Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Pensa İlaç Tic. ve San. A.Ş.
Marka PENVASC
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C08CA01
ATC Açıklaması Amlodipin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A11421
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 20,67 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 18,46 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,38 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E002A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Primer ambalaj: PVC /PVDC/ Aluminyum blister.
Sekonder ambalaj: Karton kutu.
 
Karton kutuda, 5.0 mg Amlodipin'e eşdeğer miktarda 6.944 mg amlodipin besilat içeren 20, 30 ve 90 tabletlik blisterler halinde sunulur.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
PENVASC’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Dihidropiridin türevlerine duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Kardiyojenik şok ve kalıcı olmayan anjina durumlarında kullanılmamalıdır.
 
PENVASC’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Amlodipin, özellikle ciddi aort darlığı (stenozu) ve/veya kalp büyümesi (hipertropik kardiyomiyopatisi) bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hamile kadınlarda, laktasyon dönemindeki hastalarda ve çocuklarda yeterli araştırmalar yapılmamıştır. Bu kişilerde zorunlu olmadıkça kullanılması önerilmez.
 
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
PENVASC’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Greyfurt suyu amlodipin seviyelerini orta derecede artırabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır.
Antihipertansif etkiyi arttırabilen sarımsak ile birlikte kullanılmamalıdır.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
PENVASC’ı gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
PENVASC’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.
 
 
Araç ve makine kullanımı
Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi PENVASC da nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.
 
PENVASC’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
PENVASC’ın her dozunda 6 mg sodyum nişasta glikolat içermektedir. Bu maddeye karşı herhangi bir etki beklenmez.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Azol antifungalleri (İtrakonazol, ketokonazol, flukonazol), eritromisin ve diğer sitokrom P450 izoenzim 3A4 inhibitörleri amlodipin metabolizmasını inhibe edebileceğinden dikkatli olunmalıdır.
 
Rifampin (ve diğer potansiyel enzim indükleyicileri) amlodipin metabolizmasını artırır. Kalsiyum ise kalsiyum kanal blokerlerinin hipotansif etkisini azaltabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
 
Amlodipin, siklosporin düzeylerini yükseltebilir.
 
Sildenafilin kan basıncını düşürücü etkisi amlodipin kullanımıyla artabilir.
 
Etanol/Bitki/Nutrasötiklerle Etkileşim: Sarı kantaron otu (Hypericum perforatum), amlodipin seviyelerini düşürebilir. Amlodipin, östrojenik etkili dong quai, hipertansiyonu artırabilen efedra, yohimbe ve ginseng ile birlikte kullanılmamalıdır.
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
 
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, PENVASC’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, PENVASC’ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar (yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi
Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin PENVASC’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Kalp atım ritminde değişiklikler
 • Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Uyku hali
 • Yorgunluk, kırıklık hali, kas krampları, ödem (el ve ayaklarda şişme)
 • Mide bulantısı,
 • Karın ağrısı
 • Barsak hareketlerinde değişiklik
 • Görmede bulanıklık
 • Yüzde kızarma
 • Ereksiyon bozukluğu
 • Diş etlerinde artma
Bunlar PENVASC’ın hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
 • PENVASC için önerilen günlük doz bir film tablettir.
 • Ne sıklıkta ve kaç tablet PENVASC kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir.
 • Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz
 • önerebilir.
 • Önerilen dozu aşmayınız.
Uygulama yolu ve metodu:
PENVASC sadece ağızdan kullanım içindir.
PENVASC’ın her gün aynı saatte bir miktar su ile alınması önerilir.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanım:
Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde(18 yaş altı) PENVASC kullanılması önerilmez.
 
Yaşlılarda kullanım:
PENVASC’ın yaşlılarda önerilen dozu 2.5-5 mg olup doktorunuzun tavsiyesi dikkate alınmalıdır.
 
Özel kullanım durumları
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
PENVASC’ın karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılması önerilir.
 
Eğer PENVASC’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla PENVASC kullandıysanız:
PENVASC’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
PENVASC’ı kullanmayı unutursanız:
İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.
Eğer, unutulduktan sonra, sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu
atlayınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
PENVASC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. Çünkü PENVASC tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

PENVASC, 20, 30 ve 90 tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır. Tabletler yuvarlak ve beyaz renklidir.
PENVASC etkin madde olarak amlodipin besilat içerir.
PENVASC, hafif ve orta şiddetteki yüksek kan basıncının (hipertansiyon) düzenlenmesinde, stabil ve değişken olarak iki tipi bulunan anjina olarak adlandırılan göğüs ağrısının tedavisinde kullanılır.

