Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka OSMOLAK
Etken Madde Kodu SGKFAB-LAKTULOZ Ağızdan sıvı
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu A06AD11
ATC Açıklaması Laktuloz
NFC Kodu GA
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Likitler
Kamu Kodu A05804
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 29,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 25,94 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 6,49 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E159A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Bugüne kadar doz aşımı bildirilmemiştir. Doz aşımı halinde başlıca belirtilerin ishal ve abdominal kramplar olması beklenir. Bu durumda ilaç kesilerek hasta izlenmelidir. Su ve elektrolit kaybı olursa düzeltilmelidir.

Endikasyonlar

1) Laksatif olarak erişkin ve çocuklarda görülen akut ve kronik konstipasyon tedavisinde.

2) Gebelikte görülen konstipasyon tedavisinde. (2. trimesterden sonra)

3) Hepatik (portal-sistemik) ensefalopati, hepatik prekoma ve hepatik koma tedavisi ve önlenmesinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Laktüloz, semisentetik bir disakkariddir; bir galaktoz ve bir fruktoz molekülünden oluşur. Laktüloz osmotik olarak etki gösteren bir laksatiftir. Alındıktan sonra değişmeden kolona erişir, çünkü ince barsakta laktülozu parçalayacak bir enzim mevcut değildir. Kolonda bakterilerin etkisi ile laktülozun ayrışması sonucu küçük moleküllü organik asitler (laktik asit ve az miktarda formik asit) oluşur. Bu şekilde kolon lümeninde osmotik basınç yükselir, asidite fazlalaşır, pH düşer, kolon motilitesi ve salgıları artar. Laktüloz etkisiyle yumuşak ve şekilli defekasyon olur.

Laksatif etki 1-3 gün içinde belirgin hale gelir. Portal-sistemik ensefalopatide de kullanılan OSMOLAK, kolonda hasıl ettiği asit ile ortamdaki amonyağı amonyum iyonuna çevirir. Barsakta amonyak miktarı azalacağından, kanda yüksek seviyede bulunan amonyak barsağa geçer ve amonyum iyonu şeklinde bağlanır. Kalın barsaktaki amonyak ve amonyum iyonu OSMOLAK etkisi ile çabuk dışarı atıldığından bunların birikimi ve absorpsiyonları azalır, kanda amonyak seviyesi düşer. Bu etkisiyle de hepatik prekoma veya komayı düzeltir veya ilerlemesini engeller

Farmakokinetik Özellikler

Oral yolla alınan OSMOLAK hemen hemen iç değişmeden çekuma erişir. Deneyler laktülozun çok az miktarda kana geçtiğini göstermiştir. Verilen oral dozun % 3’ünden azı 24 saat içinde idrarla çıkar.

Farmasötik Şekli

SOLÜSYON

Formülü

Her 15 ml solüsyon (1 ölçek); 10 g Laktüloz; (667 mg/ml)

2.2 g’dan az Galaktoz, 1.2 g’dan az Laktoz ve 1.2 g’dan az diğer şekerleri içerir.

İlaç Etkileşmeleri

1- Oral Neomisin veya diğer antibiyotik alan hastalarda kolon bakterilerinin inhibisyonu sonucu laktüloz degradasyonu yetersiz olabilir. Böyle hastalarda laktüloz tedavisinin sonuçları daha yakından izlenmelidir.

2- Antasidler OSMOLAK ile birlikte kullanıldığında kolonda pH düşmesini engelleyici olurlar; beklenen etkiyi azaltırlar.

3- OSMOLAK tedavisinin özellikle başlangıç devresinde başka laksatifler kullanılmamalıdır. Çünkü bunların dozunun ayarlanması zorlaşabilir.

