Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Opakim Tıbbi Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
Marka OMNIPAQUE
Etken Madde Kodu SGKF74 - IYOHEKSOL
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu V08AB02
ATC Açıklaması İoheksol
NFC Kodu PA
NFC Açıklaması Parenteral Flakonlar
Kamu Kodu A05702
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 35,5 TL (14 Haziran 2011) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 35,5 TL (4 Ocak 2011)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu İthal Edilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Klinik öncesi veriler Omnipaque için yüksek bir güvenlik sınırı göstermektedir ve rutin intramüsküler kullanım için belli bir üst doz seviyesi tespit edilmemiştir. Semptomatik doz aşımı, normal böbrek fonksiyonlu hastalarda, hasta belirli bir süre zarfında kg vücut ağırlığı başına fazladan 2000 mg I almadıkça olası değildir. İşlemin süresi yüksek doz kontrast maddelerin renal tolerabilitesi açısından önemlidir. Kazara doz aşımı, genellikle çocuklardaki komplex anjiografik uygulamalardan ve özellikle yüksek konsantrasyonda kontrast maddenin multipl dozlarının uygulandığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Dozaşımı görüldüğü hallerde su veya elektrolit dengesizlikleri düzeltilmelidir. Renal fonksiyon incelemeyi takib eden 3 gün boyunca izlenmelidir. İhtiyaç duyulduğu taktirde fazla kontrast maddenin temizlenmesi için hemodiyaliz uygulanabilir.

Spesifik bir antidotu yoktur.

Endikasyonlar

Yetişkinlerde ve çocuklarda, kardiyoanjiografi, arteriografi, ürografi, flebografi ve bilgisayarlı tomografide kontrast arttırmak için kullanılır. Subaraknoid enjeksiyonu takiben lumbar, torasik, servikal miyelografi ve basal sisternlerin bilgisayarlı tomografi tetkikinde, artrografi, endoskopik retrograd pankreatografi (ERP), endoskopik retrograd kolanjio pankreotografi (ERCP), herniografi, histerosalpingografi, sialografi ve gastrointestinal sistemin tetkiklerinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Sağlıklı gönüllülerde Ioheksol’ün intravenöz enjeksiyonu ile yapılan; hemodinamik, klinik-kimyasal ve koagülasyon parametrelerinin incelendiği çalışmalara göre  laboratuar değerlerinde klinik öneme sahip herhangi bir değişikliğe neden olmadığı gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler
İntravasküler enjeksiyonu takiben, Omnipaque ekstraselüler sıvı bölmelerine dağılır ve glomerüler filtrasyon yolu ile değişmeden vücuttan atılır.
 
Sağlıklı bireylerde, yaşa bağlı olarak enjekte edilen dozun yaklaşık %87-99’u ilk 24 saat içinde vücuttan atılır. Yaşlı bireylerde atılım daha düşüktür. İdrar konsantrasyon piki birinci saatte görülür.
 
Eliminasyon yarılanma ömrü, sağlıklı bireylerde, yine yaşa bağlı olarak, 121-150 dakikadır.
 
İdrarda hiç bir metabolit tespit edilmemiştir.
 
Ioheksol’ün insan plazma proteinine bağlanma oranı %1.5’tir.
 
Lumbar subaraknoid boşluğa enjeksiyonunu takiben, ioheksol beyin-omurilik sıvısından kan dolaşımına geçer ve böbrek yolu ile atılır.
Farmasötik Şekli

Omnipaque 300 mgI/ml, İntravenöz, İntra-arterial, İntratekal ve vücut boşluklarında kullanım için enjeksiyon için çözelti içeren flakon

Formülü

Etkin madde
Etken dozu
Beher ml içeriği
Ioheksol
300 mgI/ml
300 mg I’a ekivalan 647 mg

Yardımcı maddeler: Trometamol 1.21 mg, sodyum kalsiyum edetat 0.10 mg, hidroklorik asit, 5 mol/L pH 6.8‑7.6 için 1.4 mL Enjeksiyonluk su 0.70 mL.
 
