Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Marka PROSCAR
Etken Madde Kodu SGKF1R-FINASTERID Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G04CB01
ATC Açıklaması Finasterid
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A06435
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 32,56 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 29,06 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 12,19 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E021A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Kutuda, opak PVC/PE/PVDC blisterde, 28 tablet bulunan ambalajlarda.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

PROSCAR'ın araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir veri bulunmamaktadır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

PROSCAR’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer:

 • Finasterid veya ilacın içerdiği maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,
 • Kadınsanız (çünkü bu ilaç sadece erkekler içindir).     

PROSCAR’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız

Eğer:

 • Eşiniz (partneriniz) gebeyse veya gebe kalmayı planlıyorsa PROSCAR kullanırken prezervatif yada başka bir bariyer metodu kullanmalısınız. Çünkü spermanızda çok küçük bir miktarda ilaç bulunur ve bu ilaç erkek bebeğinizin cinsiyet organlarının normal gelişimine etki edebilir.
 • PSA denilen kan testinden yaptıracaksanız bu ilacı kullandığınızı doktorunuza bildiriniz. Çünkü PROSCAR bu testin sonuçlarını etkileyebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

PROSCAR’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

PROSCAR yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

 

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

PROSCAR kadınlar tarafından kullanılmamalıdır.

Eğer bir kadınsanız ve gebe ya da gebe kalmayı planlıyorsanız kırılmış veya parçalanmış PROSCAR tabletlerine dokunmamalısınız. Çünkü bu ilaç erkek bebeğinizin cinsiyet organlarının gelişimine etki edebilir (normalde tabletler kaplanmış olup ilaçla temas edilmesi önlenmiştir). Eğer hamileyken kırılmış veya parçalanmış bir tablete temas ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme      

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Araç ve makine kullanımı

PROSCAR'ın araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir veri bulunmamaktadır.

 

PROSCAR ’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir tablet 106.4 mg laktoz monohidrat içerir. Bu, diabetes mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PROSCAR'ın önemli hiçbir ilaç etkileşimi tanımlanmamıştır.

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, PROSCAR’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.   

 

Aşağıdakilerden biri olursa PROSCARalmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Döküntü
 • Kaşıntı, ürtiker, yüzde ve dudaklarda şişkinlik gibi bazı alerjik reaksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

 

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin PROSCAR'a karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 

Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ereksiyonda zorlanma (impotens) veya seks isteğinde azalma
 • Seks sırasında salınan spermanın miktarında azalma dahil olmak üzere ejekülasyon problemleri, bunun normal seksüel fonksiyonları etkileyeceği düşünülmemektedir (PROSCAR ile tedaviye son verildiğinde bu yan etkiler ortadan kaybolmuştur) 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Göğüste yumuşama ve büyüme
 • Testislerde ağrı

Bunlar PROSCAR’ın hafif yan etkileridir.

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.  

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • PROSCAR'ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.
 • PROSCAR için önerilen doz, günde bir kez 5 mg'dır (1 tablet).
 • Doktorunuz BPH tedavisine yardımcı olması amacıyla PROSCAR'ı doksazosin denilen başka  bir ilaçla birlikte reçete edebilir.

Uygulama yolu ve metodu:  

 • PROSCAR yalnızca ağız yoluyla kullanılır.
 • Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.
 • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örn., bir bardak su ile).
 • Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, PROSCAR'ı her gün aynı saatte alınız.

Değişik yaş grupları:

 

Çocuklarda kullanım

PROSCAR çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yaşlılarda kullanım

Yaşlılarda doz ayarlaması yapılması gerekmemektedir.

 

Özel kullanım durumları:

 

Böbrek /Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda PROSCAR uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

 

Eğer PROSCAR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla PROSCAR kullandıysanız:

PROSCAR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. 

 

PROSCAR’ı kullanmayı unutursanız:

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

PROSCAR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler          

Bulunmamaktadır.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

PROSCAR, 28 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

 

PROSCAR, mavi renkli, bir yüzünde MSD 72, diğer yüzünde PROSCAR yazan elma şekilli film kaplı tablettir. Her film tablet 5 mg finasterid içerir. 

 

PROSCAR, steroid Tip II 5α-redüktaz inhibitörleri olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir.

 

PROSCAR, iyi huylu prostat bezi büyümesi (benign prostatik hiperplazi veya BPH) tedavisinde kullanılır. Bu hastalık sadece erkeklerde meydana gelir. PROSCAR, erkeklerde büyümüş olan prostat bezini küçültür. Prostat beziniz, idrar kesenizin altında yer alır. Prostat bezi büyüdükçe, idrar kesesine baskı yaparak idrarını dışarıya çıkışını kısıtlar. Prostat bezi büyümesi aşağıdaki belirtilere yol açar: 

 

 • İdrar akışında duraklama veya zayıflama,
 • İdrar kesenizi tamamen boşaltamadığınızı hissetmeniz,
 • İdrara yapmaya başladığınızda kararsızlık veya gecikme,
 • Özellikle geceleri sık sık idrara çıkma ihtiyacı,
 • Acilen idrara çıkma hissi.

