Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Marka PRIMENE
Etken Madde Kodu SGKFIV-PARENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) parenteral bes sol
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA01
ATC Açıklaması Amino asitler
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A06352
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 86,28 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 77,06 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E769A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Elastomerik tıpaları olan 100 ml ve 250 ml'lik tip II cam şişelerde.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
PRIMENE %10, 24 saatlik sürekli ya da 8-12 saatlik siklik parenteral uygulamaya yönelik bir preparat olduğundan, kullanımı sırasında araç ve makina kullanımı pratik olarak mümkün değildir.
 

 

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

PRIMENE bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. PRIMENE sadece sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.

PRIMENE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer, PRIMENE'in kullanılacağı bebek veya çocukta bir ya da birden fazla amino asitin metabolizmasında bozukluğa yol açan doğumsal bir anormallik varsa ilaç KULLANILMAMALIDIR.

PRIMENE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer, PRIMENE'in kullanılacağı bebek veya çocukta herhangi bir ilaca karşı alerji varsa bu ilaç DlKKATLl KULLANILMALIDIR.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa bebek ya da çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PRIMENE'in yiyecek ve içecekle kullanımı
PRIMENE damar yolundan uygulanan bir ilaçtır; yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanım:
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PRIMENE, çocuklarda, süt çocuklarında ve zamanında doğmuş ya da prematüre yeni doğanlarda kullanıma uygun olarak formüle edilmiş bir ilaç olduğundan gebelikte kullanımı önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
PRIMENE'e ek olarak herhangi bir ilaç alınmadan önce doktora danışılmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi PRIMENE de içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PRIMENE kullanımı durdurulmalı ve DERHAL doktora bildirilmeli ve en yakın hastanenin acil bölümüne başvurulmalıdır:

 • Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu,
 • hırıltılı solunum,
 • göğüste sıkışma hissi, tansiyonun düşmesi, yüksek ateş,
 • bulantı hissi, midede ağrı,
 • titreme/nezle benzeri belirtiler.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri bebek ya da çocuğunuzda mevcut ise, PRIMENE'e karşı ciddi alerjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çözeltinin yapısına bağlı olarak, bazen enjeksiyonun uygulandığı bölgenin çevresinde ağrı görülebilir. Herhangi bir ağrı ya da şişkinlik hissederseniz acilen doktorunuz ya da hemşirenize haber veriniz. Bu durum, ilaca karşı bir tepki olarak oluştuysa, ilacın uygulanmasına son verilecektir.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz bebek ya da çocuğunuzun hastalığına ve gereksinimine, vücut ağırlığına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve bebek ya da çocuğunuza uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:
Toplar damarlardan uygun olan birine uygun bir plastik uygulama seti aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
Bebek ve çocuklar için doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda kullanımı:
PRIMENE, çocuklarda, süt çocuklarında ve zamanında doğmuş ya da prematüre yeni doğanlarda kullanıma uygun olarak formüle edilmiş bir ilaç olduğundan yaşlılarda kullanımı önerilmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği durumunda kullanım:
Kalp, solunum ya da böbrek yetmezliği gibi ciddi sıvı kısıtlaması gereken durumlarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği durumunda azot alımı, çocuğun renal klerensine göre ayarlanmalıdır.
Karaciğer yetmezliği durumunda kan amonyak düzeylerinin dikkatle izlenmesi ve ürünün dikkatli kullanılması gerekir.

Eğer PRIMENE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PRIMENE kullandıysanız:
PRIMENE kullanılması gerekenden fazla kullanılmış ise bir doktor veya eczacı ile konuşulmalıdır.

PRIMENE'i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz alınmamalıdır.

PRIMENE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Bulunmamaktadır.

 

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

PRIMENE, bebek ve çocukların protein ihtiyacını karşılacak şekilde formüle edilmiş 20 amino asit içeren ve damar yoluyla (parenteral) uygulanan bir beslenme çözeltisidir.

