Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Vem İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Marka PROJEZIK
Etken Madde Kodu SGKF2E-FLURBIPROFEN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 15
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE09
ATC Açıklaması Flurbiprofen
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A12310
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 12,09 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,8 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,51 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E330A
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Şeffaf PVC/PE/PVDC - Alüminyum blister Kutuda 15 adet film tablet halinde.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak hastalar ilacın uyuklama, reflekslerde artıs, titreme, huzursuzluk ve dusuncede dağınıklık gibi yan etkileri konusunda uyarılmalıdır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

PROJEZİK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;

 • PROJEZİK'in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığınız varsa,
 • Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç kullanımı sonrasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonlarla karşılaştıysanız,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa,
 • Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanmayınız. Flurbiprofen, koroner arter bypass ameliyatı suresince ağrı kesici olarak kullanılmamalıdır.

PROJEZİK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;

 • Kalp damar sisteminde pıhtılaşma sorunlarınız varsa,
 • Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise,
 • Kalp hastalığınız veya ödem probleminiz varsa,
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,
 • Astım hastası veya alkol bağımlısıysanız,
 • 65 yas üzerindeyseniz, yakın bir zamanda cerrahi bir işlem geçirecekseniz

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. PROJEZİK gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. PROJEZİK kullanırken emzirmeye son vermeli ya da ilaç kesilmelidir.

Araç ve makine kullanımı
PROJEZİK'in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur. Ancak uyuklama, reflekslerde artış, düşüncede dağınıklık gibi yan etkileri nedeniyle makine ve araç kullanımında dikkatli olunmalıdır.

PROJEZİK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz

Bu tıbbi ürün her tablette 20.00 mg kroskarmelloz sodyum içerir, içerdiği sodyum miktarı göz önüne alındığında herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer;

 • ADE inhibitorleri ve Anjiyotensin II reseptör blokerleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
 • Antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar)
 • Aspirin (ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç)
 • Betaadrenerjik blokörler (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
 • Diüretikler (idrar söktürücüler)
 • Lityum (psikiyatrik ilaç)
 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Kinolon grubu antibiyotikler (antibiyotik tedavisinde kullanılır)
 • Steroid olmayan antiinflamatuvar grubuna ait diğer ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

Bu ilaçlar PROJEZİK ile etkileşim gösterirler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, PROJEZİK'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PROJEZİK'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Eğer;

 • Solunum güçlüğü (bronkospazm)
 • Mide ve bağırsak kanaması
 • Göz ve deri renginin sarıya dönmesi
 • Halüsinasyon
 • Bulanık ve çift görme
 • Vücutta sıvı birikimi (örneğin ayak bileklerinde şişlik)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciltte döküntü (ürtiker)
 • Hipotansiyon veya hipertansiyon
 • İnterstisyel nefrit
 • Böbrek yetmezliği
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Karın ağrısı
 • İştahta değişiklikler
 • Tat almada değişiklikler
 • Ağız kuruluğu, ürperme, ateş, terleme Bunlar PROJEZİK'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
Genelde günlük toplam doz bölünmüş dozlar halinde 150-200 mg'dır. Bu günde bir buçuk veya 2 tablet almanız demektir. Hastalığınızın belirtilerinin şiddetine göre doz 300 mg'a kadar arttırılabilir.

Romatoid artrit (vücudun eklemlerde ve bazen de diğer dokularda iltihap üretmesi) ve osteoartrit (çoğunlukla yaşlılarda görülen enflamatuvar olmayan eklemlerde oluşan hasar, ağrı ve sertlik durumu) ani veya uzun süreli belirtilerini tedavisinde, PROJEZİK'in tavsiye edilen dozu, günde iki, üç veya dört defaya bölünerek uygulanmak üzere günde 200 ila 300 mg'dır.

Adet sancılarında başlangıçta 100 mg yani 1 tablet almalısınız. Ardından 4-6 saatte bir 50-100 mg almalısınız. Günde en fazla 300 mg kullanabilirsiniz.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız. Uygulama yolu ve metodu:
Tabletleri, yeterli miktarda sıvı (bir bardak su) ile yemeklerden sonra alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
PROJEZİK, 12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:
Uzun sureli tedavi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açmış olduğundan özellikle yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Uzun sureli tedavi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açmış olduğundan özellikle böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Bunun yanında ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmez.

Eğer PROJEZÎK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PROJEZİK kullandıysanız:
PROJEZÎK'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
PROJEZİK'i aşırı dozda kulandıysanız, genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana gelir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik bir antidotu yoktur. PROJEZİK'in alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kullanılması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz ya da eczacınız size yardımcı olacaktır.

PROJEZİK'i kullanmayı unutursanız
Tabletlerinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alın. Eğer bir sonraki tabletlerinizi alma saati yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz. İlacınızı alıp almadığınızı hatırlamıyorsanız unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız; aşırı doz alabilirsiniz.
Birden fazla dozu almayı unutursanız doktorunuza bildiriniz.

