Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka PENBAK
Etken Madde Kodu SGKESU-BAKAMPISILLIN
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA06
ATC Açıklaması Bakampisilin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A06046
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,4 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,4 TL (16 Nisan 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Endikasyonlar

Penbak, ampisiline duyarlı gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmaların neden olduğu solunum sistemi, ürogenital sistem, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

 

Farmakodinamik Özellikler

Duyarlılık Testleri

Patojenlerin bakampisiline karşı duyarlılığını saptamak için ampisilin kullanılır.

Mikrobiyolojik Özellikler
 
Ön-ilaç (prodrug) niteliğinde olan bakampisilinin antibakteriyel aktivitesi yoktur. Absorbsiyon ile bağlantılı olarak, ön-ilaç enzimatik yolla hidroliz olur ve aktif ampisilin kana geçer. Antibakteriyel spektrum ve in vitro aktivite ampisilininki ile aynıdır. Aşağıdaki gram pozitif bakterilerin çoğu suşları duyarlıdır. Alfa ve beta hemolitik streptokoklar, pnömokoklar, penisilinaz üretmeyen stafilokoklar ve enterokoklar. Haemophilus influenzae, Branhamella catarrhalis, Escherichia coli, Proteus miribalis, Neisseria gonorrhoae, Salmonella ve Shigella türlerini kapsayan çeşitli gram negatif bakterilere karşı aktivite yüksektir. Penisilinaz üreten bakterilere, Pseudomonas ve Klebsiella suşlarının çoğuna karşı etkisi yoktur.
Farmakokinetik Özellikler

Ampisilinin ön ilacı (prodrug) olan bakampisilin, oral yolla verilmesinden sonra hızla ve tamamına yakın olarak emilir. Absorbsiyonla bağlantılı olarak, ön-ilaç kısa sürede hidrolize olarak ampisiline dönüşür.

İlacın uygulanmasından sonra, 30-60 dakika içerisinde en yüksek serum düzeylerine ulaşılır. 400 mg'lık bakampisilin dozu, 1000 mg'lık oral ampisilin dozuna tekabül eden ortalama 7 µg/mL'lik maksimum serum yoğunluğu sağlar. Dozun iki katına çıkarılması, en yüksek serum düzeylerini yaklaşık olarak iki katına yükseltir. Verilen bakampisilin dozunun %70-75'i 8 saat sonra idrarla aktif ampisilin olarak atılır. Serum proteinlerine bağlanma oranı düşüktür (yaklaşık % 18). Böbrek fonksiyonları normal olan insanlarda serum yarılanma ömrü yaklaşık 60 dakikadır. Kreatinin klirensi 50 mL/dak/1.73 m2’nin altında olan hastalarda serumdaki yarılanma süresi anlamlı ölçüde artar.

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her film tablette,

Bakampisilin hidroklorür.................................................................................800 mg

Boyar madde: Titanyum dioksit

 

Kontraendikasyonlar

Penisilin ve/veya sefalosporinlere aşırı duyarlılık, enfeksiyöz mononükleoz.

 

Kullanım Şekli Ve Dozu

Yetişkinler:

Normal doz günde iki kez 400 mg, şiddetli enfeksiyonlarda ise günde iki kez 800 mg'dir.

 

Komplike olmayan gonore:

1600 mg Penbak+1 g probenesid tek doz olarak.

 

Çocuklar:

Normal doz günde iki kez 12.5 mg/kg'dır. Ağır enfeksiyonlarda doz iki katına çıkarılabilir. Gonore dışındaki enfeksiyonların tedavisinde, hasta asemptomatik hale geldikten ya da bakteriyel eradikasyon belirtileri görüldükten sonra tedaviye 48-72 saat daha devam edilmelidir. Hemolitik streptokok enfeksiyonlarda, akut romatizmal ateş ya da glomerulonefritten sakınmak için tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.

Ruhsat Sahibi

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7

Levent 34394, İstanbul

 

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

Ruhsat tarihi: 16.01.2008

Ruhsat no: 214/10

 

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her tablette 800 mg bakampisilin içeren 10 film tabletlik ambalajlarda.

 

Uyarılar/Önlemler

Penisilin tedavisine başlamadan önce, hastanın daha önce penisilinler, sefalosporinler ya da diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterip göstermediği iyice araştırılmalıdır.

 

İlaca karşı aşırı bir alerjik reaksiyon oluşması halinde ilacı kesiniz. Ciddi akut aşırı duyarlılık reaksiyonları, epinefrin ile acil tedaviyi gerektirir. Endikasyona göre diğer acil tedavi önlemleri de (IV steroidler, oksijen tatbiki) alınmalıdır. Geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedavi sırasında mikotik ya da bakteriyel patojenlere bağlı süperenfeksiyon oluşabileceği akılda tutulmalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye geçilmelidir. Diğer güçlü ilaçlarda olduğu gibi, uzun süreli kullanımlarda renal, hepatik ve hemopoetik sistemlerle ilgili kontroller yapılmalıdır.

 

Hamilelerde mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Emziren annelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Üretim Yeri

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Bilinen olumsuz reaksiyonlar enderdir ve genellikle hafif ve geçici karakterdedir. Diğer penisilinlerle olduğu gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları (ciltte döküntüler, ürtiker, eritema multiforme gibi) meydana gelebilir. Gastrointestinal rahatsızlıklar (diyare, bulantı, kusma vb.) ve serum transaminazlarında (SGOT) hafif artış gözlenebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.