Ağız yolundan beslenmesi uygun olmayan ya da ağız yolundan beslemenin zor veya zararlı olduğu normal ya da düşük doğum ağırlıklı prematür (erken doğan) yeni doğan bebeklerin, zamanında doğmuş yenidoğan bebeklerin, süt çocuklarının ve çocukların damar yoluyla beslenmesi için kullanılır.

Çözelti 100 ml ya da 250 ml'lik cam bir şişe içindedir. Toplar damarlar içine plastik bir boru yardımıyla uygulanır.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
PRIMENE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Her bir şişenin üzerindeki etikette son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Eğer çözeltinin berrak olmadığını farkederseniz ya da ilacın şişesi çatlak veya kırıksa doktorunuzu ve hemşirenizi uyarınız.
25 °C altı sıcaklıkta, ışıktan koruyarak saklanmalıdır.
Yarım kalan çözeltiler atılmalıdır. Kullanılmayan bölüm yeniden uygulanmamalıdır.
Şişedeki son kullanma tarihinden sonra PRIMENE'i kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.

 

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanmadan önce solüsyonun berrak olduğundan ve şişesinde herhangi bir çatlak ya da kırılma olmadığından emin olunmalıdır. Şişe açıldıktan ve uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.

 

Solüsyon steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

 

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış solüsyonlar saklanmamalı; intravenöz uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

PRIMENE %10 amino asit solüsyonu

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Nutriyon karışımlarının, kullanım öncesinde geçimli ve stabil oldukları doğrulanmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
 
Pediyatrik popülasyon:
Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

 

Doz Aşımı Ve Tedavisi

PRIMENE %10'un hızlı veya uzun süre uygulanması hiperozmolariteye yol açabilir. Hastalarda sıvı yüklenmesine bağlı ödem gelişebilir.

 

Amino asitlerin aşırı hızlı infüzyonu bulantı, kusma ve tremora neden olabilir. Bazı şiddetli vakalarda hemodiyaliz, hemofiltrasyon ya da hemodiafiltrasyon gerekebilir.

 

Böbrek yetmezliği olan çocuklarda aşırı uygulamada metabolik asidoz ve üremi gelişebileceği dikkate alınmalıdır.

 

Aşırı doz, solüsyona eklenen ilaçlara bağlı ise, aşırı doza bağlı belirti ve semptomlar bu eklenen ilacın özelliklerine bağlıdır. Tedavi sırasında yanlışlıkla doz aşılırsa, uygulamaya son verilmeli ve hasta uygulanan ilaçla ilişkili belirti ve semptomlar açısından izlenmelidir. Gerektiğinde semptomatik ve destek tedavileri uygulanmalıdır.

 

Etkin Maddeler
Etkin maddeler:
Her 100 ml solüsyonda toplam 10 gram amino asit (toplam 1.5 gram azot) içerir. Amino asitlerin kantitatif bileşimi aşağıdaki şekildedir:
 
L-İzolösin 0.670 g / 100 ml
L-Lösin 1.000 g/ 100 ml
L-Valin 0.760 g/100 ml
L-Lizin 1.100 g/100 ml
L-Metiyonin 0.240 g / 100 ml
L-Fenilalanin 0.420 g / 100 ml
L-Treonin 0.370 g / 100 ml
L-Triptofan 0.200 g / 100 ml
L-Alginin 0.840 g / 100 ml
L-Histidin 0.380 g / 100 ml
L-Alanin 0.800 g / 100 ml
L-Aspartik asit 0.600 g / 100 ml
L-Sistein 0.190 g/ 100 ml
L-Glutamik asit 1.000 g /100 ml
Glisin 0.400 g/100 ml
L-Prolin 0.300 g / 100 ml
L-Serin 0.400 g/ 100 ml
L-Tirozin 0.045 g / 100 ml
L-Ornitin hidroklorür 0.318 g / 100 ml (0.249 g / 100 ml ornitine karşılık gelecek şekilde)
Taurin 0.060 g/100 ml

 

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik Grubu: Parenteral beslenme çözeltileri.
ATC kodu: B05BA
 
