Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Vem İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Marka ORIZINC
Etken Madde Kodu SGKFVR-ZINC SULFATE
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu A12CB01
ATC Açıklaması Çinko sülfat
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A12471
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 14,22 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 12,69 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 6,07 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E345A
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Polietilen-polipropilen kapağı olan Tip III renkli cam şişe.

100 ml’lik renkli şişede, 5 ml’lik 1.25, 2.5 ve 5 ml’ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulur.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Hedef popülasyon üzerinde gerçekleşen ve araç ya da makine kullanımı ile ilişkili performansı konu alan herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Nadir de olsa baş dönmesi ve uyku haline sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanımında dikkatli olunmalıdır.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
BİOZİNC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
 • Çinko tuzlarına veya BİOZİNC'in bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var ise
 • Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız,
BİOZİNC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Nadir de olsa baş dönmesi ve uyku haline sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.
 
BİOZİNC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağında BİOZİNC bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. BİOZİNC emzirme döneminde kullanılabilir.
 
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.
Nadir de olsa baş dönmesi ve uyku haline sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.
 
BİOZİNC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Biozinc Şurup her bir dozunda (5 mL) 2.5 g sukroz (şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Biozinc Şurup; 5 ml’lik dozunda 10 g’dan daha az gliserol içerir. Gliserol’e karşı herhangi bir etki beklenmez.
Biozinc Şurup; 5 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.
Biozinc Şurup metil hidroksibenzoat (E 218) ve propil hidroksibenzoat (E 216) içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile iki saat ara ile kullanılmalıdır. Yüksek dozda demir preparatları çinkonun absorbsiyonunu inhibe edeceğinden birlikte kullanılmamalıdır.
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, BİOZİNC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, BİOZİNC’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin BİOZİNC’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Tansiyon düşüklüğü
 • Vücut sıcaklığının düşmesi
 • Pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa nefes alma)
 • Sarılık (ciltte ve gözlerde sarı renk oluşması),
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Baş dönmesi
 • Uykusuzluk
Bunlar BİOZİNC’inhafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
 • BİOZİNC yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 1 defa 1 ölçek kullanılır.
 • Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
Uygulama yolu ve metodu
 • BİOZİNC sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.
Değişik yaş grupları
 
Çocuklarda kullanımı:
 
12 aylıktan küçük çocuklarda: Günde 1 defa 1/3 ölçek
1-10 yaş arası çocuklarda: Günde 1 defa 2/3 ölçek
11 yaşından büyük çocuklarda:Günde 1 defa 1 ölçek
 
Yaşlılarda Kullanımı:
BİOZİNC’in yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek / Karaciğer yetmezliği:
BİOZİNC’in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.
Eğer BİOZİNC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden fazla BİOZİNC kullandıysanız:
BİOZİNC’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: hipotansiyon, baş dönmesi
ve sersemlik hissi, sarılık (ciltte ve gözlerde sarı renk oluşması), pulmoner ödem (göğüs
ağrısı ve kısa kısa nefes alma) ve kusma.
 
BİOZİNC’i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
BİOZİNC ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

BİOZİNC ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
BİOZİNC, çinko içeren şuruptur.
100 ml'lik renkli şişede, 5 ml'lik 1.25, 2.5 ve 5 ml’ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulur.
Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
BİOZİNC'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BİOZİNC’i kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
BİOZİNC 15mg/5ml Şurup
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile iki saat ara ile kullanılmalıdır. Yüksek dozda demir preparatları çinkonun absorbsiyonunu inhibe eder.
 
Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ait hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
 
Pediyatrik popülasyon
Pediyatrik popülasyona ait hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Hipotansiyon, baş dönmesi ve sersemlik hissi, sarılık, pulmoner ödem ve kusma.
Tedavi için hasta kusturulmamalı, hemen süt ve su verilmelidir.
Etkin Maddeler

Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat bulunur.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Mineral süplemanları
ATC kodu: A12CB01  
 
Çinko günde vücut ağırlığının kg’ı başına 0,3 mg kadar gereken bir iz elementidir. Marul ve salatalar, bira mayası, karaciğer, deniz ürünleri ve süt, başlıca çinko kaynaklarıdır. Sütün litresinde 2-3 mg kadar çinko bulunur.
 
Çinko, karbonik anhidraz, karboksipeptidaz A, alkol dehidrogenaz, alkalin fosfataz, RNA polimeraz gibi 200’den fazla metalloenzimin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmeleri için gereklidir. Çinko vücutta esas olarak DNA, RNA ve protein stabilizasyonunda kullanılır. Nükleik asitler, proteinler ve hücre membranlarının yapımı; ayrıca hücre büyüme ve bölünmesi, seksüel olgunlaşma ve üreme, yara iyileşmesi, vücut bağışıklığı, karanlığa adaptasyon ve gece görme, tat ve koku duyularının tam olması gibi fizyolojik fonksiyonların gerçekleşmesi için çinkoya ihtiyaç vardır. Çinkonun biyokimyasal fonksiyonları en çok çinko eksikliğinde belirgin hale gelmektedir. Eksiklikten en çok hızlı büyüyen dokular (yara granülasyonlarındaki bağ dokusu, sperm, embriyo, fetal hücreler) etkilenir.
 
