Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma LEO PHARMA İLAÇ TİCARET A.Ş
Marka PSORCUTAN
Etken Madde Kodu SGKF7F-KALSIPOTRIOL+BETAMETAZON DIPROPIYONAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D05AX52
ATC Açıklaması Kalsipotriol, kombinasyonları
NFC Kodu SA
NFC Açıklaması Topikal Harici Merhemler
Kamu Kodu A09972
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 57,91 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 51,68 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E796A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Yeterli deneyim olmadığından ağır karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Yeterli deneyim olmadığından ağır karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Önerilen dozların üzerinde kullanılması, tedavinin kesilmesi ile birlikte tekrar hızla azalan, serum kalsiyum yükselmesine neden olabilir.

Topikal kortikosteroidlerin aşırı uzun süre kullanımı hipofizer-adrenal fonksiyonları baskılayarak sıklıkla geri dönüşümlü olan sekonder adrenal yetmezliğe neden olabilir. Bu durumlarda semptomatik tedavi uygulanır.

Kronik toksisite durumunda kortikosteroid tedavisi kademeli olarak kesilmelidir.

Endikasyonlar

Psoriasis vulgaris’in tedavisi

Farmakodinamik Özellikler

Bir vitamin D türevi olan kalsipotriol keratositlerin diferensasyonunu teşvik eder ve proliferasyonunu baskılar.

Betametazonun dipropiyonat esteri, kortikosteroidlerin genel özelliklerini gösteren bir glukokortikoiddir. Kortikosteroidler, farmakolojik dozlarda esas olarak antiinflamatuvar ve/veya immünosupresif etkilerinden dolayı kullanılırlar. Kortikosteroidlerin psoriasisteki etki mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir.

Farmakokinetik Özellikler

Kalsipotriol ve betametazonun insan cildinden absorbsiyonu her iki madde için de uygulanan dozun % 1’inden daha azdır. Sistemik absorbsiyonun, normal kullanım koşullarında sistemik parametreler üzerine bir etki göstermesi beklenmemektedir. Her iki etkin maddenin farmakokinetiği birbirinin varlığından etkilenmemektedir.

Farmasötik Şekli

Pomat

Formülü

Etkin Madde: 1 g Psorcutan Beta pomat,50 mikrogram kalsipotriol (hidrat olarak) ve 0.5 mg betametazon (dipropiyonat olarak)

Yardımcı madde: a-tokoferol
İlaç Etkileşmeleri

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Kontraendikasyonlar

Bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı olduğu bilinen aşırı duyarlılık.

Kalsipotriol içeriği nedeni ile Psorcutan Beta, bilinen kalsiyum metabolizması bozukluğu olan hastalarda kontrendikedir.

Bundan başka; Psorcutan Beta derinin viral lezyonları, fungal ve bakteriyel deri enfeksiyonları gibi durumlarda, kortikosteroid içeriğinden dolayı kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Psorcutan Beta etkilenen bölgeye 4 haftaya kadar günde 1 defa uygulanır.

Kalsipotriol için maksimum haftalık dozun 100 g’ı geçmemesine dikkat edilmelidir. İçerdiği kortikosteroid nedeniyle lezyonları vücut yüzeyinin %30’undan fazla yer kaplayan hastalarda kullanılmamalıdır.

Çocuklarda kullanımı hususunda deneyim yoktur.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Psorcutan Pomat

Psorcutan Krem

Psorcutan Scalp Solüsyon

Saklama Koşulları

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Psorcutan Beta Pomat 30 g’lık tüpte.

Uyarılar/Önlemler

Pomat yüzde kullanılmamalıdır. Pomadın yüz ile temasını önlemek için, her uygulamadan sonra eller yıkanmalıdır.

Şayet maksimum haftalık doz aşılırsa, kalsipotriol içeriği nedeni ile hiperkalsemi oluşabilir. Tedavi kesildiğinde, serum kalsiyumu hızla normale döner.

Sistemik emilim nedeni ile topikal kortikosteroid tedavisi sırasında da, sistemik kortikosteroid tedavisi ile alakalı adrenokortikal supresyon veya diabetes mellitus’un kötüleşmesi gibi yan etkiler ortaya çıkabilir.

Geniş hasarlı deri bölgelerine ve kapalı pansumanla uygulanmasından kaçınılmalıdır, çünkü bu, kortikosteroidlerin sistemik emilimini arttırır.

Yeterli deneyim olmadığından ağır karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Çocuk hastalarda HPA (hipotalamik pituiter adrenal) supresyonuna dikkat edilmelidir.

Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi C’dir.
Gebelik ve emzirme sırasında pomatın kullanımının güvenirliliği belirlenmemiştir. Hayvan deneyleri kalsipotriol ile teratojenik etki göstermemiş fakat kortikosteroidli çalışmalar teratojenik etki göstermiştir. Bu bulguların insan için önemi bilinmemektedir. Psorcutan Beta Pomat hekim tarafından zorunlu olarak kabul edilmediği sürece gebelik ve emzirme sırasında kullanılmamalıdır.
 
Araç ve makina kullanımı üzerine etkisi
Araç ve makina kullanımı üzerine etkisi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Psorcutan Beta ile yapılan klinik çalışmalarda en sık rastlanan yan etki kaşıntı olmuştur. Kalsipotriol ile alakalı olarak görülebilir başka reaksiyonlar da bildirilmiştir ve geçici lokal irritasyon, dermatit, eritem ve psoriasisin alevlenmesini içermektedir.

Şimdiye kadar Psorcutan Beta ile yapılmış klinik çalışmalarda gözlemlenmemiş olmasına rağmen, kortikosteroidlerin topikal kullanımı, özellikle uzun süre kullanımda cilt atrofisi, teleanjiektazi ve strialara neden olabilir. Diğer glukokortikoidlerde olduğu gibi; seyrek de olsa, follikülit, hipertrikoz, perioral dermatit, allerjik kontakt dermatit ve depigmentasyon meydana gelebilir.

Kalsipotriole bağlı hiperkalsemi veya kortikosteroidlerin adrenal korteksi inhibe etmesi gibi sistemik etkiler, pomadın lokal uygulanmasından sonra çok seyrek olarak ortaya çıkabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.