Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Trıpharma İlaç Sanayi Ve   Ticaret A.Ş.
Marka OROHEKS
Etken Madde Kodu SGKETQ-BENZIDAMIN HCL+KLORHEKSIDIN GLUKANAT Oral topikal
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu A01AD11
ATC Açıklaması Çeşitli
NFC Kodu GC
NFC Açıklaması Oral Topikal Gazsız Spreyler
Kamu Kodu A05796
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,9 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,77 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,56 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E080A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Absorbe edilen benzidamin ve metabolitleri idrarla atıldığı için şiddetli renal bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Absorbe edilen benzidamin yüksek oranda karaciğerde metabolize olduğu için şiddetli hepatik bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Doz Aşımı

Oroheks Plus Oral Sprey; yanlışlıkla içilirse semptomatik tedavi yapılmalıdır.

Belirli bir antidotu yoktur.

Endikasyonlar
 • Anjin, farenjit, larenjit ve tonsillitte uygun antibakteriyel tedaviye yardımcı olarak,
 • Kemoterapi, radyoterapi veya bazı diğer fiziksel sebeplere (trakeal intübasyon gibi) bağlı ağız boşluğu mukozitlerinde,
 • Aftöz ülserler, glossit,
 • Ağız cerrahisi sonrası ve periodontal prosedürleri içeren ağrılı ağız ve boğaz durumlarının geçici olarak rahatlatılmasında,
 • Gingivit tedavisi ve önlenmesinde,
 • Ağız içi enfeksiyonlarının tedavisinde,
 • Oral komplikasyonların iyileştirilmesinde,
 • Oral mukoza enflamasyonlarının (stomatit), tedavisinde,
 • Dental plakların oluşmasını önlemede profilaktik olarak,
 • Paradental hastalıklar, aşırı zorlanmaya bağlı paradentozlar,
 • Yardımcı tedavi olarak konservatif diş tedavileri ve diş çekimlerinde,
 • Ağız hijyeninin sağlanması amacıyla kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Benzidamin yapı olarak steroid grubuyla ilişkili olmayan bir antienflamatuar analjezik ajandır. Benzidamin baz oluşu açısından diğer non-steroidal antienflamatuar ajanlardan farklıdır.

 

Topikal tedavide kullanılan konsantrasyonlarda benzidamin lokal anestezik etki göstermektedir. Benzidamin'in analjezik aktivitesi, deneysel inflamasyon içeren modellerde non-inflamatuar ağrıya kıyasla daha çok bildirilmiştir.

 

Klorheksidin bir biguanid antiseptiktir ve genel oral hijyene ara verildiği zaman plak ve gingivit gelişimini azaltmaya yardımcı olur. Diş minesi hidroksiapatiti, diş yüzeyi, bakteri ve tükürük proteinleri içeren oral yapılara affinitesiyle güçlü bir yapısı vardır. Klorheksidin dental plak depozisyonunu ve beraberinde gingivada kırmızılık, şişlik veya kanamayla karakterize gingiviti azaltır. Aft ülserlerinin oluşma sıklığını azaltır ve periodontal cerrahi sonrasında iyileşme oranını artırır.
 
Benzidamin'in antienflamatuar etki mekanizması adrenal aksis salgılanmasıyla ilişkili değildir. Diğer non-steroidal antienflamatuar ajanlar gibi benzidamin belirli koşullarda prostaglandin biyosentezini inhibe eder. Fakat bu özelliği tam olarak açıklanmamıştır. Selüler membranlar üzerindeki stabilize edici etkileri, etki mekanizmasına bağlanabilir.
 

İlacın topikal uygulanmasından sonra, klorheksidin uzatılmış bakteriostatik etkisinin arkasından bakterisid etki gösterir. Klorheksidin Gram(+), Gram(-) bakteriler, maya ve bazı mantar türleri gibi mikroorganizmaların çoğuna etkilidir. Klorheksidin geciktirilmiş yüzey etkisiyle bakteriyel üremeyi geciktirir. Mikrobiyal hücre duvarlarına adsorbe olarak membran sızıntısına sebep olur.

