azalmasına sebep olabilir veya şiddetlendirebilir ve bu da elektrolit dengesizliğine sebep olabilir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Tek başına hidroklorotiyazid kullanımıyla rapor edilen advcrs olaylar şunları içerir:

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Seyrek: Siyaladenit.

Kan ve lenf sistemi bozuklukları
Seyrek:Lökopeni, nötropeni/agranülositoz, trombositopeni, aplastik anemi, hemolitik anemi, kemik iliği depresyonu.

Metabolizma bozuklukları
Yaygın:Hiperglisemi, glikozüri, hiperürisemi. elektrolit dengesizliği (hiponatremi. hipomagnezemi, hipokloremi, hipokaleıni ve hiperkalsemi dahil), kolesterol ve trigliserid artışları. Yaygın olmayan: Anorcksi.

Psikiyatrik bozukluklar
Seyrek:Huzursuzluk, depresyon, uyku bozuklukları, apati.

Sinir sistemi bozuklukları
Yaygın:Sersemlik, bilinç bulanıklığı.
Yaygın olmayan: İştah kaybı.
Seyrek:Parestezi, konvülsiyonlar.

Duyma ve görme bozuklukları
Yaygın: Verligo.
Seyrek:Ksantopsi, geçici bulanık görme, gözyaşı salgısı azalması.

Kardiyovasküler bozukluklar
Yaygın olmayan: Ortostatik hipotansiyon.
Seyrek:Kardiyak aritmi, nekroza sebep olan damar iltihabı (vaskülit. deri vasküliti), tromboz, emboli.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mcdiastinal hastalıkları
Seyrek:Dispne (interstisyel pnömoni ve pulmoner ödem dahil).

Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın:Gastrik iritasyon,bulantı, kusma, diyarc, kabızlık, meteorizm ve karın ağrısı.
Seyrek:Pankreatit.
Çok seyrek:Paralitik ileus.

Karaciğer bozuklukları
Seyrek:Sarılık (intrahepatik kolestatik sarılık), akut kolesistit.

Dermatolojik bozukluklar
Yaygın olmayan:Fotosensitivite reaksiyonları, kızarıklık, ürtiker.
Seyrek:Eritemli deri lupusu benzeri reaksiyonlar, eritemli deri lupusunun tekrar aktivasyonu, anafilaktik reaksiyonlar, toksik cpidermal nekroliz.

Kas iskelet sistemi bozuklukları
Seyrek:Kas spazmı, kas zayıflığı, parez.

Böbrek ve üriner bozukluklar
Seyrek:Böbrek bozukluğu, idrarla zorunlu olarak atılan serum maddelerinin (kreatinin, üre) artışı, interstisyel nefrit, akut böbrek yetmezliği.

Üreme sistemi bozuklukları
Seyrek:Ereksiyon bozukluğu.

Genel bozukluklar
Yaygın:Zayıflık, baş ağrısı ve yorgunluk.
Seyrek:Ateş.

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin maddeler:
Olmesartan medoksomil     20 mg
Hidroklorotiyazid            12.5 mg
 
Yardımeı maddeler:
Laktoz monohidrat      125.30 mg
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Olmesartan medoksomil/hidroklorotiyazid kombinasyonlarının toksik potansiyeli, sıçanlarda ve köpeklerde 6 aya kadar tekrarlaınalı doz oral toksisite araştırmalarında değerlendirilmiştir. Bu sınıftaki diğer tıbbi ürünlerde ise. toksikolojik hedef organ böbrektir. Olmesartan medoksomil/hidroklorotiyazid kombinasyonu fonksiyonel renal değişiklikleri (serum üre nitrojeninde ve serum kreatininde artışlar) artmıştır. Yüksek dozajlar, muhtemelen renal bir hemadinamik değişim vasıtasıyla (tübüler hipoksi ve tübüler hücre dejenerasyonuyla birlikte hipotansiyondan kaynaklanan düşük renal perfüzyon) sıçanların ve köpeklerin böbreklerinde tübüler dejenerasyon ve rejenerasyona sebep olmuştur. Olmesartan medoksomil/hidroklorotiyazid kombinasyonu, ayrıca, alyuvar parametrelerinde (eritrosit, hemoglobin ve hematokrit) bir düşüşe ve kalp ağırlığında azalmaya sebep olmuştur.

