Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.
Marka POWERCEF
Etken Madde Kodu SGKFO8-SEFUROKSIM AKSETIL
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01DC02
ATC Açıklaması Sefuroksim
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A13763
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E062B
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
10, 14, 20 Film kaplı tablet. Alüminyum / Alüminyum blister içerisinde ambalajlanmıştır.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

POVVERCEF baş dönmesine yol açabileceğinden hastalar araç veya makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

POWERCEF'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer sefuroksime, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya POWERCEF'in bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa.

POWERCEF'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Daha önce penisilin veya başka antibiyotiklere karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi POVVERCEF'in da uzun süreli kullanımı, duyarlı olmayan organizmaların (Candida, enterekoklar, Clostridium diffıcile) aşırı çoğalmasına neden olabilir. Böyle durumlarda doktorunuz tedavinizi sonlandırmaya karar verebilir.
 • Antibiyotik kullandığınız sırada veya sonrasında ishal olursanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz ishalin ciddiyetine göre uygun bir tedaviye başlayacaktır.
 • POWERCEF doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanırsa bu ilaçların etkisini azaltabilir. Bu nedenle tedaviniz süresince ilave doğum kontrol önlemleri almanız tavsiye edilir.
 • Lyme hastalığının POWERCEF ile tedavisini takiben Jarisch-Herxheimer reaksiyonu (ateş, titreme, kas ağnsı, baş ağrısı ve taşikardi gibi belirtileri vardır) görülebilir. Bu, genellikle Lyme hastalığının antibiyotiklerle tedavisini takiben görülebilen bir reaksiyondur.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

POWERCEF'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
En iyi şekilde etki gösterebilmesi için. POWERCEF yiyeceklerle birlikte alınmalıdır.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
POVVERCEF'in deneysel olarak kanıtlanmış zararlı bir etkisi bulunmamaktadır ancak bütün ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin erken dönemlerinde dikkatli kullanılmalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
POWERCEF anne sütüne geçtiğinden emziren anneler dikkatli kullanmalıdır.

Araç ve makine kullanımı
POVVERCEF baş dönmesine yol açabilir, bu nedenle eğer POWERCEF aldıktan sonra araç ve makine kullanmayı düşünüyorsanız tedaviye vereceğiniz yanıtı görene kadar dikkatli olmalısınız.

POWERCEF'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Midedeki asit miktarını azaltan ilaçlarla birlikte alındığında POWERCEF*in etkisi azalabilir. POVVERCEF doğum kontrol ilaçlan ile birlikte kullanırsa bu ilaçların etkisini azaltabilir. Tedaviniz süresince bazı kan testleri yaptırmanız gerekirse (Ferrisiyanid testi veya Coombs testi) doktorunuza POVVERCEF kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü POVVERCEF bu testlerin yanlış sonuçlanmasına yol açabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi POWERCEF'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az. fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler:

 • Candida çoğalması (bir tür mantar enfeksiyonu)
 • Eozinofili (kanda eozinofıl sayısında artış)
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • İshal, bulantı, karın ağrısı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar
 • Karaciğer enzim düzeylerinde (LDH. ALT (SGPT), AST (SGOT)) geçici yükselmeler

Yaygın görülmeyen yan etkiler:

 • Pozitif Coomb's testi (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kanda trombosit sayısında azalma, kanda lökosit sayısında azalma
 • Deri döküntüleri dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Kusma

Seyrek görülen yan etkiler:

 • Kurdeşen, kaşıntı dahil olmak üzere aşın duyarlılık reaksiyonları
 • Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı)

Çok seyrek görülen yan etkiler:

 • Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
 • İlaç ateşi, serum hastalığı, ani aşırı duyarlılık (anafılaksi) dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Sarılık (ağırlıklı olarak safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık), karaciğer iltihabı
 • Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen el. yüz ve ayakta dantele benzeyen kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu)
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

Pazarlama sonrası deneyimlerden edinilen verilere göre ürolojik bozukluklardan biri olan böbrek fonksiyon bozukluğu da görülen yan etkiler arasında bulunmaktadır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
POVVERCEF'i doktorunuzun size tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Olağan tedavi süresi 7 gündür (5-10 gün arası).