Çinkonun yaş gruplarına göre günlük önerilen dozu (GOD) ve yan etki riski olmadan kullanılabilecek azami günlük dozu (GMD) ile 1 ölçek (5ml) BİOZİNC Şurup’un bu dozları karşılama yüzdesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
 

 
1 ölçek (5ml) BİOZİNC’in
Yaş grupları
GÖD
GMD**
GÖD’u karşılama yüzdesi
GMD’u karşılama yüzdesi
 
Mg/gün
Mg/gün
%
%
Bebekler
0-6 ay
7-12 ay
Çocuklar
1-3 y
4-8 y
Erkekler
9-13 y
14-18 y
19-70 y
>70 y
Kadınlar
9-13 y
14-18 y
19-70 y
> 70y
Gebelik
≤ 18 y
19-50 y
Süt verme dönemi
≤ 18 y
19-50 y
 
 
2*
3
 
3
5
 
8
11
11
11
 
8
9
8
8
 
12
11
 
13
12
 
4
5
 
7
12
 
23
34
40
40
 
23
34
40
40
 
34
40
 
34
40
 
750
500
 
500
300
 
187
136
136
136
 
187
166
187
187
 
125
136
 
115
125
 
375
300
 
214
125
 
65
44
37
37
 
65
44
37
37
 
44
37
 
44
37

 
Akut toksisite- Bir defalık toksik doz: Ağızdan alınan çinko bileşiklerinin akut toksisitesi düşüktür. Yetişkinler için 1-2 g çinko sülfat’ın (134-168 ml:1,5-2,5 şişe şurup) bir defada alımı toksik belirtilere, 3–5 g çinko sülfatın (403-373 ml:4-7 şişe şurup) bir defada alımı ölüme sebebiyet vermektedir.
 
Kronik toksisite: Yüksek tedavi dozlarının (660 mg/gün’lük dozlarda bile) uzun sure ağızdan alınması ile oluşabilecek toksisite belirtisinin tespit edilmediği bildirilmektedir.
 
Plazma bakır seviyelerinde düşüş olup olmadığı takip edilmelidir.
 
Farmakokinetik Özellikler
Genel Özellikler
Çinko sülfat heptahidrat, suda çözünebilen beyaz renkte kristalize tozdur. BİOZİNC sarı renkli, berrak bir çözeltidir. Çözeltinin pH değeri 3.5 - 5.5’tir.
 
Emilim:
Çinko oral yolla alındığında ince barsaklardan (%60’ı duodenumdan, %30’u ileumdan, %10’u da jejunumdan) spesifik bir mekanizmayla emilir. Mukoza hücrelerinde çinko bağlayıcı proteinler tarafından demir gibi tecrit edilir ve daha sonra mukoza hücresi zarından kandaki serum albuminine iletilir. Diyetle alınan çinko intraluminal ileti ile enterositi geçerek plazmaya verilir.
 
Dağılım:
Normal plazma konsantrasyonu 0.7 ile 1.5 g/ml arasındadır, bunun %84’ü albümine, %15’i α2-makroglobuline ve %1’i amino asitlere bağlı olarak taşınır. Oral olarak 50 mg çinko (220 mg çinko sülfata eşdeğerdir.) alan hastanın plazma konsantrasyonu 2-3 saatte yaklaşık 2.5 g/ml’ye ulaşmaktadır. Plazma yarı ömrü 3 saattir. Kandaki çinkonun %80’i eritrositlerdeki karbonik anhidraz enzimi içerisinde, %3’ü lökositlerde ve az miktarda da trombositler içerisindedir. Diyetle alım, hormonlar (glukokortikoidler, glukagon, epinefrin), stres, enflamatuvar hastalıklar plazma çinko düzeyini etkilemektedir.
Eksikliğinde dokulardaki kayıp aynı değildir; saç, deri, kalp ve iskelet kasında aynı kalırken, plazma, karaciğer, kemik ve testiste çinko düzeyi azalır.
 
Biyotransformasyon: 
Biyotransformasyona uğramaz..
 
Eliminasyon:
Gastrointestinal sistemden atılım 2.5-5.5 mg/gün olarak hesaplanmıştır. Böbrekten kayıp ise tübüler sekresyon ile sabit miktarda olup; 300-700 mikrogram/gün’dür. Ter ile de atılır.
 
Doğrusallık / Doğrusal Olmayan Durum:
Farmakokinetiği doğrusaldır. Plazma düzeyleri verilen dozlara bağlı olarak artış gösterir.
 
Farmasötik Form
Şurup
Berrak renksiz çözelti
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi C.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal / fetal gelişim / ve – veya / doğum / ve- veya / doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
Gebelik dönemi
BİOZİNC, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. BİOZİNC emzirme döneminde kullanılabilir.
 
