Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka POLIFLEKS
Etken Madde Kodu SGKEWA-DEKSTROZ (GLUKOZ) % 5 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA03
ATC Açıklaması Karbonhidratlar
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A12734
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 3,87 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,45 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,65 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E318A
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar

Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde veya  ağır karaciğer, böbrek, kalp ve mide-barsak hastalıklarındaki gibi, ağızdan besin ve su alımının sınırlandığı dehidratasyon durumunda endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Dekstroz, organizmanın temel enerji kaynağıdır. Kolayca metabolize olur ve kandaki glukoz konsantrasyonunu artırarak enerji sağlar, aynı zamanda  vücut proteinleri ve azot kaybını azaltır, glikojen birikimini destekler. Yeterli dozda verildiğinde ketoasidozu önler veya azaltır. Dekstrozun sudaki solüsyonları organizmanın ihtiyacı olan suyu ve gerekli kaloriyi verirler. Dekstroz, karbondioksit ve suya metabolize olduğu için, dekstroz içeren sulu solüsyonların uygulanması, aynı miktarda serbest su uygulanmasına neden olur.

%5 dekstroz solüsyonunun damar yolu ile uygulanması, besinsiz ve susuz kalmış dokulara kısa sürede su ve karbonhidrat sağlar.

Thiamin, riboflavin, nikotinamid, pridoksin gibi B grubu vitaminlerin tedaviye eklenmesi dekstrozun metabolizmasını kolaylaştırır.

Parenteral tedaviye uzun süre devam edilmesi gerekirse, daha fazla kaloriye ihtiyaç varsa, daha konsantre karbonhidrat solüsyonları uygulanmalıdır.

Farmakokinetik Özellikler
Dekstroz, bir monosakkarittir ve  oral yolla alındıktan sonra aktif bir mekanizma tarafından ince bağırsaktan hızla absorbe olur, dokularda enerji vererek karbondioksit ve suya metabolize olur. Hipoglisemili hastalarda  dekstrozun ağız yoluyla uygulanmasından, 10-20 dakika sonra kan glikoz seviyesi artar, 40 dakika sonra ise  plazma  pik konsantrasyonu oluşur.
Farmasötik Şekli
İ.V İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ
Formülü

Her 100 ml’lik solüsyonda;
Dekstroz Anhidrit........................5g.( Dekstroz Monohidrat olarak 5,5 g )
Enjeksiyonluk Su.........................k.m.
 
Osmolarite
(Dekstroz Anhidrit Olarak).......................277.47 mOsm/ L
(Dekstroz Monohidrat Olarak)..................252.27 mOsm /L

İlaç Etkileşmeleri

Dekstroz, kuvvetli alkalilerle dekompoze olur ve kahverengileşir.
Dekstrozun intravenöz solüsyonlarına Siyanokobalamin, Kanamisin sülfat, Novobiosin Sodyum ve Varfarin Sodyum ilave edilmesi bulanıklığa neden olabilir.
Dekstroz, Aminler, Amidler, Amino asitler, Peptidler ve Proteinlerle reaksiyona girebilir.

Kontraendikasyonlar
 1. İnfüzyon sırasında ekstrasellüler sıvının volümünün artması sonucu  su intoksikasyonu oluşabilir.
 2. Kan şekerinin  aşırı derecede yüksek olduğu diyabetik komada,
 3. Glikoz–galaktoz malabsorbsiyon sendromu görülen hastalarda,
 4. İntraspinal ve intrakranial kanamalı, delirium tremensli, anürili hastalarda dehidratasyon olduğu durumlarda, kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

%5 Dekstroz solüsyonu kan ile izo-osmotik olduğundan periferal damardan uygulanabilir.
Dozu, hastanın yaşı, kilosu, klinik durumu ve asit-baz dengesine bağlı olarak hekim tarafından ayarlanır.
Glikozüri oluşmaksızın, saatte ortalama infüzyon hızı 0.5 g Dekstroz/kg.dır.
Saatte maksimum infüzyon hızı 0.8 g Dekstroz/kg’ı geçmemelidir.

