Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka PENTIN
Etken Madde Kodu SGKFJ9-PENISILIN G BENZATIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01CE08
ATC Açıklaması Benzatin benzilpenisilin
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A06075
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 15,73 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,05 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,45 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E188C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı halinde nöromüsküler hiperirritabilite ve konvülziyonlara neden olabilir.

Endikasyonlar

Pentin duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu üst solunum yolları enfeksiyonları; sifiliz, yavs, bejel ve pinta gibi zührevi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

 

Ayrıca; romatizmal ateş, kore, romatizmal kalp hastalığı, akut glomerulonefritin profilaksisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Benzatin Benzilpenisilin, b-laktam grubu antibiyotiklerinden Penisilin G'nin benzatin türevidir. Benzatin Benzilpenisilin penisilin'e duyarlı mikroorganizmaların hücre duvarı mukopeptid sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir.

 

Benzatin Benzilpenisilin aşağıdaki mikroorganizmalara etkilidir:

 • Stafilokoklar  (Penisilinaz üreten suşlar hariç)
 • Streptokoklar (Grup A, C, G, H, L, M)
 • Pnömokoklar
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Corynebacterium diphteriae
 • Bacillus anthracis
 • Clostridia türleri
 • Actinomyces bovis
 • Streptobacillus moniliformis
 • Listeria monocytogenes
 • Leptospira türleri
 • Treponema pallidum
Farmakokinetik Özellikler

Benzatin Benzilpenisilin düşük çözünme yeteneğine sahiptir. İntramüsküler enjeksiyonla uygulanma yerinden yavaşca salıverilir ve Penisilin G'ye hidrolize olur. İntramüsküler yoldan Benzilpenisilin 300.000 Ünite uygulandığında kan seviyesi 4-5 gün boyunca 0.03-0.05 Ünite/ml'dir. Aynı seviye 600.000 ünite ile 10 gün, 1.200.000 Ünite ile de 14 gün boyunca sağlanır. 2.400.000 Ünite uygulanmasını takiben 4 hafta sonra kandaki konsantrasyonu 0.003 ünite/ml bulunmuştur. Plazma proteinlerine %60 oranında bağlanır. Vücut dokularına dağılımı iyidir.

Farmasötik Şekli

Enjektabl Flakon IM

Formülü

Her flakonda;

1.200.000 İ.Ü. Benzilpenisilin'e eşdeğer miktarda Benzatin benzilpenisilin, beraberinde her çözücü ampulde 3 ml steril enjeksiyonluk su içerir (Yardımcı maddeler: Simetikon 1 mg, Mannitol 9 mg, Polividon 25 mg, Sodyum sitrat tampon pH 7.0 75 mg, Lesitin k. m., Tween k. m.).

İlaç Etkileşmeleri

Bakteriyostatik bir antibiyotik olan Tetrasiklin, penisilin'in bakterisid etkisini antagonize edebilir. Bu iki ilacın birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

 

Penisilin ve probenesid birlikte kullanıldığında, penisilinin böbrek tübüllerinden sekresyonu kompetitif olarak inhibe edilir atılım hızı yavaşlar ve sonuçta görünür dağılım hacmi azalarak penisilinlerin kandaki seviyeleri artar ve etkileri uzar.

Kontraendikasyonlar

Penisilinlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Flakonun kapağındaki metal diski koparınız ve alkol ile kauçuk tapanın yüzeyini siliniz. 4 cm uzunluğunda 1-2 nolu iğne ile 5 ml’lik enjektöre 3 ml enjeksiyonluk su çekiniz. Flakonu başaşağı çevirerek distile suyu kuvvetle içine enjekte ediniz. Su ilavesi sırasında ve sonrasında süspansiyon homojen oluncaya kadar şişe devamlı çalkalanmalı ve süspansiyon hazırlandıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır. Bir defada kullanılmayan kısım atılır.

 

Enjeksiyon için uygun adale seçildikten ve enjektörle adaleye girildikten sonra piston geri çekilerek 2-3 saniye beklenir ve enjektörde kan çekildiğini gösterecek bir renk değişikliği olup olmadığına bakılır. Herhangi bir renk değişikliği kan damarına girildiğini gösterdiğinden, böyle bir durumda enjektör adaleden çekilerek başka bir yere yeniden dikkatle girilmelidir. Enjektörde kan veya renk değişimi olmaması halinde, şırınga muhteviyatı yavaşça enjekte edilmelidir.

 

Yavaş enjeksiyon sırasında enjeksiyon yerinde şiddetli ve ani ağrı oluşursa enjeksiyona devam edilmemelidir.

 

Derin intramüsküler enjeksiyon halinde kalçanın üst dış kadranına uygulanır. Bebeklerde ve küçük çocuklarda uyluğun midlateral bölgesi tercih edilmelidir. Dozların tekrarlanması halinde enjeksiyon yeri değiştirilmelidir.

