Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka ORAMIKRON
Etken Madde Kodu SGKF3W-GLIKLAZID Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A10BB09
ATC Açıklaması Gliklazid
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A05764
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 17,67 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 15,79 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,61 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Başlıca semptom hipoglisemidir. Şuur bozukluğu ile birlikte görülen ağır vakalarda derhal intravenöz olarak (% 10 veya % 30) hipertonik glukoz uygulaması gerekir.

Endikasyonlar

İnsulin bağımlı olmayan diyabette (olgunluk çağı diyabetinde) endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Gliklazid hipoglisemik etkili bir sulfonilüre’dir Pankreas beta hücrelerinden insulin sekresyonunu uyararak etki gösterir. Pankreas dışı dokuların insulin duyarlılığını arttırır. Böylece gün boyu süren normoglisemiyi temin eder. Açlıkta ve postprandiyal hiperglisemiyi önler. Ayrıca diabetli hastaların vasküler komplikasyonu olan mikrotrombozla da mücadele eder. Bu etki üç şekilde görülür:

  • Trombositlerin birleşmesi ve adezyonunu azaltır.
  • İnce kan damarlarının cidarlarında anormal miktarda fibrin toplanmasını önler.
  • Adrenalinin vazokonstriksiyon yapıcı etkisini önler.
Farmakokinetik Özellikler

Gliklazid oral olarak uygulandığında gastrointestinal sistemden kolayca emilir. Yarı ömrü yaklaşık 10-12 saat kadardır. Yüksek oranda plazma proteinlerine bağlanır (%95). Karaciğerde metabolize olur. Uygulanan dozun % 5’inden daha azı idrardan değişmeden atılır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Beher tablet 80 mg gliklazid içerir.

İlaç Etkileşmeleri
  • Sulfonamidler, fenilbutazon, salisilatlar, probenesid, dikumarol MAO inhibitörleri, tetrasiklin deriveleri, kloramfenikol, simetidin, alkol kullanımı, diazepam, mikonazol, disopiramide ve propranolol gibi kardio-selektif olmayan beta-blokerler Oramikronun etkisini arttırır.
  • Kortikosteroidler, oral kontraseptifler, tiazid diüretikleri, fenotiazin deriveleri, tiroid hormonu, barbitüratlar ve laksatif kullanımı Oramikron’un etkisini azaltır.
Kontraendikasyonlar

Diabetik ketoasidoz, prekoma veya koma durumlarında Oramikron kullanılmamalıdır. Ciddi renal ve hepatik yetmezlik durumlarında tiroid ve endokrin hastalıklarında, ağır enfeksiyon, üremi ve sulfonilürelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda jüvenil diyabette (insulin bağımlı) ve hamilelikte kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
  • Dozaj, glisemi normal seviyeye gelinceye kadar, diabetin ciddiyetine göre tedavi eden doktor tarafından belirlenir.
  • Yetişkinlerde günlük total doz: 40-320 mg arasında değişebilir.
  • Tedaviye ortalama : 40-80mg (1/2-1 tablet) ile başlanır.
Kan şekeri kontrol altına alınana kadar doz arttırılabilir. Ancak bir defada alınacak maksimum doz 160mg’ı aşmamalıdır. Doz arttırılmak istenirse bölünerek defada verilmelidir.
Obesite durumlarında veya tek başına Oramikron tedavisi yetmeyen kişilerde, tedaviye başka bir ilaç eklenebilir.
Ruhsat Sahibi

Edmond Pharma SrL./ İtalya lisansı ile

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı Gazi Cd. 64-66

Üsküdar / İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

28.12.2007-213/81

Saklama Koşulları

25 o C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20, 60 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde dozajı azaltmak şartıyla Oramikron kullanılabilir. Tıbbi kontrol sıklaştırılarak antikoagulan tedavi ile birlikte kullanılabilir.

 

Hipoglisemi riski : Yüksek dozda ilaç kullananlarda, beslenme yetersizliklerinde, renal ve hepatik bozukluğu olanlarda daha fazladır. Bu durumlarda doz azaltılması önerilir. Hiperglisemi oluştuğunda doz arttırılması önerilir.

 

Hamilelikte Kullanımı (kategori C): Herhangi bir teratojenik etkisi tespit edilmemesine rağmen yeterli karşılaştırmalı çalışma bulunmadığından hamilelerde kullanılmaz.

 

Emzirenlerde Kullanımı : Oramikron süte geçtiğinden emziren kadınlarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

Çocuklarda Kullanımı : İnsulin- bağımlı diyabette endike olmadığı için bu yaş grubunda kullanımı yoktur.

 

Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkileri:

Hastalara, özellikle tedavinin başlangıcında diyabetleri tamamıyla kontrol altına alınamamışsa konsantrasyonlarının etkilenebileceği bildirilmelidir.

Üretim Yeri

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / Tekirdağ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Hipoglisemi görülebilir. İlaca bağlı cilt reaksiyonları, baş ağrısı, bulantı, kusma, dispepsi veya konstipasyon görülebilir. Hematolojik yan etkiler olan anemi, lökopeni, trombositopeni ve granulositopeni görülebilir.

 

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”