Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka PSODERM
Etken Madde Kodu SGKF8Z-KLOBETAZOL PROPIYONAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu D07AD01
ATC Açıklaması Klobetazol
NFC Kodu GS
NFC Açıklaması Topikal Harici Losyonlar
Kamu Kodu A06470
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 18,03 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,11 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,04 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E108B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Aşırı doz oluşmasına dair spesifik bir belirti yoktur, bununla birlikte kronik aşırı doz veya yanlış kullanımı sonucu hiperkortisizm belirtileri görülebilir ve bu durumda lokal steroid tedavisine son verilmelidir.
Endikasyonlar
Psoriasis ve inatçı ekzamalar gibi steroidlere cevap veren saçlı deri dermatozlarında kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Kortikosteroid ilaçlar, adrenal korteksten salgılanan steroid hormonlar ile sentetik anologlarını kapsamakta olan bileşiklerin bir grubudur. Farmakolojik dozlarda kortikosteroidler, primer olarak antienflamatuar ve/veya immünosupresif etkileri için kullanılmaktadır.

Klobetazol 17-propionat lokal etkili bir kortikosteroid olup, diğer kortikosterodler gibi, kortikosterodlere cevap veren dermatozların tedavisinde primer olarak antienflamatuvar, antiprutik ve vazokonstriktif etkileri nedeni ile kullanılmaktadır. Klobetazol propionat da bir kortikosteroid olup bu tip ilaçlara özgü topikal (dermatolojik) ve sistemik farmakolojik ve metabolik etkilere sahiptir.

Klobetazol propionatın da dahil olduğu topikal kortikosteroidlerin perkütanoz emilim kapsamı; araç, epidermal bariyerin bütünlüğü ve oklüzif uygulama gibi faktörlere göre belirlenmektedir. Diğer tüm topikal kortikosteroidlerde olduğu gibi, klobetazol propionat normal sağlam deriden emilebilmektedir. Deride enflamasyon ve /veya diğer hastalık aşamalarının olması perkütanoz emilimi arttırabilir. Oklüzif uygulamalarda (kapalı pansuman, sargı) topikal kortikosteroidlerin perkütanoz emilimini önemli ölçüde artırmaktadır.

 

Farmakokinetik Özellikler

Topikal kortikosteroidler deriden emildiklerinde, sistemik yol ile uygulanan kortikosteroidlere benzer farmakokinetik yollara girerler. Kortikosteroidler normal deriden tamamen emilir; plazma proteinlerine değişik oranlarda bağlanır, karaciğerde metabolize olur, böbrekler ile itrah edilir. Ayrıca klobetazol 17-propionat ve metabolitleri safra ile atılmaktadır.

Klobetazol propionat içeren saç losyonunun, saçlı derideki psoriasisin tedavisinde mükerrer non-oklüzif uygulamalarını takiben adrenal kortikal hormonların plazma düzeylerini baskıladığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, sistemik olarak emilen klobetazol propionatın oluşturduğu, hipotalamatik-hipofizer-adrenal (HHA) eksen etkilerinin 2 haftalık tedavinin tamamlanmasından sonra geçici ve geri dönüşlü (reversible) olduğu gösterilmiştir.

 

Farmasötik Şekli
Saç Losyonu
Formülü
1 şişe içeriği;
Klobetazol-17-propionat 0.0125 g (% 0.05 a/h)

Yardımcı maddeler:
İzopropil Alkol
İlaç Etkileşmeleri
Herhangi bir olumsuz etkileşme bildirilmemiştir.
Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere ve kortikosteroidlere aşırı duyarlılık görüldüğü hallerde, saç derisinin primer enfeksiyonlarında, rozasea, akne vulgaris (tek başına) ve perioral dermatitte kullanılması kontrendikedir. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Ayrıca 12 yaşın altındaki çocuklarda, dermatit ve bebek bezi pişikleri de dahil kullanılmaz.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde lezyonun bulunduğu bölgeye sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, ince bir tabaka şeklinde, hafifçe ovularak uygulanmalıdır. Hastalığın kontrolü sağlanırsa tedaviye son verilir. Hastalığın alevlenmesini kontrol için, kısa süreli PSODERM saç losyonu tedavisi tekrarlanabilir. Eğer uzun süreli bir steroid tedavisi gerekiyorsa, daha az aktif bir preparat kullanılmalıdır. PSODERM saç losyonu potent olduğundan, tedavi ard arda iki haftayı geçmemeli, haftada 50 ml'den büyük miktarlarda ve ayrıca oklusif pansuman ve sargılar ile kullanılmamalıdır.

Yanıcıdır. Açık alev ve ateş altında kullanmayınız.

HARİCEN KULLANILIR.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
PSODERM Merhem
Ruhsat Sahibi
Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No:1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel:  0212 692 92 92
Fax: 0212 697 00 24
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
10.10.2011-235/65
Saklama Koşulları
25 ºC’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
% 0,05 Klobetazol 17-propionat içeren 25 ml’lik polietilen şişelerde.
Uyarılar/Önlemler

Preparatı gözle temas ettirmemeye dikkat edilmeli, temas ettiği takdirde gözler bol su ile yıkanmalıdır. Ateş ve açık alev yanında kullanılmamalıdır. PSODERM saç losyonu, saçlı derinin enflamatuar durumlarının tedavisi için önerilmekte ise de; vücutta yüz, kasık ve aksiller bölge gibi bazı bölgelerin, kortikosteroid tedavisini takiben görülebilecek atrofik değişikliklere, vücudun diğer bölgelerine nazaran daha yatkın olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bölgelerdeki lezyonların tedavisinde hastanın sık kontrolü önemlidir. Oklüzyon yapılmasa bile, adrenal supresyon oluşabileceğinden, özellikle bebek ve çocuklarda uzun süreli uygulamalardan kaçınılmalıdır.

