Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Marka ORGALUTRAN
Etken Madde Kodu SGKF3I-GANIRELIX Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ENJEKTÖR-KARTUŞ/AMBALAJ
ATC Kodu H01CC01
ATC Açıklaması Ganireliks
NFC Kodu NE
NFC Açıklaması Parenteral Kullanıma Hazır SC Enjektörler
Kamu Kodu A09219
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 116,25 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 116,25 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 41,39 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E347A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Steril, kullanıma hazır, kauçuk piston ile kapatılmış 0.5 ml sulu çözelti, ihtiva eden tek kullanımlık, önceden doldurulmuş injektör (silikonlanmış Tip I cam). Tüm önceden doldurulmuş injektör doğal kauçuk koruma kapağı olan bir iğne takılmıştır.
Kutularda 1 veya 5 önceden doldurulmuş injektör bulunmaktadır.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
ORGALUTRAN ‘ın araç ve makine kullanma üzerinde etkisi çalışılmamıştır.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
ORGALUTRAN®’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
Eğer:
  • ganirelikse veya ORGALUTRAN’daki diğer yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
  • gonadotropin serbestleştirici hormona (GnRH) veya bir GnRH analoğuna karşı aşırı duyarlıysanız.
  • orta şiddette veya şiddetli karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa
  • hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız
Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri sizde varsa, ORGALUTRAN kullanmayınız. Bu durumlardan herhangi biri size uyuyorsa, ilacı kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bildiriniz.
 
ORGALUTRAN®’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
Eğer:
 
  • alerjiniz varsa
  • aktif bir alerjiniz varsa, lütfen doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz bu durumun şiddetine göre, tedavi sırasında ayrıca izlenmenize ihtiyaç olup olmadığına karar verecektir.
Yumurtalıkların hormonlarla uyarılması sırasında veya sonrasında, over hiperstimülasyon sendromu (yumurtalıkların aşırı uyarılma sendromu) gelişebilir; bu sendrom gonadotropinlerle gerçekleştirilen uyarma süreciyle ilişkilidir; lütfen size reçeteyle verilmiş olan ve gonadotropin-içeren ilacın prospektüsüne bakınız.
 
Yardımcı üreme tedavisi alan kadınlarda, dış gebelik görülme sıklığı artabilir. Doktorunuz, gebeliğinizin erken dönemlerinde ultrason tetkiki yaparak gebeliğin rahim içinde gelişmekte olduğunu doğrulayacaktır.
 
Yardımcı üreme teknikleriyle sağlanan gebeliklerin sonucu olarak doğan bebeklerdeki doğuştan olan malformasyonların (anatomik şekil bozukluklarının) görülme sıklığı, kendiliğinden gerçekleşen gebeliklerin sonucu olarak doğan bebeklerdekinden hafifçe daha yüksek olabilir. Bu hafif yükseklik, kısırlık tedavisi gören hastaların özellikleriyle (örneğin kadının yaşı, sperm özellikleri) ve yardımcı üreme tekniklerini izleyen çoklu gebelik görülme sıklığının daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. ORGALUTRAN kullanılan yardımcı üreme tekniklerinden sonraki doğumda malformasyonların (anatomik şekil bozukluklarının) görülme sıklığı, yardımcı üreme tekniklerinin seyri sırasında kullanılan diğer GnRH analoglarına eşlik edenlerden farklı değildir.
 
ORGALUTRAN’ın etkililik ve güvenliliği, vücut ağırlığı 50 kg’ın altında veya 90 kg’ın üzerinde olan kadınlarda saptanmış değildir. Daha fazla bilgi edinmek için doktorunuza sorunuz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelik sırasında ORGALUTRAN kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme döneminde ORGALUTRAN kullanmayınız.
 
Araç ve makine kullanımı
ORGALUTRAN’ın araç veya makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileri incelenmemiştir.
 
ORGALUTRAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
ORGALUTRAN Mannitol içerir fakat kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanılması
 
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, ORGALUTRANın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
ORGALUTRAN kullanan yaklaşık her 10 hastanın 1’inde, enjeksiyon yerinde lokal bir deri reaksiyonu (daha çok, şişlikle birlikte kızarıklık veya yalnız başına kızarıklık) ortaya çıkar. Lokal reaksiyon normal olarak 4 saat içerisinde kaybolur.
 
Çok daha seyrek olarak, 10 000 hastanın <1’inde, deri döküntüsü, yüzde şişme ve nefes darlığı gibi daha yaygın, olasılıkla alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir.
 
Baş ağrısı, bulantı ve kendini iyi hissetmeme hali gibi etkiler meydana çıkabilir. Bunlar her 100 hastanın <1’inde görülür.
 
Ek olarak, kontrollü over hiperstimulasyonu ile meydana geldiği bilinen (örn: pelvik ağrı, karında gerginlik, over hiperstimülasyon sendromu (OHSS), dış gebelik ve düşük) istenmeyen etkiler de bildirilmiştir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
ORGALUTRAN’ı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuzla birlikte kontrol etmelisiniz.
 
ORGALUTRAN, in vitro fertilizasyon (tüp bebek) dahil yardımcı üreme teknikleri (YÜT) tedavisinin bir bölümü olarak kullanılmaktadır.
 
Folikül stimülan hormon (FSH) ile yumurtalıklarınızın uyarılmasına, adet döneminizin ikinci veya üçüncü günü başlanabilir. ORGALUTRAN (0.25 mg), FSH uygulanmasının 6. gününden itibaren başlanmak üzere günde bir defa derinin tam altına enjekte edilmelidir. FSH uygulanmasına verdiğiniz yanıta göre doktorunuz, başka bir gün başlanmasına da karar verebilir. ORGALUTRAN ve FSH yaklaşık aynı zamanda kullanılabilir. Ancak ilaçlar karıştırılmamalı ve farklı yerlere enjekte edilmelidir.
 
ORGALUTRAN tedavisine, yeterli boyut ve sayıda folikül mevcut oluncaya kadar devam edilmelidir. Foliküllerdeki yumurta hücrelerinin nihai olgunlaşması, insan koriyonik gonadotropini (hCG) verilerek sağlanabilir. ORGALUTRAN enjeksiyonları arasındaki süreler ve son ORGALUTRAN enjeksiyonuyla hCG enjeksiyonu arasındaki süre, 30 saati aşmamalıdır, aksi halde erken ovülasyon (yumurta hücresinin folikül dışına bırakılması) gerçekleşebilir. Bu nedenle, ORGALUTRAN enjeksiyonu sabahları yapılıyorsa, ORGALUTRAN tedavisine, ovülasyonun tetiklendiği gün de dahil olmak üzere gonadotropin tedavisi dönemi boyunca devam edilmelidir. ORGALUTRAN enjeksiyonu öğleden sonraları yapılıyorsa, son ORGALUTRAN enjeksiyonu ovülasyonun tetiklendiği günden bir önceki gün, öğleden sonra yapılmış olmalıdır.
 
ORGALUTRAN, kullanıma hazır dolu enjektörler şeklinde sunulmaktadır ve tercihen bacağın yukarı bölümüne olmak üzere derinin tam altına, yavaş yavaş enjekte edilmelidir. Kullanmadan önce, çözeltiyi çıplak gözle kontrol ediniz. Tanecikler içeriyorsa ya da berrak değilse kullanmayınız. Enjeksiyonlar siz veya eşiniz tarafından yapılıyorsa aşağıdaki talimatı dikketle izleyiniz. ORGALUTRAN’ı başka ilaçlarla karıştırmayınız.
 