Bu etkiler diğer Al1 reseptörü antagonistleri ve ADE inhibitöıieri için de gözlenmiştir ve yüksek olmesartan medoksomil dozajlarının farmakolojik etkisiyle indüklendiği ve tavsiye edilen terapötik dozlarda insanlarla ilgili olmadığı düşünülmektedir.

İçeriğindeki her bir bileşenin ve kombinasyonun kullanıldığı genotoksisite araştırmaları, klinik açıdan ilgili genoloksik bir aktiviteye ait herhangi bir belirti ortaya koymamıştır.

Bir olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyazid kombinasyonunun kanserojen potansiyeli araştırılmamıştır, çünkü klinik kullanım koşullarında iki münferit bileşen için ilgili kanserojen etkilere dair bir kanıt yoktur.
Olmesartan medoksomil/hidroklorotiyazid kombinasyonlarıyla tedavi edilen farelerde veya sıçanlarda teratojenite kanıtı yoktur. Bu sınıf bir tıbbi üründen beklendiği gibi. gebelik sırasında olmesartan medoksomil/hidroklorotiyazid kombinasyonlarıyla tedavi edildiklerinde sıçanlarda fetal toksisite gözlenmiştir (önemli derecede azalan fetal vücut ağırlıklarıyla kanıtlanır) (bkz. Kontrendikasyonlar ve Gebelik ve laktasyon).

Kontrendikasyonlar
 • Hamilelik (bkz. Gebelik ve laktasyon).
 • Süt verme (bkz. Gebelik ve laktasyon).
 • Etkin maddelere, yardımcı maddelerden herhangi birine (bkz. Yardımcı maddelerin listesi) veya diğer sülfonamid türevli maddelere (hidroklorotiyazid bir sülfonamid türevi tıbbi üründür) aşırı duyarlılık.
 • Şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi <30 mL/dk.).
 • Tedavisi güç hipokalemi, hiperkalscmi, hiponatremi ve semptomatik hiperiürisemi.
 • Şiddetli karaciğer yetmezliği, kolestaz ve safra kanal tıkanıklığı bozuklukları.
 • Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Seyrek olarak galaktoz intoleransı. Lapp-laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu kalıtımsal problemleri bulunan hastalar bu tıbbi ürünü kullanmamalıdır.

 

Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Müstahzar Adı

OLMYSAR PLUS 20mg/12.5 mg Film Kaplı Tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

İntravasküler hacim azalması:
Yoğun diüretik tedavi, diyet tuzu sınırlaması, diyarc veya kusma nedeniyle hacim ve/veya sodyum azalması olan hastalarda özellikle ilk dozdan sonra semptomatik hipotansiyon olabilir. Bu gibi koşullar OLMYSAR PLUS uygulamasından önce düzeltilmelidir.

Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin uyarıldığı diğer koşullar:
Vasküler tonus veya renal fonksiyonu büyük ölçüde renin-anjiyotensin-aldosteron sistemine bağlı olan hastalarda (örneğin, şiddetli kalp yetmezliği bulunan veya temelinde, renal arter stenozu da dahil böbrek hastalığı bulunan hastalarda), bu sistemi etkileyen tıbbi ürünlerle tedavi.
akul hipotansiyon, azotemi, oligüri veya seyrek olarak akut böbrek yetmezliğiylc bağlantılı olmuştur.

Renovasküler hipertansiyon:
Bilateral rcnal arter stenozu veya tek çalışan böbreğe giden arter stenozu bulunan hastalar, renin-anjiyotcnsin-aldostcron sistemini etkileyen tıbbi ürünlerle tedavi edildiğinde şiddetli hipotansiyon ve böbrek yetersizliği riski yüksektir.

