Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Marka PD4
Etken Madde Kodu SGKFJN-PERITON DIYALIZ SOL (STANDART) periton diyaliz sol
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05D
ATC Açıklaması Periton Dializ Ürünleri
NFC Kodu QS
NFC Açıklaması Topikal Harici Diyaliz, İrrigasyon ve Perfüzyon Solüsyonları
Kamu Kodu A05998
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 42,11 TL (26 Şubat 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 36,64 TL (22 Mart 2017)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar

Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu (% 3.86 Glukozlu), akut ve kronik böbrek yetmezliği, şiddetli su retansiyonu, elektrolit dengesizlikleri ve akut zehirlenmelerde uygulanan periton diyalizinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Dianeal PD4 peritoneal diyaliz solüsyonları, dekstroz ve elektrolitlerin sudaki steril, apirojen solüsyonlarıdır. Bu solüsyonlar bakteriyostatik, antimikrobik ya da tampon özellikte maddeler içermezler. Periton diyalizi hem akut, hem de kronik böbrek yetmezliğinin tedavisinde ve endojen ya da ekzojen zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasında yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Periton diyalizinde, normalde böbrekler yoluyla atılan toksik maddelerin ve çeşitli metabolitlerin, dolaşımdan temizlenerek vücuttan uzaklaştırılması amacıyla periton kullanılmaktadır. Böylece periton diyalizi de, hemodiyaliz gibi sıvı ve elektrolit dengesizliklerinin düzeltilmesine yardım edebilir.

Peritoneal diyaliz sıvısı, aseptik olarak periton boşluğuna yerleştirilen özel bir kateter aracılığıyla karın boşluğuna verilir. Diyaliz solüsyonu elektrolitler ve genellikle glukoz olmak üzere osmotik açıdan aktif maddelerden oluşur. Böylece periton aracılığıyla, hastanın kanından diyaliz sıvısı yönünde osmoz ve difüzyon gerçekleşir. Diyaliz sıvısının elektrolit yoğunlukları, normal olarak hücre-dışı sıvının elektrolit yoğunluklarına benzer. Bu sıvıya bikarbonat ön-maddesi olarak laktat eklenmiştir. Osmotik fark, diyaliz sıvısındaki glukoz konsantrasyonu tarafından kontrol edilir. Seçilerek kullanılan konsantrasyon, vücuttan uzaklaştırılmak istenen sıvı miktarına göre ayarlanır. Periton boşluğuna verilen diyaliz sıvısı burada uygun bir süre bırakıldıktan sonra yerçekimi yardımıyla boşaltılır. Bu işlem 24 saat içinde genellikle üç ile beş defa uygulanır.

Bazı hastalarda diyaliz sırasında fosfat bağlayıcı olarak kalsiyum karbonat kullanılır. Bu hastaların serum kalsiyum konsantrasyonları yükselmiş olarak bulunduğundan (Slatopoisky et al. 1986), Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Solüsyonunda kalsiyum içeriği 1.25 mmoI/litre düzeyine azaltılmıştır.

Farmakokinetik Özellikler

İntraperitoneal verilen glukoz kana emilir ve doğal yollarla metabolize olur.

Farmasötik Şekli

Steril, apirojen diyaliz solüsyonu

Formülü
Her 1 litre solüsyonda:
Glukoz anhidr                                       38.6 g
Sodyum klorür                                       5.4 g
Sodyum laktat                                      4.5 g
Kalsiyum klorür                                   184 mg
Magnezyum klorür (diyaliz için)               51 mg
Enjeksiyonluk su                                     q.s.
 
Osmolarite:
Yaklaşık 483 mOsm/litre’dir.
 
Solüsyondaki elektrolit yoğunlukları (yaklaşık mmoI/litre)
Sodyum                                                132
Kalsiyum                                              1.25
Magnezyum                                          0.25
Klorür                                                    95
Laktat                                                   40

 

İlaç Etkileşmeleri

-

Kontraendikasyonlar

Normal yoldan beslenmeyi engelleyen durumlarda; deri enfeksiyonu, açık yara ve yanık gibi karın yüzeyinin bütünlüğünü bozan durumlarda; yakınlarda geçirilmiş ameliyat, fıtık gibi karın duvarının bütünlüğünü bozan durumlarda; fistül, yapışıklık ve tümör gibi karın-içi boşluğun bütünlüğünü bozan durumlarda, peritoneal diyaliz solüsyonlarının kullanılması sakıncalı olabilir.