PROJEZİK ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
PROJEZİK ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
PROJEZİK 100 mg film tablet içerisinde, 15 adet tablet bulunmaktadır.
 
PROJEZİK, flurbiprofen adlı etkin maddeyi içeren bir ilaçtır. Flurbiprofen çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan grupta yer alır.
 
PROJEZİK,
 • Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit)
 • Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit)
 • Omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık ( ankilozan spondilit)
 • Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (bursit ve tendinit)
 • Yumuşak doku yaralanmaları
 • Adet ağrısı (dismenore) kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

PROJEZİK'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız. Işıktan ve nemden koruyunuz.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra PROJEZÎK'i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PROJEZİK'i kullanmayınız

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü yönetmelikleri"ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
PROJEZİK 100 mg film tablet
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Diuretikler, ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri:
NSAİ ilaçlar, diuretiklerin ve diğer antihipertansif ilaçların etkisini azaltabilirler. Böbrek fonksiyonları azalmış hastalarda (dehidrasyonu olan hastalar veya böbrek fonksiyonları azalmış yaşlı hastalar) ADE inhibitorleri veya anjiyotensin II antagonistleri ve siklooksijenaz enzimini inhibe eden ilaçların birlikte kullanımı, genellikle geri dönüşümlü olan, olası akut böbrek yetmezliğinin de dahil olduğu böbrek fonksiyonları bozukluğu ile sonuçlanabilir. Bu etkilesim, flurbiprofen ile birlikte ADE inhibitorleri veya anjiyotensin II antagonistleri kullanan hastalarda gözönünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, kombinasyon özellikle yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastalar yeterli sıvı almalı ve uygulanan tedavinin baslangıcında böbrek fonksiyonları periyodik olarak dikkatle gözlenmelidir.

Antihipertansifler: Flurbiprofen, antihipertansif etkiyi azaltabilir.

Diüretikler: Flurbiprofen, diüretik etkiyi azaltabilir. Dirüetikler, nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların nefrotoksisitesini arttırabilirler.

Kardiyak glikozitler: Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar, kardiyak glikozitlerin plazma kosantrasyonlarını arttırabilirler.

Lityum: Flurbiprofen, lityumun eliminasyonunu azaltır.

Metotreksat: Flurbiprofen, metotreksatın eliminasyonunu azaltır.

Siklosporin: Siklosporinler, nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların nefrotoksisitesini arttırabilirler.

Kortikosteroidler: Kortikosteroidler, gastrointestinal kanama riskini arttırabilirler.

Antikoagülanlar: Varfarin ve diğer koagülanları kullanan hastalara, flurbiprofen verilirken dikkatli olunmalıdır.

Flurbiprofen ile aspirin ya da diğer antienflamatuvar ilaçların birlikte kullanımı tavsiye edilmez.

Mifepriston: NSAİ ilaçlar, mifepriston'un etkisini azaltabileceğinden, mifepriston kullanımından sonraki 8-12 gün suresince NSAİ ilaçlar kullanılmamalıdır.

Takrolimus: NSAİ ilaçlar, takrolimus ile birlikte kullanıldığında, nefrotoksisite riskinde artış görülebilir.

Zidovudin: NSAİ ilaçlar, zidovudin ile birlikte kullanıldığında, hematolojik zehirlenme riskinde artış görülür. Zidovudin ve diğer NSAİ ilaçları eşzamanlı kullanan HIV-pozitif hemofili hastalarında hemartroz ve hematom riskinde artış gözlenmiştir.

Bitkisel ürünlerle etkileşim: Hepsi antiplatelet aktiviteye sahip olan kedi pençesi, çin melekotu, çuha çiçeği, solucanotu, japon eriği (gingko), kızıl yonca, at kestanesi, yeşil çay, ginseng bitkileri gibi bitkisel ürünler ile birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır.

Kinolon grubu antibiyotikler: Hayvan deneyleri, NSAİ ilaçların kinolon grubu antibiyotiklere bağlı konvulsiyon riskini arttırabileceğini göstermistir. Bu grup antibiyotikleri NSAİ ilaçlarla birlikte kullanan hastalarda konvulziyon gelisme riski yüksektir.

Besinler: İlaç emilim hızını düşürebilmekte ancak emilim miktarını etkilememektedir.

Alkol: Gastrik mukozal irritasyonu arttırabileceğinden alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Pediyatrik, geriyatrik vb. özel popülasyonlara ilişkin hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarla akut doz aşımı sonrasında beliren semptomlar genellikle halsizlik, uyuşukluk, bulantı, kusma ve epigastrik ağrıyla sınırlı olup, destekleyici tedaviyle geri dönebilir.