Bazı erkeklerde BPH çok ciddi durumlara yol açabilir. Bunlar,

 • İdrar yolu enfeksiyonları,
 • Bir anda idrara çıkma yeteneğinin kaybolması (akut üriner retensiyon),
 • Ameliyat ihtiyacı.

PROSCAR ana hormonlardan biri olan ve prostat büyümesinde en önemli görevi üstlenen DHT'nin (dihidrotestoron) seviyesini düşürür. DHT seviyesinin düşürülmesi pek çok erkekte büyümüş prostat bezinin küçülmesine neden olur. Bu durum sonraki bir kaç ay boyunca idrar akışında ve semptomlarda kademeli olarak ilerlemeye yol açar. PROSCAR ani olarak idrara çıkma güçlüğü yaşanması ve ameliyat gerekliliği risklerinin gelişimini azaltmaya yardımcı olur. Bununla beraber her bir BPH vakası farklı olduğundan aşağıdakilerin bilinmesi gerekir:

 • Prostat beziniz küçülse bile idrara çıkma veya belirtilerinizde bir gelişme görmeyebilirsiniz.
 • Belirtilerinizde bir ilerleme olup olmadığını görmeniz için 6 ay veya daha uzun süre PROSCAR kullanmanız gerekebilir.
 • PROSCAR tedavisi ani olarak idrara çıkamama ve ameliyat gerekliliği risklerini azaltır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
PROSCAR’I ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROSCAR'ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PROSCAR'ı kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller“ Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ve“Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

PROSCAR 5 mg film tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Klinik olarak önemli hiçbir ilaç etkileşimi tanımlanmamıştır. Finasteridin sitokrom     P-450 ilişkili ilaç metabolize eden enzim sitemine etki ettiği görülmemiştir. Erkeklerde test edilen bileşikler, antipirin, digoksin, propranolol, teofilin ve varfarin ile ilişkili anlamlı klinik etkileşim görülmemiştir.

 

Spesifik etkileşim çalışmaları yapılmamış olsa da PROSCAR klinik çalışmalarda asetaminofen, asetilsalisilik asit, α-blokörler, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri, analjezikler, antikonvülzanlar, beta-adrenerjik bloke eden ajanlar, diüretikler, kalsiyum kanal blokörleri, kardiyak nitratlar, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, nonsteroid antienflamatuar ilaçlar (NSAID), benzodiyazepinler, H2 antagonistleri ve kinolon anti-enfektivler ile birlikte kullanılmıştır ve klinik olarak belirgin advers reaksiyon oluşmamıştır.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Üç ay boyunca tekli dozda 400 mg'a kadar PROSCAR alan ve çoklu dozda 80 mg/güne kadar PROSCAR alan hastalarda advers etki görülmemiştir. Gelecekte yeni deneyimler elde edilene kadar PROSCAR ile doz aşımına ilişkin spesifik bir tedavi metodu önerilememektedir.

 

Erkek ve dişi farelerde tekli oral dozlarda 1500 mg/m2 (500 mg/kg) ve dişi ve erkek sıçanlarda tekli oral dozlarda ardışık olarak 2360 mg/m2 (400 mg/kg) ve 5900 mg/m2 (1000 mg/kg) dozlarda belirgin bir letalite gözlemlenmiştir.

Etkin Maddeler

Her bir film tablet 5 mg finasterid içerir.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Steroid Tip II 5α-redüktaz inhibitörü


ATC Kodu: GO4CB01

 

PROSCAR (finasterid) bir sentetik 4-azosteroid bileşiği olup steroid tip II 5α-redüktazın seçici inhibitörüdür. Hücre içi bir enzim olup, androjen testosteronu 5α-dihidrotestosterona (DHT) çevirir.

 

Prostat bezinin gelişimi ve büyümesi, potent androjen olan 5α-dihidrotestosterona (DHT) bağlıdır. Tip II 5α-redüktazlar, prostat bezinde, karaciğer ve deride testosteronu DHT'ye metabolize eder. DHT, bu organların hücre çekirdeğindeki androjen reseptörlere bağlanarak androjenik etkiyi indükler.

 

Finasterid kompetatif ve spesifik bir  tip II 5α-redüktaz inhibitörü olup yavaş yavaş stabil bir enzim kompleksi meydana getirir. Bu kompleksin devri oldukça yavaştır (t1/2 ~30 gün). Bu durum hem in vivo hem in vitro olarak kanıtlanmış bulunmaktadır. Finasteridin androjen reseptöre affinitesi yoktur. Erkeklerde finasterid uygulandıktan sonra 5α-redüklenmiş steroid metabolitleri kanda ve idrarda düşmektedir.