 

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;

Streptokokların (A grubu) neden olduğu üst solunum yolu enfeksiyonlarında: Erişkinlerde 1.200.000 ünite; büyük çocuklarda 900.000 ünite; 27 kg altındaki çocuklarda ve yeni doğanlarda 300.000-600.000 ünite tek defa İ.M. enjeksiyon şeklinde kullanılır.

 

Sifilizde: Primer, sekonder ve latent sifilizde 2.400.000  ünite tek doz İ.M.; geç (tersiyer ve nörosifilizde) sifilizde 2.400.000 ünite 7 günlük aralarla 3 ayrı doz halinde İ.M. uygulanır.

 

Konjenital sifilizde: 2 yaş altındaki çocuklarda  vücut ağırlığının her kilogramı başına 50.000 ünite; 2-12 yaş arasındakilerde yetişkinlerdeki kullanımı esas alınarak doz ayarlaması yapılmalıdır.

Yavs, bejel ve pinta'da 1.200.000 Ünite tek defada İ.M. enjeksiyon şeklinde kullanılır.

 

Romatizmal ateş ve glomerulonefrit profilaksisinde: Akut atak sonrası ayda bir 1.200.000 Ünite veya 2 haftada bir 600.000 Ünite olarak uygulanır.

 

Pentin derin intramüsküler enjeksiyon tarzında ve tekrarlanan uygulamalarında enjeksiyon yeri değiştirilerek uygulanmalıdır.

 

SULANDIRILDIKTAN SONRA BEKLETİLMEDEN KULLANILMALIDIR.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Pentin 2.400.000 İ.Ü. Enjektabl Flakon (I.M.) ve 6 ml enjeksiyonluk su ile birlikte.

Saklama Koşulları

250C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

1 adet 1.200.00 İ.Ü. Pentin Enjektabl Flakon (I.M.) ve 3 ml'lik enjeksiyonluk su ile birlikte

Uyarılar/Önlemler

Penisilin, ciddi ve bazen fatal aşırı duyarlılık (anafilaktoid) reaksiyonlarına neden olabilir. Penisilinlerle tedaviye başlamadan önce hastanın penisilinlere, sefalosporinlere ve diğer allerjenlere karşı duyarlılığı araştırılmalıdır.Eğer allerjik reaksiyonlar meydana gelirse ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye geçilmelidir.Ciddi anafilaktoid reaksiyonlarda adrenalin, oksijen, intravenöz steroidler ve gerekirse entubasyon uygulanmalıdır.

 

Arter ve sinirin içine veya yanınına enjekte edilmemelidir.

 

PENTİN-LA ve diğer penisilin preparatlarının kazaen direkt arter içine veya yakınına hızlı enjeksiyonu sonucunda, kalıcı paraliz ile birlikte çapraz miyelit, ekstremitelerin yakın bölümünde ve  parmaklarda ampütasyonu gerektiren gangren, enjeksiyon yeri ve çevresinde nekroz ve deri döküntüleri ile sonuçlanan ciddi nörovasküler tahribata neden olabilir. Bu tip etkiler kalça, uyluk ve deltoid alanlara enjeksiyonu takiben de kaydedilmiştir.

 

 

Dikkatsizlikle intravasküler uygulama sonucu kaydedilen diğer ciddi komplikasyonlar ise enjeksiyon yerinin distal veya proksimalinde ekstremitenin renk değişimi (solgunluk, lekeli görünüm veya siyanoz) ve bunu takiben kabarcık oluşumunu; alt ekstremitede anterior ve/veya posterior bölgenin fasiyotomisini gerektiren şiddetli ödem oluşumudur. Böyle bir durum bir uzman müdahalesini gerektirir.

 

 

Penisilin preparatlarının uyluğun ön-dış kısmında aynı bölgeye tekrarlanan intramüsküler enjeksiyonlarını takiben quadriceps femoris fibrozu ve atrofisi kaydedilmiştir.

 

 

Sinire ve yakınına yapılan enjeksiyonlar kalıcı nörolojik hasar meydana getirir.

 

 

Streptokok enfeksiyonlarında uygulanan tedavinin doz ve süresinin organizmayı yok etmek için yeterli olması gerekir. Tedavinin tamamlanmasını takiben durumu değerlendirmek için kültür alınmalıdır.

 

 

Önemli allerjisi ve/veya astım hikayesi olanlarda Pentin dikkatle kullanılmalıdır.

 

Uzun süreli antibiyotik kullanımı halinde hassas olmayan mantar gibi organizmalarda aşırı üreme meydana gelebilir. Süper enfeksiyon oluştuğu takdirde ilaç kesilip uygun tedaviye geçilir.

 

Hamilelerde Kullanımı: İnsanlar üzerinde uygun ve kontrollü çalışmalar yapılmadığından zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.

 

Emzirenlerde Kullanımı: Anne sütüne geçtiğinden dolayı dikkatli  kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Genel olarak; deri döküntüsü, ürtiker, larenkste ödem, ateş, eosinofili, titreme, ödem, artralji ve halsizlik gibi sara hastalığı benzeri reaksiyonlara neden olabilir. Hemolitik anemi, lökopeni, trombositopeni, nöropati ve nefropati  diğer yan etkilerdir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.