Aşırı dozda bir nonsteroidal antienflamatuvar ilaç alan hastaya semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik antidotu yoktur.

Etkin Maddeler

Her bir tablet 100 mg flurbiprofen içerir.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Nonsteroidal Antienflamatuvar ilaçlar
ATC kodu: M01AE09

PROJEZİK, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etki gösteren nonsteroidal bir antienflamatuvar ilaç olan flurbiprofen içerir. Flurbiprofen'in etki mekanizması, diğer nonsteriodal antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi tamamen anlaşılamamış olup, prostaglandin sentez inhibisyonuyla ilgili olduğu düşünülmektedir.
Diğer NSAİ ilaçlarda olduğu gibi; flurbiprofen, vücut dokularında COX-1 ve COX-2 izoenzimleri dahil olmak üzere siklooksijenazı (COX) inhibe ederek prostaglandin sentezini inhibe eder. Flurbiprofen, en güçlü prostaglandin inhibitor aktivite gösteren NSAİ ilaçlardan biridir.

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler
Flurbiprofen kiral bir nonsteroidal antienflamatuvar ilaçtır. Kiral merkez taşımasına rağmen, S-(+) enantiyomeri antienflamatuvar etkiyi daha çok taşır. Analjezik etkiyi ise 2 enantiyomer de gösterir. Flurbiprofen farmakokinetiğinde daha çok proteine bağlanma ve metabolit oluşumunda stereoselektivite gösterir. Emilimi hızlıdır ve plazma konsantrasyonu-zaman eğrisinin altında kalan alan verilen dozla doğru orantılıdır.

Emilim:
PROJEZİK'de bulunan flurbiprofenin ortalama oral biyoyararlanımı oral çözeltiye nazaran %96'dır. Flurbiprofen PROJEZİK'den çabuk ve nonstereoselektif olarak absorbe edilir ve pik plazma konsantrasyonlarına yaklaşık 2 saatte ulaşılır. PROJEZİK'nin gıda veya antasitlerle birlikte alınması flurbiprofenin absorpsiyon hızını değistirebilse de absorpsiyon oranını değiştirmez.

Dağılım:
Yaklaşık 1,5-2 saat içinde plazma doruk seviyelerine ulaşır. Hem R- hem de S-flurbiprofenin görünen dağılım hacmi (Vz/F) yaklaşık 0.12 L/Kg'dır. Her iki flurbiprofen enantiomeri de %99'un üzerinde bir oranla albumin başta olmak üzere plazma proteinlerine bağlanır. Plazma proteinlerine bağlanma, tavsiye edilen dozlarla elde edilen tipik ortalama kararlı durum konsantrasyonlarında (<10 Xg/ml) nispeten sabittir.

Biyotransformasyon:
İnsan plazması ve idrarında çok sayıda flurbiprofen metaboliti saptanmıştır. Bu metabolitler arasında, flurbiprofen'in 2 önemli metaboliti [(2-(2-floro-4-hidroksi-4-bifenil)] ve [(2-(2-floro-3-hidroksi-4-metoksi-4-bifenil], ayrıca 4'-hidroksi-flurbiprofen,3',4'-dihidroksi-flurbiprofen, 3'-hidroksi-4'-metoksi- flurbiprofen, bunların konjugatları ve konjuge flurbiprofen yer almaktadır. Diğer arilpropiyonik asit turevlerinin (örneğin, ibuprofen) aksine, R-flurbiprofenin S-flurbiprofene metabolize olması minimal düzeyde gerçekleşmektedir. Yapılan in vitro çalışmalar, sitokrom P450 2C9'un flurbiprofenin ana metaboliti olan 4'-hidroksi-flurbiprofen'in metabolizmasında önemli bir rol oynadığını göstermistir. 4'-hidroksi-flurbiprofen metaboliti, hayvan enflamasyon modellerinde çok az antienflamatuvar aktivite göstermistir. Flurbiprofen, metabolizmasını değiştiren enzimleri indüklememektedir. Bağlanmamış durumdaki flurbiprofenin toplam plazma klirensi stereoselektif olmayıp, terapotik aralıkta kullanıldığında flurbiprofenin klirensi dozdan bağımsızdır.

Eliminasyon:
Eliminasyon yarılanma ömrü 3 ila 4 saat arasında değişir.
PROJEZİK kullanımı sonrasında flurbiprofenin %3'ten azı değişmeden idrarla atılır ve idrarda elimine olan dozun yaklaşık %70'ini ana ilaç ve metabolitleri oluşturur. %20'si serbest ve konjuge formda, yaklaşık %50'si ise hidroksilenmis metabolitleri halinde idrarla vücuttan atılır. Renal eliminasyon flurbiprofen metabolitlerinin önemli bir eliminasyon yolu olduğu için, orta veya şiddetli böbrek yetmezliği bulunan hastalarda, flurbiprofen metabolitlerinin birikimini önlemek amacıyla doz ayarlaması yapmak gerekebilir. R- ve S-flurbiprofenin ortalama terminal yarı ömürleri (t 1/2) sırasıyla 4.7 ve 5.7 saat olup, birbirleriyle benzerdir. Çoklu PROJEZİK doz uygulaması sonrasında flurbiprofen birikimi çok az olmuştur.

Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum:
Flurbiprofen'in farmakokinetiği doğrusaldır. Plazma düzeyleri verilen doza bağlı olarak artış gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:
Renal klirens flurbiprofen'in metabolitlerinin önemli bir atılım yolu olmasına rağmen, değişmemiş flurbiprofen için zayıf bir atılım yoludur. (toplam klirensin <%3'ü). Flurbiprofen'in plazma proteinlerine bağlanışı, böbrek yetmezliği olan ve serum albümin konsantrasyonları 3.9 g/dl'nin altında olan hastalarda azalabilir. Flurbiprofen metabolitlerinin eliminasyonu böbrek yetmezliği olan hastalarda azalabilir.

Karaciğer yetmezliği:
Flurbiprofen, >%90 oranında karaciğerden metabolize olarak elimine edilir. Bu nedenle karaciğer hastalığı olanlarda; karaciğer fonksiyonları normal olan hastalara göre, flurbiprofen dozlarının azaltılması gerekebilir. Flurbiprofen'in plazma proteinlerine bağlanışı, karaciğer hastalığı olan ve serum albümin konsantrasyonları 3.1 g/dl'nin altında olan hastalarda azalabilir.

Pediyatrik popülasyon:
Flurbiprofen'in pediyatrik hastalardaki farmakokinetiği araştırılmamıştır.

Geriyatrik popülasyon:
Flurbiprofen'in etkinliği ve güvenliği açısından yaşlı hastalarla genç hastalar arasında fark belirlenmemiştir.

Farmasötik Form
Film tablet
Mavi renkli, oblong, tek yüzü çentikli, film tabletler
Çentiğin amacı yutmak için tabletin kırılmasını kolaylaştırmaktır.
Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: 1. ve 2. trimester: C; 3. trimester: D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Hayvanlar üzerinde yapılan çalısmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir.
İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi
İlacın sağlayacağı yarar, fetüs üzerindeki potansiyel riskten fazla ise kullanılabilir. Gebe kadında yaşamı tehdit eden bir durumun tedavisi için gerekiyorsa ya da ciddi bir hastalığın tedavisinde diğer ilaçlar kullanılamıyor veya yetersiz kalıyorsa kullanılabilir.

Laktasyon dönemi
Flurbiprofen'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, emziren annelerde kullanımı tavsiye edilmez.

Üreme yeteneği/Fertilite
Yeterli bilgiye ulaşılamamaktadır.

 

Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 03.01.2011
Ruhsat yenileme tarihi: -

İstenmeyen Etkiler

İstenmeyen yan etkilerin sınıflandırılmasında aşağıdaki sistem kullanılmıştır:

Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Flurbiprofen veya diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçları kullanan hastalarda görülen yan etkiler:

Flurbiprofen kullanan hastalarda bildirilen olaylar
Flurbiprofen
 
 
dışındaki
 
 
diğer ilaçları
 
Yaygın
Yaygın olmayan
kullanan
 
 
 
hastalarda
 
 
 
bildirilen
 
 
 
olaylar
Kan ve lenf
 
aplastik
%1: anemi,
sistemi
 
anemi(agranulositoz ve
Kanama süresinde
hastalıkları
 
pansitopeni dahil),
uzama
 
 
hemoglobin ve
 
 
 
hematokrit değerlerinde
< %1:
 
 
düşme,ekimoz/purpura,
melena,
 
 
eozinofili,hemolitik
rektal kanama
 
 
anemi,
 
 
 
demir eksikliğianemisi,
 
 
 
lokopeni,trombositopeni,
 
 
 
lenfadenopatij
 
Metabolizma ve
vücut ağırlığında
Hiperürisemi,
< %1:
beslenme sistemi
değişiklikleri
hiperkalemij
hiperglisemi
hastalıkları
 
 
 
Sinir sistemi
baş ağrısı|,
ataksi,
< %1:Koma,
hastalıkları
sinirlilik ve
serebrovasküler iskemi,
rüya anomalileri,
 
merkezi
konfüzyon,
uyku hali,
 
sinir sisteminin
parestezi,
halüsinasyonlar
 
(MSS)
seğirme,
 
 
uyarıldığının diğer
konvülsiyonj,
 
 
belirtileri |
serebrovasküler
 
 
(örneğin,
kazalarj,
 
 
anksiyete,
duygusal değişkenlikj,
 
 
uykusuzluk,
hipertoni j,
 
 
reflekslerde artma,
menenjit j,
 
 
tremor),
miyasteni j,
 
 
MSS
subaraknoid kanamaj
 
 
inhibisyonundan
 
 
 
kaynaklanan
 
 
 
semptomlar!
 