Yetişkinlerde; birçok enfeksiyon için tavsiye edilen doz günde 2 kez 250 mg'dır. Ancak doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu artırabilir veya azaltabilir.
Çocuklarda; birçok enfeksiyon için tavsiye edilen doz günde 2 kez 125 mg'dır. Ancak doktorunuz çocuğunuzun durumunun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu artırabilir veya azaltabilir.

Uygulama yolu ve metodu:
POWERCEF ağızdan alınır.
En iyi şekilde etki gösterebilmesi için ilacınızı yiyeceklerle birlikte alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
3 aylıktan küçük çocuklarda sefuroksim kullanımı ile ilgili deneyim yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:
Veri yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:
Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz, ilacınızın dozunda değişiklik yapması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği:
Veri yoktur.

Eğer POWERCEF'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla POWERCEF kullandıysanız
POVVERCEF aşırı dozda alındığında kasılmalara neden olabilir.
POWERCEF'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsamz bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

POWERCEF'i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

POWERCEF ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
POWERCEF tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

POWERCEF, bakteriler üzerinde öldürücü etkiye sahip sefalosporin grubu bir antibiyotiktir. Her tablette etkin madde olarak 250 mg sefuroksim içerir.

POWERCEF, 10, 14 ve 20 tabletlik blisterler halinde bulunmaktadır.

POWERCEF, bileşimindeki sefuroksim: önemli hedef proteinlere bağlanarak bakterilerde hücre duvarı sentezini önleyerek öldürücü etki gösterir. Duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Kullanıldığı başlıca enfeksiyonlar:

 • Üst solunum yolu enfeksiyonları: Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, sinüzit, bademcik iltihabı, farenjit (yutak iltihabı) gibi.
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut bronşit ve kronik bronşitin ani alevlenmeleri ve pnömoni (akciğer iltihabı) gibi.
 • Genital enfeksiyonlar ve idrar yolları enfeksiyonları: Piyelonefrit (idrar yollan ve böbrek iltihabı), mesane iltihabı ve idrar yolu iltihabı gibi.
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Çıban (furonkül), irinli deri enfeksiyonu (piyoderma), bulaşıcı, yüzeysel, mikrobik deri enfeksiyonu (impetigo) gibi.
 • Bel soğukluğu (gonore): Akut ve komplike olmayan gonokoklardan kaynaklanan idrar yolu iltihabı ve rahim ağzı iltihabı (servisit).
 • Erken Lyme hastalığının (kene ısırması ile insana geçen Borreiia burgdorferi adlı bakterinin yol açtığı hastalık) tedavisinde ve takiben yetişkin ve 12 yaştan büyük çocuklarda geç Lyme hastalığının önlenmesinde.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
POWERCEF'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
POWERCEF 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra POWERCEF'i kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller ;Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"'ne uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
POWERCEF 250 mg film kaplı tablet
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Mide asiditesini azaltan ilaçlar POWERCEF'in açlık durumundaki biyoyararlanımını azaltabilir ve POWERCEF'in yemek sonrası absorpsiyonundaki artışı ortadan kaldırabilir.

Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi sefuroksim aksetil bağırsak florasını etkileyerek östrojen reabsorbsiyonunun azalmasına ve kombine oral kontraseptiflerin etkinliğinin azalmasına yol açabilir.

Ferrisiyanid testinde yanlış negatif sonuçlar oluşabileceğinden sefuroksim alan hastalarda kan/plazma glukoz düzeylerini belirlemek için glukoz oksidaz veya heksokinaz metodlannın kullanılması önerilmektedir. Sefuroksim aksetil kreatinin için yapılan alkalin pikrat deneyini etkilemez.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Sefalosporinler aşırı dozda serebral irritasyon sonucu konvülsiyonlara neden olabilirler. Sefuroksimin serum düzeyleri hemodiyalizle ya da periton diyalizi ile düşürülebilir.