PRIMENE %10, kalitatif ve kantitatif olarak çocukların protein ihtiyacını karşılacak şekilde formüle edilmiş "L" formunda 20 amino asit içeren bir parenteral beslenme solüsyonudur:
 • Çocuklar için esansiyel ya da yarı esansiyel kabul edilen tüm amino asitleri içerir.
 • Standart amino asit preparatlarından farklı olarak bileşiminde taurin mevcuttur ve daha yüksek lizin içeriğine sahiptir
 • Metiyonin, fenilalanin ve prolin içeriği ise düşüktür.
 • Bileşimindeki 8 adet esansiyel amino asit miktarının, toplam amino asit miktarına oranı %47.5, dallanmış zincirli amino asit miktarının, toplam amino asit miktarına oranı ise %24'dür.
Klinik çalışmalarda dengeli bir kalori alımıyla birlikte uygulanan PRIMENE %10'un çocuklarda yeterli boy uzaması, kilo alımı ve psikomotor gelişmeyi sağladığını göstermiştir.
 
Çocuğun elektrolit dengesini etkilememesi açısından, PRIMENE %10'a elektrolit eklenmemiştir.

 

Farmakokinetik Özellikler

Emilim:

PRIMENE %10 intravenöz uygulama için geliştirilmiş bir ürün olduğundan, emiliminin tam olduğu varsayılır.

 

Dağılım:

Amino asitler bütün dokular tarafından alınır ve büyük bir çoğunluğu protein yapımında kullanılır.

 

Biyotransformasyon:

Amino asitler bütün dokular tarafından alınır. Amino asitlerinin büyük bir çoğunluğu protein yapımında kullanılır. Az miktarda oksidasyona uğrar. Amino asitlerin oksidasyonu, azotun üre şeklinde atılmasına yol açtığı için, aynı zamanda bir enerji kaynağıdır.

 

Eliminasyon:

Amino asitlerinin, oksidasyona uğrayan bölümündeki azot üre şeklinde idrarla atılır.

 

Farmasötik Form

İntravenöz infüzyon için steril ve apirojen solüsyon.

Solüsyonun ozmolaritesi 780 mOsm/L ve pH'sı 5.5'dur.

Solüsyon 19 mmol/L klorür (CI-) iyonu içerir.

Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye:
Gebelik Kategorisi: C
 
PRIMENE %10'un gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
 
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, gebelik / ve-veya / embriyonal / fetal gelişim / ve-veya / doğum / ve-veya / doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
 
Gebelik dönemi:
PRIMENE %10, çocuklarda, süt çocuklarında ve zamanında doğmuş ya da prematüre yeni doğanlarda kullanıma uygun olarak formüle edilmiş bir preparat olduğundan gebelikte kullanımı önerilmez.
 
Laktasyon dönemi:
PRIMENE %10, çocuklarda, süt çocuklarında ve zamanında doğmuş ya da prematüre yeni doğanlarda kullanıma uygun olarak formüle edilmiş bir preparat olduğundan laktasyonda kullanımı önerilmez.
 
Üreme yeteneği (fertilite)
PRIMENE %10'un insanlar üzerinde üreme yeteneğine ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

 

Geçimsizlikler
Geçimlilik çalışmaları yapılmadan hiçbir tıbbi ürün bu sıvıya eklenmemelidir.

 

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 7 Ekim 2004

Ruhsat yenileme tarihi: 7 Ekim 2009

İstenmeyen Etkiler
PRIMENE %10 kullanımı sırasında görülen istenmeyen etkiler aşağıdaki şekildedir. Görülme sıklığı, izleyen kriterler kullanılarak değerlendirilmiştir: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Bilinmeyen sıklıkta: Metabolik asidoz (Böbrek yetmezliği olan çocuklarda yüksek dozlarda
kullanıldığında), kan üre azotunda yükselme, akut folik asit eksikliği (ek suplemantasyon yapılmanı gerektiren)
 
Vasküler hastalıklar
Bilinmeyen sıklıkta: Trombofilebit (Yüzeyel venlere uygulanması durumunda)
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Bilinmeyen sıklıkta: febril reaksiyonlar, enjeksiyon yerinde infeksiyon, lokal ağrı ya da reaksiyon, ven iritasyonu, enjeksiyon yerinde başlayarak yayılan venöz tromboz ya da filebit, ekstravazasyon.
 