 
 
(örneğin
 
 
 
amnezi, asteni,
 
 
 
depresyon,
 
 
 
halsizlik,
 
 
 
somnolans),
 
 
 
baş
 
 
 
dönmesi/vertigot
 
 
Göz hastalıkları
görmede
konjunktivit,
%1:kasıntı
 
değişikliklert
korneal opasitej,
 
 
 
kulak hastaliklarij,
< %1:isitme
 
 
glokom j,
bozuklukları
 
 
retinal kanamaj,
 
 
 
retrobulbar nöritj
 
Kulak ve iç
tinnitust
gecici isitme kaybij
 
kulak
 
 
 
hastalıkları
 
 
 
Kardiyak
 
konjestif kalp
< %1:
hastalıklar
 
yetmezliği,
Hipotansiyon,
 
 
hipertansiyon,
palpitasyon,
 
 
anjina pektorisj,
senkop,
 
 
aritmij,
tasikardi
 
 
miyokard enfarktusuj
 
Vasküler
-
vasküler hastalıklar,
vaskülit
hastalıklar
 
vazodilatasyon
 
Solunum, göğüs
rinitt
astım ,
< %1:
bozuklukları ve
 
epitaksis,
pnömoni,
mediastinal
 
bronsitj,
Solunum
hastalıklar
 
dispnej,
depresyonu
 
 
hiperventilasyonj,
 
 
 
larenjitj,
 
 
 
pulmoner embolij,
 
 
 
pulmoner enfarktusj
 
Gastrointestinal
abdominal ağrıt,
kanlı ishal,
> %1:
hastalıklar
kabızlıkj,
özofagus hastalığı,
Gİ perforasyon,
 
ishalt,
gastrik/peptik ülser,
Gİ ülser
 
dispepsi/mide
gastrit,
(gastrik/duodenal)
 
ekşimesit,
sarılık (kolestatik
 
 
karaciğer
nonkolestatik),
< %1: geğirme,
 
enzimlerinde
hematemez,
karaciğer
 
yükselmet,
hepatit,
yetmezliği,
 
mide gazıt,
stomatit/glossit,
pankreatit
 
Gİ kanamat,
istahta değisikliklerj,
 
 
bulantıt,
kolesistitj,
 
 
kusmat
kolitj, ağızda kurulukj,
 
 
 
inflamatuvarj,
 
 
 
barsak hastalıklarında
 
 
 
şiddetlenmej,
 
 
 
periodontal absej
 
 
 
ince barsakta kan ve
 
 
 
protein kayıplı
 
 
 
enflamasyonj
 
Deri ve deri altı
döküntüt
anjiyoodem ,
< %1:
doku
 
egzema,
eritema
hastalıkları
 
eksfoliyatif dermatit,
multiforme,
 
 
fotosensitivite,
Stevens Johnson
 
 
kaşıntı,
sendromu
 
 
toksik epidermal
 
 
 
nekroliz,
 
 
 
ürtiker,
 
 
 
alopesij,
 
 
 
ciltte kurulukj,
 
 
 
herpes
 
 
 
simpleks/zoster%, tırnakta bozulmalar^, terleme%
 
Urogenital sistem hastalıkları
idrar yolu enfeksiyonu belirti ve bulguları!
Hematüri, İnterstisyel nefrit, böbrek yetmezliği, menstrüel düzensizlikler^, prostat hastalığı%, vajinal ve uterin kanama% vulvovajinit%
%1: böbrek
fonksiyonunda
anormallik
< %1: Dizuri, oligüri , poliüri , proteinuri
Genel
bozukluklar
ödemt
anafilaktik reaksiyon, ürperme, ateş, parozmi, tat almada değisikliklerj
< %1: ölüm , infeksiyon, sepsis
t klinik çalışmalardan
% klinik çalışmalar, pazarlama sonrası deneyim veya literatürden

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Flurbiprofen..........................100.00 mg
 
Yardımcı madde(ler):
 Laktoz monohidrat..................154,6 mg
Kroskarmelloz sodyum................20.0 mg
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Yeterli bilgiye ulaşılamamaktadır.

Kontrendikasyonlar

Aktif peptik ülseri olan veya daha önce peptik ülser geçirmiş hastalarda flurbiprofen'in kullanımı kontrendikedir.

Flurbiprofen, aspirin veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları (astım, ürtiker) gösteren hastalarda kontrendikedir.

Şiddetli kalp yetmezliği, hepatik yetmezlik ve renal yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.

Koroner arter by - pass greft operasyonu geçirenlerde ameliyat öncesi ağrı kesici olarak kullanılması kontrendikedir.

