Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka PENTOX
Etken Madde Kodu SGKFJE-PENTOKSIFILIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C04AD03
ATC Açıklaması Pentoksifilin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Kapsüller
Kamu Kodu A06081
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,76 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E047A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğunda yarar/zarar oranı dikkate alınarak kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğunda yarar/zarar oranı dikkate alınarak kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

---

Endikasyonlar

Periferik arter bozuklukları (örneğin intermittant kladikasyo) ve serebral dolaşım bozukluklarında kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Pentox SR Kapsül uzun süreli etki için formüle edilmiş bir ilaçtır. Etken madde olan Pentoksifilin, eritrosit deformitesi, platelet adhezyonu ve agregasyonu üzerindeki etkisinden dolayı kan viskozitesini azaltır. İskemik dokularda oksijenasyonu artırır. Gastrointestinal kanaldan kolayca emilir, yoğun bir şekilde karaciğerde metabolize olur. Maksimum plazma düzeyi etken madde ve metabolitleri için, alınışından itibaren 2-4 saattir. Verilen dozun %94'ü 24 saat içinde metabolitleri şeklinde idrarla, %4'ü ise feçesle atılır. Yaşlı hastalarda biyoyararlanım daha fazla olup itrah oranı azalır.

Farmakokinetik Özellikler

Pentox SR Kapsül uzun süreli etki için formüle edilmiş bir ilaçtır. Etken madde olan Pentoksifilin, eritrosit deformitesi, platelet adhezyonu ve agregasyonu üzerindeki etkisinden dolayı kan viskozitesini azaltır. İskemik dokularda oksijenasyonu artırır. Gastrointestinal kanaldan kolayca emilir, yoğun bir şekilde karaciğerde metabolize olur. Maksimum plazma düzeyi etken madde ve metabolitleri için, alınışından itibaren 2-4 saattir. Verilen dozun %94'ü 24 saat içinde metabolitleri şeklinde idrarla, %4'ü ise feçesle atılır. Yaşlı hastalarda biyoyararlanım daha fazla olup itrah oranı azalır.

Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü

Bir SR kapsül, etken madde olarak SR (Sustained Release: Uzun Süre Etkili) pelletleri biçiminde hazırlanmış 400 mg Pentoksifilin, boyar madde olarak Kırmızı Demiroksit ve Titan Dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

PENTOX SR Kapsül antihipertanisflerin etkisini güçlendirebileceğinden, anthipertansif dozunun azaltılması gerekebilir.

Oral antikoagülanlarla ve antiagreganlarla (antiagregants plaquettaires) birlikte kullanılırsa hemoraji riski artar.

 

 

Kontraendikasyonlar

Pentoksifilin'E karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Yeni miyokard enfarktüsü ve ağır kanamalı hastalarda kullanılmamalıdır. Ciddi koroner ve serebral skleroz ile ciddi aritmilerde kullanılmamalıdır. Pentox SR Kapsül ile tedavi sırasında retina kanaması görülürse ilaç kesilmelidir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hekim tarafından başka bir biçimde önerilmediği sürece günde 3 kez bir kapsül, yemeklerden sonra ve bol su ile alınır. Renal fonksiyonu azalmış hastalarda ek bir doz ayarlaması gerekebilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Ruhsat Sahibi

Klinge Pharma GmbH (Almanya) lisansı ile Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Hadımköy / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

24.04.1991 - 155/71

Saklama Koşulları

30°C'nin altında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 Kapsüllük blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Ksantin türevlerini tolere edemeyen hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır. Hipotansiyon durumunda ve ciddi böbrek yetersizliklerinde dikkatli olunmalıdır. Hamilelerde: Kullanılmamalıdır.

Üretim Yeri

Klinge Pharma GmbH (Almanya) lisansı ile Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Hadımköy / İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Nadir olarak bulantı, kusma, diare, başağrısı görülebilir. Çok ender olarak da aşırı duyarlılığa bağlı cilt reaksiyonları ile taşikardi ve "flushing" bildirilmiştir. Hipotansiyon ve dolaşım dengesizliği olan hastalarda tedaviye düşük dozlarla başlanmalı ve doz tedricen artırılmalıdır.