Solüsyona eklenen ilaçlara bağlı advers reaksiyonlar da görülebilir; bu istenmeyen etkilerin niteliğini eklenen ilacın özellikleri belirler.
İstenmeyen bir etki görülmesi durumunda infüzyon sonlandırılmalıdır.

 

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin maddeler:
Her 100 ml solüsyonda toplam 10 gram amino asit (toplam 1.5 gram azot) içerir. Amino asitlerin kantitatif bileşimi aşağıdaki şekildedir:
 
L-İzolösin 0.670 g / 100 ml
L-Lösin 1.000 g/ 100 ml
L-Valin 0.760 g/100 ml
L-Lizin 1.100 g/100 ml
L-Metiyonin 0.240 g / 100 ml
L-Fenilalanin 0.420 g / 100 ml
L-Treonin 0.370 g / 100 ml
L-Triptofan 0.200 g / 100 ml
L-Alginin 0.840 g / 100 ml
L-Histidin 0.380 g / 100 ml
L-Alanin 0.800 g / 100 ml
L-Aspartik asit 0.600 g / 100 ml
L-Sistein 0.190 g/ 100 ml
L-Glutamik asit 1.000 g /100 ml
Glisin 0.400 g/100 ml
L-Prolin 0.300 g / 100 ml
L-Serin 0.400 g/ 100 ml
L-Tirozin 0.045 g / 100 ml
L-Ornitin hidroklorür 0.318 g / 100 ml (0.249 g / 100 ml ornitine karşılık gelecek şekilde)
Taurin 0.060 g/100 ml
 
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi

 

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Yenidoğan sıçanlarda gerçekleştirilen akut ve kronik toksisite çalışmalarıyla, PRIMENE %10'u diğer amino asit çözeltileriyle kıyaslayan karşılaştırmalı çalışmalar preparatın güvenilir olduğunu göstermiştir.
PRIMENE %10 içine katılan ilaçların güvenliliği ayrıca değerlendirilmelidir.

 

Kontrendikasyonlar

Bir ya da birden fazla amino asitin metabolizmasında doğumsal anomalisi olan çocuklarda kontrendikedir.

Kullanım Yolu

Damar içi kullanım için mikropsuz (steril) beslenme çözeltisi

Küb' Ün Yenileme Tarihi

19.10.2011

Müstahzar Adı

PRIMENE %10 amino asit solüsyonu

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Kalp, solunum ya da böbrek yetmezliği gibi ciddi sıvı kısıtlaması gereken durumlarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

Tedavi sırasında sıvı dengesi, asit-baz dengesi, kan glukoz düzeyleri ve serum elektrolitlerinin izlenmesi gerekir.

 

Böbrek yetmezliği durumunda azot alımı, çocuğun renal klerensine göre ayarlanmalıdır.

 

Karaciğer yetmezliği durumunda kan amonyak düzeylerinin dikkatle izlenmesi ve ürünün dikkatli kullanılması gerekir.

 

Çocuğun klinik durumuna göre laboratuvar parametrelerinin ve infüzyonun yakın takibi gerekmektedir.

 

Ozmolaritesi nedeniyle PRIMENE %10 yalnız başına kullanıldığında yüzeyel bir ven içine infüze edilmemelidir.

 

Hızlı infüze edilmesi intolerans belirtilerine (amino asitlerin böbreklerden atılımını da içeren) yol açabilir.

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji:
Uygulanacak PRIMENE %10 dozu çocuğun ağırlığı, yaşı ve protein katabolizması durumuna göre değişir.
 
24 saatte 1.5-3.5 g amino asit/kg (24 saatte 0.23-0.53 g azot/kg) dozunda, yani 24 saatte 15-35 ml/kg PRIMENE %10 kullanılır.
 
Dakikada 0.05 ml/kg'dan daha hızlı infüzyon yapılmamalıdır.
 
Uygulama sıklığı ve süresi:
Yeni doğan bebeklerle, süt çocuklarında: 24 saatlik devamlı infüzyonla uygulanır.
 