İlerlemiş gebelik durumunda ya da yaygın sepsis veya ağır hemoroidi olan hastalarda tedavi yöntemi olarak periton diyalizi uygulamadan önce, elde edilecek faydalar, karşılaşılabilecek komplikasyonlarla birarada değerlendirildikten sonra karar verilmelidir

Kullanım Şekli Ve Dozu
Dianeal PD4 peritoneal diyaliz solüsyonları yalnız intraperitoneal yoldan kullanım içindir.
 
Tedavi şekli, sıklığı, kullanılacak sıvının formülasyonu, hacmi, karın boşluğunda kalacağı süre ve toplam diyaliz süresi hastanın doktoru tarafından kararlaştırılır.
 
Ortalama doz olarak günde, 1500-2000 ml'lik solüsyonların kullanıldığı 3 ile 5 değiştirme işlemine gerek duyulur.
 
Şiddetli dehidratasyon ve hipovolemi tehlikesiyle karşılaşmamak ve protein kaybını en aza indirmek için, kullanılacak diyaliz sıvısının osmolaritesinin hastanın gereksinimine yanıt veren en düşük osmolariteye sahip olmasına dikkat edilmelidir.
 
Diyaliz sıvısına katılacak ilaçlar, ilaç geçimsizliği yaratabilir. Uygulama sırasında asepsi kurallarına uyulmalıdır.
 
Not: Diyaliz solüsyonunun 37 °C'ye ısıtılması, hastanın girişim sırasında rahat etmesini sağlayabilir ve ısı kaybını azaltabilir. Kateterin tıkanmasını engellemek amacıyla diyaliz solüsyonlarına hekimin gerek duyduğu durumlarda heparin eklenmesi önerilmektedir.
ARALIKLI DİYALİZ
Uygulamaya hazırlık: Aseptik teknik kullanılır.
 
1- En dıştaki koruyucu kılıf, yan taraftaki band çentikten aşağıya ve öne doğru çekilerek açılır. Solüsyonu içeren torbtraperitoneal yoldan kullanıma çıkarılır.
2- Diyaliz sıvısının bulunduğu torba sıkılarak solüsyon içinde tanecik ya da bulanıklık bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Sızıntı yapan ya da içinde tanecik veya bulanıklık bulunan diyaliz sıvıları kullanılmamalıdır.
3- Diyaliz sıvısını içeren torba asılır.
4- Çıkış yerindeki mavi koruyucu çıkarılarak hazırlanmış setin bağlantı yeri buraya daldırılır.
5- Sistemin hazırlanması ve uygulama için yardımcı set ve gereçlere ilişkin kullanma talimatına uyulmalıdır.
6- Uygulama tamamlandıktan sonra bütün torba ve gereçler atılmalıdır; kısmen kullanılmış diyaliz sıvısı torbaları saklanmamalıdır.
 
ALETLİ PERİTON DİYALİZİ
Bu metod bir makine yardımı ile uygulanır. Diyaliz ya bir hastanede ya da hastanın evinde gece boyunca uygulanabilir. Makine başlangıçta uzman kişilerce programlanır. Bu tedavi biçiminde hasta yatmadan önce set ve solüsyon torbalarını periton diyalizi makinesine yerleştirir ve makinesini,
kullandığı solüsyonun, setin ve makinenin kullanım talimatlarında önerildiği şekilde programlar. Makine hasta uykudayken gece boyunca (8-10 saat) periton boşluğuna diyaliz sıvısını verir, bekletirve boşaltır ve böylece periton diyalizi işlemini gerçekleştirir.
 
AYAKTAN UYGULANAN DEVAMLI PERİTON DİYALİZİNDE (SAPD) TORBA DEĞİŞTİRME İŞLEMİ
 
UYARI: Bulaşma ve enfeksiyon olasılığını azaltmak için, bütün girişim boyunca asepsi kurallarına uyulmalıdır. Açıkta kalan bağlantı bölümlerinin bulaşmaya maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
 
1- Yeni solüsyon ısıtılmak isteniyorsa bu, kuru ısı kullanılarakve en dıştaki koruyucu kılıfı çıkarılmadan yapılmalıdır. Solüsyon torbası suya daldırılmamalıdır.
 
