Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Atabay Kimya San.ve Tic. A.Ş.
Marka PAROL
Etken Madde Kodu SGKFIA-PARASETAMOL
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE01
ATC Açıklaması Parasetamol
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A05960
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,51 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,24 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E187A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal ya da hepatik hastalıkları olan kişilerde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Renal ya da hepatik hastalıkları olan kişilerde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. Karaciğer hastalıkları olan kişilerde kontrendikedir.
Doz Aşımı
Doz aşımında hasta kusturulur veya midesi yıkanır.Daha sonra aktif kömür bulamacı verilir.Ancak bu asetilsistein solüsyonu verilmeden önce lavajla boşaltılmalıdır.Asetilsistein tedavisine kanda parasetamol konsantrasyonu tayin sonuçlarını beklemeden hemen başlamalıdır.Başlangıç dozu 140 mg / kg olup daha sonra 4 saatte bir 70 mg / kg dozda total 17 doz verilir.Her doz uygun içeceklerle % 5 ‘lik solüsyon halinde dilüe edilir.Plasmada parasetamol konsantrasyonları ilacın alınmasından sonra 4 ncü saatten itibaren tayin edilir.Daha önceki tayinler hepatotoksisite tahmini için faydalı değildir.Aşağıda gösterilenleri aşan konsantrasyonlar potansiyel hepototoksisiteyi gösterir ve tüm asetilsistein kürünün tamamlanmasını gerektirir.
 

4 saat
150 mcg / ml
6 saat
70 mcg / ml
10 saat
50 mcg / ml
15 saat
20 mcg / ml
20 saat
8 mcg / ml
24 saat
3.5 mcg / ml

 
 
 
 
 
Eğer asetilsistein tedavisinde 24 saat içinde başlanmamışsa veya parasetamol çok yüksek miktarlarda alınmışsa hemodiyaliz veya hemoperfüzyonla parasetamol kandan çekilebilir.
Endikasyonlar
Baş ve diş ağrıları,dismenore,migren,miyalji,nevralji,muskuloskeletal sistem,postravmik ve postoperatif ağrılarda analjezik olarak,
Nezle, grip,akut akut farenjit, sinüzit,otit ve diğer akut ateşli hastalıklarda analjezik ve antipiretik olarak endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Parasetamol analjezik ve antipiretik etkili bir ilaçtır. Bu etkileri merkezi sinir sistemi ve periferide prostaglandin sentezini inhibe etmesine bağlıdır. Prostaglandinler ağrı duyusu taşıyan sinir uçlarının duyarlılığını arttırır.Parasetamol prostaglandin sentezini inhibe ederek bu sinir uçlarının duyarlılığını azaltır, ağrı eşiğini yükseltir, impuls doğuşunu ve iletişimini inhibe eder.
 
Antipiretik etkisi ise ön hipotalamustaki termoregulasyon merkezinin prastaglandin E2 tarafından uyarılmasını önlemesine bağlıdır.
Parasetamolun antienflamatuvar etkisi minimaldir.
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon: Parasetamol ağız yoluyla alındığında absorpsiyonu çabuk ve tamdır. Yüksek karbonhidrat içeren bir yemekten sonra alınırsa absorpsiyonu azalır. Analjezik etkisi 30 dakikada başlar, 1-3 saatte maksimuma varır ve 3-4 saat sürer.
 
Dağılım: Parasetamol vücut doku ve sıvılarına yaygın biçimde dağılır. Proteine bağlanma oranı düşük olup % 20-50 arasındadır. Dağılım hacmi 0.95 l/ kg dır.
 
Metabolizma: Verilen bir oral dozun % 90-95 karaciğerde glukuronik asit, sulfirik asit ve sistenin ile konjugasyonla metabolize olur. Sadece % 5’ i değişmeden idrarla çıkar.
 