Çocuklarda: 24 saatlik devamlı infüzyonla veya 24 saatte 12 saatlik günlük siklik infüzyonlarla uygulanır.
 
Uygulama hızı, pozolojiye, infüze edilen solüsyonun niteliğine, 24 saatlik dönemde uygulanacak toplam sıvı hacmine ve arzulanan infüzyon süresine göre ayarlanmalıdır.
 
Uygulama şekli:
Santral veya periferik bir venöz kateter aracılığıyla uygulanır.
 
PRIMENE %10 yalnız başına kullanılacaksa santral venöz kateterle, diğer ürünlerle eş zamanlı ya da karışım şeklinde kullanılacaksa uygulanacak son karışımın ozmolaritesine bağlı olarak santral veya periferik bir venöz kateter aracılığıyla uygulanır.
 
PRIMENE %10, çocuğun gereksinimlerine uygun bir enerji kaynağı ile birlikte fakat ayrı ayrı ya da karışım halinde uygulanabilir.
 
PRIMENE %10, öncelikle geçimliliği ve stabilitesi doğrulanmak kaydıyla, karbonhidrat, lipit, elektrolit, vitamin ve eser element içeren nutrisyonel karışımların bileşimine katılarak kullanılabilir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek yetmezliği durumunda azot alımı renal klerense göre ayarlanmalıdır. Böbrek yetmezliğinde yüksek dozda uygulanması halinde metabolik asidoz yapabilir.
 
Karaciğer yetmezliğinde kan amonyak düzeyi dikkatle izlenmelidir.
Ciddi sıvı kısıtlamasını gerektiren durumlarda (örneğin kalp, böbrek veya solunum yetmezliği) dikkatli kullanılmalıdır.
 
Pediyatrik popülasyon:
PRIMENE %10 özel olarak pediyatrik popülasyonda kullanım için formüle edilmiş bir parenteral beslenme preparatıdır. Ancak çocuğun klinik ve biyokimyasal koşullarına göre infüzyonun dikkatle izlenmesi şarttır.
 
Geriyatrik popülasyon:
PRIMENE %10 özel olarak pediyatrik popülasyonda kullanım için formüle edilmiş bir parenteral beslenme preparatı olduğundan geriyatrik popülasyonda kullanımıyla ilgili ek bilgi bulunmamaktadır.

 

Raf Ömrü

Raf ömrü 24 aydır.

Ruhsat Numarası(Ları)

116/56

Ruhsat Sahibi
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cendere Yolu, Pırnal Keçeli Bahçesi 34390
Ayazağa-İSTANBUL
Tel: (0212) 329 62 00
Faks:(0212)289 92 75

 

Ruhsat Sahibi

Eczacıbaşı - Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cendere Yolu, Pırnal Keçeli Bahçesi 34390
Ayazağa-İSTANBUL

 

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Mikrobiyolojik açıdan, uygulamaya hazırlandıktan hemen sonra kullanılmalıdır. Hemen kullanılmadığı durumlarda saklama koşulunun ve süresinin belirlenmesi ilaç eklenmesi / seyreltmesini yapanın sorumluluğundadır ve süre bu işlemin valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadığı durumlarda normalde 2-8°C arasında saklandığında 24 saatten uzun değildir.

 

Terapötik Endikasyonlar
Oral yoldan beslenmenin yapılamadığı, yeterli olmadığı ya da kontrendike olduğu normal ya da düşük doğum ağırlıklı prematür bebeklerde ve yeni doğan bebeklerde, süt çocuklarında ve çocuklarda parenteral nutrisyon amacıyla kullanılır.
Üretici Bilgileri

Bieffe Medital S.p.A Grosotto, İtalya
Clintec Parenteral S.A. Amilly, Fransa Baxter Deutschland GmbH, Plattling, Almanya

 

Yardımcı Maddeler
 • L-Malik asit (pH 5.5 olacak şekilde)
 • Enjeksiyonluk su

 

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • L-Malik asit (pH 5.5 olacak şekilde)
 • Enjeksiyonluk su