Kontraendikasyonlar
  • Gastrointestinal obstrüksiyonda
  • Galaktoz almaması gereken kimselerde kullanılmaz.
Kullanım Şekli Ve Dozu
KONSTİPASYON (KABIZLIK) TEDAVİSİ İÇİN :
 
Büyükler için mutad doz : Günde l-2 ölçek (15-30 ml) yeterlidir. Gerektiğinde günlük doz 60 ml’ye (4 ölçek) kadar arttırılabilir. Normal barsak hareketlerinin başlaması genelde 24-48 saat içinde görülür.
 
Çocuklar için doz :
7-14 yaş arası; günde l ölçek( 15 ml) ; sürdürme dozu 10 ml
l-6 yaş arası; günde (5-10 ml); sürdürme dozu 5-10 ml
Bebekler; günde 5 ml
 
İstenilen sonuç alındıktan sonra tedaviye etkili olabilen en küçük günlük sürdürme dozlarıyla devam edilir. OSMOLAK solüsyon sıvı gıdalarla (süt veya meyve suları ile) karıştırılabilir. Bildirilen toplam günlük doz sabah kahvaltısında bir defada alınabilir.
 
HEPATİK ENSEFALOPATİ TEDAVİSİ İÇİN:
 
OSMOLAK Solüsyon hepatik ensefalopati tedavisi için oral yolla, rektal lavmanla veya mide sondası ile verilebilir.
 
Oral yolla tedavi şeması :
Büyükler için mutad doz günde 2-3 ölçektir (30-45 ml). Günlük doz hastanın 2-3 kere yumuşak çıkışını sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Hepatik prekoma ve hepatik komanın ilerleme tehlikesine karşı çabuk bir laksatif etki gerektiğinde saatte bir 2-3 ölçek (30-45 ml) verilir. Laksatif etki görüldükten sonra günlük sürdürme dozuna geçilir. Çocuklarda doz günde normal defekasyonu sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Eğer tedavi sırasında ishal görülürse doz azaltılmalıdır. Buna rağmen ishal kesilmezse OSMOLAK kesilmelidir.
 
Rektal yolla tedavi şeması :
Hasta komada ise veya diğer nedenlerle oral tedavi yapılamıyorsa OSMOLAK erişkin hastalarda retansiyon lavmanı şeklinde rektal yolla verilebilir. Bunun için 300 ml OSMOLAK, 700 ml su veya serum fizyolojik ile karıştırılarak lavman olarak verilir ve 30-60 dakika kolonda tutulur.
Lavman 4-6 saat ara ile tekrarlanabilir. Tedavinin amacı hastanın komadan çıkarak oral yolla ilaç alabilmesini sağlamaktır.
 
Mide sondasıyla tedavi :
Hastanede yatırılan erişkin hastalara 6-10 ölçek (90-150 ml) OSMOLAK olduğu gibi veya su ile sulandırılarak mide sondasıyla verilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Bulunmamaktadır.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Donmaya karşı koruyunuz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Osmolak 250 ml Solüsyon, 15 ml’lik ölçeği ile birlikte
Osmolak 100 ml Solüsyon, 15 ml’lik ölçeği ile birlikte.
Uyarılar/Önlemler

1) Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmaması veya hekimin tercihine bırakılması önerilir.

2) Laktülozun insan sütüne geçip geçmediği bilinmiyor. Ancak birçok ilaçlar süte geçtiğinden OSMOLAK, emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

3) Her ne kadar preparat şeker içermezse de diyabetlilerde dikkatle kullanılmalıdır.

4) Doz hastanın ihtiyacına göre düzenlenmelidir.

5) Antasidlerle birlikte kullanılırsa etkisi azalabilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Özellikle tedavinin ilk günlerinde ve yüksekçe dozlarla şişkinlik, meteorismus, geğirme, kramp, karın ağrısı görülebilir. Nadiren bulantı ve kusma bildirilmiştir. Bu yan etkiler genelde hafiftir ve doz azaltılırsa tedavinin devamında kendiliğinden kaybolurlar.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.