Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Marka ORGAMETRIL
Etken Madde Kodu SGKFBH-LINESTRENOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G03DC03
ATC Açıklaması Linestrenol
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A05768
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Linestrenol’un toksisitesi çok düşüktür. Bu nedenle Orgametril ile, örneğin küçük yaştaki çocukların birkaç tablet birarada almalarıyla toksik semptomlar beklenmez. Bu durumda oluşabilecek semptomlar bulantı ve kusmadır. Gerekirse semptomatik tedavi uygulanabilir.
Endikasyonlar
 • Polimenore
 • Menoraji ve metroraji
 • Primer ve sekonder amenorenin belli vakaları ve oligomenore
 • Premenstruel sendrom
 • Endometriosis
 • Belli endometrium karsinomu vakaları
 • Selim meme hastalıkları
 • Menstrüasyon ve ovulasyonun supresyonu, ovulasyon sancısı ve dismenore
 • Menstrüasyonun geciktirilmesi
 • Endometrial hiperplaziyi önlemek için peri ve post menopozda estrojen tedavisine ek olarak.
Farmakodinamik Özellikler
Orgametril doğal progesteron hormonunun çeşitli aktivitelerini gösteren sentetik progestagen, linestrenol’un bir oral preparatıdır.
Orgametril’in endometriumda kuvvetli progestatif etkisi vardır. Ayrıca, ilaç kesintisiz hergün alındığı sürece ovulasyon ve menstrüasyonu bastırır. Orgametril belirgin progestagenik etki gerektiren durumlarda kullanılabilir.
Farmakokinetik Özellikler
Linestrenol, oral uygulamadan hemen sonra emilir ve majör biyolojik etkisinden sorumlu farmakolojik olarak aktif metaboliti noretisterona dönüşür. Linestrenol alındıktan 2-4 saat sonra noretisteron pik serum konsantrasyonuna ulaşır. Linestrenol ve metabolitlerinin büyük bölümü idrarla daha az bir kısmı ise dışkı ile atılır.
Farmasötik Şekli

TABLET

Formülü
Bir tablet 5 mg Linestrenol ayrıca dl-α-tokoferol içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Diğer progestagen içeren preparatlarda da görüldüğü gibi aktif kömür, barbitüratlar (primidon dahil), hidantoin türevleri ve rifampisin Orgametril’in etkisini azaltabilir. Diğer taraftan, Orgametril bazı beta-adrenerjik blokerlerin ve siklosporinin etkisini artırırken insülinin etkisini azaltabilir.
Kontraendikasyonlar
 • Gebelik veya gebelik şüphesi
 • Kolestatik sarılık veya sarılık gibi ağır karaciğer hastalıkları (veya böyle bir hastalıktan sonra karaciğer fonksiyon testlerinin normale dönmemiş olması), hepatik tümörler, Rotor sendromu ve Dubin-Johnson sendromu.
 • Sebebi teşhis edilmemiş vajinal kanama.
 • Seks steroidleri tarafından etkilenen nadir görülen durumlar veya özgeçmişte bunların varlığı, Örnek: herpes gestationis, gebelik sarılığı, otoskleroz, ciddi kaşıntı veya porfiria. Bu durumlar ilk kez oluşabilir, gebelik sırasında veya seks steroidleri kullanımına bağlı olarak ağırlaşabilir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Not: Tüm metinde menstrüasyon kanamasının birinci günü siklusun birinci günü olarak kabul edilmelidir.
 
Polimenore
Siklusun 14’üncü gününden 25’inci gününe kadar hergün bir tablet.
 
Menoraji ve metroraji
10 gün boyunca günde 2 tablet. Genellikle tedavinin başlangıcından birkaç gün sonra kanama kesilir. Bunu izleyen 3 siklus boyunca her siklusun 14’üncü gününden 25’inci gününe kadar günde 1 tabletle tedavi tekrarlanır. Bu tedavi sırasında ve sonunda şikayetler kesilmezse yeni diagnostik işlemler gerekmektedir.
 
Belli primer ve sekonder amenore vak’aları ve oligomenore
Tedaviye bir estrojenle, örneğin günde 0,02-0,05 mg oral etinilestradiol ile başlanmalı ve 25 gün boyunca sürdürülmelidir. Buna ilaveten siklusun 14’üncü gününden 25’inci gününe kadar günde 1 tablet Orgametril verilir. Tedavi kesildikten sonra 3-5 gün içinde çekilme kanaması oluşur. İkinci siklus için çekilme kanamasının 5’inci gününden 25’inci gününe kadar yine bir estrojen, yanısıra 14’üncü günden 25’inci güne kadar günde 1 tablet Orgametril verilerek tedavi sürdürülür. Bu tedavi en az bir siklus daha tekrar edilmelidir.
 
Premenstrüel sendrom
Siklusun 14’üncü gününden 25’inci gününe kadar günde 1 tablet.
 
Endometriosis
En az 6 ay boyunca günde 1-2 tablet.
 