 

Erkeklerde tek bir oral doz 5 mg PROSCAR, DHT konsantrasyonunda hızlı bir düşmeye neden olur ve maksimum etki ilk doz uygulandıktan 8 saat sonra görülür. Tedavi süresince 24 saatlik doz aralıklarında DHT'nin baskılanması devam eder. 4 yıl boyunca günlük 5 mg PROSCAR alınmasının serum DHT konsantrasyonunu yaklaşık %70 azalttığı gösterilmiştir. testosteronun dolaşımdaki ortalama hacmi yaklaşık % 10-20 artar ancak fizyolojik sınırlar içerisinde kalmaktadır.

 

Genetik olarak tip II 5α-redüktaz yetmezliği mirası olan erişkin erkeklerde de DHT seviyeleri azalmıştır. Bu bireylerde doğuştan var olan ürogenital defektlerle ilişkili olması hariç tip II 5α-redüktaz yetmezliği ile ilgili herhangi bir klinik anormallik gözlemlenmemiştir. Bu bireyler hayatları boyunca küçük prostat bezine sahip olurlar ve BPH gelişimi bu bireylerde görülmez.

 

Prostatektomiden 7-10 gün önce finasterid (1-100 mg/gün) ile tedavi edilen BPH'li hastalarda operasyonla alınan prostat dokusunda plaseboya kıyasla %80 daha az DHT içeriği ölçümlendi. Plaseboya göre doku testosteron konsantrasyonu tedavi öncesi seviyesine göre 10 kata kadar arttı. Prostat spesifik antijenin (PSA) intraprostatik içeriğide azalmıştır.

 

14 gün boyunca PROSCAR tedavisi alan sağlıklı erkek gönüllülerde tedavinin sonlandırılmasıyla DHT seviyeleri yaklaşık 2 hafta sonra, tedavi öncesi seviyesine geri dönmüştür. 3 ay tedavi edilen hastalarda yaklaşık %20 düşme olarak bildirilen prostat hacmi, tedavinin sonlandırılmasından 3 ay sonra eski tedavi öncesi seviyesine geri dönmüştür. 

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler

Emilim:

15 sağlıklı genç hastada yapılan bir çalışmada finasterid 5 mg tabletlerin ortalama biyoyararlanımı eğri altında kalan alan (EAA)'ya dayanarak, intravenöz (IV) referans dozuna relatif olarak yaklaşık %63 (%34-108 aralığında)'dır. Maksimum finasterid plazma konsantrasyonu ortalama 37 ng/ml (27-49 ng/ml aralığında) ve dozdan 1-2 saat sonra erişilmektedir. Finasteridin biyoyararlanımı yiyeceklerden etkilenmemektedir.

 

Dağılım:
Ortalama dağılım sabit faz hacmi 76 litre (44-96 litre aralığında)'dır. Dolaşımdaki finasteridin yaklaşık %90'ı plazma proteinlerine bağlanır. Çoklu dozlardan sonra finasteridin yavaş akümülasyon fazı vardır. 17 gün boyunca günde 5 mg verilen finasterid dozundan sonra 45-60 yaş arası (n=12) ve ≥70 yaş (n=12) erkeklerde ardışık olarak finasterid plazma konsantrasyonları ilk doza göre %47 ve %54 daha yüksektir. 17 günlük dozdan sonra iki yaş gurubunda ardışık olarak ortalama çukur konsantrasyonları 6.2 ng/ml (2.4-9.8 ng/ml arasında) ve 8.1 ng/ml (1.8 ile 19.7 ng/ml) arasındadır. Bu çalışmada kararlı duruma ulaşılamamış olsada başka bir çalışmada ortalama plazma çukur konsantrasyonu BPH'li hastalarda (yaş ortalaması 65) 5 mg/gün dozda bir yıllık periyod sonunda 9.4 ng/ml (7.1-13.3 ng/ml n=22)dir.

Finasteridin kan-beyin bariyerini geçtiği gösterilmiştir fakat seçici olarak serebrospinal sıvıya dağılımı gösterilmemiştir.

 

6-24 hafta boyunca günde 5 mg PROSCAR alan sağlıklı kişilerde (n=69) yapılan iki çalışmada spermadaki finasterid konsantrasyonu belirlenemeyen (<0.1 ng/ml) ile 10.54 ng/ml arasında değişmiştir. Daha az duyarlı bir tahlil kullanılarak yapılan önceki bir çalışmada  günde 5 mg PROSCAR alan 16 kişide spermadaki finasterid konsantrasyonu belirlenemeyen (<0.1 ng/ml) ile 21 ng/ml arasında değişmiştir. Bu nedenle 5 ml ejekülat hacmine göre spermadaki finasterid miktarının uygulanan (5 µg) finasterid dozundan 50-100 kat daha az olduğu tahmin edilmektedir ve erkeklerde dolaşımdaki DHT seviyelerine bir etkisi bulunmamaktadır (Bkz. Bölüm 4.6.).