Atılım: Parasetamol renal yolla metabolitler şeklinde vücuttan atılır. Yarı ömrü 1-4 saat (ortalama 2.7 saat), renal klerensi 5 ml / dak dır. Parasetamol hemodiyaliz ve hemoperfüzyonla kandan uzaklaştırılabilir.
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Parol tablet; her tablette 500 mg parasetamol içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Kumarin ve indandion sınıfı antikoagülan alanlarda kronik, yüksek dozda parasetamol verilmesi protrombin zamanı tayini yapılarak sonuçlarına göre antikoagülan dozu ayarlanmalıdır.
 
Kronik alkolizmde ve hepatotoksik ilaç alanlarda parasetamolun hepatotoksisite riski artabilir.
 
Hepatik enzim endüktörleri (barbituratlar, primidon) parasetamol metabolizmasını hızlandırarak klinik etkenliği azaltabilir.
 
Laboratuvar Test etkileşimleri
 
Parasetamol alanlarda :
  • Kan şekeri : Glukoz oksidoz / peroksidoz metoduyla olduğundan düşük gözükür.Hekzokinaz / glukoz – 6 – fosfat dehidrogenaz metoduyla olduğunun aynı gözükür.
  • Serumda ürik asit : fosfotungstad metoduyla olduğundan yüksek gözükür.
  • Bentiromid testi sonuçları geçersizdir.Çünkü hem parasetamol hem bentiromid arilamin bileşiğine metabolize olarak bulunan p-aminobenzoik asid miktarını etkiler.
  • Nitrosonaftol reaktifi ile yapılan idrarda kalitatif 6-hidroksiindol asetik asid (5 HİAA) testi yalancı pozitif sonuç verir.Kantitatif test etkilenmez.
Kontraendikasyonlar
Parasetamole karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ilerlemiş karaciğer hastalığı (Child– Pugh Klas C) olanlarda ve kronik ağır alkolizmde kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği sürece:
 
12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde: gerekli oldukça her 4-6 saatte bir 0,5g-1g ( 1-2 tablet).Maksimum doz günde 6 tablettir.
 
9-12 yaş arası çocuklarda: gerekli oldukça her 4-6 saatte bir 500 mg (1 tablet)
 
6-9 yaş arası çocuklarda : gerekli oldukça her 6 saatte bir 500 mg (1 tablet)dozda kullanılır.
 
6 yaşından küçük çocuklarda ilacı daha hassas bir şekilde doze edebilmek için süspansiyon formu kullanılmalıdır.
 
Çocuklarda ilaç 4 saatten daha sık aralarla verilmemelidir.
Saklama Koşulları

25º C’ nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Nem ve ışıktan koruyunuz.

ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Parol Tablet, her biri 500 mg parasetamol içeren 20 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
Karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalı uzun süre yüksek dozda alınacaksa periyodik olarak renal ve hepatik fonksiyon testleri yapılmalıdır.
 
Gebelikte kullanım:
 
Gebelik Kategorisi C
 
Parasetamolün gebelikte kullanımı ile ilgili bir problem bildirilmemiştir. Ancak deneysel çalışmalar ve hamile kadınlarda yapılmış kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır. Parasetamol gebelikte doktor tavsiyesi ile ve risk / fayda oranı tartılarak kullanılmalıdır.
 
Laktasyonda kullanım:
 
Parasetamol anne sütü ile bebeğe geçer.Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.Ancak parasetamolun laktasyonda kullanımı ile ilgili bir problem bildirilmemiştir.
 
Pediatrik hastalar: Parasetamolun yaşa bağlı nedenlerle pediatrik hastalarda kullanımını sınırlandıracak bir neden bildirilmemiştir.
 
Geriatrik hastalar: Parasetamolun yaşa bağlı nedenlerle geriatrik hastalarda kullanımını sınırlayacak bir neden bildirilmemiştir.
 
Araç ve Makina kullanmaya etkisi:
 
Parasetamol alan hastaların motorlu araç veya makina kullanmalarında bir sakınca yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Parasetamol terapötik dozlarda iyi tolere edilir.Nadiren deri erüpsiyonları, eritem,ürtiker ve ateş görülebilir.Salisilatlarla çapraz alerji nadirdir.Anemi,nötropeni, trombositopeni ve pansitopeni izole vakalar olarak bildirilmiştir.
 
BEKLENMEDİK BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.