DOKTORA DANIŞILMADAN KULLANILMAMALIDIR.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bir kısmı kullanılmış olan solüsyonun geri kalanını kullanmayınız.
Tıbbi zaruret gerekmedikçe hamilelerde kullanmayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

İNFUZYON SETİ ARACILIĞIYLA HASTALARA UYGULANIMI:
A)Torbanın twist-off kapağı ıslanması için birkaç kez baş aşağı çevrilir.
B)Torbanın twist-off  kapağı  çevirilip çıkarılır.
C)İnfuzyon seti üzerindeki damla sayısını ayarlayan klemp kapatılır.
D)İnfuzyon setinin spaykı (plastik delici kısım) üzerindeki koruyucu sağa sola çevrilerek çıkarılır. Spayk, twist-off kapağın merkezine sokulur. 
E)Damlatma odacığı, solüsyonla yarısına doluncaya kadar sıkılıp bırakılır. İğne ucundaki koruyucu çıkarılır. Klemp açılarak perfüzyon sistemi ve iğne solüsyonla doldurulur. Klemp kapatılarak damara girilir. Daha sonra klemp açılarak damla adedi ayarlanır.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi
Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Kale Mah. Sanayi Caddesi No:82
Misinli-Çorlu/TEKİRDAĞ
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

05.10.2004 / 204-73

REÇETE İLE SATILIR.

Saklama Koşulları

Oda sıcaklığında (250C’nin altında) saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL’lik polifleks torbalarda

Uyarılar/Önlemler
 1. Dekstroz solüsyonları ile yapılan, uzun süreli parenteral beslenmeler insülin salgılanmasını ters yönde etkiler. Hiperglisemiyi ve bundan kaynaklanan glikozüriyi en aza indirgemek için infüzyon sıvısına insülin ilavesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda kan ve idrarda bulunan glikoz miktarı periyodik olarak izlenmelidir.
 2. Elektrolitsiz dekstroz solüsyonları, kan transfüzyonu ile birlikte uygulanmamalıdır, eritrosit aglomerasyonuna neden olabilir.
 3. Elektrolitsiz dekstroz solüsyonları deri altından uygulandığında, tuz kaybetmiş hastaların daha çok sodyum ve su kaybetmelerinin sonucu olarak periferik dolaşım kollapsı veya anüriye yol açabilirler.
 4. Dekstroz solüsyonlarının damardan uzun süreli infüzyonu ödem, hipokalemi, hipomagnesemi, hipofosfatemi ile seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine yol açabilir. Dekstroz infüzyonları  sırasında glikojenin karaciğerde depolanması kandaki potasyum düzeyini düşürür. Bu nedenle parenteral yoldan beslenen, böbrek fonksiyonları normal hastalarda hipopotasemiyi ve hücre içi potasyum kaybını önlemek için dekstroz solüsyonu ile birlikte her litre dekstroz  solüsyonu için 20-40 mEq potasyum verilmelidir.
 5. Dekstroz solüsyonları ile yapılan uzun süreli parenteral beslenmeler insülin salgılanmasını ters yönde etkiler. Hiperglisemiyi ve bundan kaynaklanan glikozüriyi en aza indirgemek için infüzyon sıvısına insülin ilavesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda kan ve idrarda bulunan glikoz miktarı periyodik olarak izlenmelidir.
 6. Kortikosteroid veya kortikotropin alan hastalara parenteral yoldan sıvı verirken çok dikkatli olmak gerekir.
 7. Açıkça kendilerinde ve klinik düzeyde fark edilmeyecek düzeyde diyabeti bulunduğu bilinen hastalarda, dekstroz içeren çözeltiler dikkatle kullanılmalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım:
Hamilelik Kategorisi C: % 5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetal zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. % 5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu, ancak kullanımı kesinlikle gerekli olduğu taktirde hamile kadınlarda kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Periferik uygulama tekniğine bağlı olarak ateş yükselmesi, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinden başlayıp yayılan venöz tromboz veya flebit oluşabilir ve çözeltinin dışarı sızması sonucu oluşan lokal ağrı görülebilir. İstenmeyen bir reaksiyon ortaya çıktığında infüzyon durdurularak hasta yeniden değerlendirilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.

Dekstroz solüsyonlarının damardan uzun süreli infüzyonu ödem, hiperglisemi, hipomagnesemi, hipofosfatemi ile seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine yol açabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.