Omnipaque’nin osmolalite ve viskozite değerleri aşağıdaki gibidir:
Konsantrasyon
Osmolalite*
Osm/kg H2O, 37 0C
Viskozite (mPa.s)
20 0C
37 0C
300 mgI/ml
0.64
11.6
6.1
İlaç Etkileşmeleri

İyotlu kontrast madde kullanımı geçici böbrek yetmezliğine neden olabilir ve bu metformin alan diyabet hastalarında laktik asidozun hızlanmasına neden olabilir. (Bk. Uyarılar / Önlemler)
İnceleme öncesi, 2 haftadan az bir süre Interleukin-2 ile tedavi edilen hastalar için gecikmiş reaksiyonlar açısından (deri reaksiyonları veya grip benzeri semptomlar) artan bir risk söz konusudur.

Tüm iyot içeren kontrast maddeler tiroid fonksiyon testleri ile etkileşebilirler, böylece tiroidin iyot bağlama kapasitesi bir kaç haftaya kadar azalabilir.
Kontrast maddenin serum ve idrardaki yüksek konsantrasyonları, biluribin, proteinler veya inorganik maddelerin (Örnek: demir, bakır, kalsiyum ve fosfat) laboratuar testleri ile etkileşebilir. Bu maddelerin tayinleri incelemenin yapıldığı gün yapılmamalıdır.

GEÇİMSİZLİK
Herhangi bir geçimsizlik bulunmamasına rağmen Omnipaque direkt olarak diğer ilaçlar ile karıştırılmamalıdır. Ayrı bir enjektör kullanılmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Tirotoksikozda ve İohexol veya bileşenlerden herhangi birine aşırı hassasiyeti olan kişilerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Kullanma Talimatı
Bütün parenteral ürünlerde olduğu gibi Omnipaque, partikül madde, renk bozulması ve ambalaj bütünlüğü bakımından kullanım öncesinde göz ile kontrol edilmelidir. Ürün kullanımın hemen öncesinde enjektöre çekilmelidir. Flakonlar sadece tek kullanımlık olup, artık çözeltiler atılmalıdır. Çözelti hastaya uygulanmadan önce vücut sıcaklığına (37 0C) kadar ısıtılabilir. Bunlara ilaveten 500 ml’lik şişelerin kullanımı için aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: Kontrast madde otomatik bir enjektörün yardımı ile uygulanmalıdır. Enjektörden hastaya giden bağlantı tüpü kan ile kontamine olduğundan her tetkikten sonra değiştirilmelidir. Bir çalışma gününün sonunda şişede arta kalan kontrast madde, bağlantı tüpleri ve enjektör sisteminin tüm tek kullanımlıkparçaları atılmalıdır. Ek olarak cihaz üreticilerinin konuya ilişkin talimatlarına da uyulmalıdır.
 
Dozaj tetkikin cinsi, hastanın yaşı, kilosu, kalp verimi ve genel sağlık durumu ile kullanılan tekniğe bağlı olarak değişebilir. Çoğunlukla, kullanımdaki diğer iyotlu röntgen kontrast maddeleri gibi, yaklaşık aynı iyot konsantrasyonu ve hacmi kullanılır. Diğer kontrast maddelerde olduğu gibi uygulanmadan önce ve sonra uygun hidrasyon sağlanmalıdır.
 