Etkin Maddeler
Her tablette 250 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: İkinci kuşak sefalosporinler
ATCkodu: J01DC02

Etki mekanizması
Sefuroksim aksetil, bakterisit bir antibiyotik olan sefuroksimin oral ön ilacıdır. Sefuroksim, bakteriyel beta-laktamazlara karşı iyi bir stabilité gösterir ve sonuç olarak ampisilin veya amoksisiline dirençli suşların pek çoğuna etkilidir. Sefuroksim önemli hedef proteinlere bağlanarak bakterilerde hücre duvarı sentezini önleyerek bakterisit etki gösterir.
Farmakodinamik etkiler Bakteriyoloji

Aerob Gram-negatif Mikroorganizmalar:

 • Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli türler dahil)
 • Haemophilus parainfluenzae
 • Moraxella catarrhalis
 • Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz üreten ve üretmeyen türler dahil)
 • Escherichia coli
 • Klebsiella türleri
 • Proteus mirabilis
 • Providencia türleri
 • Providencia rettgeri

Aerob Gram-pozitif Mikroorganizmalar:

 • Staphylococcus aureus (Penisilinaz üreten türler dahil, metisiline dirençli suşlar hariç)
 • Staphylococcus epidermidis (Penisilinaz üreten türler dahil, metisiline dirençli suşlar hariç)
 • Streptococcus pyogenes (Ve diğer beta hemolitik streptokoklar)
 • Streptococcus pneumoniae
 • B grubu streptokoklar (Streptococcus agalactiae)

Anaerob Mikroorganizmalar:

 • Gram pozitif koklar (Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri dahil)
 • Gram negatif koklar (Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri dahil)
 • Gram-pozitif basiller (Clostridium türleri dahil,)
 • Gram-negatif basiller (Bacteroides ve Fusobacterium türleri dahil)
 • Propionibacterium türleri.
 • Diğer organizmalar:
 • Borrelia burgdorferi

Aşağıdaki organizmalar sefuroksime duyarlı değildir:

 • Clostridium difficile
 • Pseudomonas türleri
 • Campylobacter türleri
 • Acinetobacter calcoaceticus
 • Listeria monocytogenes
 • Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis In metisiline dirençli suşlan 
 • Legionella türleri

Aşağıdaki türlerin bazı suşlan sefuroksime duyarlı değildir:

 • Enlerococcus faecalis
 • Morganella morganii
 • Proteus vulgaris
 • Enterobacter türleri
 • Citrobacter türleri
 • Serratia türleri
 • Bacteroides fragilis
Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler

Emilim:
Sefuroksim aksetil oral yoldan alınmayı takiben gastrointestinal kanaldan absorbe olur ve intestinal mukozada ve kanda süratle hidrolize uğrayarak serbest sefuroksimi kan dolaşımına bırakır. Sefuroksim aksetil süspansiyonun absorpsiyonu yiyecekle artar.

Yemeklerden hemen sonra alındığında absorpsiyonu optimumdur.
Sefuroksim aksetil tabletleri yemeklerden soma alındığında, yaklaşık 2,4 saat sonra ulaşılan doruk plazma düzeyleri 125 mg'lık doz için 2,9 mg/1, 250 mg'lık doz için 4,4 mg/1, 500 mg'lık doz için 7,7 mg/1 ve 1 g'lık doz için 13,6 mg/1 olarak saptanmıştır. Sefuroksim süspansiyonun absorpsiyon hızı tabletlere nazaran daha az olup, doruk serum seviyeleri daha düşüktür ve sistemik biyoyararlanımı azalmıştır (% 4-17 daha az).

Dağılım:
Proteine bağlanma oranı kullanılan metodolojiye göre % 33 - 50 arasında değişir.

Biyotransformasyon:
Sefuroksim metabolize olmaz.

Eliminasyon:
Serum yanlanma ömrü 1-1,5 saattir.
Sefuroksim glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyon ile elimine edilir. Probenesid ile birlikte verilmesi ortalama serum konsantrasyonları - zaman eğrisinin altında kalan alanı % 50 oranında artırır.

