Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma LEO PHARMA İLAÇ TİCARET A.Ş
Marka PSORCUTAN
Etken Madde Kodu SGKF7E-KALSIPOTRIOL Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu D05AX02
ATC Açıklaması Kalsipotriol
NFC Kodu GA
NFC Açıklaması Topikal Harici Likitler
Kamu Kodu A06475
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 40,01 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 35,71 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Tavsiye edilen miktarları aşan bir dozaj, serum kalsiyum seviyelerinin artmasına neden olabilir. Bu durum, tedavinin kesilmesiyle hızla düzelir.

Endikasyonlar

Psorcutan Scalp Solüsyon, saçlı deri psoriasis'inin (sedef hastalığı) topikal tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Kalsipotriol bir vitamin-D türevidir. Kalsipotriolün antipsoriatik etki mekanizması tam olarak anlaşılmamakla birlikte, in vitro bulgular kalsipotriolün hücre türlerinin diferensiyasyonu ve proliferasyonu üzerine etkileri bakımından doğal vitaminle aynı güçte olduğunu gösterir. Kalsipotriolün kalsiyum kullanımı üzerine etkilerinin doğal hormona oranla çok daha az güçlü olduğu da gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Normal deri veya psoriasis plaklarına (160 cm2) 2.0 ml solüsyon 12 saat süreyle topikal olarak uygulandığında, saçlı deriden emilen kalsipotriol uygulanan dozun % 1’inden daha azdır.

Vitamin-D ve metabolitleri özgün plazma proteinlerine bağlanır. Sistemik alımı takiben kalsipotriol hızla ve doğal hormona benzer yolla metabolize edilir. Aktif formu olan kalsitriol karaciğerden metabolize olarak safra yoluyla atılır.

Farmasötik Şekli

Solusyon

Formülü

Etkin Madde: 1 ml Psorcutan Scalp Solüsyon,0.05 mg kalsipotriol

Yardımcı madde: İzopropanol.

İlaç Etkileşmeleri

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Kontraendikasyonlar

Psorcutan Scalp Solüsyon, kalsiyum metabolizması değişiklikleri ile seyir eden hastalıklarda (hiperkalsemi veya Vitamin-D toksisitesi bulguları varlığında) kontrendikedir.

Diğer topikal preparatlarda olduğu gibi, formülde yer alan maddelere karşı bilinen alerjilerde Psorcutan Scalp Solüsyon kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Psorcutan Scalp Solüsyon hastalık tablosunun gerektirdiği sürece yetişkinlerde genelde günde iki kez (sabah ve akşam) hastalıklı alanlara tatbik edilir.

Bir haftada uygulanan miktar 60 ml'yi aşmamalıdır.

Psorcutan Scalp Solüsyon’un Psorcutan pomat ya da krem ile birlikte kullanıldığı durumlarda, haftalık kalsipotriol dozu toplam 5 mg'ı aşmamalıdır; örn. 60 ml scalp solüsyonu + 40 g pomat/krem (1 ml Psorcutan scalp solüsyon 1g Psorcutan pomat ya da kreme tekabül eder).

Psorcutan Scalp Solüsyon’un çocuklarda kullanımı için yeterli deneyim yoktur.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Psorcutan Pomat

Psorcutan Krem

Saklama Koşulları

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Psorcutan Scalp Solüsyon 30 ml ve 60 ml plastik şişede.

Uyarılar/Önlemler
Psorcutan Scalp Solüsyon yüze ve göze uygulanmamalıdır. Scalp solüsyonun saçlı deriye uygulanmasından sonra eller iyice yıkanmalıdır ve yanlışlıkla yüze temasından sakınılmalıdır. Scalp solüsyonun yanlışlıkla yüze veya göze temas etmesi halinde bol su ile derhal iyice yıkanmalıdır. 
Solüsyon kolay tutuşabilir. Ateşe yaklaştırılmamalıdır.
 
Maksimum haftalık doz aşılırsa hiperkalsemi oluşabilir, ancak bu durum tedavinin kesilmesi ile hızla normale döner.
 
Gebelik ve laktasyon
Gebelik kategorisi C’dir. Kalsipotriol ile yapılmış olan deneysel çalışmalarda teratojenik bir etki gösterilmemiş olmasına karşın insanlarda gebelik esnasında kullanımın güvenilirliği kesin olarak saptanmamıştır. Gebelikte, ancak daha güvenli bir seçenek yoksa kullanılmalıdır. Kalsipotriolün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
 
Araç ve makina kullanımına etkisi
Araç ve makina kullanma yeteneği üzerine etkisi yoktur veya önemsenmeyecek düzeydedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

En sık görülen yan etkiler, saçlı deri ya da yüzde meydana gelen lokal irritasyonlardır.

Nadir olgularda, tedavinin kesilmesiyle birlikte geçen fasiyal ya da perioral dermatit oluşabilir. Başka lokal reaksiyonlar da görülebilir. Pomat, krem veya solüsyon kullanımı ile dermatit, kaşıntı, eritem, psoriasisin alevlenmesi, ışığa karşı aşırıduyarlılık ve nadiren hiperkalsemi ya da hiperkalsiüriyi içeren reaksiyonlar da bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.