Farmakokinetik Özellikler

Oroheks Plus Oral Spreyin topikal uygulanmasını takiben benzidamin HCl'nin antienflamatuar ve lokal anestezik etkilerini göstereceği inflamasyonlu lokal mukozaya kolaylıkla absorbe olur. Uygulanan klorheksidin glukonatın yaklaşık %30'u oral kavitede kalır ve 24 saat boyunca oral sıvılara yavaşça salınır.

Farmasötik Şekli

Sprey

Formülü

30 ml'de etken madde olarak; % 0.15 benzidamin HCl ve % 0.12 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı maddeler olarak; sakkarin, etanol ve nane esansı içermektedir.

Her püskürtme, 0.13 ml'dir ve 0.156 mg klorheksidin glukonat ve 0.195 mg benzidamin hidroklorür içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Klorheksidin

 • Klorheksidin tuzları sabun ve diğer anyonik bileşiklerle geçimsizdir.
 • Klorheksidin tuzları katyonik ve noniyonik yüzey aktif maddelerle geçimlidir, ancak yüksek konsantrasyonlarda beraber kullanıldıklarında miseller bağlanma sebebi ile klorheksidinin aktivitesi azalabilir.
 • Setrimid ve lissapol NX gibi sürfaktanlarla ise çözünürlükleri arttırılabilir.
 • Arap zamkı, sodyum aljinat, sodyum karboksimetilselüloz gibi anyonik polielektrolitlerle, nişasta ve kitre zamkı ile geçimsizdir, aynı zamanda bu maddelerle etkileri de azalır.
 • Brillant green, kloramfenikol, bakır sülfat, floressein sodyum, formaldehit, gümüş nitrat, çinko sülfat gibi maddelerle de geçimsizdir.
 • Sert sularla seyreltildiğinde Ca ve Mg katyonları ile etkileştiğinden çözünmeyen tuzlar halinde çökebilir.
 • Benzoatlarla, bikarbonatlarla, karbonatlarla, boratlarla, nitratlarla, fosfatlarla, sülfatlarla bir araya gelen klorheksidin tuzlarının çözeltileri %0.05'ten daha derişikse çözünürlüğü daha az tuzlar oluşturacağından çökelirler. Setrimid bu tuzların çözünürlüklerini arttırdığından setrimid ile kombine edildiğinde bu çökelmeler olmaz.
 • Klorheksidin glukonat, setrimid ve benzalkonyum klorürle geçimlidir. Bunlar bakterisit etkisini sinerjik olarak arttırırlar. Setrimid sert sularla klorheksidinin çökmesini önler.
 • Klorheksidin glukonat hariç, klorheksidin ve tuzları alkolde suya göre daha iyi çözünür. Klorheksidin glukonat çözeltisi alkol üzerine ilave edildiğinde çökebilir. Formülasyonda %7 oranında alkol bulunması çözeltiyi gram (-) mikroorganizmalara karşı daha etkin kılar. Selülozik filtrelerden süzülürken adsorbe olabilirler.
 •  

Benzidaminle herhangi bir ilaç etkileşmesi bildirilmemiştir.

Kontraendikasyonlar

Benzidamin ve klorheksidine bilinen hipersensitivitesi olan hastalarda kullanımı kontrendikedir. Formülasyon içindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmaz. Gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Oroheks Plus Oral Sprey seyreltilmeden kullanılır. Kullanımdan sonra ağızdan atılır.
 
Yetişkin dozu :
Sprey direkt olarak boğaza / inflamasyonlu alana uygulamada, genel doz 5 - 10 püskürtmedir. Gerekirse, her 1/ - 3 saatte bir uygulama tekrarlanır.
Oroheks Plus Oral Spreydeki klorheksidin tedavi süresince plak ve gingivit'te azalma yapar. Oral hijyen prosedürlerine alternatif olarak kullanılıyorsa Oroheks Plus Oral Sprey en az 1 dakika ağızda tutulmalıdır. Oroheks Plus Oral Spreydeki klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanımadan önce dişleri fırçalamak uygundur.
 