 
 
İntravenöz Kullanım

Endikasyon /Tetkik
Konsantrasyon
Hacim
Yorumlar
Ürografi
 
 
 
Seçilmiş vakalarda 80 ml arttırılabilir.
Yetişkinler:
300 mg I/ml veya
350 mg I/ml
40-80 ml
40-80 ml
Çocuklar <7 kg:
240 mg I/ml veya
300 mg I/ml
4 ml/kg
3 ml/kg
Çocuklar >7 kg:
240 mg I/ml veya
300 mg I/ml
3 ml/kg
2 ml/kg
(maks 40 ml)
 
Flebografi (bacak)
200 mg I/ml veya
240 mg I/ml veya
300 mg I/ml
20-100 ml/bacak
Dijital Subtraksiyon anjiografi
300 mg I/ml veya
350 mg I/ml
20-60 ml/enj.
20-60 ml/enj.
 
 
 
 
Bilgisayarlı tomografide kontrast arttırılması
 
 
 
Total iyot miktarı genellikle 30-60 g.
 
 
 
Yetişkinler:
140 mg I/ml veya
200 mg I/ml veya 240 mg I/ml veya
300 mg I/ml veya
350 mg I/ml
100-400 ml
100-300 ml
100-250 ml
100-250 ml
100-150 ml
Çocuklar:
240 mg I/ml veya
 
300 mg I/ml
2-3 ml/kg v.a
(40 ml’ye kadar)
1-3 ml/kg v.a
(40 ml’ye kadar)
Birkaç vakada 100 ml’ye kadar verilebilir.

v.a. Vücut ağırlığı

 
 
İntra-Arterial Kullanım

Endikasyon /Tetkik
Konsantrasyon
Hacim
Yorumlar
Arteriografiler
Ark aortografi
Selektif serebral
Aortografi
Femoral
 
 
300 mg I/ml
300 mg I/ml
350 mg I/ml
300 mg I/ml veya
350 mg I/ml
 
30-40 ml/enj.
5-10 ml/enj.
40-60 ml/enj.
30-50 ml/enj.
 
Enjeksiyon başına hacim enjeksiyon yerine bağlıdır.
Çeşitli
300 mg I/ml
Tetkikin cinsine göre
Kardioanjiografi
 
 
 
Yetişkinler:
 
 
 
Sol ventrikül ve aort kökü enjeksiyonu
350 mg I/ml
30-60 ml/enj.
 
Selektif koroner arteriografi
350 mg I/ml
4-8 ml/enj.
 
Çocuklar:
300 mg I/ml veya
350 mg I/ml
Yaş, ağırlık ve patolojiye bağlı olarak (max 8 ml/kg)
Dijital Subtraksiyon anjiografi
140 mg I/ml veya
200 mg I/ml veya
240 mg I/ml veya
300 mg I/ml
1-15 ml/enj. 1-15 ml/enj. 1-15 ml/enj.
1-15 ml/enj.
Enjeksiyonun yapıldığı yere bağlı olarak duruma göre geniş hacimler-30 ml’e kadar- kullanılabilir.

 
 
İntratekal Kullanım

Endikasyon /Tetkik
Konsantrasyon
Hacim
Yorumlar
Lumbar ve torasik miyelografi
(Lumbar enjeksiyon)
 
180 mg I/ml veya
200 mg I/ml veya
240 mg I/ml
10-150ml
10-15 ml
8-12 ml
 
Servikal miyelografi
(Lumbar enjeksiyon)
240 mg I/ml veya
300 mg I/ml
 
10-12 ml
7-10 ml
 
Servikal miyelografi
(Lateral servikal enjeksiyon)
 
240 mg I/ml veya
 
300 mg I/ml
6-10 ml
 
6-8 ml
 
BT Sistemografi
(Lumbar enjeksiyon)
180 mg I/ml veya
200 mg I/ml veya
240 mg I/ml
 
5-15 ml
5-15 ml
4-12 ml
 
Pediatrik miyelografi
< 2 yaş
2-6 yaş
>6 yaş
 
180 mg I/ml
180 mg I/ml
180 mg I/ml
 
2-6 ml
4-8 ml
6-12 ml
 

Muhtemel yan etkileri minimize etmek için toplam 3 g iyodu aşmamak gerekir.
 