Böbrek yetmezliği ve böbrek transplantasyonu:
OLMYSAR PLUS 20mg/l2.5 mg Film Kaplı Tablet, şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi <30 mL/dk.) bulunan hastalarda kullanılmamalıdır (bkz. Kontrendikasyonlar). Hafif ile orta şiddette böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi >30 mL/dk., <60 mL/dk.) bulunan hastalarda dozaj ayarlamasına gerek yoktur. Ancak, bu gibi hastalarda, OLMYSAR PLUS 20mg/12.5 mg Film Kaplı Tablet dikkatli uygulanmalıdır ve serum potasyumu, kreatinin ve ürik asit seviyelerinin periyodik olarak izlenmesi tavsiye edilir. Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda tiyazid diüretiklc bağlantılı azotemi olabilir. İlerleyen böbrek yetmezliği görülmekte ise tedavinin gerekliliği yeniden gözden geçirilmeli, gerektiğinde diürelik tedavisi sona crdirilmclidir. Yakın zamanda böbrek transplantasyonu yapılmış hastalarda OLMYSAR PLUS 20mg/12.5 mg Film Kaplı Tablet uygulamasıyla ilgili bir deneyim bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:
Hafif ile orta şiddette karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda günümüzde olmesartan medoksomille ilgili deneyimler sınırlıdır ve şiddetli karaciğer yetmezliği bulunan hastalarla ilgili deneyim bulunmamaktadır. Ayrıca, tiyazid tedavisi sırasında sıvı ve elektrolit dengesindeki küçük değişimler, karaciğer yetmezliği veya progresif karaciğer hastalığı bulunan hastalarda ani hepatik komaya sebep olabilir. Bu nedenle, karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda OLMYSAR PLUS 20mg/12.5 mg Film Kaplı Tablet kullanımı tavsiye edilmez (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli). Şiddetli karaciğer yetmezliği, koleslaz ve safra kanal tıkanıklığı bulunan hastalarda OLMYSAR PLUS 20mg/12.5 mg Film Kaplı Tablet kullanımı kontrendikedir (bkz. Kontrendikasyonlar, Farmakokinetik özellikler).

Aortik ve mitral kapak stenozu, obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati:
Diğer vazodilatörleıde olduğu gibi, aortik veya mitral stenoz ya da obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati hastalarında özel dikkat gösterilmelidir.

Primer aldosteronizm:
Primer aldosteronizm bulunan hastalar genelde renin-anjiyolensin sisteminin inhibisyonuyla etki eden anti-hipertansif tıbbi ürünlere cevap vermez. Bu nedenle, bu gibi hastalarda OLMYSAR PLUS kullanımı tavsiye edilmez.

Metabolik ve endokrin etkileri:
Tiyazid grubu ilaç tedavisi glukoz toleransını bozabilir. Diyabelik hastalarda insülin ve oral hipoglisemik ajanların dozaj ayarlaması gerekli olabilir (bkz.Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Gizli diyabet, tiyazid grubu ilaç tedavisi sırasında açığa çıkabilir.
Kolesterol ve trigliscrid seviyelerinin artması, tiyazid diürelik tedavisiyle bağlantılı olduğu bilinen istenmeyen etkilerdir.

Tiyazid grubu ilaç tedavisi uygulanan bazı hastalarda hiperürisemi olabilir veya ani gut ortaya çıkabilir.

Elektrolit dengesizliği:
Diürctik tedavi uygulanan herhangi bir hasta için uygun aralıklarla serum elektrolitleri periyodik olarak tayin edilmelidir.