Uygulama yolu ve metodu:
 
Enjeksiyon yerinin hazırlanması
Ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayınız. Deri yüzeyinde kalmış olabilecek herhangi bir bakteriyi uzaklaştırmak için enjeksiyon yerini dezenfektanlı (örneğin alkol) bir pamukla siliniz. İğneyi batıracağınız yerin çevresindeki, 5 cm yarıçaplı alanı sildikten sonra devam etmeden önce en az 1 dakika, dezenfektanın kuruması için bekleyiniz.
 
İğnenin batırılması
İğnenin kılıfını çıkarınız. Genişçe bir deri bölgesini, baş ve işaret parmaklarınız arasında sıkıştırınız. İğneyi, sıkıştırdığınız deri bölgesinin üzerine, deri yüzeyiyle 45 derecelik açı yapacak şekilde batırınız. Enjeksiyon yerini, her enjeksiyonda değiştiriniz.
 
İğnenin pozisyonunun kontrol edilmesi
İğnenin pozisyonunu kontrol etmek için, enjektörün pistonunu geriye doğru hafifiçe çekiniz. Enjektöre kan girecek olursa bunun anlamı iğnenin bir kan damarını delmiş olduğudur. Böyle bir durumda ORGALUTRAN’ı enjekte etmeyiniz, enjektörü çıkarınız, enjeksiyon yerini dezenfektanlı bir pamukla kapatıp üzerine basınç uygulayınız; kanama, 1-2 dakika içerisinde durmalıdır. Bu enjektörü kullanmayınız ve uygun şekilde imha ediniz. Yeni bir enjektörle baştan başlayınız.
 
Çözeltinin enjekte edilmesi
İğne doğru pozisyondaysa, enjektörün pistonuna yavaşça ve sabit bir basınçla bastırarak, çözeltiyi deri dokularına zarar vermeksizin, hatasız bir şekilde enjekte ediniz.
 
Enjektörün geriye çekilmesi
Enjektörü hızla geriye çekiniz ve enjeksiyon yerine, dezenfektanlı bir pamukla basınç uygulayınız.
 
Önceden doldurulmuş injektörü sadece bir kez kullanınız.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklarda kullanımı yoktur.
 
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda kullanımı yoktur.
 
Özel kullanım durumları
Özel kullanım durumları yoktur.
 
Eğer ORGALUTRAN®’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczanız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla ORGALUTRAN kullandıysanız
ORGALUTRAN’dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz
 
ORGALUTRAN’ı kullanmayı unutursanız
Eğer dozu unuttuğunuzu fark ederseniz, söz konusu dozu mümkün olduğunca çabuk alınız.
 
Uygulanacak dozun üzerinden 6 saatten daha uzun bir süre geçmişse (bir önceki enjeksiyonla unuttuğunuz enjeksiyon arasında 30 saatten daha uzun bir süre bulunacağından), unuttuğunuz dozu mümkün olduğunca çabuk uygulayınız ve önerilerini almak üzere doktorunuza danışınız.
 
Bu ürünün kullanılmasıyla ilgili daha başka herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
 
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
ORGALUTRAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
ORGALUTRAN ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir yan etki görülmemiştir.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
ORGALUTRAN, doğal Gonadotropin Serbestleştirici Hormon (GnRH) adlı hormonun etkilerini engelleyen ganireliks içerir. GnRH, gonadotropinlerin [luteinizan hormon (LH) ve FSH] salgılanmasını düzenler. Gonadotropinler, insan doğurganlığında ve üremesinde önemli bir rol oynar. Kadınlarda FSH, yumurtalıklardaki foliküllerin büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. Foliküller, yumurta hücrelerini içeren, küçük ve yuvarlak keselerdir. LH, olgunlaşan yumurta hücrelerinin foliküllerden ve yumurtalıklardan serbest kalması (ovülasyon) için ihtiyaç duyulan bir hormondur. ORGALUTRAN, GnRH etkisini engeller, özellikle LH salgısını baskı altına alır.
 