2- Değiştirme işleminde kullanılacaklar biraraya getirilerek, temiz bir yere yerleştirilmelidir. Bunlar sivri uçlu (spike) bağlantı sisteminde, yeni solüsyon torbası, solüsyon çıkış kapısı klempi, povidon-iyotlu tampon, 10 x10 cm steril gaz petler, bant ve maske şeklindedir. Vidalı bağlantı sisteminde ise, yeni solüsyon torbası (tekli ya da çiftli), koruma kilitli bağlantı takımı, maske, tüp klempi (çift torbalı sistemde iki adet) ve yeni bir mini kapaktan ibarettir. Solüsyona ilaç eklenmesi düşünülüyorsa, iki 19- 22 ga iğne ve enjektöre, 2 povidon - iyotlu tampona ve ilaçlara gereksinim vardır. Örnek alınması düşünülüyorsa 19-22ga iğne ve enjektörle, povidon - iyotlu tamponlar kullanılır.
 
3- Maske takılır.
 
4- Eller iyice yıkanır.
 
5- Kullanılmış ve hastanın vücudunda saklanan torba açılarak drenaj pozisyonuna yerleştirilir. Klemp açılarak drenaj tamamlanır.
 
Not: Çiftli torba sisteminde, kullanılmış torba hastanın vücudunda saklanmadığı için drenaj işlemi bu şekilde yapılmaz. Bu sistemdeki drenaj işlemi, ilgili bölümde anlatılmaktadır.
 
6- Yeni torba dış kılıfından çıkarılır. Dış kılıfın iç yüzünün nemlenmesi normaldir. Etiket ve solüsyonun berrak olup olmadığı kontrol edilmeli; torba sıkılarak, sızıntı olup olmadığına bakılmalıdır. Solüsyon berrak değilse ya da torba zedelenmişse; solüsyon kullanılmamalıdır. Çıkış konnektörü üzerindeki mavi koruyucu gevşekse, yoksa veya ucu kapalı değilse, solüsyon kullanılmamalıdır.
 
7- Gerekiyorsa, yeni torbaya ilaç eklenir. İlaç uygulama yerinin hazırlanması ve ilacın uygulanması hekim talimatına uygun şekilde yapılmalıdır. İlaç uygulandıktan sonra, uygulama yeri sıkıştırılır ve torba sallanarak ilaçla solüsyonun iyice karışması sağlanır.
 
A-Sivri (Spike) Tipte Konnektör Kullanılması (TEKLİ TORBA)

8- Yeni solüsyon torbası, temiz bir çalışma yerine konulur. Bu torbanın çıkış yerleri yukarıya doğru bakar durumda olmalıdır. Torbanın üzerindeki ilaç uygulama bölümü, torbaya bantla tespit edilir. Çıkış hattına klemp konulur.

9- Drenaj tamamlandığında, setin üzerindeki klemp kapatılır. Bu kullanılmış torba çalışma alanına, yeni torbanın soluna yerleştirilir. Bu arada sivri konnektörle torba bağlantısının, kenardan dışarı taşıyor olmasına dikkat edilir. 

10- Eski bağlantı kilidi, kullanılmış torbanın konnektör-torba bağlantı yerinden alınır ve solüsyon çıkış deliğine bir klemp konulur.

11- Yeni torbadaki konnektörün ardından sıkıca tutularak çıkış deliği üzerindeki mavi koruyucu çıkarılır. Bu sırada bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.

12- Sol el ile kullanılmış torba klempi tutulur, diğer el ile de sivri bağlantı yeri çıkış yerinden ayrılır. Bu sivri bağlantı yeri elden bırakılmadan yeni torbanın solüsyon çıkış bölümünden içeri sokulur. Bu arada açıkta kalan kısımların bulaşmaya maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.

13- Bağlantı yerine yeni bir bağlantı kilidi konur. Yeni torbanın solüsyon çıkış yerindeki klemp kaldırır.

14- Maske çıkarılarak yeni torba asılır. Daha sonra B 17ile B 20 arasında söylenenler uygulanmalıdır.

B- Kilitli Konnektör Parçasının Kullanımı (TEKLİ TORBA)

8- Yeni torba, solüsyon çıkışları yukarıda kalacak şekilde çalışma alanına yerleştirilir. Torbanın çıkış bağlantı parçasının, masa kenarından dışarıya taşıyor olmasına dikkat edilmelidir.

9- Drenaj tamamlandığında, setin üzerindeki dönerek açılıp kapanan klemp kapatılır. Kullanılmış torba çalışma alanına, yeni torbanın soluna yerleştirilir. Bu kullanılmış torbanın bağlantı bölümünün, masanın kenarından dışarı taşıyor durumunda olmasına dikkat edilir. Kullanılmış torbanın çıkışına klemp konulur.