PSODERM saç losyonu etkin maddesi klobetazol 17-propionat, günlük 2 ml gibi düşük dozlarda HHA eksenini baskıladığı gösterilmiş, yüksek derecede potent bir topikal kortikosteroidtir. HHA eksenini baskıladığı görülürse ilacın kesilmesi, uygulama sıklığının azaltılması ya da yerine daha az potent bir steroidin kullanımı önerilmektedir. Sistemik emilimi arttıran durumlar arasında; daha potent bir kortikosteroidin uygulanması, geniş yüzeyde kullanımı, uzayan kullanım süresi ve oklüzif yöntemlerin eklenmesi vardır. İrritasyon gelişirse topikal kortikosteroidler kesilmeli ve uygun tedavi düzenlenmelidir.

Uzun süreli ve sürekli tedaviden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Güçlü lokal kortikosteroidlerle uzun süreli tedavide, vücudun diğer bölümlerinden çok, yüzde atrofik değişiklikler görülebilir; bu durum psoriasis, diskoid lupus eritematozus ve ağır ekzamaların tedavisinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Göz kapaklarına uygulanacaksa glokoma ve irritasyona neden olabileceğinden; göze kaçmamasına dikkat edilmelidir. Lokal steroidlerin nüksler, tolerans gelişmesi, yaygın püstüler psoriasis riski ve cildin bariyer fonksiyonunun azalmasına bağlı olarak lokal ve sistemik toksisite gelişmesi gibi çeşitli nedenlerle, prosiasisde kullanılmasının riskli olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Psoriasis nedeni ile kullanan hastaların yakın takibi gereklidir. Tedavinin ard arda 2 haftayı, ayrıca HHA eksenini baskılama potansiyeli nedeni ile ilacın haftalık total dozunun 50 g/ml’yi geçmemesi önerilmektedir.

Enfekte olmuş lezyonlar lokal kortikosteroidler ile tedavi edilirken, uygun antimikrobik tedavide uygulanmalıdır. Enfeksiyonda herhangi bir yayılma görülürse kortikosteroid tedavisi hemen kesilmeli ve sistemik antimikrobik ajanlar verilmelidir.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:
Gebelik kategorisi: C

Tıbbi zorunluluk olmadığı sürece gebelerde kullanılmamalıdır.
Topikal kortikosteroidlerin, anne sütünde ölçülebilir miktarlar oluşturulmasına yeterli olabilecek kadar sistemik emilim sağlayıp sağlamadığı bilinmemektedir. Sistemik yol ile uygulanan kortikosteroidlerin anne sütüne, bebeğe zararlı olabilecek miktarlarda geçmediği belirtilmektedir. Ancak buna rağmen emzirenlerde kortikosteroidler reçete edilirken dikkatli olunmalıdır.

Topikal kortikosteroitler ancak gerektiğinde doktor tavsiyesi ile kullanılmalı ve büyük miktarlarda uzun süre kullanımından kaçınılmalıdır.

 

Üretim Yeri
Deva Holding A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32
Karaağaç-Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Diğer lokal kortikosteroidlerde olduğu gibi, uzun süre, büyük miktarlarda kullanılması veya çok geniş bölgelerin tedavisi hiperkortisizm belirtilerini meydana getirmeye yetecekmiktarda sistemik absorbsiyona neden olabilir. Yetişkinlerce kullanılan haftalık dozaj 50 g/ml’ den daha az ise, hipatalamus-hipofizer-adrenal eksenin supresyonu genellikle geçici olup kısa süreli kortikosteroid tedavisi sona erdiğinde hızla normal değere dönüşür. Yüksek derecede aktif kortikosteroid preparatları ile uzun süreli ve yoğun tedavi uygulandığında, özellikle okzülif tedavi yapılırsa veya deri kıvrımlarına uygulanırsa, deride incelme, çizgilenme, yüzeysel kan damarlarının genişlemesi gibi lokal atrofik değişiklikler görülebilir.
Nadir vakalarda psoriasisin kortikosteroidlerle tedavisinin hastalığın püstüler şeklinin gelişmesini tahrik ettiği düşünülmektedir.

PSODERM saç losyonu genellikle iyi tolere edilir, fakat aşırı duyarlılık belirtileri görülürse uygulamaya hemen son verilmelidir. Topikal steroidlerle tedavide pigmentasyon değişiklikleri ve hipertrikozis görülebilir. Nadiren (tümü %2’den az) irritayon, kaşıntı, eritem, batma, deride atrofi, çatlama, yarık oluşumu, parmaklarda uyuşma ve telenjiektazi v.s. gibireaksiyonlara da neden olabilir. Topikal klobetazol propionatın uzun süreli kullanımının bir sonucu olarak çocuklarda ve erişkinlerde Cushing Sendromu görülebildiği bildirilmiştir. Ayrıca çok nadir olarak kuruluk, hipertrikozis, akneiform erupsiyonlar, hipopigmentasyon, perioral dermatit, alerjik kontakt dermatit, sekonder enfeksiyon, irritasyon, stria ve miliaria da görülebilmektedir.

PSODERM saç losyonu yanma hissi, püstül, follikülit, nadiren dermatit, kaşıntı, baş ağrısı, saç kaybı ve göz iritasyonu gibi reaksiyonlara neden olabilmektedir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.