ORGALUTRAN ne için kullanılır?
In vitro fertilizasyon (tüp bebek) ve diğer yöntemler dahil yardımcı üreme tekniklerinde ovülasyon bazen, çok erken gerçekleşebilir ve kadının gebe kalma şansının önemli ölçüde azalmasına neden olur. ORGALUTRAN, yumurta hücrelerinin bu şekilde, çok erken serbest kalmasına yol açan LH salgısının önlenmesi amacıyla kullanılır. ORGALUTRAN yardımcı üreme tekniklerinin uygulanmasındaki yumurtalıkların kontrollü olarak uyarılması sırasında erken luteinizasyonun önlenmesinde kullanılmaktadır.
 
Klinik çalışmalarda ORGALUTRAN, rekombinant (genetik yöntemlerle üretilen) folikül stimülan hormon (FSH) ile birlikte kullanılmıştır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
ORGALUTRAN®’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ORGALUTRAN’ı kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız.
Enjektörü kullanım öncesi inceleyiniz. Yalnızca; içlerindeki çözeltinin tanecikler içermediği, berrak olduğu ve hasarsız ambalajlardan çıkarılmış olan enjektörleri kullanınız.
 
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.
Işıktan korumak amacıyla, orijinal ambalajında saklayınız.
Çevreyi korumak amacıyla; kullanmadığınız ORGALUTRAN’ı şehir suyuna veya ev çöpüne atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanımdan önce çözelti incelenmelidir. Sadece berrak ve tane bulundurmayanlar kullanılmalıdır. Kullanılmamış ürünler veya atık maddeler, yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
ORGALUTRAN 0.25 mg/0.5 ml enjeksiyonluk çözelti
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
ORGALUTRAN’ın diğer ilaçlarla olan etkileşimi incelenmemiştir, genellikle kullanılan tıbbi ürünlerle etkileşim bu nedenle göz ardı edilemez.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
 
Pediyatrik popülasyon:
Bu popülasyon ile ilgili yapılmış herhangi bir klinik çalışma yoktur.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
İnsanlarda doz aşımı etkinin uzamasıyla sonuçlanabilir. Doz aşımı durumunda ORGALUTRAN tedavisi (geçici olarak) kesilmelidir.
 
İnsanlarda ORGALUTRAN’ın akut toksisitesine ilişkin elimizde herhangi bir veri bulunmamaktadır. Yine de toksik etkinin oluşması mümkün görünmemektedir. 12 mg’a kadar tekli dozlarda subkütan ORGALUTRAN uygulaması yapılan klinik çalışmalarda sistemik yan etkilere rastlanmamıştır. Sıçanlar ve maymunlarda, akut toksisite çalışmalarında, sırasıyla, 1.0 ve 3.0 mg/kg dozlarında ganireliks uygulamasını takiben sadece non-spesifik toksik semptomlar gözlenmiştir.
Etkin Maddeler

Ganireliks 0.25 mg/ 0.5 ml

 

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: anti-gonadotropin salgılatıcı hormon;
ATC kodu: H01CC01
 
ORGALUTRAN, hipotalamik-hipofizer-gonadal ekseni hipofiz bezindeki GnRH reseptörlerine kompetitif olarak bağlanmak suretiyle etkileyen bir GnRH antagonistidir. Bunun sonucunda endojen gonadotropinler, GnRH agonistlerinin yol açtığı başlangıç stimülasyonu olmaksızın hızlı, belirgin ve geri dönüşümlü bir şekilde baskılanmaktadır. 0.25 mg ORGALUTRAN dozlarının dişi gönüllülerde multipl alımını takiben, LH, FSH ve E2 konsantrasyonları, enjeksiyondan 4, 16 ve 16 saat sonra maksimum derecede sırasıyla %74, %32 ve %25 azalmıştır. Son enjeksiyondan sonraki iki gün içerisinde serum hormon düzeyleri tedavi öncesi değerlere dönmüştür.
 
