Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka POLIDEKS
Etken Madde Kodu SGKEWG-DEKSTROZ (GLUKOZ)+SODYUM KLORUR 1/3 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB02
ATC Açıklaması Karbonhidratlı Elektrolitler
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A09757
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E321E
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Karbonhidratlı sodyum klorür solüsyonlarının dozu,hastanın yaşına,ağırlığına ve klinik durumuna bağlı olarak değişir. Büyüklerde doz günde 1-3 litredir. Çocuklarda doz,çocuğun büyüklüğüne sıvı ve enerji ihtiyacına göre değişir. Süt çocuklarında doz 100-1000 mL,küçük çocuklarda 200-2000 mL arasında değişebilir. Uzun süreli idame tedavilerinde çoklu elektrolit solüsyonları tercih edilmelidir.
 
HEKİM TARAFINDAN BAŞKA SEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE;
 
Uygulama Hızı : Büyüklerde saatte 400 mL,sodyum kaybına bağlı şoklarda daha hızlı verilir.
 
Uygulama Yolu: Polifleks 1/3 Polideks ( %3,33 Dekstroz-% 0,3 Sodyum Klorür ) Solüsyonu , intravenöz yoldan uygulanır.
Endikasyonlar
Polifleks 1/3 Polideks ( % 3,33 dekstroz-% 0,3 sodyum klorür solüsyonu aşağıdaki durumlarda endikedir:
1)    Organizmanın sıvı elektrolit eksikleri ile birlikte kalori ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla
2)    Terleme ,kusma,mide aspirasyonu gibi nedenlerle klorür kaybının sodyum kaybına eşit ya da daha fazla olduğu durumlarda.
3)    Kan transfüzyonu ile birlikte ayrıca sıvı verilmesi istenen hastalarda.
4)    Ameliyat öncesi ve sonrası bakımında,ekstrasellüler sıvı kayıplarını karşılayarak,böbrek fonksiyonlarını karşılayabilecek ilk hidrasyon solüsyonu olarak.
Farmakodinamik Özellikler
Karbonhidratlı sodyum klorür çözeltileri, vücudun sıvı ve elektrolit eksiklikleri ile birlikte kalori ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla hazırlanmıştır.Bu çözeltiler terleme, kusma, mide aspirasyonu gibi nedenlerle klorür kaybının sodyuma eşit yada daha fazla olduğu durumlarda yararlı sonuç verirler. Ayrıca hastalar Y tipinde intravenöz bir infüzyon cihazıyla bir yandan kan,diğer yandan elektrolitsiz ( sudaki ) dekstroz çözeltilerinin uygulanması sırasında entrositlerde psödoaglütinasyonlar meydana gelmektedir. Bunlar hemoliz ile sonuçlanmasa bile transfüzyon reaksiyonlarına yol açabilirler. Kan ile sudaki dekstroz çözeltileri arasındaki bu geçimsizliği ortadan kaldırmak için, dekstrozlu çözeltilere eser miktarda elektrolit katılması gerekmektedir. %0,2 yada % 0,45 oranında sodyum klorür ihtiva eden % 5 dekstroz çözeltileri kanla birlikte aynı anda verilebilirler. Ameliyat öncesi ve sonrası bakımında, potasyumlu çözeltiler verilmeden önce hastalardaki böbrek fonksiyonlarının başlaması gerekmektedir. Ekstrasellüler sıvı kayıplarını karşılayarak böbrek fonksiyonlarını başlatabilecek ilk hidrasyon çözeltisi olarak içinde % 0,2 yada % 0,3 sodyum klorür dekstroz çözeltileri büyük bir değer taşır.
 
Ameliyatlı Hastalarda Sıvı Tedavisi :
 
Ameliyattan Önce : Ameliyatlardan önce,hastalarda görülebilen en önemli sıvı ve elektrolit metabolizması komplikasyonu, ekstrasellüler sıvı kaybına bağlı dehidratasyondur. Bu durum, kusma, diyare, mide-bağırsak drenajı, tıkanmış bağırsak bölümleri içine sıvı dolması yada travmaya uğramış dokularda sıvıların damar dışına sızması gibi nedenlerle meydana gelebilir. Ayrıca bulantı ve iştahsızlıkta,genel olarak sıvı alımı azalmıştır. Hastalığın neden olduğu katobolizma reaksiyonları ve beslenmeme hali çok defa dokulardan sıvı ve potasyum kaybına yol açar. Bu durum, açlık katobolizması ve ketozu ile daha da şiddetlenir. Ağır intrasellüler dehidratasyon, kan dolaşımındaki sıvı hacmini öylesine azaltabilir ki ,belirgin bir kanama yada plazma kaybı olmadığı halde,hastalarda hipovolemik şok meydana gelebilir. Böyle hastaların etkin bir parenteral tedavi ile ameliyata hazırlanmaları gerekir. Böbrek fonksiyonlarını başlatabilmek için ilk olarak,% 0,3 sodyum klorür( ağır intrasellüler sıvı kayıplarında % 0,18 sodyum klorür ) dekstrozlu bir hidrasyon çözeltisi 45 dakika içinde verilir.
 