Belli endometrium karsinomu vakaları
Uzun bir dönem günde 6-10 tablet.
 
Selim meme hastalıkları
En az 3-4 ay boyunca siklusun 14’üncü gününden 25’inci gününe kadar günde 1 tablet.
 
Menstrüasyon ve ovulasyon süpresyonu, ovulasyon sancısı ve dismenore
Tedaviye siklusun 5’inci gününden önce tercihen 1’inci gününde günde 1 tabletle başlanmalıdır. Her gün tablet almak kaydıyla tedaviye aylarca devam edilebilir. Tedaviye rağmen ara kanaması olmuşsa doz 3-5 gün süreyle günde 2 veya 3 tablete çıkarılmalıdır.
 
Menstrüasyon geciktirilmesi
Tedaviye menstrüasyonun beklenen başlangıcından tercihen 2 hafta önce günde 1 tabletle başlanır. Eğer tedaviye başlangıç tarihine 1 haftadan kısa zaman kala başlanılmışsa doz günde 2-3 tablete çıkarılmalıdır. Ancak bu durumda, 1 haftadan uzun gecikme tercih edilmez. Tedaviye geç başlanılması ara kanama riskini arttırır. Bu nedenle beklenen menstrüasyona 3 günden daha kısa bir süre varsa tedaviye başlanmamalıdır.
 
Endometrial hiperplaziyi önlemek için peri ve post menopozda estrojen tedavisine ek olarak
Her ay 12-15 gün süreyle, günde 1/2-1 tablet, örneğin her takvim ayının ilk 2 haftası, estrojen; kesintisiz olarak her gün alınmak koşuluyla en düşük etken dozda uygulanabilir.
 
Uygulama
Orgametril tabletleri oral yolla, biraz su ile alınmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

30°C’nin altında, karanlıkta ve kuru bir yerde saklanmalıdır

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 tabletlik şişeler.

Uyarılar/Önlemler
 • Özellikle özgeçmişlerinde kloazma gravidarum olan kadınlarda estrojen ve/veya progestagen içeren ilaç kullanımı sırasında nadiren kloazma belirebilir. Kloazmaya eğilimli kadınların bu ilacı kullanırken doğal veya yapay güneş ışığına maruz kalmaları bu durumu başlatabilir veya şiddetlendirebilir.
 •  Nadiren karaciğer fonksiyonu ve karbonhidrat metabolizması ile ilgili parametrelerde değişiklik ve hemostasis oluşabilir. İlgili testlerin sonuçları anormalleşirse tedaviye son verilmelidir. Orgametril tedavisi sırasında LDL-kolesterolde artma, HDL-kolesterolde ise azalma görülebilir.
 • Progestagenlerle yapılan uzun süreli tedaviler sırasında, periodik tıbbi muayene önerilir.
 • SHBG (Seks Hormon Bağlayıcı Globulin) nin etkileri ile de belirlendiği gibi linestrenol zayıf androjenik etkiye sahiptir. Bu, bazı vak’alarda görülen hafif virilizasyon belirtileri ile desteklenmektedir (akne ve hirsutizm gibi).
Aşağıdaki durumlarda hastalar tıbbi gözetim altında bulunmalıdır.
 • Dolaşım bozuklukları (veya özgeçmişte böyle bir durumun varlığı) estrojen/progestagen içeren oral kontraseptif kullananlarda bazı kardiyovasküler bozuklukların risk oranında hafif bir yükselme bildirilmiştir.
 • Seks steroidleri ile artmaya meyilli ciddi depresyon türleri.
Gebelik ve laktasyonda kullanımı
Bu ilaç gebelik sırasında kontrendikedir. Emziren kadınlarda kullanıldığı takdirde, ilacın belirgin zarar oluşturma potansiyeli hakkında yeterli bilgi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Orgametril ile devamlı tedavi sırasında ilk 2 ay içinde ara kanama ve lekelenme sıklıkla görülür (% 10’dan fazla), zaman içinde bu oran düşer. Siklik tedavi süreçlerinde ara kanama ve lekelenme seyrek olarak görülür (% 1-10). Vak’aların çoğunda dozu geçici olarak artırmak kanamayı kontrol altına alır. Sıklıkla karşılaşılan diğer yan etkiler (% 10’dan fazla): Libidoda değişiklik (artma veya azalma), bulantı ve diğer gastro-intestinal bozukluklar, kilo artışı. Arasıra (% 1-10) veya nadiren (% 1’den az) karşılaşılan diğer yan etkiler: Başağrısı veya migren, baş dönmesi, sinirlilik, depresyon, terlemede artış, akne, hirsutizm, kloazma, döküntü, kaşıntı, sarılık, lipoprotein profilinde değişme, karaciğer fonksiyon testlerinde değişme, amenore, menstrüel düzensizlik, glukoz toleransının azalması, memede ağrı, ödem. Bu yan etkilerin çoğu geçici olup pek çok olguda önemsizdir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.