10-Yeni torba, bağlantı yerinden tutularak mavi koruyucu çıkarılır. Bu sırada açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir. (Bkz.Şekil 1)

Eğer solüsyon devamlı dışarı damlıyorsa, yeni torbadaki bu solüsyon kullanılmamalıdır.

11- Kullanılmış torbanın bağlantı bölümündeki bağlantı kilidi çıkarılır ve atılır. Bu sırada açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.
 
12- Kullanılmış torbanın bağlantı parçası çentikli bölümünden sol el ile tutulur. Diğer el ile de, yine çentikli bölümünden set bağlantı parçası tutularak, ikisi birbirinden ayrılır (vidayı yuvasından söker gibi hareketlerle) Set bağlantı parçası elden bırakılmadan yeni torbanın bağlantı parçası alınır ve ikisi birbirine tespit edilir. (Bkz. Şekil 1). Açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.
 
 
 
13-Bağlantı yeri kilidinin bulunduğu paket açılırve bulaşmaya maruz kalmamasına dikkat edilerek bu kilit bağlantı yeri çevresine geçirilir. Povidon-iyot çözeltisinin gereken şekilde dağılması için kilit bağlantı yeri çevresinde birkaç defa döndürülür.
 
14- Maske çıkarılarak yeni torba asılır.
 
15- Yeni torbadan sıvı akışını sağlamak için bir el ile tüp, diğer el ile bağlantı parçası tutularak, bir yöne doğru 90, öbür yöne doğru 180 derece çevirerek güvenlik kapsülü kırılır. (Bkz. Şekil 2).
16- Tüp kapsülün bulunduğu yerin hemen ardından kavranarak ve birkaç defa öne arkaya doğru bükülerek güvenlik kapsülünün torbaya doğru en az 3 mm. kayması sağlanır.
 
17- Klemp açılarak diyaliz solüsyonunun periton boşluğuna akmasına izin verilir. Torba boşaldığında klemp kapatılır, ancak daha sonra kolay drenaj sağlayabilmek için torbada az miktarda sıvı bırakılması iyi olur.
 
18-Torba askıdan alınarak, bağlantı bölümü içeride kalacak şekilde kendi üzerine katlanır. Katlanmış torba bir cebe yerleştirilir, bu arada setin ya da kateterin dirsek yapmamasına dikkat edilir.
 
19-Kullanılmış solüsyonun berraklığı ve hacmi kontrol edilir, gerekirse örnek alınır.
 
20-Kullanılmış solüsyon tuvalete boşaltılır ve boş torba gereken şekilde atılır.
 
C- Kilitli Konnektör Parçasının (Entegre Sistem) Kullanımı (ÇİFTLİ TORBA)
8- Yeni torba, bağlantı ucu masanın kenarında kalacak şekilde çalışma alanına yerleştirilir.
 
9- Bağlantı yeri kilidinin bulunduğu paket açılır.
 
10-Yeni torbanın bağlantı bölümü çentikli kısmından kavranarak set ucundaki mavi renkli koruyucu çıkartılır. Bu sırada açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir. (Bkz. Şekil 3).Eğer solüsyon devamlı dışarı damlıyorsa, yeni torbadaki bu solüsyon kullanılmamalıdır.
 
 

11-Transfer setinin ucundaki mini kapak setten ayrılarak atılır.

12- Set bağlantı parçası elden bırakılmadan yeni torbanın bağlantı parçası, çentikli bölümünden tutulurve ikisi birbirine tespit edilir. Bu parça iyice oturana kadar tespit işlemine devam edilir (Bkz. Şekil 5).

Açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.

 
 
13- Bağlantı yeri kilidi, bağlantı yeri çevresine geçirilerek çevresinde birkaç defa döndürülür.
 
14- İçinde solüsyon bulunan torba masa üzerinde dururken, boş torba drenaj pozisyonuna getirilir.
 
15- Periton boşluğundaki sıvının boş torbaya drenajı için, bir el ile beyaz güvenli kapsülü üzerinden tüp, diğer el ile bağlantı parçası tutularak, bir yöne 90; diğer yöne doğru 180 derece çevirerek güvenlik kapsülü kırılır.
 