 

Biyotransformasyon:

Finasterid yaygın bir şekilde karaciğerden sitokrom P450 3A4 enzim alt ailesi yardımıyla atılır. T-bütil monohidroksillenmiş yan zincirli ve monokarboksilik asit olarak iki metabolit oluşur ve bu metabolitler finasteridin 5α-redüktaz inhibitör aktivitesinin %20'den fazlasını oluşturmaz.

 

Eliminasyon:

Sağlıklı genç gönüllüde (n=15) finasteridin ortalama plazma konsantrasyonu 165 ml/dk (70-279 ml/dk aralığında) ve plazmadaki ortalama eliminasyon yarılanma ömrü 6 saat (3-16 saat aralığında)'dır. Altı erkekte 14C finasterid oral dozunu takiben ortalama %39 (%32-46 aralığında) idrarda metabolit formunda atılırken, %57'si (%51-64 aralığında) feçes ile atılmaktadır.

 

Finasteridin ≥70 yaşında bireylerde ortalama terminal yarılanma ömrü yaklaşık 8 saat (6-15 saat aralığında n=12) ve 45-60 yaş bireylerde 6 saat (4-12 saat arasında n=12) olarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak 17 günlük dozdan sonra ortalama EAA(0-24 saat) ≥70 yaşında bireylerde, 45-60 yaş bireylere göre %15 daha yüksektir.

 

Hastalardaki karakteristik özellikler

 

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda kreatinin klerensi 9.0-55 ml/dk, EAA, maksimum plazma konsantrasyonu, yarılanma ömrü ve tek doz 14C finasterid verildikten sonra proteine bağlanma değerleri, sağlıklı gönüllülerin değerleri ile benzerdir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda metabolitlerin üriner olarak atılımı azalmıştır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda metabolitlerin plazma konsantrasyonu belirgin bir şekilde daha yüksektir (toplam radyoaktivite EAA'sında %60 yükselme temel alınarak). Ancak finasterid böbrek fonksiyonları normal olan BPH'li hastalarda 12 hafta boyunca 80 mg/kg/gün doz alındığında iyi tolere edilmiştir. Burada hastaların metabolitlere maruz kalımının daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

 

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğinin finasterid farmakokinetiklerine olan etkisi çalışılmamıştır. Karaciğer fonksiyon anormallikleri görülen hastalarda PROSCAR uygulandığında dikkatli olunmalıdır, çünkü finasterid primer olarak karaciğerden metaolize olmaktadır.
 
Pediyatrik popülasyon:
Finasteridin farmakokinetiği 18 yaşından küçük hastalarda çalışılmamıştır.
 
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Yaşlılarda finasteridin eliminasyon oranı azalsa da bu bulgular klinik olarak anlamlı değildir.

 

Cinsiyet:

Finasterid farmakokinetiği kadınlarda çalışılmamıştır.

 

Irk:

Irkın finasterid farmakokinetikelrine olan etkisi çalışılmamıştır.    

Farmasötik Form

Film kaplı tabletler. Mavi renkli, bir yüzünde MSD 72, diğer yüzünde PROSCAR yazan elma şekilli film kaplı tablet.

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: X.

 

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

PROSCAR gebelik döneminde kontrendikedir. Tip II 5α-redüktaz inhibitörlerinin, TESTOSTERONun DHT'ye çevrilmesini inhibe etme özelliğinden dolayı finasterid, gebe kadınların erkek fetüslerinde dış genital organ anormalliklerine yol açabilir. Eğer gebelik sırasında bu ilaç kullanıldıysa veya bu ilacı kullanırken gebelik meydana geldiyse, gebe kadına erkek fetüste meydana gelebilecek potansiyel zararlar hakkında bilgi verilmelidir. Gebelik sırasında düşük dozlarda finasterid uygulanması dişi sıçanların erkek yavrularında dış genital organ anormallikleri meydana getirmiştir.  

 
Gebelik dönemi (Bkz. Bölüm 5.3.).
 
Laktasyon dönemi
PROSCAR kadınların kullanımı için endike değildir. Finasterid'in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
 