Çocuklarda kullanımı (6 - 12 yaş) : 
Sprey direkt olarak boğaza / inflamasyonlu alana uygulanır. Genel doz 5 püskürtmedir. Gerekirse her 1/ - 3 saatte bir tekrarlanır.
 
Kullanma talimatı : 
 • İlk kullanımda düzenli bir püskürtme elde edilinceye kadar pompalama düğmesine birkaç kez basın.
 • Ağzınızı iyice açın ve oral aplikatörü ağzınıza sokarak ağız boşluğunuza sıkınız.

Bu işlemi en az 4 defa değişik bölgelere tekrarlayınız.

 • Kullanımdan sonra, şişeyi kutusuna yerleştirip dik duracak şekilde saklayınız.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Ruhsat Sahibi
TRİPHARMA İLAÇ VE TİC. AŞ.
Zincirlikuyu / İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

17.11.2004 - 204/91

Saklama Koşulları

25 0C' nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalı ve ışıktan korunmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 ml'lik oral aplikatörlü kahverengi cam şişelerde.

Uyarılar/Önlemler
 • Haricen kullanılır.
 • Klinik verilerin yetersizliği nedeniyle Oroheks Plus Oral Sprey'in; 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.
 • Yalnızca ağız içinde kullanılır, gözler ve kulaklar ile temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.
 • Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir.
 • Oroheks Plus Oral Sprey yutulmamalı ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılmalıdır. Seyreltilmeden kullanılır.
 • Boğaz ağrısı bakteriyel enfeksiyonla oluşmuş veya enfeksiyonla birlikte görülüyorsa Oroheks Plus Oral Sprey kullanımına ilave olarak antibakteriyel tedavi düşünülebilir.

Bozulmuş renal fonksiyon 

Absorbe edilen benzidamin ve metabolitleri idrarla atıldığı için şiddetli renal bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bozulmuş karaciğer fonksiyonu 

Absorbe edilen benzidamin yüksek oranda karaciğerde metabolize olduğu için şiddetli hepatik bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

 

DOKTORA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ. 

 

Gebelik ve Laktasyon Döneminde Kullanımı : 

 

Gebelik kategorisi C'dir. 

Klorheksidin ve benzidamin'in gebelikte kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Kombinasyonu oluşturan etken maddelerin bir arada güvenli kullanımı saptanmamıştır. Bu nedenle gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir.

Klorheksidin ve benzidamin'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziren annelerde kullanımı kontrendikedir.

 

Araç ve Taşıt Kullanımına Etkileri : 

Yoktur.

Üretim Yeri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hadımköy / İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Oroheks Plus Oral Sprey genellikle iyi tolere edilir ve yan etkileri çok azdır. Kullanıma bağlı olarak herhangi bir ciddi yan etki gelişimi beklenmez.
 
Lokal yan etkiler: 
Genellikle en çok rapor edilen yan etki oral hissizliktir.
Ara sıra ağızda yanma ve batma hissi rapor edilmiştir. Lokal kuruluk veya susuzluk, sızlama, ağızda serinlik hissi ve tat almada değişiklik, dişlerde ve diğer oral yüzeylerde lekelenme kalkulus formasyonunda artış gibi diğer yan etkiler genellikle daha azdır. Diş lekelenmesi zararsızdır ve uygulamadan önce dişlerin fırçalanmasıyla en aza indirilebilir.
 
Sistemik yan etkiler: 
Genellikle görülmez ve ciddi değildir. Bunlar bulantı, kusma, öğürme ve gastrointestinal hastalıklar, baş dönmesi, baş ağrısı ve uyuşukluktur.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.