16- Beyaz güvenlik kapsülü, tüp kapsülün bulunduğu yerin hemen ardınan kavranarak birkaç defa öne-arkaya doğru bükülerek torbaya doğru en az 3 mm. kaydırılır.
 
17-  Transfer seti üzerindeki dönerek açılan klemp gevşetilerek periton boşluğundaki sıvının boş torbaya drenajı sağlanır. Daha sonra klemp kapatılır ve drenaj torbasına giden set üzerine klemp konulur.
 
18- Dolu solüsyon torbası uygun yüksekliğe asılır.
 
19- Yeni torbadan sıvı akışını sağlamak için bir el ile yeşil renkli güvenlik kapsülü üzerinden tüp, diğer el ile bağlantı parçası tutularak, bir yöne doğru 90 bir yöne doğru 90, diğer öne doğru 180 derece çevirerek güvenlik kapsülü kırılır. (Bkz. Şekil 5)
 

20- Yeşil güvenlik kapsülü, tüp kapsülün bulunduğu yerşne hemen ardından kavranarak ve birkaç defa öne arkaya doğru bükülerek torbaya en az 3 mm kaydırılır. Drenaj torbasına giden set üzerindeki klemp açılır.

21- Solüsyonun 15 saniye süreyle ve yaklaşık 100 ml miktarda drenaj torbasına akması sağlanır. Bu yıkama işlemi sonrası drenaj torbasına giden set üzerindeki klemp tekrar kapatılır. Bu aşamada gerek duyulursa yeni torbaya ilaç eklenebilir. Enjeksiyon uygulama yerinin hazırlanması ve enjeksiyonun uygulanışı hekim talimatına göre yapılır. Solüsyonla uygulanan ilacın karışması için; enjeksiyon uygulama yeri sıkıştırılarak torba çalkalanır.

22-Transfer seti üzerindeki dönerek açılan klemp gevşetilerek yeni solüsyonun periton boşluğuna dolması sağlanır.

Periton boşluğuna sıvı transferi bittiğinde bu klemp kapatılır. Giriş hattı üzerine ikinci klemp konur.

23- Yeni bir mini kapak alarak steril kılıfı açılır.

Eller iyice yıkanarak çiftli torba,transfer setinden ayrılır.

24. Kullanılmış solüsyonun berraklığı ve hacmi kontrol edilir,gerekirse örnek alınır.

25. Kullanılan malzeme atılır.

MiniCap Povidon İyotlu
Solüsyon transfer setinin açıktaki dişi bağlantı ucunu korumak içindir. Oda sıcaklığında saklanması önerilir (25 °C). Aşırı sıcaktan koruyunuz. Ambalaj delinmiş, bozulmuş veya zarar görmüşse veya süngeri kurumuşsa kullanmayınız. Sünger kısmına parmakla dokunmayınız.
 
Kullanma Talimatı:
Peritoneal diyalizat dolum hacmi düşük olan hastalarda, genellikle de bebekler ve çocuklarda tiroit fonksiyonun takibi önerilmektedir. İyota maruz kalmayı en aza indirmek için klinik olarak mümkün olduğu sürece peritoneal boşluktaki diyalizatı bir sonraki dolum aşaması başlamadan önce drenaj kabına boşaltınız. Bu ürün tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır ve her değişim sonrası yenisiyle değiştirilmelidir. Transfer set ile birlikte verilen setin hazırlanması ve torba ile bağlanmasıyla ilgili talimatlara uyunuz. Aseptik teknik kullanınız.

1. Maske takınız, ellerinizi tam ve dikkatlice yıkayınız.

2. MiniCap ambalajını düz bir yüzey üzerine koyarak yukarıdan aşağıya doğru MiniCap görülene kadar ambalajı açınız.

3. MiniCap'i ambalajından çıkarınız.

4. MiniCap'i hafifçe kavrayarak transfer setin açıktaki ucuna sıkılığından emin olana kadar, saat yönünde elle sıkarak takınız. Not: MiniCap'i sıkarken aşırı zorlamaktan kaçınınız.