Üreme yeteneği / Fertilite                 

Seksüel olgunluğunu tamamlamış erkek tavşanlarda 80 mg/kg/gün finasterid tedavisi (insanda maruz kalınan dozun 543 katı) 12 haftaya kadar uygulandığında fertilite, sperm sayısı veya ejekülat hacminde herhangi bir etki görülmemiştir. Seksüel olgunluğunu tamamlamış erkek sıçanlarda 80 mg/kg/gün finasterid tedavisi (insanda maruz kalınan dozun 61 katı) tedaviden 6 veya 12 hafta sonra fertilite üzerinde belirgin bir etki görülmemiştir, ancak tedavi 24-30 haftaya kadar sürdürüldüğünde fertilite ve fekonditede görülebilir bir azalma kaydedilmiş ve bununla ilişkili olarak seminal vezikül ve prostat ağırlığında belirgin bir azalma meydana gelmiştir. Bütün bu etkiler tedavinin sona erdirilmesinden itibaren 60 gün içerisinde geri dönüşümlüdür. Sıçanlarda veya tavşanlarda çiftleşme performansı veya testisler üzerinde ilaçla ilişkili herhangi bir etki görülmemiştir. Finasterid ile tedavi edilen sıçanlarda görülen bu fertilite azalması eklenti cinsiyet organları (prostat ve veziküla seminalisler) üzerindeki etkiye sekonder olarak, seminal plag oluşumundaki hata nedeniyle oluşmaktadır. Seminal plug sıçanlarda normal fertilite için esansiyel olup insanlarla bir alakası yoktur. 

Geçimsizlikler

Bulunmamaktadır.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 27.6.1994
Ruhsat yenileme tarihi: 27.06.2004
İstenmeyen Etkiler

PLESS çalışmasında 1524 hasta PROSCAR ve 1516 hasta plasebo ile tedavi edilmiş ve 4 yıllık periyod boyunca güvenliliği incelenmiştir. En sık rapor edilen istenmeyen etkiler seksüel fonksiyonlara ilişkindir. PROSCAR ile tedavi edilen hastaların % 3.7'si (57 hasta) ve plasebo ile tedavi edilen hastaların %2.1'i (32 hasta) en sık rapor edilen istenmeyen etkiler olan seksüel fonksiyonlarla ilişkili istenmeyen etkiler sonucunda tedaviyi bırakmışlardır.

 

4 yıllık çalışma süresi boyunca PROSCAR'ın plaseboya göre ≥%1 insidenste görüldüğü, araştırıcı tarafından kesinlikle veya muhtemelen veya olasılıkla ilaçla ilişkilendirilen istenmeyen etkiler Tablo1’de verilmiştir. Çalışmanın 2-4 yıllarında tedavi gurupları arasında impotens, libido azalması ve ejekülasyon bozukluğu insidensi arasında belirgin bir farklılık görülmemiştir.

 

TABLO 1

İlaçla-İlişkili İstenmeyen Etkiler

Yıl 1 (%)

Yıl 2, 3 ve 4* (%)

Finasterid

Plasebo

Finasterid

Plasebo

İmpotens

8.1

3.7

5.1

5.1

Libidoda azalma

6.4

3.4

2.6

2.6

Ejekülat hacminde azalma

3.7

0.8

1.5

0.5

Ejekülasyon bozukluğu

0.8

0.1

0.2

0.1

Göğüste genişleme

0.5

0.1

1.8

1.1

Göğüste yumuşaklık

0.4

0.1

0.7

0.3

Döküntü

0.5

0.2

0.5

0.1

  

*2-4 kombine yıllardır

N=1524 ve 1516, sırasıyla finasterid ve plasebo

 

Psikiyatrik bozukluklar

Libidoda azalma

 

Solunum, göğüs ve mediastinal bozukluklar

Göğüste genişleme, göğüste yumuşaklık

 

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Döküntü

 

Üreme sistemi bozuklukları

İmpotens, ejekülat hacminde azalma, ejekülasyon bozukluğu 

 

Prostatik semptomların medikal tedavi (MTOPS) çalışmasında tedavi guruplarından herhangi birinde hastaların ≥%2'sinde görülen ilaçla ilişkili advers etkileri şunlardır;

 

Metabolizma bozuklukları

Periferal ödem

 

Sinir sistemi bozuklukları

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde:

Finasterid                        5 mg

 

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat          106.4 mg

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Spraque-Dawley sıçanlarda yapılan 24 aylık çalışmada erkeklere günde 160 mg/kg'a kadar ve dişilere günde 320 mg/kg'a kadar finasterid dozu verildiğinde hiçbir tümorejenik etki gözlenmemiştir. Bu dozlar sıçanlarda, insanlarda önerilen doz olan 5 mg/güne göre ardışık olarak 111 ve 274 kez daha fazla sistemik maruz kalım meydana getirmiştir. Maruz kalımla ilgili tüm ölçümler hayvanlar için hesaplanan EAA0-24 değerleri ve insanlar için hesaplanan ortalama (0.4 µg/sa/ml) EAA0-24 değerleri temel alınarak hesaplanmıştır.