Serum sefuroksim seviyesi diyaliz ile düşürülebilir.

Hastalardaki karakteristik özellikler
Veri yoktur.

Farmasötik Form
Film kaplı tablet
Mavi. oblong, bikonveks film kaplı tabletler
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Kombine oral kontraseptiflerin etkinliğinin azalmasına yol açabilir.

Gebelik dönemi
Sefuroksim aksetilin deneysel olarak kanıtlanmış hiç bir teratojenik veya embriyopatik etkisi bulunmamakta ise de, bütün diğer ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin erken dönemlerinde dikkatli kullanılmalıdır.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar gebelik/embriyonal /fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Laktasyon dönemi
Sefuroksim anne sütü ile de atıldığından emziren annelere verildiğinde dikkatli olunmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite
Veri yoktur.
Geçimsizlikler
Veri yoktur.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 25.05.2012
Ruhsat yenileme tarihi:-
İstenmeyen Etkiler

Sefuroksim aksetilin yan etkileri genellikle hafif ve geçici özelliktedir.

Yan etkiler için belirlenen sıklık kategorileri tahminidir, plasebo kontrollü çalışmalarda da olduğu gibi birçok reaksiyonda insidansı hesaplamak için elverişli veri (örneğin plasebo kontrollü çalışmalardan sağlanan veriler) bulunmamaktadır. Ayrıca sefuroksim aksetile bağlı yan etkilerin insidanslan, endikasyona göre değişebilmektedir.

Çok yaygından seyreğe, istenmeyen etkilerin sıklıklarının belirlenmesinde geniş klinik çalışmalardan elde edilen veriler kullanılmıştır. Bunun dışında kalan istenmeyen etkilerin sıklıkları (<1/10.000), esas olarak pazarlama sonrası deneyimlerden yola çıkarak belirlenmiştir ve rapor edilme oranına işaret etmektedir. Plasebo kontrollü çalışma verileri mevcut değildir. İnsidanslar klinik çalışma verilerinden hesaplanmıştır ve bunlar ilaç ile ilişkili verilere dayanmaktadır.

Sıklıklar, çok yaygın (>1/10 ), yaygın (>1/100 ve <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ve <1/100), seyrek (>1/10.000 ve <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000) ve bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor) şeklinde tanımlanmıştır.

Enfeksiyon ve Enfestasyonlar
Yaygın: Candida çoğalması

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları
Yaygın: Eozinofili
Yaygın olmayan: Pozitif Coomb's testi, trombositopeni, lökopeni
Çok seyrek: Hemolitik anemi

Sefalosporin grubu antibiyotikler alyuvar membranının yüzeyine absorbe olmaya ve ilaca yönelmiş antikorlarla etkileşmeye eğilimlidir; böylece pozitif Coomb's testi (kanın çapraz etkileşmesini etkileyebilir) ve çok nadiren hemolitik anemi oluşturabilirler.

Bağışıklık sistemi bozuklukları
Aşağıdakiler dahil olmak üzere aşın duyarlılık reaksiyonları
Yaygın olmayan: Deri döküntüleri
Seyrek: Ürtiker, kaşıntı
Çok seyrek: İlaç ateşi, serum hastalığı, anafilaksi

Sinir sistemi bozuklukları
Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi

Gastrointestinal bozukluklar
Yaygın: Diyare, bulantı, karın ağrısı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar
Yaygın olmayan: Kusma
Seyrek: Psödomembranöz kolit

Karaciğer ve safra kesesi bozuldukları
Yaygın: Hepatik enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT)) geçici yükselmeler
Çok seyrek: Sarılık (ağırlıklı olarak kolestatik), hepatit

Deri ve derialtı doku bozuklukları
Çok seyrek: Eritem multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (ekzantematik nekroliz)
Bkz. Bağışıklık sistemi bozuklukları

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
  Etkin madde:  
 Sefuroksim (aksetil olarak)

 250 mg

 Yardımcı maddeler:  
 Sodyum lauril sülfat

 5,00 mg

 Karboksi metil selüloz sodyum

 40,00 mg

 Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Hayvan toksisite çalışmaları sefuroksim aksetilin anlamlı bir bulgu olmaksızın düşük toksisitesi olduğunu göstermiştir.