 

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

PENVASC’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
250C altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PENVASC’ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PENVASC’ı kullanmayınız.

 

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

PENVASC 5 mg Tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Amlodipinin, tiazid diüretikleri, alfa blokerler, beta blokerler, anjiotensin-dönüştürücü enzim inhibitörleri, uzun etkili nitratlar, dilaltı nitrogliserin, non steroidal antienflamatuarlar, antibiyotikler ve oral hipoglisemik ilaçlarla birlikte kullanımında etkileşme gözlenmemiştir.
 
Amlodipinin digoksin veya simetidin ile kombine kullanımına ait herhangi bir etkileşim durumu da bildirilmemiştir.
 
İnsan plazması ile yapılan çalışmalara ait in vitro veriler, amlodipinin test edilen ilaçların (digoksin, fenitoin, varfarin veya indometasin) proteine bağlanmaları üzerine etkisi olmadığını göstermiştir.
 
Sağlıklı gönüllü erkeklerde amlodipinin varfarin ile birlikte verilmesi, varfarinin protrombin zamanı üzerine etkisini anlamlı olarak değiştirmemiştir.
Azol antifungalleri (itrakonazol, ketokonazol, flukonazol), eritromisin ve diğer sitokrom P450 izoenzim 3A4 inhibitörleri amlodipin metabolizmasını inhibe edebilir. Amlodipin, siklosporin düzeylerini yükseltebilir.
 
Sildenafilin kan basıncını düşürücü etkisi amlodipin kullanımıyla artabilir.
 
Rifampin (ve diğer potansiyel enzim indükleyicileri) amlodipin metabolizmasını artırır.
 
Kalsiyum ise kalsiyum kanal blokerlerinin hipotansif etkisini azaltabilir.
 
Etanol/Bitki/Nutrasötiklerle Etkileşim: Sarı Kantaron otu (Hypericum perforatum), amlodipin seviyelerini düşürebilir. Greyfurt suyu amlodipin seviyelerini orta derecede artırabilir. Amlodipin, östrojenik etkili dong quai, hipertansiyonu artırabilen efedra, yohimbe ve ginseng, antihipertansif etkiyi artırabilen sarımsak ile birlikte kullanılmamalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ait hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
 
Pediyatrik popülasyon
Pediyatrik popülasyona ait hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
Amlodipinin doz aşımına dair yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak eldeki veriler, aşırı periferik vazodilatasyon ve buna bağlı olarak gelişen uzun süreli hipotansiyon ve bradikardi oluşabileceğini göstermektedir.
 
Tedavi:
Böyle bir durumda kalp ve solunum fonksiyonlarının izlenmesi, alt ekstremitelerin yükseğe kaldırılması, dolaşan sıvı hacmi ve atılan idrar hacminin izlenmesi gerekir. Amlodipin proteine yüksek oranda bağlanacağı için diyaliz yararlı olmayabilir. Bazı durumlarda midenin yıkanması yararlı olabilir. İntravenöz kalsiyum glukonat, kalsiyum kanal blokajı etkilerini gidermede faydalı olabilir.
Etkin Maddeler

Her tablette 5 mg amlodipin baza eşdeğer 6.944 mg amlodipin besilat.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Antihipertansif ajan;
Kalsiyum kanal blokörü C08CA01

Amlodipin uzun etki süreli, dihidropiridin türevi bir kalsiyum kanal blokörüdür. Amlodipin damar düz kas membranındaki hem voltaja bağımlı, hem de frekansa bağımlı kalsiyum kanallarını bloke eder. Böylece düz kas hücresine kalsiyum girişini önler; bu da periferik vasküler sistemde vazodilatasyona yol açar. Dilatasyon özellikle arteriyollerde belirgindir. Sonuçta total periferik rezistans dolayısıyla kalbin karşı karşıya kaldığı yük ve oksijen tüketimi azalır. Vazodilatör etki ile genişleyen koroner damarlar, iskemik miyokardın kanlanmasını artırırlar. Amlodipin total periferik direnci düşürerek, kalbin iş yükünü azaltır ve miyokardın oksijen tüketimini düşürür. Bu özelliklerinden dolayı hipertansiyonda, stabil ve prinzmetal anginada yararlı etkiler oluşturmaktadır.

Farmakokinetik Özellikler
Genel Özellikler:
Amlodipin besilat antihipertansif bir ajan olup metanolde kolayca, etanolde kısmen, suda ve 2-propanol’de az çözünen beyaz, beyazımsı kristal tozdur.
 