 
 
Vücut Boşluklarında Kullanım

Endikasyon /Tetkik
Konsantrasyon
Hacim
Yorumlar
Artrografi
200 mg I/ml veya
240 mg I/ml veya
300 mg I/ml veya
350 mg I/ml
5-20 ml
5-20 ml
5-15 ml
5-10 ml
 
ERP/ERCP
240 mg I/ml
20-50 ml
 
Herniografi
240 mg I/ml
50 ml
Dozaj fıtık ebadına göre değişir.
Histerosalpingografi
240 mg I/ml veya
300 mg I/ml
15-50 ml
15-25 ml
 
Sialografi
240 mg I/ml veya
300 mg I/ml
0.5 –2 ml
0.5 – 2 ml
 
Gastrointestinal çalışmalar
 
 
Oral kullanım
 
 
 
Yetişkinler
180 mg I/ml veya
200 mg I/ml veya
350 mg I/ml
Bireysel
Bireysel
Bireysel
 
Çocuklar
 
 
 
Ösofagus
300 mg I/ml veya
350 mg I/ml
2-4 ml/kg v.a
2-4 ml/kg v.a
Max doz 50 ml
Max doz 50 ml
 
Prematureler
350 mg I/ml
2-4 ml/kg v.a
 
Rektal kullanım
 
 
 
Çocuklar
140 mg I/ml veya
ile 100-150
mg I/ml ye dilue edilir
5-10 ml/kg v.a
 
5-10 ml/kg v.a
 
Örnek: Omnipaque 240, 300 veya 350 su ile 1:1 veya 1:2 oranında dilue ediniz.

 

Endikasyon /Tetkik
Konsantrasyon
Hacim
Yorumlar
Bilgisayarlı tomografide kontrast arttırılması
Oral kullanım
 
 
 
Yetişkinler
Su ile 6
mg I/ml’ye seyrelt.
Belli bir zaman aralığında dilue edilmiş solüsyonun 800-2000 ml’si verilir.
Örnek: Omnipaque 300 veya 350 su ile 1:50 oranında dilue ediniz
Çocuklar
Su ile 6 mg I/ml’ ye seyrelt.
Dilue edilmiş solusyonun 15-20 ml/kg vücut ağırlığına göre verilir
 
Rektal kullanım
 
 
 
Çocuklar
Su ile 6 mg I/ml’ ye seyrelt.
Bireysel
 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
350 mg I/ml 50 ml x 1 cam şişe
  100 ml x 1 cam şişe
  200 ml x 1 cam şişe
  500 ml x 1 cam şişe

 

Ruhsat Sahibi

OpakimTıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Tophanelioğlu cad. No:70 1/A

Altunizade 34662 İstanbul

Türkiye

Ruhsat Tarihi Ve Numarası
Omnipaque 300 mgI/ml, 6 / 7 / 1995 - 97/40.
 
Reçete ile satılır
 
Prospektüs onay tarihi: 03 Kasım 2006
Saklama Koşulları
Omnipaque, etiket üzerinde yazılı talimatlara uygun olarak muhafaza edilmelidir. Omnipaque, 25 0C’yi geçmeyen oda sıcaklığında ışıktan ve sekonder X-ışınlarından korunarak saklanmalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
 300 mg I/ml 20 ml x 1 cam şişe
  50 ml x 1 cam şişe
  100 ml x 1 cam şişe

 

Uyarılar/Önlemler
Genel olarak non-iyonik röntgen kontrast madde kullanımında dikkat edilecek hususlar; pozitif bir allerji, astma veya iyotlu kontrast maddeye istenmeyen reaksiyon geçmişi özel önlem alınmasının bir göstergesidir. Kortikosteroidler veya Histamin H1 ve H2 antagonistleri ile premedikasyon bu durumlarda düşünülebilir.
Omnipaque kullanımı ile bağlantılı olabilecek ciddi reaksiyon riski minimum olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte iyotlu kontrast maddeler anaflaktik reaksiyonlar veya değişik aşırı duyarlılık oluşumlarını harekete geçirebilirler. Bu nedenle ciddi bir reaksiyon olasılığına karşı anında müdahale edebilmek için gerekli ilaçlar ve teçhizat hazır durumda planlanmalı ve tutulmalıdır. Tüm röntgen işlemi boyunca, çabuk intravenöz giriş için her zaman indwelling kanül veya kateter kullanılması önerilebilir.
 