 

CD-1 farelerde yapılan 19 aylık karsinojenite çalışmasında, 250 mg/kg/gün dozlarda (insanda maruz kalınan dozun 228 katı) dozlarda, testislerdeki leydig hücreleri adenomları insidensinde istatistiksel olarak belirgin (p≤0.05) bir artış gözlemlenmiştir. Farelerde 25 mg/kg/gün dozlarda (insanda maruz kalınan dozun 23 katı) ve sıçanlarda ≥40mg/kg/gün (insanda maruz kalınan dozun 39 katı) dozlarda leydig hücreleri hiperplazisi insidensinde artış gözlemlenmiştir. Yüksek doz finasterid tedavisinin, leydig hücrelerindeki proliferatif değişiklikler ve serum LH seviyelerindeki artışa (kontrol gurubunun 2-3 katı) yol açması her iki rodent türü arasında kanıtlanan pozitif korelasyonu göstermektedir. Bir yıl boyunca finasteridle ardışık olarak 20 mg/kg/gün ve 45 mg/kg/gün dozlarda tedavi edilen sıçan ve köpeklerde (insanların maruz kaldığı dozun ardışık olarak 30 ve 350 katı) veya farelerde 19 ay boyunca 2.5 mg/kg/gün dozlarda (insanların maruz kaldığı dozun yaklaşık olarak 2.3 katı) uygulandığında leydig hücrelerinde ilaçla ilişkili değişiklikler görülmemiştir.

 

İn vitro bakteriyel mutajenite tahlilinde, memeli hücresi mutajenite tahlilinde ve bir in vitro alkalin elüsyon tahlilinde mutajenite kanıtı gözlemlenmemiştir. Çin hamsteri ovaryum hücreleri kullanılarak yapılan bir in vitro kromozom sapma testinde kromozom sapmalarında hafif bir artış vardır. Bu konsantrasyonlar insanlara verilen pik plazma seviyelerindeki 5 mg dozun yaklaşık 4000-5000 katına karşılık gelmektedir. Farelerde yapılan bir in vivo kromozom sapma testinde, karsinojenite çalışmasındada belirlendiği gibi maksimum tolere edilebilen doz olan 250 mg/kg/gün (insanın maruz kaldığı dozun yaklaşık 228 katı) dozlarda tedavi ile ilişkili kromozom sapmalarında artış gözlemlenmemiştir.   

 

Gebelik dönemi

Gebe sıçanlara 100 µg/kg/gün ila 100 mg/kg/gün dozlarda finasterid uygulanması (insanlar için önerilen doz olan 5mg/günden 1-1000 kez daha fazla) erkek yavrularda doza bağlı olarak % 3.6-%100 arasında hipospadiyaz oluşumunda artış ile sonuçlandı. Gebe sıçanlara ≥ 30 µg/kg/gün  (insanlar için önerilen doz olan 5mg/günün ≥3/10'u) finasterid verildiğinde erkek yavrularda prostatik ve seminal veziküler ağırlıkta azalma, prepüsyal ayrılmada gecikme ve geçici meme gelişimi gözlenirken ≥3 µg/kg/gün  (insanlar için önerilen doz olan 5mg/günün ≥3/100'ü) finasterid verildiğinde erkek yavrularda anogenital mesafede azalma görüldü. Bu etkilerin erkek farelerde meydana gelebildiği kritik periyod; gestasyonun 16-17. günleri olarak tanımlandı. Yukarıda tanımlanan değişiklikler tip II 5 α-redüktaz inhibitörleri sınıfına ait ilaçların beklenilen farmakolojik etkileri olup, erkek yavrularda genetik olarak tip II 5 α-redüktaz yetmezliğinde oluşan etkilere benzer etkiler rapor edilmiştir. Finasteridin herhangi bir dozuna in-utero maruz kalımda dişi yavrularda herhangi bir anormallik gözlenmemiştir.

 
Finasterid ile tedavi edilen erkek sıçanlar (80 mg/kg/gün, insanlardaki tedavi dozunun 61 katı) ile tedavi almayan dişi sıçanlar çiftleştirildiğinde oluşan erkek ve dişi yavruların ilk jenerasyonunda (F1) herhangi bir anormallik gözlenmemiştir. Geç gestasyon ve laktasyon periyodunda 3 mg/kg/gün (insanlar için önerilen doz olan 5mg/günün 30 katı) finasterid uygulanması  F1 erkek yavruların fertilitesinde küçük bir azalmaya yol açmıştır. Dişi yavrularda herhangi bir etki gözlenmemiştir. Gebeliğin 6-18. günlerinde 100 mg/kg/gün (insanlar için önerilen doz olan 5mg/günün 1000 katı) finasteride in utero maruz kalan tavşan fetüslerinde malfarmasyona dair herhangi bir kanıt gözlenmemiştir. Ancak tavşan erkek genital sisteminde bir etki oluşması beklenmemektedir çünkü ilaca maruz kalım genital sistemin oluştuğu kritik periyod sırasında gerçekleşmemiştir.
 