5. Değişim zamanı, MiniCap'i saat yönünün tersine çevirerek transfer setten ayırınız.

Not: Yukarıda anlatılanlardan farklı uygulamalar için, hekim önerisine uyulmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
* Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu (% 1.36 Glukozlu) Tek ve Çift Torbalı Ambalajlarda
* Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu (% 2.27 Glukozlu) Tek ve Çift Torbalı Ambalajlarda

 

Saklama Koşulları
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu (% 3.86 Glukozlu)
 
Tek Torbalı
* 2000 mL’lik Medifleks torbada, 2000 mL Dianeal PD4 (% 3.86 glukozlu) içeren ambalajlarda.
* 5000 mL’lik Medifleks torbada, 5000 mL Dianeal PD4 (% 3.86 glukozlu) içeren ambalajlarda.
* 6000 mL Dianeal PD4 (% 3.86 glukozlu) solüsyonu içeren Medifleks torba (HomeChoice Set ile birlikte)
 
Çift Torbalı
* 1000 mL’lik Medifleks torbada, 1000 mL Dianeal PD4 (% 3.86 glukozlu) içeren boşaltma torbalı ambalajlarda.
* 2000 mL’lik Medifleks torbada, 1000 mL Dianeal PD4 (% 3.86 glukozlu) içeren boşaltma torbalı + mini kapak içeren ambalajlarda.
* 2000 mL’lik Medifleks torbada, 2000 mL Dianeal PD4 (% 3.86 glukozlu) içeren boşaltma torbalı + mini kapak içeren ambalajlarda.
* 3000 mL’lik Medifleks torbada, 2500 mL Dianeal PD4 (% 3.86 glukozlu) içeren boşaltma torbalı + mini kapak içeren ambalajlarda.

 

Uyarılar/Önlemler
  • Dianeal PD4 solüsyonları ile tedavi edilen hastaların serum kalsiyum ve fosfat düzeylerinin izlenmesi önerilir.
  • Hastanın sıvı dengesiyle ilgili kayıtlar doğru olarak tutulmalı ve vücut ağırlığı yakından izlenmelidir. Böylece aşırı ya da yetersiz hidrasyondan ve buna bağlı olarak oluşabilecek konjestif kalp yetmezliği, hacim açığı ve şok gibi tablolardan sakınmak mümkün olur.
  • Periton diyalizi sırasında % 3.86’lık Dianeal solüsyonlarının aşırı kullanılması, hastaların vücudundan önemli miktarlarda su kaybına neden olabilir.
  • Akut böbrek yetmezliği vakalarında, girişim sırasında plazma elektrolit yoğunlukları periyodik olarak izlenmelidir. Tedavinin devamlı olarak uygulandığı hastalarda hematolojik parametrelerle, hastanın durumuna ilişkin diğer parametreler, periyodik olarak değerlendirilmelidir.
  • Periton diyalizi sırasında önemli miktarlarda protein, amino asit ve suda eriyen vitamin kaybı olabilir. Gerekli replasman tedavisi uygulanmalıdır.
  • Periton diyalizi her türlü akut zehirlenmede endike değildir. Merkezi sinir sisteminde depresyona ya da yalnızca orta dereceli morbiditeye yol açan ilaçlarla olan zehirlenmelerde çoğu hastada periton diyalizine gerek yoktur ve genellikle yaşamsal bulgular önemli derecelerde ya da progressif bir şekilde bozulmadığı durumlarda periton diyalizine gerek kalmaz.
  • Enfeksiyon olasılığının azaltılması açısından girişim boyunca ve diyalizler arasındaki değiştirme işlemleri sırasında aseptik teknik uygulanmalıdır.
  • Hiperkalemi durumlarında da kullanılabilmesi için solüsyona potasyum katılmamıştır. Serum potasyum düzeyinin normal ya da normalden düşük olduğu durumlarda, solüsyona potasyum klorür eklenebilir.

Gebelik Kategorisi B: İleri gebelik döneminde peritoneal diyaliz yöntemi tercih edilecekse elde edilecek faydalar,olası komplikasyonlarla birarada değerlendirildikten sonra tedaviye karar verilmelidir.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi: Araç ve makine kullanma üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Uygulama yöntemi ya da solüsyonla ilgili sorunlar, periton diyalizi sırasında olumsuz reaksiyonlarla karşılaşılmasına neden olabilir. Karın ağrısı, kanama, peritonit, kateter çevresinde enfeksiyon, kateterin tıkanması ve ileus, uygulama tekniğine ve girişime bağlı olarak görülebilecek olumsuz reaksiyonlardır. Elektrolit ve sıvı dengesi bozuklukları, hipovolemi ya da hipervolemi, hipotansiyon ya da hipertansiyon, kas krampları ve disekilibrium sendromu diyalizde kullanılan solüsyonla ilgili karşılaşılabilecek olumsuz reaksiyonlardır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.