Non-iyonik kontrast maddeler, in-vitro şartlarda iyonik kontrast maddelere oranla koagülasyon sistemi üzerine daha az etkilidirler. Vasküler kateterizasyon işlemleri esnasında anjiografik tetkik çok özenli ve dikkatli olarak yapılmalı, kateter, işlemle bağlantılı tromboz ve emboli riskini minimize etmek için sık sık yıkanmalıdır (örneğin heparinize salin)
 
Kontrast madde uygulamasından önce ve sonra uygun bir hidratasyon sağlanmalıdır. Bu özellikle multipl myeloma, diabetes mellitus, renal disfonksiyonu olan hastalar ile yeni doğanlar, küçük çocuklar ve yaşlı hastalar için geçerlidir. Bir yaşından küçükler ve özellikle yeni doğanlar elektrolit rahatsızlıkları ve hemodinamik değişikliklere duyarlıdırlar.
 
Ciddi kardiyak rahatsızlıkları ve pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda hemodinamik değişiklikler veya aritmiler geliştirebileceklerinden ihtimam gereklidir.
Akut serabral patolojileri, tümörleri veya epilepsi geçmişi olan hastalar nöbet tutulumuna predispozisyondadır ve özel ihtimam gerektirir. Alkolikler ve ilaç bağımlıları da nöbet veya nörolojik reaksiyon gelişmesi açısından artan risk grubundadırlar. Birkaç hastada miyelografiden sonra geçici işitme kaybı veya sağırlık görülmüştür, bu lumbar ponksiyon yapılan yerdeki spinal sıvı basıncındaki düşüşe bağlıdır.
 
Kontrast madde uygulamasını takiben akut böbrek yetmezliği gelişmesini önlemek için risk grubundaki, önceden böbrek yetersizliği ve diabetes mellitus’u olan hastalarda özel ihtimam gerektirir. Paraproteinemiası olan (Myelomatöz ve Waldenström’s makroglobuliemia) olan hastalar risk grubundadır.
 
Önleyici tedbirler aşağıdakileri kapsamaktadır;
  • Yüksek risk grubu hastaların tanımlanması,
  • Uygun hidratasyonun sağlanması, eğer gerekirse tetkike başlamadan önce i.v. enfüzyon ile hidratasyona başlanması ve kontrast madde böbreklerden temizlenene kadar devam edilmesi,
  • Kontrast madde temizlenene kadar böbreklere nefrotoksik ilaç şeklinde aşırı yükten, oral kolesistografik ilaçlardan, renal arterial anjioplastiden veya büyük cerrahi girişimlerden kaçınılmalıdır,
  • Renal fonksiyon, inceleme öncesi seviyesine dönene kadar tekrar bir kontrast madde incelenmesini ertelemek,
 
Metformin tedavisi gören diabetli hastalarda laktik asidozu önlemek için iyot içeren kontrast maddenin intravasküler uygulamasından önce serum kreatinin düzeyi ölçülmelidir.
 
Normal serum kreatinin/renal fonksiyon: Kontrast ajanın uygulanması sırasında metformin uygulaması kesilmeli ve 48 saat boyunca veya renal fonksiyon/serum kreatinin normale dönünceye kadar tekrar uygulanmasına başlanmamalıdır.
 
