Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka ORNISID
Etken Madde Kodu SGKFHP-ORNIDAZOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu P01AB03
ATC Açıklaması Ornidazol
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A05789
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 37,43 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 33,4 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 13,91 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E046A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Yanlışlıkla yada kasıtlı olarak aşırı doz alındığında, "Yan Etkiler/Advers Etkiler" bölümünde kayıtlı semptomlar daha ciddi olarak seyreder.
Spesifik antidotu yoktur. Konvülsiyon hallerinde diazepam verilmesi önerilir.

Endikasyonlar

Protozoal ve anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavi ve profilaksisinde kullanılır.

Trikomoniasis: Hem kadın, hem erkekte görülen Trichomonas vaginalis'e bağlı genito üriner enfeksiyonlar.

Amebiasis: Entamoeba histolytica''nın neden olduğu tüm intestinal enfeksiyonlar (amibli dizanteri dahil) ve özellikle amebik karaciğer absesi başta olmak üzere, barsağın dışındaki tüm amebiasis olguları.

Giardiasis: Giardia întestinalis' in neden olduğu intestinal enfeksiyonlar.

Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlar: Septisemi, menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğum sonrası septisemisi, septik aborsiyon ve söz konusu anaerob bakterilerin neden olduğu endometritlerde kullanılır.

Özellikle kolon cerrahisi ve jinekolojik operasyonlara ilişkin ve diğer cerrahi müdahalelerde profilaktik olarak uygulanır.

Farmakodinamik Özellikler

Ornidazol küçük moleküllü ve iyonize olmayan lipofilik bir bileşik olup, bakteri ve diğer mikroorganizma hücrelerine pasif difüzyonla girerek duyarlı bakteri ve protozoon hücre DNA' sına bağlanıp DNA sentezini inhibe ederek mikrobiyal hücre ölümüne neden olur.

Ornidazol, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica ve Giardia lamblia, Bacteroides ve Clostridium türleri, Fusobacterium ve anaerob koklar gibi anaerob patojenlere karşı hem in vitro hem de in vivo olarak etkilidir.

Farmakokinetik Özellikler

Ornidazol, gastrointestinal kanaldan kolaylıkla absorbe olur ve oral yoldan alınan 1.5 g.'lık doz ile 2 saat içinde 30 |ig,/ml.'lik plazma doruk konsantrasyonu sağlanır. Bu değer 24 saat sonra 9 |ig./ml. ve 48 saat sonra 2.5 |ig./ml.'ye düşer.

Serebrospinal sıvı dahil, vücut doku ve sıvılarına, yaygın olarak dağılır. Karaciğerde metabolize olur. Alınan dozun % 85'i ilk beş gün içinde konjügat ve metabolitleri olarak atılır. Atılan miktarın % 63'ü idrar ve % 22'si feçesledir. Ornidazol ve metabolitl erinin eliminasyonunda, safra yolu ile itrah önemli olabilir.

Ornidazol'ün proteine bağlanması % 15'den az olup, ortalama yarılanma süresi 12 - 14 saattir.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü
Bir Ornisid Film Tablet; 250 mg. Ornidazol içerir. Boyar madde olarak Titan Dioksid kullanılmıştır.
İlaç Etkileşmeleri

Diğer nitro-imidazollerin aksine, ornidazol, aldehid dehidrogenaz inhibisyonuna yol açmaz ve dolayısıyla alkol intoleransı söz konusu değildir. Buna karşın ornidazol, kumarin tipi oral antikoagülanların etkisini güçlendirir, bu nedenle uygulanan antikoagülanların dozu dikkate alınmalı ve birlikte uygulamaya yönelik olarak ayarlanmalıdır.

Ornidazol kuronyum bromür'ün kas gevşetici etkisini uzatır.

Fenobarbital veya diğer enzim indüktörlerinin birlikte uygulanması, ornidazol'ün serumdaki yarı ömrünü kısaltır.

Enzim inhibitörleri (örneğin simetidin ) ornidazol'ün serumdaki yarı ömrünü uzatır.

Lityum tedavisi ile birlikte uygulandığında ortaya çıkabilecek etkileşimler için "Uyarılar/Önlemler" bölümüne bakınız.

Kontraendikasyonlar

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumları ile, santral sinir sistemi bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Oral tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır. Hekim tarafından başka bir biçim önerilmedikçe, kullanılacak doz aşağıdaki gibidir :
 
Trikomoniasis'de Kullanım :
 
a) Tek dozluk tedavi : Yalnızca akşam 6 tablet.
b) Beş günlük tedavi : Sabah akşam olmak üzere günde 2 kez 2'şer tablet.
 