Hasta idrara çıkmaz ya da sonda ile alınan idrar yeterli miktarda bulunmazsa,çözeltinin hızı dörtte bire indirilerek bir saat daha devam edilir. Bu sürenin sonunda da idrar gelmezse,hastanın böbrek fonksiyonları ileri derecede bozulmuş demektir;klinik durum yeniden gözden geçirilmelidir. Hasta idrar yapmaya başladıktan sonra,vücut ağırlığına,serumdaki elektrolit düzeylerine ve anamneze dayanılarak sıvı ve elektrolit kayıpları hesaplanır. Diğer ekstrasellüler kayıpların karşılanmasında, çoklu ekstrasellüler elektrolit çözeltileri kullanılır.
 
Ağır asidozda sodyum laktat,bikarbonat yada asetat verilmelidir. Hücre içi potasyum eksikliğini karşılamak için ,bu sıvılara ayrıca potasyum klorür,asetat veya fosfat konmalıdır. Hastaların sıvı ve elektrolit kayıpları yerine konduktan sonra,günlük sıvı ve elektrolit ihtiyaçlarının karşılanması çoklu elektrolit çözeltileri ile sağlanır. Beslenmesi ileri derece bozulmuş hastalarda, hipertonik dekstroz çözeltileriyle kalori ve aminoasit çözeltileri ile protein sentezi için gerekli aminoasitler ve elektrolitler sağlanır. Kan kolloidlerinin kaybına bağlı hipovolemide, dekstran ,albümin ya da tam kan kullanılmalıdır.
 
Ameliyattan sonra : Postoperatif dönemdeki parenteral sıvı ihtiyacı, hastanın ameliyattan önceki sıvı elektrolit dengesine ve yapılan ameliyata göre değişir. Hasta ameliyata iyi hazırlanmış ise daha önceki bütün kayıpları karşılanmıştır. Ameliyattan sonra yapılacak sıvı tedavisi,günlük sıvı kayıplarını yerine koymak, gastrointestinal drenaj vb. nedenlerle olan kayıpları karşılamak amacını güder. Postoperatif dönemde daima biraz su ve tuz retansiyonu vardır. Ayrıca yağların ve dokularının katabolizmasına bağlı olarak bir miktar sıvı serbestleşmesi olur. Bu nedenle,ameliyattan hemen sonra,stres reaksiyonu geçinceye kadar,verilen sıvı hacmi az olmalıdır.
 
Genel olarak postoperatif sıvı tedavisi aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
 
1) Komplike olmamış nekahat dönemi :
 
a) Vücut sıvıları dengede ,iyi beslenmiş ,böbrek fonksiyonları normal,elektif endikasyonlarla orta derecede cerrahi travmaya maruz kalmış hastalarda: Parenteral sıvı tedavisi programı : Ortalama 1,5 Litre çoklu elektrolit çözeltisi, ilk postoperatif günün ihtiyacını karşılar bundan sonra oral beslenmeye geçilir.
 
b) Yukarıdakinin aynı fakat postoperatif drenaj ya da aspirasyona tabi tutulan hastalar,ameliyattan sonra uzunca bir süre,yerine koyma ve idame tedavisine ihtiyaç gösterir. Parenteral sıvı tedavisi programı : İlk postoperatif gün için idame sıvı tedavisi yukarıdakinin ( a) aynıdır. Buna yarıca drenaj ve aspirasyonla olan sıvı ve spesifik elektrolit kayıpları katılmalıdır.
Farmakokinetik Özellikler

-

Farmasötik Şekli
CAM ŞİŞE
Formülü
Her 100 ml'lik solüsyonda
 
DEKSTROZ MONOHİDRAT...................... ..3.33 g
SODYUM KLORÜR .....................................0.3    g
ENJEKSİYONLUK SU..................................k.m.
 
Elektrolit konsantrasyonları(mEq/L)
                                                                                 
 
Sodyum......................................51.3
Klorür.........................................51.3
 
TOTAL OSMOLARİTE: 270.6 mOsm/L
İlaç Etkileşmeleri
Solüsyon içine başka bir ilacın enjeksiyonu zorunlu olmadıkça önerilmez. Zorunlu bir ilave sırasında eklenen ilacın solüsyonun pH’sında stabil olmasına,solüsyonda bulunan maddelerle geçimli olmasına dikkat edilmeli ve bu karar doktor tarafından  verilmelidir.                                                                
Kontraendikasyonlar
1)Böbrek yetmezliği
2)Kalp,böbrek yada karaciğer hastalığına bağlı ödemli hastalar
Kullanım Şekli Ve Dozu
Karbonhidratlı sodyum klorür solüsyonlarının dozu,hastanın yaşına,ağırlığına ve klinik durumuna bağlı olarak değişir. Büyüklerde doz günde 1-3 litredir. Çocuklarda doz,çocuğun büyüklüğüne sıvı ve enerji ihtiyacına göre değişir. Süt çocuklarında doz 100-1000 mL,küçük çocuklarda 200-2000 mL arasında değişebilir. Uzun süreli idame tedavilerinde çoklu elektrolit solüsyonları tercih edilmelidir.
 