Anormal serum kreatinin/böbrek fonksiyonu: Metformin kesilmeli ve kontrast ajan tetkiki 48 saat ertelenmelidir. Metformin uygulamasına ancak renal fonksiyon/serum kreatinin değişmezse yeniden başlanmalıdır. Renal fonksiyonun anormal olduğu veya bilinmediği acil durumlarda doktor kontrast ajanlı tetkikin risk/fayda oranını değerlendirmeli ve şu önlemleri almalıdır: Metformin kesilmeli, hasta hidrate edilmeli, renal fonksiyon izlenmeli ve hasta laktik asidoz semptomları için gözlem altında tutulmalıdır.
 
Potansiyel, geçici bir karaciğer disfonksiyon riski mevcuttur.
Ciddi renal ve hepatik fonksiyon rahatsızlığı olan hastalarda kontrast maddenin temizlenmesi anlamlı olarak gecikeceğinden özel ihtimam gereklidir. Hemodialize giren hastalar radyolojik prosedürler için tetkikten hemen sonra dialize girmek kaydıyla kontrast madde alabilirler.
 
İyotlu kontrast madde verilmesi miyestenia gravis’in semptomlarını alevlendirebilir. Girişimsel işlemlere tabi tutulan Feokromastoması olan hastalara hipertansiyon krizlerinin önlenmesi amacıyla proflaktik olarak alfa-blokerleri verilmelidir. Hipertiroidizmi olan hastalara dikkat edilmelidir. Çok nodüllü guatr’ı olan hastalar iyotlu kontrast madde enjeksiyonunu takiben hipertiroidizm geliştirme riskinde olabilirler. Kontrast madde alan premature yeni doğanlarda da geçici hipertiroidizm gelişme riskinden haberdar olunmalıdır.
 
Kontrast maddenin damar dışına enjeksiyonu nadiren lokal ağrı ve ödeme sebep olabilir ki bunlar da sekel bırakmadan geçerler. Bununla birlikte inflamasyon ve hatta doku nekrozu görülmüştür. Etkilenen bölümün yükseltilmesi ve serinletilmesi rutin işlemler olarak önerilmektedir. Kompartman sendromu durumlarında cerrahi dekompresyon gerekli olabilir.
 
Gözlem süresi
Kontrast madde verilmesinden sonra hastalar en az 30 dakika süresince gözlem altında tutulmalıdır, yan etkilerin büyük bir bölümü bu süre zarfında ortaya çıkmaktadır, bununla birlikte gecikmiş reaksiyonlar da görülebilir.
 
İntratekal kullanım
Miyelografiyi takiben hasta baş ve göğsü 20 derece yükseltilmiş vaziyette 1 saat dinlendirilmelidir. Bundan sonra hastaya dikkatlice, öne eğilmesi engellenerek müdahale edilebilir. Eğer yatakta kalınıyorsa baş ve göğüs ilk 6 saat boyunca yükseltilmiş şekilde tutulmalıdır. Düşük nöbet eşiği olmasından şüphelenilen hastalar bu dönemde gözlenmelidirler. Ayaktaki hastalar ilk 24 saat için tamamiyle yalnız bırakılmamalıdırlar.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM
Gebelik kategorisi: B
Omnipaque’ın, üreme üzerine etkilerine ait deneysel çalışmalarda fetotoksik etkisinin olmadığı gösterilmiştir. Ancak hamile kadınlar üzerinde bir çalışma yapılmamıştır.
Deneysel veriler, insanlarda reprodüksiyon, embriyo veya fetüsün gelişmesi, gebelik süresi, peri ve post natal gelişme konusunda direkt veya indirekt zararlı etkilere işaret etmediğini göstermektedir. Gebelik süresince mümkün olduğunca radyasyon ışınından kaçınmak gerektiğinden, kontrast madde ile olsun veya olmasın muhtemel riske karşı herhangi bir röntgen film tetkikinin faydaları dikkale tartılmalıdır. Doktor tarafından gerekli görülmedikçe ve faydası riskinden fazla olmadıkça ürün gebelikte kullanılmamalıdır.
 
