Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka OMEFIX
Etken Madde Kodu SGKFHI-OMEPRAZOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A02BC01
ATC Açıklaması Omeprazol
NFC Kodu CY
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Diğer Kapsüller
Kamu Kodu A02793
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 10,12 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,03 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,42 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Omeprazol’ün spesifik bir antidotu yoktur. Proteinlere yüksek oranda bağlandığından diyaliz ile kandan uzaklaştırılamaz. Doz aşımı halinde semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır.

Endikasyonlar
Erbolin kapsül ;
  • Gastrik ülser,
  • Duodenal ülser,
  • Reflu özofajit
  • Zollinger-Ellison sendromunda kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Erbolin (omeprazol) kapsül, paryetal hücrelerde, proton pompası görevi gören H+, K+, ATPaz’ı inhibe ederek gastrik asit sekresyonunu çok spesifik bir yolla azaltır.

Oral yolla alınan tedavi dozlarında etkisi 1 saat içinde başlar ve 2 saatte maksimuma ulaşır. Midenin asit salgılama aktivitesi ilaç kesildikten sonra 3-5 gün içinde tedrici olarak eski haline döner.

Farmakokinetik Özellikler

Omeprazol hızlı absorbe olur, 0.5 – 3.5 saat içinde serum zirve konsantrasyonuna ulaşır. Plazma proteinlerine yüksek oranda (% 95) bağlanır.

Karaciğerde metabolize olur. Büyük çoğunluğu idrarla elimine edilir. Eliminasyon yarı ömrü 0.5 – 1.5 saat kadardır.

Farmasötik Şekli

Değiştirilmiş Salımlı Sert Kapsül

Formülü

Her kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı granüller halinde 20 mg Omeprazol içerir.

Kapsül Boyası : Titandioksit ve Eritrosin içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Omeprazol diazepam, warfarin ve fenitoin’in eliminasyonunu yavaşlatabilir. Her ne kadar teofilin ve propranolol ile bir etkileşim görülmemişse de karaciğerin sitokrom P-450 sistemi tarafından metabolize edilen siklosporin, disulfiram, benzodiazepinler gibi ilaçlarla etkileşim bildirilmiştir. Bu ilaçlar omeprazol ile birlikte kullanıldığında doz ayarlaması gerekebilir. Omeprazol mide asit sekresyonunu kuvvetle inhibe ettiğinden absorpsiyonları asiditeye bağlı ketokonazol, ampisilin esterleri ve demir tuzları gibi ilaçların teorik olarak absorpsiyonları azalabilir. Omeprazol klaritromisin ile birlikte kullanıldığında omeprazol, klaritromisin ve 14-hidroksi-klaritromisinin plasma seviyeleri yükselir.

Kontraendikasyonlar

Erbolin kapsül, omeprazole aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmaz. Hamilelikte ve emzirme dönemlerinde kullanılması tavsiye edilmez.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Duodenal Ülser : Büyükler için tavsiye edilen doz oral yolla günde bir kere 20 mg
omeprazoldür. Hastaların çoğunluğu 4 hafta içinde iyileşir. Bazı hastalarda 4 haftalık
ikinci bir tedavi gerekebilir.
Gastrik Ülser : Büyükler için tavsiye edilen doz 4-8 hafta süre ile günde 1 kere 40 mg
omeprazoldür.
Reflü Özofajit : Günde 1 kere 20 mg dozda 4 hafta süre ile alınır. Özofagusta
erozyonlar varsa tedavi 8 haftaya kadar uzatılabilir.
Zollinger-Ellison Sendromu : Başlangıç dozu günde bir kere 60 mg omeprazol (3
kapsül Erbolin)’dur. Doz hastanın durumuna göre kişisel olarak ayarlanır ve endikasyon
var olduğu sürece tedaviye devam edilir. Omeprazol günde 3 kere 120 mg doza kadar
kullanılmıştır. Günlük 80 mg’ı geçerse bölünerek verilmelidir. Zollinger-Ellison sendromu
olan bazı hastalar 5 yıldan fazla sürekli olarak omeprazol ile tedavi edilmiştir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Rutubetten koruyunuz. Ambalaj açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Erbolin 14 Mikropellet Kapsül, plastik kutuda

Uyarılar/Önlemler
Erbolin kapsülleri yemeklerden önce alınmalıdır. Hastalar kapsüllerin açılmaması, çiğnenmemesi ve bütün olarak yutulması konusunda uyarılmalıdır. Omeprazol tedavisi sırasında semptomatik iyileşme görülmesi midede neoplasma bulunmadığını göstermez. 
Hamilelikte Kullanım : (Gebelik kategorisi C’dir.) ERBOLİN hamile kadınlarda kullanılmamalıdır. Bir hasta ERBOLİN kullanırken gebe kalırsa kendisine fetusun maruz kalabileceği potansiyel tehlikeler konusunda bilgi verilmelidir.
Emzirme Döneminde Kullanım : Omeprazolün anne sütüne geçip geçmediği bilinmiyor Ancak birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden emziren anneler ya emzirmeyi ya da omeprazol tedavisini bırakmalıdır.
Pediatride Kullanım : Omeprazolün pediatrik hastalarda emniyet ve etkenliği kesin olarak belirlenmemiştir.
Araç ve Gereç Kullanımı : Omeprazol tedavisi gören kimselerin araç ve gereç kullanmalarında bir sakınca yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Abdominal kolik, baş dönmesi, parestezi, halsizlik, ağız kuruluğu, mide bulantısı, baş ağrısı, diyareye neden olabilir. Çok ender olarak deri kızarıklıkları ortaya çıkabilir. Bu yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.