 

Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

 

Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı

PROJEZİK 100 mg Film Tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Tüm nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar gibi flurbiprofen de aşırı duyarlılık ve alerji reaksiyonlarına, nadiren de olsa anaflaksi reaksiyonlarına neden olabilir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları, sıklıkla, önceden astım veya alerjik hastalıkları olan bireylerde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarda flurbiprofen dikkatle kullanılmalıdır.

Gastrointestinal (Gİ) Etkiler- Gİ Ülserasyon, Kanama veya Perforasyon Riski:
Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar gastrointestinal hastalık anamnezi bulunan hastalara yakın takip altında verilmelidir. Bütün nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarda, ilaç dozunun artmasıyla bağlantılı olabilecek yan etki artışı görülebilir.

Nonsteroidal antienflamatuvar ilaç uygulanan hastalarda, tedavinin herhangi bir döneminde, semptomlu veya semptomsuz olarak mide, ince barsak veya kalın barsakta enflamasyon, kanama, ülserasyon veya perforasyon gibi ciddi Gİ toksisite meydana gelebilir. Dispepsi gibi hafif üst Gİ sorunlar yaygındır ve tedavinin herhangi bir döneminde yaşanabilir. Bu yüzden önceden Gİ semptomlar yaşanmamış olsa bile hekim ve hastalar ülserasyon veya kanama durumuna karşı tetikte olmalıdır. Hastalara, ciddi Gİ toksisitesinin belirti ve/veya semptomları ve meydana geldikleri taktirde yapmaları gerekenler hakkında bilgi verilmelidir.

Periyodik olarak yapılan laboratuvar gözlemlerinin yararı henüz kanıtlanmamış olmakla birlikte yeterli değerlendirme de yapılmamıştır. Nonsteroid antienflamatuvar bir ilaçla tedavi sırasında ciddi bir Gİ advers olay yaşayan her beş hastadan yalnızca biri semptomatiktir. Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar nedeniyle üst Gİ ülser, şiddetli kanama veya perforasyonların, 3 ila 6 ay süreyle tedavi edilen hastaların yaklaşık %1'inde, bir yıl tedavi gören hastalarınsa yaklaşık %2 ila %4'ü arasında meydana geldiği görülmektedir. Bu eğilimlerin zaman içinde sürmesi, hastanın tedavinin herhangi bir safhasında ciddi bir Gİ olay geliştirme olasılığını artırmaktadır. Ne var ki, kısa süreli tedavi dahi risksiz değildir.

Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar, önceden ülser hastalığı vaya Gİ kanaması hikayesine sahip hastalara reçetelenirken son derece dikkatli olunmalıdır.

Ölümcül Gİ olaylar hakkında spontan raporların çoğu yaşlı ve zayıf bünyeli hastalarda görülmektedir, bu nedenle bu popülasyonda tedavi yaparken özellikle dikkatli olmak gerekir. Advers bir Gİ olayın potansiyel riskini en aza indirmek için, mümkün olan en kısa süreyle en düşük etkili doz kullanılmalıdır. Yüksek risk grubundaki hastalarda, nonsteroin antienflamatuvar ilaçlar içermeyen alternatif tedaviler dikkate alınmalıdır.

Yapılan çalışmalar nonsteroid antienflamatuvar ilaç kullanan, önceden peptik ülser ve/veya Gİ kanama hikayesine sahip hastaların, bu risk faktörlerine sahip olmayan hastalara kıyasla Gİ kanama geliştirme riskinin 10 kat fazla olduğunu göstermiştir. Ülser hikayesine ek olarak, yapılan farmakoepidemiyolojik çalışmalarda, Gİ kanama riskini arttırabilecek aşağıdakiler gibi çok sayıda başka, birlikte tedavi ve komorbiditeye yol açabilecek durum tanımlanmıştır: Oral kortikosteroidlerle tedavi, antikoagülanlarla tedavi, nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarla tedavinin uzaması, sigara içmek, alkol bağımlılığı, ilerlemiş yaş ve genel sağlık durumunun kötü olması.

Önceden var olan astım:
Astım hastalarının yaklaşık %10'unun, aspirine duyarlı astımı vardır. Aspirine duyarlı astım hastlarında aspirin kullanımı, ölümcül olabilecek derecede şiddetli bronkospazma yol açabilir. Bu gibi aspirine duyarlı hastalarda aspirin ve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar arasında bronkospazm da dahil olmak üzere çapraz reaksiyonlar bildirildiği için, aspirine bu çeşit bir duyarlılığa sahip hastalar PROJEZİK kullanmamalı ve önceden var olan astımı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Kardiyovasküler etki ve hipertansiyon:
Flurbiprofen kullanımına ve NSAİ ilaç tedavisine bağlı olarak, sıvı retansiyonu ve ödem bildirilmiş orta derecede kojestif kalp yetmezliği ve/veya hipertansiyon olan hastalarda, flurbiprofen dikkatle kullanılmalı ve hastalar uyarılmalıdır.