Kontrollü ovaryen stimülasyon yapılan hastalarda ORGALUTRAN tedavisinin ortalama etki süresi 5 gündür. ORGALUTRAN tedavisi sırasında, ortalama LH artış (>10 IU/l) insidansı, progesteron yükselmesi (>1 ng/ml) ile birlikte %1.2 iken GnRH agonisti tedavisi alan hastalarda %.8 dir. Özellikle yüksek cevap verenlerde 6. gün stimülasyonu sırasında ORGALUTRAN’a başlamadan önce erken LH artışları görülmüştür, fakat bu klinik sonucu etkilememiştir. Bu hastalarda LH üretimi ilk ORGALUTRAN kullanımının ardından hızla baskılanır.
 
ORGALUTRAN kontrollü çalışmalarında, GnRH agonistinin uzun protokolünü referans alarak, ORGALUTRAN tedavisi stimülasyonun ilk günlerinde daha hızlı foliküler büyüme ile sonuçlanmış, fakat büyüyen foliküllerin en son kohortu hafifçe daha düşük ve ortalama olarak daha az östradiol üretmiştir. Folikül gelişiminin farklı biçimde olduğu bu durumda FSH doz ayarı dolaşımdaki östradiol düzeyine göre değil, gelişen foliküllerin sayısına ve büyüklüğüne göre yapılmalıdır.
Farmakokinetik Özellikler
Genel özellikler
 
Emilim:
0.25 mg’lık tekli bir subkütan uygulamayı takiben ganireliks serum düzeyi hızla artmaktadır. Yaklaşık 15 ng/ml’lik doruk seviyesine (Cmax) 1-2 saat içerisinde ulaşmaktadır (tmax).
 
Çoklu subkütan ORGALUTRAN uygulamasını takiben (günde tek enjeksiyon) farmakokinetik özellikleri tekli subkütan doza benzemektedir. 0.25 mg/gün dozunda mükerrer uygulamayı takiben yaklaşık 0.6 ng/ml’lik kararlı durum düzeyine 2-3 gün içerisinde ulaşılmaktadır.
 
Farmakokinetik analizler vücut ağırlığı ile ORGALUTRAN serum konsantrasyonları arasında ters ilişki olduğunu göstermektedir.
 
Biyotransformasyon:
Metabolit profili: Plazmadaki majör dolaşan komponent ganireliks’tir. Ganireliks aynı zamanda idrardaki ana bileşiktir. Dışkıda sadece metabolitler bulunmaktadır. Metabolitler ganireliksin sınırlı alanlarda enzimatik hidrolizi ile oluşmuş küçük peptit fragmanlarıdır. ORGALUTRAN’ın insanlardaki metabolit profili hayvanlardakine benzer niteliktedir.
 
Atılım:
Eliminasyon yarılanma ömrü (t1/2) yaklaşık 13 saat ve kleraensı yaklaşık 2.4 l/saat düzeyindedir. Atılım dışkı (yaklaşık %75) ve idrar (yaklaşık %22) yoluyla olur. ORGALUTRAN’ın subkutan uygulamayı takiben biyoyararlanımı yaklaşık %91’dir.
Farmasötik Form
Enjeksiyonluk Çözelti.
Berrak ve renksiz sulu çözelti.
Gebelik Ve Laktasyon

Genel Tavsiye
Gebelik kategorisi X’tir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Ganireliks gebelik döneminde uygulandığı taktirde ciddi doğum kusurlarına yol açtığından şüphelenilmektedir.
ORGALUTRAN gebelik döneminde kontrendikedir (yalnızca kesin bir kontrendikasyon halinde bkz. Kontrendikasyonlar).

Gebelik Dönemi
Gebelikte kullanıma dair klinik veri yoktur.