Kontrast madde insan sütüne son derece zayıf olarak geçmektedir ve barsaklar tarafından da minimum oranda absorbe edilmektedir. Bu nedenle emzirilen yeni doğanlara zarar söz konusu değildir.
 
MAKİNE VE ARABA KULLANMA KABİLİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ
İntratekal incelemeleri takiben ilk 24 saat içinde araba sürmek veya makine kullanmak önerilmez.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Genel (iyotlu kontrast maddelerin tüm kullanımlarına ilişkin)
Non-iyonik monomerik kontrast maddelerin kullanıldığı radyografik işlemler ile ilgili muhtemel genel yan etkiler aşağıda sıralanmıştır: Veriliş yollarına ilişkin spesifik yan etkiler için lütfen spesifik bölümlere bakınız.
 
İyotlu kontrast maddelerin kullanımı ile ilişkin yan etkiler genellikle hafiften ortaya kadar değişen ve geçici tabiatta, iyonik kontrast maddeler ile görülenlerden daha az sıklıkla ortaya çıkanlardır. Ciddi reaksiyonlar nadir durumlarda görülür.
 
En sık rastlanan yan etki hafif genel bir sıcaklık veya geçici bir metalik tad hissidir.
 
Abdominal rahatsızlık / ağrı son derece nadirdir ve bulantı veya kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar da nadir görülür.
 
Aşırı duyarlılık reaksiyonları nadirdir ve genellikle anjio ödem, pirurit, ürtiker, eritem, kızarıklık ve dispne gibi hafif solunum ve deri problemleri ile ortaya çıkar. Bunlar da enjeksiyondan hemen sonra veya birkaç gün sonra görülebilir. Laringeal ödem, bronkospazm veya pulmoner ödem gibi ciddi yan etkiler son derece nadirdir. Ciddi ve hatta toksik deri reaksiyonları bildirilmiştir.
 
Anaflaktik reaksiyonlar dozdan ve veriliş yolundan bağımsız olarak ortaya çıkabilir ve ciddi bir reaksiyon ile belirtisi olabilir. Kontrast madde verilmesine hemen ara verilmeli ve eğer gerekliyse vasküler yoldan spesifik tedavi uygulanmalıdır. Beta-bloker kullanan hastalar vagal reaksiyon olarak yanlış yorumlanan atipik anaflaksi semptomları gösterebilirler.
 
Hipotansiyon ve bradikardiye sebep olan vagal reaksiyonlar son derece nadir durumlarda görülürler.
 
Başağrısı ve ateş görülebilir. Hipertansiyon olguları ortaya çıkabilir.
 
İncelemeden yaklaşık 10 gün sonraya kadar iyotlu kontrast maddelerin iodism veya salgı bezlerinde şişme ve hassaslığa sebep olduğu çok nadir bir komplikasyondur.
 
 
İNTRAVASKÜLER KULLANIM (İntra-Arterial ve İntravenöz Kullanım)
Öncelikle lütfen genel başlığı altında toplanan bölümü okuyunuz. Aşağıda sadece non-iyonik kontrast maddelerin intravasküler kullanımına ait yan etkilerbildirilmiştir.
 
İntra-arterial kullanım esnasında görülen yan etkilerin tabiatı enjeksiyonun yapıldığı yere ve verilen doza bağlıdır. Kontrast maddenin belli bir organa yüksek konsantrasyonda ulaştığı selektif arteriografi ve diğer uygulamalara o organ ile komplikasyonlar eşlik edebilir.
Periferal anjiografi esnasında distal ağrı ve sıcaklık hissi sıktır. İyotlu kontrast madde sonrasında S-kreatinin seviyesinde geçici yükselme sıktır ancak klinik açıdan önemi yoktur. Bununla birlikte böbrek yetmezliği yüksek risk grubu hastalarda ortaya çıkabilir ve bu hastalar arasında ölümler bildirilmiştir.
 