Kontrendikasyonlar
Sefalosporin antibiyotiklerine aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir.
Kullanım Yolu
Ağızdan alınır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı
POWERCEF 250 mg film kaplı tablet
Onay Tarihi
25.05.2012
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Penisilin veya diğer beta-laktam antibiyotiklere karşı allerjik reaksiyon geçirmiş hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi sefuroksim aksetil kullanımı aşın Candida çoğalmasına neden olabilir. Uzun süreli kullanım duyarlı olmayan diğer organizmaların (örneğin; enterekoklar ve Clostridium difficile) aşın çoğalmasına neden olarak tedavinin kesilmesini gerektirebilir.

Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımında psödomembranöz kolit görülebilir, bu nedenle antibiyotik kullanımı sırasında veya daha sonra ciddi diyare gelişen hastalarda, bu tanının göz önünde bulundurulması önemlidir.

Lyme hastalığının sefuroksim ile tedavisini takiben Jarisch-Hencheimer reaksiyonu görülmüştür. Bu Lyme hastalığına neden olan patojen spiroket Borrelia burgdorferfye sefuroksimin bakterisit etkisinin sonucudur. Hastalara bu reaksiyonun sık görülen ve genellikle Lyme hastalığının antibiyotiklerle tedavisinin kendi kendini kısıtlayıcı bir sonucu olduğu anlatılmalıdır.

Ardışık tedavide parenteral tedaviden oral tedaviye geçiş zamanı enfeksiyonun şiddeti, hastanın klinik durumu ve hastalık etkeni patojenlerin duyarlılığına bağlı olarak belirlenir.
Yetmiş iki saat içinde klinik iyileşme olmazsa parenteral tedaviye devam edilmelidir. Ardışık tedaviye başlamadan önce sefuroksim sodyum kullanım bilgilerine bakınız.

Sodyum uyarısı
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Olağan tedavi süresi 7 gündür (5-10 gün arası).

Yetişkinlerde;

Çoğu enfeksiyonda

250 mg, günde iki kez

Uriner sistem enfeksiyonlarında

125 mg, günde iki kez

Hafif ve orta dereceli alt solunum yollan enfeksiyonlarında, örn; bronşit

250 mg, günde iki kez

Daha ciddi alt solunum yolları enfeksiyonlarında veya pnömoniden kuşkulanıldığında

500 mg, günde iki kez

Piyelonefritte

250 mg, günde iki kez

Komplike olmayan gonorede

1 gr, tek doz

Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda Lyme hastalığında

20 gün boyunca günde iki kez 500 mg

Ardışık tedavi
Sefuroksim aynı zamanda sefuroksim sodyum tuzu şeklinde parenteral uygulama için mevcuttur. Bu, parenteral tedaviden oral tedaviye geçişin klinik olarak endike olduğu durumlarda sefuroksim ile parenteral tedaviye oral tedavi ile devam olanağı sağlar.

Parenteral ve oral tedavi süreleri enfeksiyonun şiddeti ve hastanın klinik durumuna göre belirlenir.

Pnömoni:
48 - 72 saat boyunca günde 3 veya 2 kez i.v. veya i.m. yolla uygulanan 1.5 g sefuroksim sodyum uygulamasını takiben 7-10 gün boyunca günde 2 kez oral yolla uygulanan 500 mg sefuroksim aksetil tedavisi.

Kronik bronşitin akut alevlenmeleri:
48 - 72 saat boyunca günde 3 veya 2 kez i.v. veya i.m. yolla uygulanan 750 mg sefuroksim sodyum uygulamasını takiben 5-10 gün boyunca günde 2 kez oral yolla uygulanan 500 mg sefuroksim aksetil tedavisi.