Üreme yeteneği / Fertilite
Üreme yeteneği üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
Geçimsizlikler
BİOZİNC’in herhangi bir ilaç ya da madde ile geçimsizliği olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 03.01.2011
Ruhsat yenileme tarihi: --
İstenmeyen Etkiler
Klinik çalışmalar sırasında tedaviyle ilişkili olarak görülen istenmeyen etkiler sıklıklarına göre aşağıda sunulmuştur.
 
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100); seyrek (≥1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
 
Kan ve lenf sistemi bozuklukları
Yaygın olmayan: Nötropeni, lökopeni
 
Sinir sistemi bozuklukları
Yaygın olmayan: Baş dönmesi, uykusuzluk, hipotermi
 
Vasküler bozukluklar
Yaygın olmayan: Hipotansiyon
 
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları
Yaygın olmayan: Pulmoner ödem
 
Gastrointestinal bozukluklar
Yaygın olmayan: Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, hazımsızlık
 
Hepato-biliyer bozukluklar
Yaygın olmayan: Sarılık
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
 
Etkin Madde:
Çinko sülfat heptahidrat 66 mg/5 ml
Yardımcı Maddeler:
Metil hidroksibenzoat 3.5 mg/5ml
Propil hidroksibenzoat  1.5 mg/5ml
Sodyum sitrat  40 mg/5ml
Gliserol  0.5 g/5ml
Sükroz  2.5 g/5ml
                                             
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Geçerli değildir.
Kontrendikasyonlar
Çinko tuzlarına veya şurubun diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir.
İçeriğinde bulunan sükroz nedeniyle, nadir kalıtımsal fruktoz intoleransı, glikozgalaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
Kullanım Yolu
Ağızdan alınır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı
BİOZİNC 15mg/5ml şurup
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Yemeklerle birlikte kullanılabilir, fakat kalsiyum, fosfor veya fitatça zengin besinlerle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Şiddetli bulantı, kusma ya da akut hazımsızlık; kolay yaralanma ya da kanama; sürekli baş dönmesi veya beklenmeyen solunum güçlüğü gelişen hastalarda ilacın kullanımı durdurulmalı ve doktora danışılmalıdır.
 
Biozinc Şurup her bir dozunda (5 mL) 2.5 g sükroz (şeker) içerir. Nadir kalıtımsal fruktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorbsiyon veya sükroz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.      
 
Biozinc Şurup; 5 ml’lik dozunda 10 g’dan daha az gliserol içerir. Gliserol’e karşı herhangi bir etki beklenmez.
 
Biozinc Şurup; 5 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki gözlenmez.
 
Biozinc Şurup metil hidroksibenzoat (E 218) ve propil hidroksibenzoat (E 216) içerdiğinden alerjik (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi:
 Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır.
 
 
6 – 12 aylık bebeklerde
Günde 5 mg elementel çinko
1/3 ölçek
 
1-10 yaş arası çocuklarda
Günde 10 mg elementel çinko
2/3 ölçek
 
11 yaşından büyük çocuklarda
Erkeklerde
Günde 15 mg elementel çinko
1 ölçek
Bayanlarda
Günde 12 mg elementel çinko
4/5 ölçek
 
Yetişkinlerde
Erkeklerde
Günde 15 mg elementel çinko
1 ölçek
Bayanlarda
Günde 12 mg elementel çinko
4/5 ölçek
 
 
Uygulama Şekli:
Sadece ağızdan kullanım içindir.
Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek kaşığı vasıtasıyla kullanılabilir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
 
Böbrek / Karaciğer yetmezliği: BİOZİNC’in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki  güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.
 
Pediyatrik Popülasyon: BİOZİNC pediyatrik hastalarda pozoloji kısmında belirtildiği gibi uygulanmalıdır.
 
Geriyatrik Popülasyon: BİOZİNC’inyaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.
Raf Ömrü
24 ay
Ruhsat Numarası(Ları)
229/14
Ruhsat Sahibi
VEM İLAÇ SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.
Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3 / 2   
ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (312) 427 43 57-58
Faks: (312)   427 43 59        
e-mail: info@vemilac.com           
Ruhsat Sahibi
VEM İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No. 3/2  Çankaya/ ANKARA                                                                                     
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25oC’in altındaki oda sıcaklığında, ambalajında saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar
Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.
Üretici Bilgileri
Merkez Laboratuarı İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No: 6 Taşdelen –Çekmeköy/İSTANBUL
Yardımcı Maddeler

Ksantan gum, gliserol, sodyum sitrat, sitrik asit monohidrat, sukroz, portakal aroması, metil hidroksibenzoat (E 218), propil hidroksibenzoat (E 216) , saf su

Yardımcı Maddelerin Listesi
Ksantan gum
Gliserol
Sodyum sitrat
Sitrik asit monohidrat
sükroz
Portakal Aroması
Metil hidroksibenzoat (E 218)
Propil hidroksibenzoat (E 216) 
Saf Su