Tüm vakalarda reenfeksiyondan korunmak için hastanın eşine de aynı doz uygulanmalıdır. Çocuklar için günlük doz 25 mg./kg.'dır.
 
Amebiasis'de Kullanım:
 
a) Amibli dizanterili hastalarda üç günlük tedavi
b) Amebiasisin tüm formları için 5 - 10 günlük tedavi

Tedavi Süresi
Yetişkinler ve 35 kg'ın üzerindeki çocuklar
35 kg'a kadar olan çocuklar
a) 3 günlük tedavi
Akşam bir defada 6 tablet 60 kg'ın üstü için 8 tablet (4 tablet sabah 4 tablet akşam olarak )
Tek dozda; Her 3 kg vücut ağırlığı için ^ tablet (40 mg /kg olarak)
b) 5-10 günlük tedavi
4 tablet (2 tablet sabah 2 tablet akşam olarak)
Tek dozda; Her 5 kg vücut ağırlığı için ^ tablet (25 mg /kg olarak)

Giardiasis (Lambliasis)'de Kullanım :

Tedavi Süresi
Yetişkinler ve 35 kg'ın üzerindeki çocuklar
35 kg'a kadar olan çocuklar
a) 1-2 günlük tedavi
6 tablet akşamları tek dozda alınır.
Tek dozda; Her 3 kg vücut ağırlığı için ^ tablet (40 mg /kg olarak)
b) 5-10 günlük tedavi
4 tablet (2 tablet sabah 2 tablet akşam olarak)
Tek dozda; Her 5 kg vücut ağırlığı için ^ tablet (25 mg /kg olarak)

 Anaerob Bakterilere Bağlı Enfeksiyonlar :

a) Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların tedavisinde kullanım :
Anaerob enfeksiyonların tedavisi 500 mg. (2 tablet) sabah, 500 mg. (2 tablet) akşam kullanılarak 5 - 10 gün devam edilir.
Çocuklar için günlük doz 20 - 30 mg./kg.'dır.
 
b) Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların profilaksisi amacıyla kullanım :
Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonları profilaksisi için ameliyattan önce 2 - 4 tablet (500 - 1000 mg.) alınır. Operasyondan sonra her 12 saatte bir, 2 tablet (500 mg.) ile, 1 - 5 gün devam edilir.

Anaerob Bakterilere Bağlı Enfeksiyonlar
 
Tedavi
 
Profilaksi
Başlangıç Dozu
500-1000 mg
500-1000 mg
Tedavi Dozu
24 saatte bir 1000 mg veya 12 saatte bir 500 mg
24 saatte bir 1000 mg veya 12 saatte bir 500 mg
Süre
5-10 gün
1-5 gün

 
 

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Ornisid Fort Film Tablet
Ornisid Vajinal Tablet

Ruhsat Sahibi

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET AŞ.

Zincirlikuyu/İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

01.03.1994 - 168/14

Saklama Koşulları

250C' nin altında oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Yüksek dozlarda yapılan ya da 10 günden uzun süren tedavilerde, düzenli olarak klinik ve biyolojik kontroller yapılmalıdır.

Önceden kan diskrazisi hikayesi olan hastalarda, tedaviden önce ve sonra lökosit formülü kontrol edilmelidir; bu kontrol özellikle tekrarlanan tedavilerde önemlidir. Ornidazol tedavisi sırasında, periferik ve santral sinir sistemine ait ağır bozukluklar alevlenebilir. Periferik nöropati, ataksi, vertigo ya da mental konfüzyon ortaya çıktığında, tedavi sonlandırılmalıdır.

Ornidazol, halihazırda mevcut olan kandidozisi alevlendirebilir; böyle bir durumda gerekli önlemler alınmalıdır.

Hemodiyalizdeki hastalarda, yarı ömrün azalacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Diyalizden sonra ilave bir dozun verilmesi uygun olabilir.

Lityum ile tedavi edilen ve imidazol türevleri alan hastalarda, plazma lityum konsantrasyonları, kreatinin değerleri ve elektrolitler kontrol edilmelidir.

Gebelik ve laktasyonda kullanımı :

Gebelik kategorisi B'dir. Hayvandaki üreme çalışmalarında, fetus için herhangi bir risk gösterilmemiştir; fakat gebe kadınlarda yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Prensip olarak ornidazol gebeliğin ilk aylarında ve emzirme döneminde kesinlikle gerekli değil ise kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ender olarak, baş dönmesi, baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar gibi hafif yan etkiler görülebilir. Duysal veya duysal/motor periferik nöropati; tremor; rigor koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibi santral sinir sistemi bozuklukları ve cilt reaksiyonları, çok ender olarak gözlenmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.