Embriyonik ve fetal gelişim sırasında finasteride in-utero maruz kalan rhesus maymunlarında (gestasyon günleri 20-100), tavşan veya sıçanlara göre insana daha yakın bir tür olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Gebe maymunlara intravenöz olarak finasterid 800 ng/gün (günde 5 mg finasterid alan bir erkeğin semeninden gebe kadının maruz kaldığı dozun en az 60-120 katı) kadar yüksek dozlarda uygulanması erkek fetüslerde hiçbir anomaliye neden olmamıştır. Rhesus modelinin insan fetal gelişim modeli ile olan ilişkisini onaylamak için gebe maymunlara oral finasterid (2 mg/kg/gün insanlar için önerilen doz olan 5mg/günün 20 katı veya günde 5mg finasterid alan erkeğin semeninden maruz kalındığı tahmin edilen en yüksek dozun yaklaşık 1-2 milyon katı) uygulanması erkek fetüslerde dış genital organ anomalilerine neden olmuştur. Erkek fetüslerde başka anomali gözlenmemiş olup dişi fetüslerde hiç bir dozda finasteridle ilişkili anomali gözlenmemiştir.
Kontrendikasyonlar
 • İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.
 • Gebelikte.
 • Gebe veya gebe olma ihtimali bulunan kadınlarda kontrendikedir
Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

18/06/2010

Müstahzar Adı

PROSCAR® 5 mg film tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

PROSCAR pediyatrik hastalarda endike değildir. Gebe veya gebe olma ihtimali bulunan kadınlar, kırılmış veya parçalanmış PROSCAR tabletlerine dokunmamalıdırlar. Çünkü finasterid emilebilir ve erkek fetüse potansiyel olarak zarar verici etkileri olabilir. PROSCAR tabletleri kaplanmış olduğundan normal alım esnasında aktif içerik ile temas edilmesi engellenmiştir. Tabletler kırılmamış veya parçalanmamış olarak temin edilmelidir.

 

PROSCAR tedavisine başlanmadan önce enfeksiyon, prostat kanseri, üretra darlığı, hipotonik mesane veya BPH'yi taklit eden diğer nörojenik bozukluklar gibi diğer durumlarında uygun bir şekilde değerlendirmesi yapılmalıdır.

 

Çöken idrar hacmi fazla olan ve/veya idrar akışında ciddi bir azalma görülen hastalar obstrüktif üropati için dikkatli bir şekilde gözlemlenmelidir. Bu hastalar finasterid tedavisi için aday olmayabilirler.

 

Finasterid yaygın olarak karaciğerde metabolize olduğundan karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalara PROSCAR uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

 

PSA ve prostat kanser incelemesine etkileri

PROSCAR ile tedavi edilen prostat kanserli hastalarda herhangi bir klinik yarar elde edilmemiştir. PSA seviyesi yüksek ve BPH'li hastaların kontrollü klinik çalışmalarda seri PSA'ları ve prostat biyopsileri incelenmiştir. Bu BPH çalışmalarında PROSCAR'ın prostat kanseri tespiti oranını değiştirmediği gözlenmiştir ve genel olarak prostat kanseri insidensi PROSCAR veya plasebo ile tedavi olan hastalar arasında belirgin olarak farklı değildir.

 

PROSCAR, BPH'li hastalarda prostat kanseri varlığında bile serum PSA seviyelerinde yaklaşık %50 azalmaya sebep olur. Bu azalma tüm PSA seviyeleri arasında tahmin edilebilmekte olup ancak hasta bireyleri arasında farklılaşmalar gösterebilmektedir. PLESS'te 3000 hasta arasında yapılan PSA analizlerinde PROSCAR ile 6 ay tedavi edilen tipik hastalarda PSA değerleri tedavi almamış normal değerli erkeklere göre iki katına çıkmaktadır. Yapılan ayarlama PSA analizinin duyarlılığı ve spesifikliğini korumakta ve prostat kanseri belirlenebilirliğini devam ettirmektedir.

 

PROSCAR tedavisi sırasında herhangi bir PSA artışı şüphesi, PROSCAR tedavisi ile uygun olmaması olasılığı dahil olmak üzere  dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

 

Yüzdeliği olmayan PSA (toplam PSA oranına göre serbest) PROSCAR ile belirgin bir şekilde azalma göstermemektedir. PROSCAR'ın etkisi altında bile toplam PSA oranına göre serbest PSA aynı kalmaktadır. Eğer klinisyenler finasterid tedavisi altındaki prostat kanseri hastalarında tespite yardımcı olması için yüzdeliği olmayan PSA'yı seçerlerse değerlerde ayarlama yapılması gerekli görülmemektedir.

 

Hekimler PROSCAR ile tedavi sırasında ejekülasyon hacminde azalma olabileceği konusunda hastalarını bilgilendirmelidir. Bu azalma normal seksüel fonksiyonda azalmayla ilişkilendirilebilecek gibi görünmemektedir. Ancak, impotens ve libido azalması PROSCAR ile tedavi gören hastalarda görülebilir.

 

Hekimler hastalarını göğüslerinde olabilecek ağrı, yumru oluşumu ve göğüs ucu büyümesi gibi herhangi bir değişikliğe karşı bilgilendirmelidir. Göğüste büyüme, duyarlılık ve neoplazma bildirilmiştir.