Klinik çalışmalar ve epidemiyolojik veriler NSAİ ilaç kullanımının (özellikle yüksek doz ve uzun süreli tedavilerde), miyokard enfarktüsü veya inme gibi arteriyel trombotik olayların hafif derecede artan riski ile ilişkili olabileceği desteklenmiştir.

Flurbiprofen, kontrol edilemeyen hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, iskemik kalp hastalığı, periferal arteriyel hastalık ve/veya serebrovesküler hastalık tanısı konulmuş hastalarda dikkatli karar verildikten sonra kullanılmalıdır. Aynı önem, kardiyovasküler hastalık risk faktörlerini (hipertansiyon, hiperlipidemi, diabetes mellitus, sigara) taşıyan hastalarda uzun süreli tedaviye başlamadan önce de gösterilmelidir.

Renal etkiler:
Önemli derecede dehidrasyonu olan hastalarda PROJEZİK tedavisine başlarken dikkatli olunmalıdır. Hastalara önce rehidrasyon uygulanması, PROJEZİK tedavisine bundan sonra başlanması tavsiye edilir. Önceden böbrek hastalığı olan hastalarda da dikkatli olunması tavsiye edilir.

Diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi PROJEZİK'in uzun süreli uygulanması renal papiller nekroz ve renal medullada diğer değişikliklere yol açmıştır. Renal prostaglandinlerin renal perfüzyonun korunmasında telafi edici bir rol oynadığı hastalarda, ikinci bir renal toksisite şekli görülmüştür. Bu hastalarda bir nonsteroid antienflamatuvar ilacın uygulanması, prostaglandin oluşumunda ve ikincil olarak renal kan akımında açık renal dekompansasyonu tetikleyebilecek doza bağımlı bir düşmeye neden olabilir. Bu reaksiyon açısından enbüyük risk altında bulunan hastalar böbrek yetmezliği, kalp yetmezliğ veya karaciğer yetmezliği olanların yanısıra diüretik veya ADE inhibitörleri kullananlar ve yaşlılardır. Nonsteroid antienflamatuvar ilaç tedavisinin kesilmesinden sonra, genelde tedavi öncesi duruma geri dönülür.

Klinik çalışmalarda, böbrek yetmezliği olan hastalarda flurbiprofen eliminsyon yarı ömründe değişiklik olmamıştır. Flurbiprofen metabolitlerinin başlıca eliminasyon yolu böbreklerdir. 4'-hidroksi-flurbiprofenin eliminasyonunda, orta ila şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda azalma meydana gelmiştir. Bu nedenle böbrek fonksiyonlarında önemli derecede azalma olan hastalarda, flurbiprofen metabolitlerinin birikmesini önlemek için doz azaltımı gerekebilir. Bu gibi hastalar yakından izlenmelidir.

Hepatik etkiler:
PROJEZİK de dahil olmak üzere nonsteroid antienflamatuvar ilaç alan hastaların %15 kadarında bir veya daha fazla karaciğer testinde sınır seviyede yükselmeler meydana gelebilir. Bu laboratuvar anomalileri ilerleyebilir, değişmeden kalabilir veya tedaviye devam edildiğinde kendiliğinden geçebilir. Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarla yapılan ilk klinik çalışmalarda, hastaların yaklaşık %1'inde ALT ve AST'de anlamlı yükselmeler (normalin üst limitinin yakalşık üç veya daha fazla katında) bildirilmiştir. Ayrıca bazıları ölümle sonuçlanmak üzere sarılık, fulminant hepatit, karaciğer nekrozu ve karaciğer yetmezliği de dahil şiddetli karaciğer reaksiyonları bildirilmiştir.

Karaciğer yetmezliğine işaret eden belirti ve/veya semptomlar gösteren veya karaciğer test değerleri anormal olan hasta, PROJEZİK tedavisi sırasında daha şiddetli bir karaciğer reaksiyonun gelişmesine karşı değerlendirilmelidir. Karaciğer hastalığına işaret eden klinik belirti ve semptomların gelişmesi veya sistemik belirtilerin (örneğin, eozinofiliş döküntü, vb.) meydana gelmesi halinde, PROJEZİK tedavisi kesilmelidir.

Hematolojik etkiler:
PROJEZİK de dahil olmak üzere nonsteroid antienflamatuvar ilaç alan hastalarda bazen anemi görülür. Bunun nedeni sıvı retansiyonu, Gİ kan kaybı veya eritropoez üzerindeki tam olarak tanımlamayan bir etki olabilir. PROJEZİK de dahil olmak üzere nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarla uzun süreli tedavi altına giren hastalar, herhangi bir anemi belirti veya semptomu göstermeseler bile hemoglobin ve hematokrit seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirmelidirler.