Hayvanlarda implantasyon sırasında ganirelikse maruz kalmak embriyonun resorbe olması ile sonuçlanmıştır (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri, Preklinik Güvenilirlik Verileri). Bu verilerin insanlardaki yansıması bilinmemektedir.

Ganireliks’in laktasyonda süte salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir.

Gebelik süresince ORGALUTRAN kullanımı kontrendikedir (bkz. Kontrendikasyonlar).

Laktasyon dönemi
Laktasyon süresince ORGALUTRAN kullanımı kontrendikedir (bkz. Kontrendikasyonlar).

Üreme yeteneği/Fertilite
ORGALUTRAN’nın üreme yeteneği/Fertilite üzerine etkileri Bölüm "Terapötik endikasyonlar"’da detaylı olarak anlatılmıştır.

 

Geçimsizlikler
Geçimsizlik çalışmaları yapılmamış olduğundan bu tıbbı ürünün diğer tıbbı ürünlerle karıştırılmaması gerekmektedir.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 23.09.2003
Ruhsat yenileme tarihi:-
İstenmeyen Etkiler
Orgalutran tedavisine 6. günde başlayan toplam 1589 hastanın katıldığı klinik çalışmalarda, aşağıdaki advers olaylar ve meydana gelme sıklıkları görülmüştür.
 
Aşağıdaki liste, klinik çalışmalarda Orgalutran ile tedavi edilen kadınlarda görülen tüm advers olayları, MedDRA sistem organ sınıflarına ve sıklıklarına göre göstermektedir; çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 - <1/10); yaygın değil (≥1/1000 - <1/100). Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının sıklığı (çok seyrek, <1/10 000), pazarlama sonrası anketlerden alınmıştır.
 
İmmün sistem rahatsızlıkları
Çok seyrek: FSH ile birlikte ORGALUTRAN verilen hastalarda deri döküntüsü, yüzde şişmesi ve dispne gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bir olguda, ilk Orgalutran dozundan sonra daha önceden mevcut bir egzemanın kötüleştiği bildirilmiştir.
 
Sinir sistemi rahatsızlıkları
Yaygın olmayan: Başağrısı (%0.4).
 
Gastrointestinal rahatsızlıklar
Yaygın olmayan: Bulantı (%0.5).
 
Genel bozukluklar ve uygulama yeri reaksiyonları
Çok yaygın: ORGALUTRAN enjeksiyon yerinde lokal cilt reaksiyonuna yol açabilir (baskın olarak şişme ile birlikte ya da şişmeden kızarma). Klinik çalışmalarda, ORGALUTRAN verilen hastalarda enjeksiyondan bir saat sonra en az bir kez orta ya da ciddi şiddette lokal ciltreaksiyonları görülmesi tedavi siklusu başına %12 ve subkütan olarak bir GnRH agonisti verilmiş hastalarda %25’dir. Lokal reaksiyonlar genel olarak uygulamadan 4 saat sonra kaybolmaktadır.
Yaygın olmayan: Kendini iyi hissetmeme hali hastaların %0.3’ünde bildirilmiştir.
 
Rapor edilen diğer advers olaylar, yardımcı üreme tekniklerine (YÜT) yönelik kontrollü over hiperstimülasyonu ile bağlantılıdır; örneğin pelvik ağrı, abdominal distansiyon, OHSS (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri), ektopik gebelik ve düşük.
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Her kullanıma hazır dolu enjektör 0.5 ml sulu çözelti içerisinde 0.25 mg ganireliks içermektedir. Etkin madde ganireliks, doğal bulunan gonadotropin salgılatıcı hormona (GnRH) yönelik yüksek antagonistik aktiviteye sahip bir sentetik dekapeptidtir. Doğal GnRH dekapeptid’in 1, 2, 3, 6, 8 ve 10’uncu amino asit konumları değiştirilerek, molekül ağırlığı 1570.4 olan N-Ac-D-Nal(2)1, D-pCIPhe2, D-Pal(3)3, D-hArg(Et2)6, L-hArg(Et2)8,D-Ala10]-GnRH elde edilmiştir.
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Preklinik veriler güvenilirlik farmakolojisi, yinelenen doz toksisitesi ve genotoksisite açısından insanlar için hiçbir özel tehlike göstermemektedir.
 