Koroner, serebral veya renal arterlere enjeksiyon sonrasında geçici iskemi ile sonuçlanan arterial spazm görülebilir.
 
Nörolojik reaksiyonlar son derece nadirdir. Bunlar tutulmalar veya geçici motor veya hissi rahatsızlıkları kapsayabilir. Çok nadir durumlarda kontrast madde kan-beyin bariyerini geçebilir ve kontrast maddenin serebral kortekstarafından alınması ile incelemeden sonraki günde BT’de görülebilir, bazen de geçici bulanıklık ve kortikal körlük eşlik edebilir.
 
Kalp krizi, aritmi, depresyon veya iskemi belirtileri gibi ciddi kardiyak komplikasyonlar son derece nadirdir.
 
Flebografi sonrasında tromboflebit ve tromboz son derece nadirdir. Bir kaç eklem ağrısı vakası bildirilmiştir.
 
 
İNTRATEKAL
Öncelikle lütfen genel başlığı altında toplanan bölümü okuyunuz. Aşağıda sadece non-iyonik kontrast maddelerin intravasküler kullanımına ait yan etkiler bildirilmiştir.
 
İntratekal kullanımı takiben istenmeyen etkiler incelemeden saatler veya günler sonra veya gecikmiş olarak ortaya çıkabilir. Bunların frekansı sadece lumbar ponksiyonlardakilere yakındır.
 
Başağrısı, bulantı, kusma ve baş dönmesi sıktır ve bu büyük çapta iğnenin girdiği yerde subaraknoid boşlukta sızıntı sonucu meydana gelen basınç kaybına ithaf edilmektedir. Bu hastalardan bir kısmı birkaç gün süren ciddi başağrısı tecrübe edebilirler. Beyin-omurilik sıvısının fazla miktarda kaybından basınç kaybını minimize etmek için kaçınılmalıdır.
 
Hafif lokal ağrı, parestezi ve radiküler ağrı zaman zaman enjeksiyon yerinde ortaya çıkabilir. Bacaklarda kramp ve ağrı ise çok nadir durumlarda görülür.
 
Fotofobi ve meningism’e sebep olan meningeal irritasyon duruma göre oluşabilir. Frank kimyasal menenjiti çok nadir durumlarda ortaya çıkar. İnfektive menenjit riski de göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Çok nadir durumlarda, geçici serebral disfonksiyon belirtileri görülebilir. Bunlar nöbetler, geçici bulanıklık veya geçici motor veya duyusal disfonksiyonu içermektedir. Bir kaç hastada EEG’de değişiklik not edilebilir.
 
 
VÜCUT BOŞLUKLARI
 
Öncelikle lütfen genel başlığı altında toplanan bölümü okuyunuz. Aşağıda sadece non-iyonik kontrast maddelerin intravasküler kullanımına ait yan etkiler bildirilmiştir.
 
Sistemik aşırı duyarlılıkreaksiyonları nadirdir. Endoskopik Retrograd Kolanjio
 
Pankreotografi (ERCP): Amilaz seviyelerinde bir miktar yükselme sıktır. ERCP sonrası renal opasifikasyon çok nadir durumlarda görülür ve artan bir ERCP sonrası pankreatit riski ile bağlantılıdır. Nekroz edici pankreatitin nadir vakaları da anlatılmıştır.
Oral kullanım: Gastrointestinal rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.
Histerosalpingografi (HSG): Aşağı karında geçici ağrı sıktır.
Artrografi: Uygulama sonrası ağrı görülür. Frank artrit nadirdir. Böyle durumlarda enfektif artrit olasılığı dikkate alınmalıdır.
Herniografi: Uygulama sonrası orta şiddette ağrı görülür.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRDÜĞÜNÜZDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.