 

Hekimler PROSCAR ile tedaviye başlamadan önce hastalarını Kullanma Talimatını okumaları ve reçete her yenilendikçe tekrar okumaları yönünde bilgilendirmelidir; bu şekilde hastalar için PROSCAR ile ilgili güncel bilgiden haberdar olurlar.

 

Biyolojik test ile etkileşimler

BPH'li hastalarda PROSCAR, sirküle olan kortizol, östradiol, prolaktin, tiroid sitümüle edici horman veya tiroksin seviyelerine etki etmez. Plazma lipit profilinde (total kolesterol, düşük densiteli lipoproteinler ve trigliseritler) veya kemik mineral densitesinde klinik olarak anlamlı etki gözlemlenmemiştir. PROSCAR alan hastalarda lüteinleştirirci hormon (LH) ve folikül sitümüle edici hormon (FSH)'ta yaklaşık %10 artış gözlemlenmiş fakat seviyeleri normal sınırlar içerisinde kalmıştır. Sağlıklı gönüllülerde PROSCAR tedavisinde LH ve FSH'ın gonadotropin salan hormona yanıtı değişmemiştir ve bu da hipotalamus-pituitary-testiküler aksisin etkilenmediğine işaret etmektedir.

 

24 hafta boyunca PROSCAR ile tedavi edilen sağlıklı erkek gönüllülerde değerlendirilen sperm parametrelerinde, sperm konsantrasyonu, hareketlilik, morfoloji veya pH'ta klinik olarak anlamlı bir etki gözlemlenmemiştir. Ejekülat hacminde 0.6 ml (%22.1) ortalama azalma ve her ejekülatta total spermde eşlik eden bir azalma gözlenmiştir. Bu parametreler normal sınırlar içerisinde kalmış ve tedavinin sonlandırılmasıyla geri dönüşümlü olmuştur ve başlangıç seviyesine dönülmesi ortalama 84 haftadır. 

 

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat: Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji: 

PROSCAR için önerilen doz, günde bir tablettir.


Uygulama sıklığı ve süresi:

PROSCAR tek başına veya alfa-blokör doksazosin ile birlikte kullanılabilir.


Uygulama şekli: 

PROSCAR  sadece ağızdan kullanım içindir.

PROSCAR, yemeklerle birlikte veya öğünler arasında, bütün olarak yeterli miktar su ile yutularak alınır.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler 

 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:  

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Karaciğer fonksiyon anormallikleri görülen hastalarda PROSCAR uygulandığında dikkatli olunmalıdır.


Pediyatrik popülasyon:

PROSCAR pediyatrik hastalarda endike değildir.

Pediyatrik hastalarda güvenlilik ve etkinlilik henüz belirlenmemiştir.

 

Geriyatrik popülasyon:  

Yaşlılarda doz ayarlaması yapılması gerekmemektedir. Yaşlılarda finasteridin eliminasyon hızı azalmasına rağmen, bu bulgular klinik olarak anlamlı değildir.

Raf Ömrü

36 aydır.

Ruhsat Numarası(Ları)

94/99

Ruhsat Sahibi
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Balabandere Cad. No: 2-4 34460 İstinye - İSTANBUL
Tel :   0 212 365 53  00
Faks : 0 212 277 89 70
Ruhsat Sahibi
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Balabandere Cad. No: 2-4 34460 İstinye - İSTANBUL
Tel :   0 212 365 53  00
Faks : 0 212 277 89 70
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ÇOCUKLARIN GÖRMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Terapötik Endikasyonlar

PROSCAR selim prostat hiperplazisinin (BPH) tedavi ve kontrolünde ve ürolojik olguların önlenmesinde endikedir: 

Akut idrar tutulması riskini azaltır.

Prostatektomi ve prostatın transüretral rezeksiyon gibi cerrahi müdahale riskini azaltır.

Büyümüş prostatın gerilemesine neden olur ve idrar akışını düzelterek BPH'ye ilişkin semptomları hafifletir.

Alfa blokör doksazosin ile birlikte uygulandığında BPH'nin semptomatik ilerleme riskini azaltır (AUA semptom skorunda ≥4 kademe artış onaylanmıştır).

Üretici Bilgileri

Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39, Haarlem - Hollanda

Yardımcı Maddeler

Mikrokristalin selüloz, dokusat sodyum, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, prejelatinize mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, hidroksipropil selüloz, metilhidroksipropil selüloz, talk, sarı demir oksit, titanyum dioksit, indigo karmin alüminyum lak

Yardımcı Maddelerin Listesi
Mikrokristalin selüloz
Dokusat sodyum
Laktoz monohidrat
Magnezyum stearat
Prejelatinize mısır nişastası
Sodyum nişasta glikolat
Hidroksipropil selüloz
Metilhidroksipropil selüloz
Talk
Sarı demir oksit
Titanyum dioksit
İndigo karmin alüminyum lak