I lidıoklorotiyazid de dahil olmak üzere tiyazidler sıvı veya elektrolit dengesizliğine (hipokalemi. hiponatremi ve hipokloremik alkaloz) sebep olabilirler. Sıvı veya elektrolit dengesizliği uyarısı niteliği taşıyan belirtiler, ağız kuruluğu, susama, zayıflık, letarji, uyuşukluk, huzursuzluk, kas ağrısı veya krampları, kas yorgunluğu, hipotansiyon, oligüri, taşikardi ve bulantı, kusma gibi gastrointestinal bozukluklar (bkz.İstenmeyen etkiler).

Karaciğer sirozu bulunan hastalarda, şiddetli diürez bulunan hastalarda, yetersiz oral elektrolit alan hastalarda ve aynı anda kortikosteroid veya ACTH tedavisi uygulanan hastalarda hipokalemi riski yüksektir (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Tersine, OLMYSAR PLUS'ın olmesartan medoksomil bileşeni yoluyla anjiyotensin-11 reseptörlerindeki (ATıı) antagonizmadan dolayı, özellikle böbrek yetmezliği ve/veya kalp yetersizliği ve diyabet varlığında hiperkalemi olabilir. Risk altındaki hastalarda serum potasyumunun yeterli düzeyde izlenmesi tavsiye edilir. Potasyum tutucu diiiretiklcr, potasyum takviyeleri veya potasyum içeren tuz ikameleri ve serum potasyum seviyesini artıran diğer tıbbi ürünler (örneğin heparin) OLMYSAR PLUS'la birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Olmesartan medoksomilin diürctik etkili hiponatremiyi azalttığına veya engellediğine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Klorür eksikliği genelde hafiftir ve çoğu zaman tedavi gerektirmez.

Tiyazidler üriner kalsiyum atılımını azaltabilir ve bilinen bir kalsiyum metabolizması bozukluğu bulunmaması durumunda serum kalsiyumunu aralıklı olarak ve hafif düzeyde artırabilir. Hipcrkalsemi. gizli hiperparatiroidizm kanıtı olabilir. Paratiıoid fonksiyon testleri yapılmadan önce tiyazidler kesilmelidir.
Tiyazidlerin, hipomagnezemiye sebep olabilecek idrarla magnezyum atılımını artırdığı gösterilmiştir.

Sıcak havalarda ödemli hastalarda dilüsyonel hiponatremi oluşabilir.

Lityum:
Anjiyotensin II reseptör antagonistlcri ve tiyazid kombinasyonu içeren diğer tıbbi ürünlerde olduğu ii\b\. OLMYSAR PLUS ve lityumun aynı anda uygulanması tavsiye edilmez (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Irksal farklılıklar:
Bütün diğer anjiyotensin II antagonistlcrinde olduğu gibi, olmesartan medoksomilin kan basıncını düşürme etkisi siyahi hastalarda siyahi olmayan hastalara göre biraz daha düşüktür; bunun muhtemel sebebi de hipertansiyonlu siyahi popülasyonda düşük renin durumunun daha yüksek oranda görülmesidir.

Anti-doping test:
Bu ürünün hidroklorotiyazid içermesinden dolayı anti-doping testlerinin pozitif çıkmasına neden olabilir.

Diğerleri:
Genel arteriyosklerozda, iskemik kalp hastalığı veya iskeırıik serebrovasküler hastalık bulunan hastalarda, aşırı kan basıncı düşmesinin miyokardiyal infarktüse veya inmeye sebep olma riski her zaman vardır.

Alerji veya bronşiyal astım geçmişi bulunan ya da bulunmayan hastalarda hidroklorotiyazide aşırı duyarlılık reaksiyonları olabilir, fakat bu tip geçmişi bulunan hastalarda bu olasılık daha yüksektir.

Tiyazid grubu diüretiklerin kullanımında, sistemik lupus eritematoz şiddetlenmesi veya aktivasyonu rapor edilmiştir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji:
 
Yetişkinlerde
OLMYSAR PLUS başlangıç tedavisi olarak kullanım için değildir. Tek başına 20 mg olmesartan medoksomille yeterince kan basıncı kontrol altına alınamayan hastalarda kullanım içindir.
 