Prostaglandin biyosentezini inhibe eden bütün ilaçlar, bir dereceye kadar trombosit fonksiyonu ile kanamaya karşı verilen vaskuler cevapla etkileşim meydana getirebilirler.

Trombosit agregasyonunu inhibe eden nonsteroid antienflamatuvar ilaçların bazı hastalarda kanama süresini uzattıkları gösterilmiştir. Aspirinin tersine, bunların trombosit fonksiyonu üzerindeki etkileri kalitatif açıdan daha az, daha kısa süreli ve geri dönüşümlüdür. PROJEZİK genel olarak trombosit sayısı, protrombin zamanı (PT) veya parsiyel tromboplastin zamanını (PTT) etkilemez. PROJEZİK alan ve trombosit fonksiyonlarındaki değişimlerden koagülasyon bozuklukları gibi advers şekilde etkilenebilecek ve antikoagülan kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir.

Görme değişiklikleri:
PROJEZİK ve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçların kullanımı sırasında görmede bulanıklık ve/veya görmede azalma olan vakalar bildirilmiştir. Göz sikayetleri olan hastalar göz muayenesinden geçmelidir.

Dermatolojik etkileşim:
Çok nadir olarak, NSAİ ilaç kullanımı ile ilişkili, eksfoliyatif dermatit, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizin de dahil olduğu, bazıları ölümcül olabilen ciddi deri reaksiyonları bildirilmiştir. Hastalar tedavinin erken dönemlerinde yüksek risk altındadırlar, vakaların çoğu tedavinin ilk ayında görülmüştür. Deri döküntüleri, mukozal lezyonlar veya herhangi bir hipersensitivite belirtisi görüldüğünde PROJEZİK kullanımına son verilmelidir.

Flurbiprofen, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve benzeri hastalıkları bulunan kişilerde sıvı tutulumu ve ödem görülme ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiği bildirilmiştir.

Çocuklarda kullanım:
12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:
Yaşlılarda ilacın eliminasyonu azalabileceğinden, dozajda dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz uygulanmalıdır.

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanım:
Diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi flurbiprofen de renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu bulunan; geçmişte böbrek ve karaciğer hastalığı geçirmiş kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek hastalığı geçirmiş kişilerde serum kreatinin ve/ veya kreatinin klirensinin izlenmesi tavsiye edilir. Karaciğer fonksiyon testlerinin bir veya daha çoğunun nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların kullanımı ile bozulduğu bildirilmiştir.

Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; içerdiği sodyum miktarı göz önüne alındığında herhangi bir yan etki beklenmez.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:
Tavsiye edilen günlük toplam doz, bölünmüş dozlar halinde 150 - 200 mg'dır. Semptomların şiddetine göre, günlük toplam doz 300 mg'a kadar çıkarılabilir.
 
Romatoid artrit veya osteoartrit belirti ve semptomlarının giderilmesi için PROJEZİK'in tavsiye edilen dozu, günde iki, üç veya dört defaya bölünerek uygulanmak üzere günde 200 ila 300 mg'dır.
 
Adet sancılarında, semptomların başlangıcında 100 mg, bunu takiben 4-6 saatte bir 50­100 mg dozunda önerilir. Maksimum günlük doz 300 mg'dır.
 
Uygulama şekli:
PROJEZİK yemeklerden sonra oral yolla uygulanmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz azaltılması gerekebilir.
 
Pediyatrik popülasyon:
12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.
 
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlı hastalar ciddi yan etkiler açısından riskli durumda olduklarından dolayı, en düşük doz verilmeye çalışılmalıdır. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaç kullanımını izleyen 4 hafta boyunca gastrointestinal kanama açısından kontrol edilmelidir.

 

Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

229/3

Ruhsat Sahibi

VEM İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2 Ankara
Tel: (312) 427 43 57
Fax: (312) 427 43 59

Ruhsat Sahibi

VEM İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2 Ankara

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanır.

Terapötik Endikasyonlar

Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, bursit, tendinit, yumuşak doku yaralanmaları ve dismenore tedavisinde endikedir.

Üretici Bilgileri

NOBELFARMA İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Sancaklar 81100 / Düzce

Yardımcı Maddeler

Laktoz monohidrat, PVP K 30, mikrokristalin selüloz ph 102, kroskarmelloz sodyum, kolloidal silikondioksit, magnezyum stearat, kopovidon, polietilen glikol, titanyum dioksit, polivinil alkol, talk, sarı demiroksit, fd&c blue #2 alüminyum lake.

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Laktoz monohidrat PVP K30
 • Mikrokristalin selüloz PH 102
 • Kroskarmelloz sodyum
 • Kolloidal silikondioksit
 • Kovopidon
 • Magnezyum Stearat
 • Polietilen glikol T
 • itanyum dioksit
 • Polivinil alkol
 • Talk
 • Sarıdemiroksit
 • FD&C Blue #2 alüminyum lake
 •