Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka PANADOL
Etken Madde Kodu SGKFIJ-PARASETAMOL+PROPIFENAZON+KAFEIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 24
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE51
ATC Açıklaması Psikoleptikler Hariç Parasetamol kombinasyonları
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A05868
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,54 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,84 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal veya hepatik hastalığı olanlarda hekim kontrolünde kullanılmalı.
Karaciğer Yetmezliği
Renal veya hepatik hastalığı olanlarda hekim kontrolünde kullanılmalı.
Doz Aşımı
Aşırı dozda parasetamol almış hastaların ilk 3 gün normal görünebileceği ve karaciğer hasarının kendisini bundan sonra gösterebileceği akılda bulundurulmalıdır. Parasetamol ile doz aşımının ortaya çıkardığı karaciğer değişiklikleri, karaciğer hücrelerinde çok reaktif bir ara metabolitin birikmesinin sonucudur. Aşırı doz alımından sonraki 10-12 saat içinde intravenöz yoldan N-asetil sistein veya oral yoldan 1-metyonin uygulanırsa karaciğer korunur.
Endikasyonlar

Hafif ve orta şiddette ağrılar (başağrısı, migren, dismenore, boğaz ağrısı, kas-iskelet ağrıları, osteoartrite bağlı ağrılar ve ateş giderilmesinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol, ağrı giderici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Ağrı giderici etkisini ağrı eşiğini yükselterek, ateş düşürücü etkisini ise merkezi sinir sistemindeki termo-regülasyon merkezini etkileyerek gösterir. Kafein metilksantin türevi bir ilaçtır. Bazı başağrısı tiplerinde beyin damarlarının genişlemesinde rol oynadığı ve kafeinin, bu damarların daralmasını sağlayarak parasetamolun ağrı kesici etkisine katkı sağladığı düşünülmektedir.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol mide-barsak kanalından süratle ve tama yakın olarak absorbe olur. Uygulamadan ½ - 1 saat sonra zirve kan konsantrasyonları elde edilir. Ağrı kesici etkisi 15-20 dakikada başlar ve 3-4 saat kadar devam eder. Plazma yarı-ömrü 2-2.5 saattir. Plazma proteinlerine düşük oranda (% 15-25) bağlanır. Vücut sıvılarına hızla dağılır. Karaciğerde metabolize olan parasetamol, inaktif metabolitler halinde idrarla itrah edilir. Kafein oral uygulamanın ardından hemen absorbe olur. Maksimum plazma konsantrasyonlarına 20 – 60 dakika sonra elde edilir ve plazma yarı-ömrü yaklaşık 4 saattir. 48 saat sonra dozun yaklaşık %45’i 1-metilürik asid ve 1-metilksantin halinde idrar ile itrah edilir.

Farmasötik Şekli

FİLM TABLET

Formülü

Panadol Extra Film Tablet, her film tablette 500 mg parasetamol, 65 mg kafein ve koruyucu olarak potasyum sorbat içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Parasetamolun absorpsiyon hızı metoklopramid veya domperidon ile artabilir ve kolestiramin ile azalabilir. Parasetamolun uzun süreli tedavisinde varfarin ve diğer kumarinlerin antikoagülan etkisi artabilir ve kanama riski artabilir.

Kontraendikasyonlar

Panadol Extra Film Tablet, içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Panadol Extra Film Tablet, erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur. Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir. Mutad dozu 2 tablettir ve bu doz günde 4 kereye kadar yinelenebilir. Eğer gerekirse doz her 4 saatte bir yinelenebilir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla verilmemelidir. Belirtilen dozdan fazlası alınmamalıdır. Aşırı bir miktar alındığı takdirde hemen bir doktara başvurulmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Panadol 500 mg Film Tablet 

Saklama Koşulları
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Panadol Extra Film Tablet, her tablette 500 mg parasetamol ve 65 mg kafein içeren 24 tabletlik PVC blister ambalajlardadır. 

Uyarılar/Önlemler

Anemisi olan hastalar ile kardiyak, pulmoner, renal veya hepatik hastalığı olanlarda hekim kontrolünde kullanılmalı, tekrarlanan dozlardan kaçınılmalıdır.

 

Hamilelerde ve süt vermekte olan kadınlarda yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Doktor tavsiyesi olmadan yetişkinlerde 10 gün, çocuklarda 5 günden fazla süren ağrılarda, 39.5°C’den fazla ateşi olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte veya tekrarlayan ateşli vakalarda kullanılmamalıdır. Ağrı veya ateş devam ederse veya şiddetlenirse ya da yeni belirtiler ortaya çıkarsa ya da, şişme veya kızarıklık mevcutsa bunlar ciddi bir durumun belirtileri olabileceğinden bir hekime başvurunuz.

 

Kronik alkol kullanımı parasetamol intoksikasyonunu  artırabilir.

 

Gebelik ve süt verme döneminde kullanım: Gebelikte yapılan epidemiyolojik çalışmalar, kafein ve parasetamolun önerilen dozda kullanılmasının gebelik üzerinde olumsuz etki oluşturmadığını göstermiştir. Ancak gebe hastalar kullanıma ait doktor tavsiyesine uymalıdırlar. Parasetamolun insan sütüne geçtiği miktar klinik olarak önemsizdir.

 

Gebelik kategorisi: B

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ender olarak allerjik reaksiyonlar ve makülopapüler cilt döküntüleri, mide bulantısı, hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, hipoglisemi, uykusuzluk, tremor, taşıkardi, çarpıntı görülebilir. İlacın kesilmesi ile bu belirtiler kaybolur. Aşırı dozlarda parasetamol bazı hastalarda hepatik toksisiteye neden olabilir. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına dek görülmeyebilir. 10 g’ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.