Emilim:
Amlodipin oral uygulamayı takiben yavaş bir şekilde ve tam olarak absorbe olur, 6-12 saatte doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Kararlı durum konsantrasyonlarına 7 - 8 günde ulaşılır.
 
Dağılım:
Amlodipinin dağılım hacmi 21 L/kg’dır ve plazma proteinlerine % 93-98 oranında bağlanır.
 
Biyotransformasyon:
Oral biyoyararlanımı % 60 - 65’dir. Yiyecekler amlodipinin sistemik biyoyararlanımını değiştirmez. Karaciğerde ileri derecede ve yavaş olarak metabolize edilir ve inaktif metabolitlerine dönüşür. Biyotransformasyonun başlangıcında dihidropiridin oklsidasyonu gerçekleşir, ikinci aşamada 2-aminoetil yan zincirinin oksidatif deaminasyonu izler.
 
Eliminasyon:
İlacın % 10’u ve metabolitlerinin % 60’ı idrarla, % 20 - 25’i feçesle atılır. Eliminasyon yarılanma ömrü 35 - 40 saattir. Karaciğer sirozlu hastalarda ve yaşlılarda amlodipinin eliminasyonu anlamlı biçimde azalır, bazı durumlarda birikme olabilir, eliminasyon yarılanma ömrü uzar ve eğri altı alan (AUC) artar. Renal yetmezliği olan hastalarda amlodipinin farmakokokinetik profilindeki değişme anlamlı değildir.
 
 
Doğrusallık/Doğrusal Olmayan Durum:
Amlodipinin uygulanan oral dozlarıyla maksimum plazma konsantrasyonları (Cmax) ve AUC0-72 arasında güçlü bir pozitif ilişki bulunmaktadır ve farmakokinetik profili doğrusaldır. Amlodipinin farmakokinetik ve farmakodinamik parametreleri, günde bir defa kullanım için potansiyel olarak uygun olduğunu göstermektedir.
Farmasötik Form
Tablet
Beyaz, çentikli, yuvarlak tabletler
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategori C.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Amlodipin besilat’ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik, embriyonal/fötal gelişim, doğum veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. PENVASC 5 mg Tablet gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Gebelik dönemi
PENVASC Tablet’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. PENVASC Tablet gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Amlodipin besilatın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Amlodipin besilatın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da PENVASC Tablet tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken emzirmenin çocuk açısından faydası ve PENVASC Tablet tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.
 
Üreme yeteneği / Fertilite
Üreme yeteneği üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
Geçimsizlikler

Uygulanabilir değildir.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 02.06.2009
Ruhsat yenileme tarihi:
İstenmeyen Etkiler
Klinik çalışmalar sırasında tedaviyle ilişkili çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100) seyrek (≥1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (≤1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)olarak görülen istenmeyen etkiler:
 
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları:
Yaygın olmayan: Lökopeni, trombositopeni
 
İmmün sistem bozuklukları:
Seyrek: Alerjik reaksiyonlar
 
Endokrin bozukluklar:
Yaygın olmayan: Jinekomasti, pankreatit
 
Metabolizma bozuklukları:
Yaygın olmayan: Hiperglisemi
 
Sinir sistemi bozuklukları
Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali
Yaygın olmayan: Periferik nöropati, senkop
 
Göz bozuklukları:
Yaygın olmayan: Görmede bulanıklık
 
Kardiyak bozukluklar
Çok yaygın: Periferal ödem
Yaygın: Çarpıntı
 
Vasküler bozukluklar
Yaygın: Yüzde kızarma, vaskülit
 
Solunum sistemi bozuklukları:
Yaygın: Pulmoner ödem, dispne
 
Gastrointestinal bozukluklar
Yaygın: Bulantı, karın ağrısı, dispepsi, gingival hiperplazi
Yaygın olmayan: Barsak hareketlerinde değişiklik, dispepsi, dispne, ağız kuruluğu, diş eti hiperplazisi
 
Karaciğer bozuklukları:
Çok seyrek: Hepatit, sarılık ve karaciğer enzim yükselmeleri
 
Deri ve deri altı doku bozuklukları:
Yaygın: Döküntü, kızarıklık
 
Kas iskelet sistemi bozuklukları:
Yaygın: Kas krampları, yorgunluk
Yaygın olmayan: Artralji, sırt ağrısı, miyalji
 
Renal ve üriner bozukluklar:
Yaygın olmayan: Üriner frekansta artma
 
Üreme sistemi bozuklukları:
Yaygın: İmpotens
 
Genel bozukluklar
Yaygın: Yorgunluk, ödem
Yaygın olmayan: Asteni, kilo kaybı, kırıklık hali, duygusal değişiklikler, terlemede artış
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde:
Amlodipin besilat (5 mg Amlodipin bazına eşdeğer) 6,944 mg

Yardımcı madde(ler):
Sodyum nişasta glikolat 6.0 mg

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Uygulanabilir değildir.