HEKİM TARAFINDAN BAŞKA SEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİ
TAKDİRDE;
 
Uygulama Hızı : Büyüklerde saatte 400 mL,sodyum kaybına bağlı şoklarda daha hızlı verilir.
 
Uygulama Yolu: Polifleks 1/3 Polideks ( %3,33 Dekstroz-% 0,3 Sodyum Klorür ) Solüsyonu , intravenöz yoldan uygulanır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
PVC TORBA
Saklama Koşulları
25°C‘nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500ml ve 1000ml’lik vakumlu cam şişeler
Uyarılar/Önlemler
Sıvı dengesindeki değişiklikler,elektrolit konsantrasyonları ve asit-baz dengesi, 1/3 Polideks solüsyonu ile uzatılmış tedavi gören ve durumları böyle bir tedaviyi gerektiren hastalarda,periyodik laboratuvar tahlilleri ile klinik olarak değerlendirilmelidir. Bu dengelerdeki önemli değişiklikler,ilave elektrolit takviyesi veya daha değişik bir tedavi yöntemini gerektirebilir. İlerlemiş nazogastrik suksiyonlar,kusma,diyare veya gastrointestinal fistül drenajı nedeni ile önemli miktarlarda su kaybına uğrayan hastalarda da ilave elektrolit takviyesi gerekebilir. 1/3 Polideks solüsyonu diyabetik,herhangi bir nedenle karbonhidratlara intölerans gösteren,geriatrik ve post-operatif hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. 1/3 Polideks intravenöz infüzyonun uygulanması aşırı sıvı yüklenmesine neden olduğundan serum elektrolit konsantrasyonlarının düşmesine,aşırı hidratasyona,konjestif durumlara veya pulmoner ödemlere neden olabilir. Bu seyrelme riski,uygulanan elektrolit konsantrasyonu ile ters orantılı,sıvı yüklemesi ve bunun sonucu meydana gelen periferal ve/veya pulmoner ödemli konjestif durumlar ise,uygulanan elektrolit konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. Gerekli hallerde bu elektrolitler ( Ca++,Mg++,PO4-,K+) ayrıca verilmelidir. Tedavi hipokalemi,hipofosfatemi ve hipomagnezimi ile sonuçlanabilir. Uzun süreli infüzyon hücre dışı sıvısının artmasına ve su entoksikasyonuna neden olabilir. Hipernatremi ve hiperosmolariteyi süratle normale döndürme çabaları verilen suyun hipertonik durumdaki beyine girerek beyin ödemi yapmasına yol açabilir. Normalizasyon için en az 48-72 saat süre ayrılmalıdır. 1/3 Polideks solüsyonu ile yapılan uzun süreli parenteral beslenmeler,insülin salgılanmasını ters olarak etkiler. Bunu önlemek,hiperglisemiyi ve bundan kaynaklanan glikozüriyi en aza indirgemek için,infüzyon çözeltisine insülin ilavesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda kan ve idrarda bulunan glikoz miktarı periyodik olarak izlenmelidir. 1/3 Polideks solüsyonu uygulama hacmi ve hastanın klinik durumuna göre diürez başlatabilir.
 

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI

Hamilelik Kategorisi C  : Polifleks 1/3 Polideks ( % 3,33 dekstroz-%0,3 sodyum klorür) solüsyonları ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetüse zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir.

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Endikasyonları ve dozu gözetilerek kullanıldığında 1/3 Polideks’e bağlı yan etkilerin görülme ihtimali çok azdır. Çözeltiden ( örneğin: kontaminasyon ) ve uygulama yönteminden kaynaklanan reaksiyonlar,ateş, injeksiyon alanının enfeksiyonu ve buradan yayılan damar trombozu,flebit veya ekstra vazasyon meydana gelebilir. Hiperglisemi ve glukozüri,uygulama hızından veya metabolik yetersizlikten kaynaklanır. Eğer tespit ve tedavi edilmez ise dehidrasyon, hiperozmolar koma ve ölüm meydana gelebilir. Hipervolemi ve çözeltide mevcut bir veya daha fazla iyonun azlığından veya çokluğundan kaynaklanan semptomlarda görülebilir. Yüksek miktarlarda uygulanması hipernatremiye neden olur ve fazla miktarda klorür varlığı da bikarbonat etkisini azalttığı gibi asitliği de arttırır. Glukoz dayanıksızlığı olan hastalarda glukozun her 25 g’ı için 1-2,5 ünite kristalize çinko insülin verilmelidir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.