Ganireliks ile yapılan üreme çalışmalarında sıçanlarda subkütan 0.1-10.0 mikrogram/kg/gün dozunda, tavşanlarda 0.1 – 50 mikrogram/kg/gün dozunda, yüksek doz gruplarında yavru resorpsiyon oranında bir artış gözlenmiştir. Hiçbir teratojenik etki görülmemiştir.
 
Kontrendikasyonlar
  • Etkin maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık
  • Gonadotropin salım hormonu (GnRH) veya diğer GnRH analoglarına karşı aşırı duyarlılık
  • Orta ya da ciddi renal veya hepatik fonksiyon bozuklukları
  • Gebelik veya laktasyon

 

Kullanım Yolu
İntravenöz olarak kullanılır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı
ORGALUTRAN® 0.25 mg/ 0.5 ml, enjeksiyonluk çözelti
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Aktif alerjik koşulların işaret ya da semptomlarının olduğu kadınlarda özel dikkat gösterilmelidir. Klinik deneyimin yokluğunda, ciddi alerjik duruma sahip kadınlarda ORGALUTRAN tedavisi önerilmemektedir.
 
Ovaryen stimülasyonu sırasında ya da onu takiben, ovaryen hiperstimülasyon sendromu (OHSS) görülebilir. OHSS, gonadotropik stimülasyonun bir intrinsik riski olarak düşünülmelidir. OHSS semptomatik olarak tedavi edilmelidir, örn. dinlenerek, elektrolit çözeltilerinin veya kolloidler ve heparinin intravenöz infüzyonu ile.
 
Özellikle IVF olmak üzere yardımcı üreme tedavisi uygulanan kadınlarda çoğu zaman tüplerde anormallikleri mevcut olduğundan, dış gebelik insidansı yükselebilir. Böyle bir tedaviyle sağlanan gebeliğin uterus içerisinde geliştiğinin ultrasonla erken dönemde doğrulanması bu nedenle önemlidir.
 
Yardımcı Üreme Teknolojilerinin (YÜT) ardından konjenital malformasyon insidansı spontan konsepsiyonlardakine göre biraz daha yüksektir. Bu hafifçe yüksek görülme sıklığının ebeveyn özelliklerine ait farklılıklardan (örn. anne yaşı, sperm özellikleri) ve YÜT’e bağlı çoklu gestasyon insidansının yüksek olması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. GnRH antagonistlerinin YÜT sırasında kullanımının konjenital malformasyonların artışıyla ilişkili olduğuna dair bir gösterge yoktur. Sayısı 1000’den fazla yenidoğanın araştırıldığı klinik çalışmalarda, ORGALUTRAN’ın kullanıldığı kontrollü over stimülasyonundan sonra doğan çocuklardaki konjenital malformasyon insidansının, bir GnRH agonistinin kullanılmasını izleyene benzer olduğu ortaya konulmuştur.
 
ORGALUTRAN’ın güvenlik ve etkinliği 50 kg’ın altındaki ve 90 kg’ın üzerindeki kadınlarda araştırılmamıştır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
ORGALUTRAN sadece infertilite tedavisinde, tecrübeli bir doktor tarafından reçete edilmelidir.
 
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi
ORGALUTRAN, KOH uygulanan hastalarda prematür LH salgılanmasının önlenmesi için kullanılmaktadır. FSH ile kontrollü over hiperstimülasyonuna adet döneminin 2. veya 3’üncü gününde başlanılabilmektedir. ORGALUTRAN (0.25 mg), tercihen FSH uygulamasının 6. gününden itibaren başlanılarak günde tek doz subkütan yoldan enjekte edilmelidir. Yüksek cevap verenlerde erken LH yükselişi ORGALUTRAN tedavisine 5. günde başlanarak önlenebilir. Foliküler büyümenin yokluğunda ORGALUTRAN’a başlama geciktirilebilir.
 