Kontrendikasyonlar
Dihidropiridin türevlerine karşı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Kardiyojenik şok ve stabil olmayan angina durumlarında kullanılmamalıdır.
(PENVASC 5 mg Tablet, her dozunda 6 mg sodyum nişasta glikolat içermektedir. Bu maddeye karşı herhangi bir etki beklenmez.)
 
Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

../.../...

Müstahzar Adı

PENVASC 5 mg Tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Amlodipinin vazodilatör etkisinin başlaması aşamalıdır. Bu sebeple oral kullanımından sonra nadir olarak akut hipotansiyon vakaları bildirilmiştir. Amlodipin, özellikle ciddi aort stenozu ve/veya hipertropik kardiyomiyopatisi bulunan hastalarda diğer periferik vazodilatörlerde olduğu gibi dikkatli kullanılmalıdır.
 
Amlodipin bir beta bloker değildir. Bu sebeple beta blokerlerin kullanımının birden kesilmesi durumunda ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı hiçbir koruma sağlamaz. Böyle bir kesilme durumunda beta bloker dozu aşamalı olarak azaltılmalıdır.
Hamile kadınlarda, laktasyon dönemindeki hastalarda ve çocuklarda yeterli araştırmalar yapılmamıştır. Bu kişilerde zorunlu olmadıkça kullanılması önerilmez.
 
Refleks taşikardi görülebilir.
 
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
 
Tedaviye başlandıktan 2-3 hafta içerisinde periferik ödem görülme sıklığı fazladır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji:
PENVASC 5 mg Tablet, hipertansiyon ve anjina pektoris tedavisinde 5-10 mg dozlarda kullanılmaktadır.
 
Uygulama sıklığı ve süresi:
 
Hipertansiyon: Başlangıç dozu günde bir defa 2.5- 5.0 mg, genel doz günde bir defa 5 mg; maksimum doz ise günde bir defa 10 mg’dır.
Angina: Genel doz 5-10 mg’dır. Yaşlılarda veya hepatik yetmezliği olanlarda daha düşük dozlar uygulanır (2.5-5 mg).
Tiyazid diüretikleri, beta blokerler ve anjyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ile kombine kullanıldığında doz ayarlaması gerekmez.

Uygulama şekli:
Sadece ağızdan kullanım içindir.
PENVASC Tablet’in her gün aynı saatte bir miktar su ile alınması önerilir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Amlodipin karaciğerde yavaş olarak metabolize edildiğinden, karaciğer fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda yarı ömrü uzayacağından dikkatli kullanılmalıdır.
Böbrek bozukluğu olanlarda plazma düzeylerinde bir farklılık görülmemiştir. Bu hastalarda normal dozlarda kullanılabilir. Amlodipin diyalizle elimine edilemez.
 
Pediyatrik popülasyon: Tavsiye edilmemektedir.
 
Geriyatrik popülasyon: Yaşlı ya da genç hastalarda benzer dozlarda kullanıldıkları zaman kombinasyonun her iki bileşeni de eşit düzeyde iyi tolere edildiği için normal doz rejimleri önerilir.
 
Raf Ömrü

36 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

219/33

Ruhsat Sahibi
Pensa İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Polat Tower 441 – 442
Yeşil Çimen Sok. Fulya Mah.
34394 Şişli / İstanbul
Ruhsat Sahibi

Pensa İlaç San ve Tic.A.Ş.
Polat Tower 441 – 442
Yeşil Çimen Sok. Fulya Mah. 34394
Şişli / İstanbul

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

Terapötik Endikasyonlar
 • Hafif ve orta şiddette hipertansiyonda, tek ajan olarak ya da tiyazid diüretikleri, beta bloker veya bir anjyotensin dönüştürücü enzim varlığında kullanılabilir.
 • Stabil ve varyant (prinzmetal) anjinada endikedir ve diğer ilaçlarla kombine olarak kullanılabilir.
Üretici Bilgileri

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş. 06760 Çubuk/ANKARA 

Yardımcı Maddeler

Mikrokristal selüloz, anhidr dibazik kalsiyum fosfat, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat.

Yardımcı Maddelerin Listesi

Mikrokristal selüloz
Anhidr dibazik kalsiyum fosfat
Sodyum nişasta glikolat
Magnezyum stearat