Çocuklarda;

 

Çoğu enfeksiyonda

Günlük maksimum 250 mg olmak üzere günde 2 kez 125 mg (1x125 mg)

Orta kulak iltihabı olan 2 yaş ve daha büyük çocuklarda veya daha şiddetli enfeksiyonlarda

Günlük doz maksimum 500 mg olmak üzere günde 2 kez 250 mg (1 x250 veya 2x125)POVVERCEF tabletler kırılarak verilmemelidir. Bu bakımdan tabletleri yutamayan, küçük çocuklar gibi hastaların tedavisi için uygun değildir. Çocuklarda sefuroksim süspansiyon kullanılabilir.

Uygulama şekli:
POVVERCEF tabletler ağızdan alınır.
Optimal absorpsiyon için POVVERCEF tabletler yiyecekle birlikte alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:
Sefuroksim aksetilin güvenilirlik ve etkinliği böbrek yetmezliği olan hastalarda belirlenmemiştir.
Sefuroksim başlıca böbreklerle atılır. Benzer bütün antibiyotiklerde olduğu gibi. önemli derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda yavaş atılımın kompanse edilmesi için sefuroksim dozunun azaltılması önerilir. Sefuroksim diyaliz ile etkin şekilde uzaklaştırılmaktadır.

Yetişkinler

Kreatinin klerensi > 30 ml/dakika

Doz ayarlaması gerekli değildir (günde iki kez standart doz 125 mg - 500 mg)

Kreatinin klerensi 10 - 29 ml/dakika

Her 24 saatte bir verilen standart tek doz

Kreatinin klerensi <10 ml/dakika

Her 48 saatte bir verilen standart tek doz

Hemodiyalize giren hastalar

Her diyaliz sonunda ilave bir standart tek doz verilmelidir.


Karaciğer yetmezliği:
Veri yoktur.

Pediatrik popülasyon:
Sefuroksimin 3 aydan küçük çocuklarda kullanımı ile ilgili deneyim yoktur.

Geriyatrik popülasyon:
Veri yoktur.

Raf Ömrü
24 ay
Ruhsat Numarası(Ları)

242 / 47

Ruhsat Sahibi
Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.
General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No:2/2
Güngören / İSTANBUL
Telefon: 0 212 481 20 95
Faks: 0 212 481 20 95
e-mail: info@vitalisilac.com.tr
Ruhsat Sahibi
Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.
General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No:2/2
Güngören / İSTANBUL
Telefon: O 212 481 20 95
Faks: 0 212 481 20 95
e-mail: info@vitalisiIac.com.tr
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
POWERCEF'i 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar

POVVERCEF duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Endikasyonları aşağıdakileri içerir:

Üst solunum yolu enfeksiyonları:
Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları, otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi.

Alt solunum yolu enfeksiyonları:
Pnömoni, akut bronşit ve kronik bronşitin akut alevlenmeleri gibi.

Genito-üriner sistem enfeksiyonları:
Piyelonefrit, sistit ve üretrit gibi.

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:
Furonkül, piyoderma, impetigo gibi.

Gonore:
Akut ve komplike olmayan gonokokal üretrit ve servisit.

Erken Lyme hastalığı tedavisinde ve geç Lyme hastalığının önlenmesinde yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda kullanılabilir.

Üretici Bilgileri
Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş.
1. OSB. 2. Yol No:2 Adapazarı / SAKARYA
Yardımcı Maddeler
Prejelatinize nişasta, mikrokristalin selüloz, karboksi metil selüloz sodyum, sodyum lauril sülfat, kollodial silikondioksit, hidrojenize bitkisel yağ ve Opadry II 85F30535 Blue [titanyum dioksit (El71), FD&C Blue No 21 indigo karmin alüminyum lak (El32), polivinil alkol, talk. makrogol/PEG 3350].
Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Prejelatinize nişasta
 • Mikrokristalin selüloz
 • Karboksi metil selüloz sodyum
 • Sodyum lauril sülfat
 • Kollodial silikondioksit
 • Hidrojenize bitkisel yağ
 • Opadry II 85F30535 Blue *

* İçeriği: Titanyum dioksit (El71), FD&C Blue No 2 / indigo karmin alüminyum lak (E132). polivinil alkol, talk, Makrogol/PEG 3350