ORGALUTRAN ve FSH yaklaşık olarak aynı saatlerde uygulanmalıdır. Fakat, preparatlar karıştırılmamalı ve değişik enjeksiyon bölgeleri kullanılmalıdır.
 
FSH doz ayarlamaları dolaşımdaki östradiol miktarından çok, büyüyen foliküllerin sayı ve boyutuna göre yapılmalıdır. (bakınız Bölüm 5.1 Farmakodinamik özellikler). Günlük ORGALUTRAN uygulamasına, yeterli büyüklükte ve yeterli sayıda folikul oluşana kadar devam edilmelidir. Foliküllerin son matürasyonu insan koryonik gonadotropini (hCG) uygulanarak indüklenebilir. Ganileriks’in yarılanma ömrü nedeniyle iki ORGALUTRAN enjeksiyonu arasındaki süre ve son ORGALUTRAN enjeksiyonu ile hCG enjeksiyonu arasındaki süre, aksi takdirde prematür bir LH salınımı olabileceğinden, 30 saati geçmemelidir. Bu yüzden, ORGALUTRAN sabah enjekte edildiğinde ORGALUTRAN ile tedavi, ovulasyonu tetikleyen günü de içerecek şekilde gonadotropin tedavi periyodu boyunca da devam etmelidir. ORGALUTRAN öğleden sonra enjekte edildiğinde, son ORGALUTRAN enjeksiyonu ovulasyonu uyarma gününden bir önceki günün öğleden sonrasında verilmelidir.
 
ORGALUTRAN, multipl tedavi siklusları gören hastalarda güvenli ve etkin bulunmuştur.
Luteal faz desteği, tüp bebek merkezinin pratiğine göre verilmelidir.
 
Uygulama şekli  
ORGALUTRAN subkütan yoldan tercihen üst bacaktan uygulanmalıdır. Lipoatrofi oluşmaması için enjeksiyon yeri değiştirilmelidir. Hasta veya partneri, yeterli eğitim almaları ve bilgi için uzmanlara ulaşabilmeleri koşuluyla ORGALUTRAN enjeksiyonunu kendileri yapabilir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Bu popülasyonda kullanımı kontrendikedir.
 
Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik popülasyonda kullanımı ile ilgili endikasyonu yoktur.
 
Geriyatrik popülasyon:
Geriyatrik popülasyonda kullanımı ile ilgili endikasyonu yoktur.
Raf Ömrü

36 ay.

Ruhsat Numarası(Ları)

114/76

Ruhsat Sahibi
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Esentepe-İSTANBUL
Ruhsat Sahibi
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Esentepe-İSTANBUL
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
Dondurmayınız.
 
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Orjinal ambalajında, ışıktan koruyarak saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar
Yardımcı üreme tekniği (YÜT) olarak kontrollü over hiperstimülasyonu (KOH) uygulanan kadınlarda prematür luteinize edici hormon (LH) salgılanmasının önlenmesi.
 
Klinik çalışmalarda ORGALUTRAN, rekombinant folikül stimüle edici hormon (FSH) ile birlikte kullanılmıştır.
 
Üretici Bilgileri
N.V. Organon Oss, Hollanda adına
Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co.KG Almanya
Yardımcı Maddeler
Mannitol, asetik asit, enjeksiyonluk su.
Çözeltinin pH değeri, sodyum hidroksit ve asetik asit kullanılarak ayarlanmış olabilir.
Yardımcı Maddelerin Listesi
Mannitol, Asetik asit, Enjeksiyonluk su.
pH,sodyum hidroksit ve asetik asit ile ayarlanabilir.