Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Saba İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Marka PIRANTEL
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 6
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu P02CC01
ATC Açıklaması Pirantel
NFC Kodu AG
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Çiğneme Tabletleri
Kamu Kodu A06169
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 1,76 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 1,76 TL (18 Nisan 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Pirantel pamoat’ın akut oral dozaşımında önemli bir toksisite riski görülmemektedir.

Günde 500 mg/kg dozda 30 gün boyunca sıçanlara uygulandığında, ilaç ile ilgili yan etkilere veya morfolojik değişikliklere raslanmamıştır.

Günde 600 mg/kg dozda 13 hafta boyunca verildiğinde sıçanlarda büyüme hızında ve gıda tüketiminde hafif azalmalar gözlenmiştir.

Endikasyonlar

Pirantel Pamoat aşağıdaki parazit enfestasyonlarında kullanılır.


1-Enterobius  vermicularis (= Oxyuris  vermicularis) (Kıl kurdu)

2-Ascaris lumbricoides   (barsak solucanı)

3-Ancylostoma duodenale ( Kancalı kurt)

4-Necator americanus ( Kancalı kurt)

5-Trichostrongylus orientalis  ve colubriformis

Farmakodinamik Özellikler

Pirantel pamoat depolarizan nöromuskuler blokaj yapan bir ajandır. Antihelmintik etkisini kolinesteraz inhibisyonu ve asetilkolinin açığa çıkarılması yoluyla gösterir. Duyarlı helmintlerde ganglionik  (nikotinik) reseptörler uyarılır. Böylece felce uğrayan parazitler bağırsağın normal peristaltik hareketleri ile gastrointestinal  kanaldan uzaklaştırılır.


Farmakokinetik Özellikler

Pirantel pamoat gastrointestinal  kanaldan çok zayıf olarak emilir.  10 mg/kg’lık tek oral dozu takiben 1-3 saat içinde en yüksek plazma konsantrasyonlarına ulaşılır.  Emilen ilaç kısmen  karaciğerde metabolize olur. Oral dozun yaklaşık %50’si feçes ile değişmeden atılır, yaklaşık %7’si değişmemiş ilaç ve N-metil –1,3 propanediamin içeren metabolitleri olarak idrarla atılır. 

Farmasötik Şekli

Çiğneme tableti

Formülü

Herbir çiğneme tableti, 250 mg pirantel baz’a eşdeğer pirantel pamoat ve sodyum siklamat, sodyum sakkarin, sunset yellow içerir. 

İlaç Etkileşmeleri

Piperazin  ve pirantel  pamoat  birbirlerine göre antagonist etki gösterdiklerinden birlikte kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Pirantel  tablet, pirantel pamoat’a karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. 

Kullanım Şekli Ve Dozu

Pirantel tablet ağızda çiğnenerek alınır. Pirantel süt veya meyva suyu ile karıştırılabilir. Pirantel tablet kullanmadan önce özel bir diyet uygulanması, açlık ve pürgatif kullanımı gerekli değildir.

Enfestasyonun tekrarlamaması için, hastalara gerekli hijyenik tedbirleri almaları önerilmelidir.  

 

Askaris, enterobiyazis, trichostrongiliasis veya kancalı kurt tedavisinde yetişkin ve çocuklarda vücut ağırlğına göre kilogram başına 11 mg (pirantel baz) tek doz halinde verilir. Maksimum doz 1 g. dır. Enterobiyazis tedavisinde bu doz 2 hafta sonra tekrarlanmalıdır.

 

Alternatif olarak kancalı kurt enfestasyonlarının tedavisinde günde 11 mg/kg lık bir doz ard arda 3 gün boyunca uygulanır. Gerektiği takdirde tedavi 1 ay sonra tekrarlanır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Pirantel Süspansiyon  10 ml’lik şişelerde, her 5 ml’de (1 ölçek) 250 mg. pirantel baz’a eşdeğer pirantel pamoat içerir.

Ruhsat Sahibi

SABA İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Mollagürani Cad. No:12

Fındıkzade/İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

21.01.1975- 119/96

Saklama Koşulları

300C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan  koruyarak   saklayınız.

İlaçları çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

6 çiğneme tableti içeren blister ambalajlarda. 

Uyarılar/Önlemler

Pirantel pamoat tedavisi sırasında görülebilen abdominal kramplar, mide bulantısı, kusma, diyare başağrısı veya başdönmesi devam eder veya sıkıntı verici bir hal alırsa doktora danışılmalıdır.

Kendi kendine Enterobiasis (kıl kurdu) tedavisi uygulayan hastalara, tedaviden önce veya sonra başka bir parazit olup olmadığı konusunda doktora danışmaları tavsiye edilir.. Tedaviden sonra eterobiyazis semptomları devam ederse yine doktora danışılmalıdır.

Pirantel pamoat kullanan hastaların bazılarında AST (SGOT) serum konsantrasyonlarında geçici, küçük artışlar olabileceğinden, daha önceden karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalar, doktor tavsiyesi olmadan kendi kendine ilacı kullanmamalıdır.

Pirantel pamoat aynı zamanda ciddi beslenme bozukluğu ve anemi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. En iyisi ilaç uygulanmadan önce anemik, dehidrate veya beslenme bozukluğu olan hastalara destek tedavisi uygulanmalıdır.

 

Çocuklar ve hamile bayanlarda kullanımı :

2 yaşın altındaki çocuklarda pirantel pamoat risk/yarar oranına göre kullanılmalıdır.

Hayvanlardaki üreme çalışmalarında ilacın fetuse zararlı olduğu ortaya çıkarılamamıştır.  Tıbbi yönden gerekli olmadıkça hamile  bayanlarda kullanılmaması önerilmektedir.

 

ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ :

Pirantel , hafif ve geçici başdönmesi ve sersemliğe yol açabilir.

Üretim Yeri

Plantafarma Bitkisel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

14470 Sancaklar köyü / DÜZCE

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Pirantel’in yan etkileri genellikle hafif seyrek ve geçicidir. İlacın bırakılması ile ortadan kalkar. En sık raslanan yan etkiler; mide bulantısı, kusma, dışkılama zorluğu, iştahsızlık, abdominal kramplar ve karın ağrısı gibi. gastrointestinal rahatsızlıklardır. Gastrointestinal yan etkiler barsak parazitlerinin gastrointestinal sistemdan atılmasına bağlı olabilir. Pirantel’in  daha az raslanan diğer yan etkileri, başağrısı, başdönmesi, sersemlik, uykusuzluk deri kızarıklıkları, ateş ve halsizliktir. Pirantel kullanan hastaların küçük bir kısmında serum AST (SGOT) konsantrasyonlarında hafif, geçici yükselmeler görülebilir. Nadiren, ototoksisite, optik nevrit, konfüzyon ile birlikte halüsinasyonlar ve parastezi nadir olarak rapor edilmekle birlikte, bu etkilerin ilaç ile ilgili olduğu belirlenmemiştir.

 

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”