Klinik olarak uygun olduğunda, 20 mg olmesartan medoksomillc monoterapiden sabit kombinasyona doğrudan geçiş düşünülebilir. Antihipcrtansif etki tedavinin başlamasından sonra maksimum 8 haftada elde edilmiştir (bkz. Farmakodinamik özellikler). İçerisindeki her bir bileşenin doz titrasyonu tavsiye edilir.
20 mg olmesartan medoksomil/12.5 mg Ilidroklorotiyazid, kan basıncı tek başına 20 mg olmesartan medoksomil ile oluşan optimum monotcrapiyle yeterince kontrol altına alınamayan hastalara uygulanabilir.
 
20 mg olmesartan medoksomil/25 mg Ilidroklorotiyazid, kan basıncı 20 mg olmesartan medoksomil/12.5 mg Ilidroklorotiyazid ile yeterince kontrol altına alınamayan hastalara uygulanabilir.
 
20 mg olmcsartan medoksomil ve 25   mg hidroklorotiyazid maksimum günlük doz kombinasyonu aşılmamalıdır.
 
Uygulama sıklığı ve süresi:
OLMYSAR PLUS günde bir kez yemekle birlikte veya öğünler arasında alınır.
 
Uygulama şekli:
Sadece ağızdan kullanım içindir.
Filin kaplı tablet, yemeklerle birlikte veya öğünler arasında, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: OLMYSAR PLUS hafif ile orta derecede böbrek yetmezliği (kreatinin klcrensi 30-60 mL/dk.) bulunan hastalarda kullanıldığında böbrek fonksiyonlarının periyodik olarak izlenmesi önerilir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). OLMYSAR PLUS, şiddetli böbrek yetmezliği bulunan hastalarda kontrendikedir (kreatinin klerensi <30 mL/dk.) (bkz. Kontrendikasyonlar).
 
Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda OLMYSAR PLUS kullanımı tavsiye edilmez, çünkü günümüzde bu hasta grubunda olmesartan medoksomil deneyimleri sınırlıdır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri, Farmakokinetik özellikler).
 
Pediyatrik popülasyon: OLMYSAR PLUS'ın çocuklar üzerindeki emniyeti ve etkinliği belirlenmediğinden çocuklarda ve 18 yaşından küçük gençlerde kullanımı önerilmez.
 
Geriyatrik popülasyon: Yaşlı hastalara, erişkinler ile aynı kombinasyon dozu önerilir.
Raf Ömrü
24 ay
Ruhsat Numarası(Ları)
231/38
Ruhsat Sahibi

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

34398 Maslak / İstanbul

Ruhsat Sahibi

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

34398 Maslak / İstanbul


Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25°C,nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar

Esansiyel hipertansiyon tedavisi.

OLMYSAR PLUS sabit doz kombinasyonu, tek başına olmesartan medoksomille yeterince kan basıncı kontrol altına alınamayan hastalarda endikedir.

 

 

 

Üretici Bilgileri

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

GOSB 41480 Gebze/Kocaeli

Yardımcı Maddeler

Laktoz monohidrat. mikrokıislalin selüloz pil 112. kolloidal silikon dioksit. hidroksi propil selüloz low, magnezyum stearat, makrogol (PEG) 3350 toz, talk, polivinil alkol hidrolize, titanyum dioksit (El 71), talk-kınnızı demir oksit (E 172), sarı demir oksit (1:172).

Yardımcı Maddelerin Listesi

Tablet çekirdeği
Laktoz monolıidrat
Mikrokristalin selüloz PH 112
Kolloidal silikon dioksit
Hidroksi propil selüloz low
Magnezyum stearat

Film kaplama
Makrogol (PEG) 3350 toz
Talk
Polivinil alkol hidrolize
Titanyum dioksit (El 71)
Talk-kırmızı demir oksit (E 172)
Sarı demir oksit (E 172)