Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Keymen İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Marka PARA-COLD
Etken Madde Kodu SGKFIA-PARASETAMOL
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE01
ATC Açıklaması Parasetamol
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A10739
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 2,56 TL (22 Mart 2017) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 2,56 TL (22 Mart 2017)
Kurumun Ödediği 1,36 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Semptom ve belirtiler: Solgunluk, anoreksi, bulantı ve kusma parasetamol aşırı dozajının sık görülen erken semptomlardır. Bununla beraber birçok vakada saatlerce semptom görülmemektedir. Dahası, aşırı dozun zararı siroz olmayan alkolik karaciğer hastalığı olanlarda daha büyüktür. Çocuklarda aşırı dozu takiben karaciğer hasarı göreceli olarak daha nadirdir. Karaciğer hücre hasarı ile birlikte parasetamol aşırı dozajında normal erişkinlerde 2 saat civarında olan parasetamol yarı ömrü genellikle 4 saate veya daha uzun sürelere uzar. 14C-aminopirinden sonra 14CO2 atılımında azalma bildirilmiştir. Bu; plazma parasetamol konsantrasyonu veya yarı ömür, veya konvansiyonel karaciğer fonksiyon testi ölçümlerine nazaran parasetamol aşırı dozajı ile karaciğer hücre hasarı arasında daha iyi ilişki kurar. Parasetamole bağlı fulminant karaciğer yetmezliğini takiben gelişen akut tübüler nekrozdan dolayı böbrek yetmezliği oluşabilir. Bununla beraber, bunun insidansı başka nedenlerden dolayı fulminant karaciğer yetmezliği olan hastalarla karşılaştırıldığında bu grup hastalarda daha sık değildir. Nadiren, ilaç aldıktan 2-10 gün sonra, sadece minimal karaciğer toksisitesi ile birlikte renal tübüler nekroz oluşabilir. Aşırı dozda parasetamol almış bir hastada kronik alkol alımının akut pankreatit gelişmesine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Akut aşırı doza ilaveten, parasetamolün günlük aşırı miktarlarda alımından sonra karaciğer hasarı ve nefrotoksik etkiler bildirilmiştir.

Tedavi: Hastayı gecikmiş hepatotoksisiteye karşı korumak için parasetamol aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir. Bunun için, absorpsiyonu azaltmayı (gastrik lavaj, ipeka şurubu veya aktif kömür) takiben intravenöz N-asetilsistein veya oral metionin vermek gerekir. Eğer hasta kusuyorsa veya aktif kömür ile konjuge edilmişse metionin kullanılmamalıdır. Doruk plazma parasetamol konsantrasyonları aşırı dozu takiben 4 saate kadar gecikebilir. Bu nedenle hepatotoksisite riskini belirlemek için plazma parasetamol düzeyleri ilaç alımından en az 4 saat sonrasına kadar ölçülmelidir. Ek tedavi (ilave oral metionin veya intravenöz N-asetilsistein) kan parasetamol içeriği ve ilaç alımından beri geçen süre ışığı altında değerlendirilmelidir. Hepatik enzim indükleyici ilaçlar alan hastalarda, uzun süredir alkol bağımlısı olanlarda veya kronik olarak beslenme eksikliği olanlarda N-asetilsistein ile tedavi eşiğinin %30-50 düşürülmesi önerilir, çünkü bu hastalar parasetamolün toksik etkilerine karşı daha duyarlı olabilirler. Parasetamol aşırı dozajını takiben gelişebilecek fulminant karaciğer yetmezliği tedavisi uzmanlık gerektirebilir.

Endikasyonlar

Para-Cold Şurup, çocuklarda ağrı ve ateşle birlikte görülen bakteri ve virüs enfeksiyonlarında, grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, basit adale ağrıları, diş ve kulak ağrıları ile aşı ve ameliyat sonrasında görülen ağrılarda kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol, analjezik ve antipiretik etkiye sahiptir. Analjezik etkisini, ağrı eşiğini yükselterek; antipiretik etkisini ise hipotalamustaki ısı düzenleyici merkeze etki ederek gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol ağızdan alındığında yaklaşık %90 oranında absorbe olur. Absorpsiyon hızı karbonhidratlı besinlerle birlikte alındığında düşer. En yüksek plazma konsantrasyonuna 30-60 dakikada erişir. Doz alındıktan sonra plazmadaki yarı ömrü yaklaşık 2 saattir. Plazma proteinlerine bağlanma oranı %15-25'dir. Başlıca glukoronik asit (yaklaşık %60'ı), sülfürik asit (yaklaşık %35'i) ve sistein (yaklaşık %3'ü) ile yaptığı hepatik konjugatları ve az bir miktarı da hidroksil ve asetillenmiş metabolitleri halinde idrarla itrah edilir.

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü

Her 5 ml (1 ölçek) Para-Cold Şurup etkin madde olarak 120 mg Parasetamol içerir. Yardımcı madde olarak Sorbitol, Sodyum sakkarin, Sodyum siklamat, Metil paraben, Raspberry esansı ve boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Parasetamol, antikoagülan ilaçların etkilerini güçlendirebilir. Parasetamolün hepatotoksisitesini arttırabileceğinden, barbitürat, antibiyotik ve trisiklik antidepresanlar gibi hepatik enzimleri indükleyici preparatlar Para-Cold Şurup ile birlikte kullanılmamalıdır. Alkol, parasetamolün hepatotoksik etkisini artırabilir.

Kontraendikasyonlar

Parasetamole ve/veya Para-Cold Şurup´un içeriğindeki diğer bileşenlere karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmedikçe;
 
3-12 aylık bebeklere               : 1/2-1 ölçek (2 1/2 -5 ml), günde 3-4 kez
                                          (Günlük maksimum doz 4 ölçek)
 
1-6 yaş arası çocuklara           : 1-2 ölçek (5-10 ml), günde 3-4 kez
                                          (Günlük maksimum doz 8 ölçek)
 
6-12 yaş arası çocuklara         : 2 ölçek (10 ml), günde 3-4 kez
                                          (Günlük maksimum doz 8 ölçek) verilir.
 
3 aylıktan daha küçük bebeklerde kullanılması önerilmez.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Tek form

Saklama Koşulları

30°C altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100 ml'lik cam şişelerde, 5 ml ölçek ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler
  • Anemisi olanlar, akciğer hastaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır.
  • Parasetamolün uzun süreli kullanımı ciddi renal problemlere neden olabilir.
  • Akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.
  • Erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.
  • Belirtilen doz aşılmamalı ve hastalık belirtilerinin devamı halinde bir doktora başvurulmalıdır.
  • Tedaviye rağmen ateş 3 gün içerisinde düşmez ya da ağrı 5 gün içerisinde geçmezse hekime başvurulmalıdır.Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.
  • Sorbitol içermesi nedeniyle nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
Hamilelik ve Emzirme:
Gebelik kategorisi B'dir. Parasetamol plasentaya ve anne sütüne geçer. Bu nedenle bu dönemlerde doktor önerisi ile kullanılması önerilir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Parasetamole bağlı yan etkiler çok nadir olup ara sıra hematolojik reaksiyonlar, ciltte kızarıklıklar ve diğer alerjik reaksiyonlar görülebilir. Çok ender olarak görülen aşırı duyarlılık durumları oluştuğunda tedavi kesilmelidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.