Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Astrazeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti.
Marka PULMICORT
Etken Madde Kodu SGKEUQ-BUDEZONID Akciger uygulaması
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj INHALER/AMBALAJ
ATC Kodu R03BA02
ATC Açıklaması Budezonid
NFC Kodu HQ
NFC Açıklaması Akciğerlere Uygulanan Ünite Dozlu Basınçlı İnhalerler, Kloroflorokarbonsuz
Kamu Kodu A11801
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 17,26 TL (16 Ocak 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (2 Mayıs 2013)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Çok yüksek dozlarda olsa bile, akut Pulmicort Turbuhaler doz aşımının klinik açıdan sorun oluşturması beklenmez. Uzun süre çok yüksek dozlarda kullanılırsa, hiperkortisizm ve adrenal baskılanması gibi sistemik glukokortikosteroid etkileri ortaya çıkabilir.
Endikasyonlar
Pulmicort Turbuhaler, altta yatan solunum yolları enflamasyonunun kontrolü için idame tedavisinde glukokortikosteroidlere gereksinim gösteren bronşiyal astımlı hastalarda endikedir.
 
Pulmicort Turbuhaler reverzibilite gösteren kronik obstrüktif akciğer hastalığında da (KOAH) endikedir. Pulmicort Turbuhaler’ın düzenli kullanımı FEV1’in
düşüş hızını yavaşlatır.
Farmakodinamik Özellikler
Budesonid, anti-inflamatuvar yerel etkisi yüksek olan bir glukokortikosteroiddir.
 
Glukokortikosteroidlerin astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisindeki etki mekanizmaları tam olarak aydınlatılamamıştır. Enflamatuvar mediyatörlerin salgılanmasının ve sitokinlerce yönlendirilen immün yanıtların inhibisyonları muhtemelen önemlidir. Glukokortikosteroid reseptör afinitelerine göre, budesonidin entrensek etki gücü, prednizolondan yaklaşık 15 kat fazladır.

Budesonidin, hiperreaktif hastaların doğrudan ve dolaylı provokasyona verdikleri solunum yolu reaktivitesini de azalttığı gösterilmiştir.

İnhalasyon yoluyla günde bir ya da iki defa uygulanan budesonid tedavisi, egzersizle ortaya çıkan astımın önlenmesinde de etkili olmuştur.

Hafif ve orta şiddetli KOAH’lı hastalarda günde 2 doz 400 mcg’lık budesonid tedavisinin, plasebo ile karşılaştırıldığında, FEV1’in düşüşünü yavaşlattığı görülmüştür.

Önerilen dozlarda kullanılan Pulmicort Turbuhaler, ACTH testlerine göre, adrenal fonksiyonlarını, 10 mg prednizolondan belirgin olarak daha az etkiler. Günde 400 mcg’lık dozlarla Turbuhaler yoluyla 2-6 yıl budesonid verilen çocukların büyümelerinin steroid dışı ilaçlarla tedavi edilenlerden farklı olmadığı görülmüştür.

Farmakokinetik Özellikler
Turbuhaler yoluyla verilen budesonid dozunun yaklaşık %25-30’u akciğerlere ulaşır. Budesonidin dağılım hacmi yaklaşık 3 L/kg’dır. Plazma proteinlerine ortalama %85-90 oranında bağlanır.
 
Budesonidin sistemik klerensi yüksektir (dakikada yaklaşık 1.2 L) ve intravenöz yoldan uygulandığında plazma yarılanma süresi ortalama 2-3 saattir.
 
Budesonid, karaciğerden ilk geçiş sırasında yüksek oranda (~ %90) ilk geçiş metabolizmasına uğrayarak glukokortikosteroid aktivitesi düşük metabolitlerine dönüşür.
Farmasötik Şekli
Toz İnhalatör
Formülü
Her ölçülü inhalasyon dozunda,
Budesonid.......................100 mcg
 
İlaç Etkileşmeleri
Budesonidin, astım ve KOAH tedavisinde kullanılan hiçbir ilaçla etkileşimi gözlenmemiştir. Kortikosteroidlerin metabolizmasında yer alan temel enzim olan sitokrom P450 3A’nın güçlü bir inhibitörü olan ketokonazol, oral yoldan alınan budesonidin plazma düzeyinin yükselmesine neden olur. Önerilen dozlarda, simetidinin oral yoldan alınan budesonidin farmakokinetiği üzerindeki etkisi hafif, ancak klinik açıdan önemsizdir, omeprazolün ise etkisi yoktur.
Kontraendikasyonlar
Budesonide karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Bronşiyal Astımda 
Pulmicort Turbuhaler’in dozu, her hastanın gereksinimlerine göre ayarlanmalıdır. Önerilen başlangıç dozu ve en yüksek doz, daha önceki astım tedavisine dayanılarak, aşağıdaki tabloda verilmektedir.
 
Şiddetli astımda ve alevlenme dönemlerinde günlük dozun 3-4 eşit bölümde uygulanması bazı hastalarda yararlı olabilir.
 

 

Daha önceki tedavi 

Önerilen başlangıç dozu 

Önerilen en yüksek doz 

Erişkinler 

Steroid kullanmamış hastalar

200-400 mcg günde tek doz olarak ya da 100-400 mcg günde 2 uygulama

800 mcg günde 2 uygulama

 

İnhalasyon yoluyla glukokortikosteroid kullanmış hastalar

200-400 mcg günde tek doz olarak ya da 100-400 mcg günde 2 uygulama

800 mcg günde 2 uygulama

 

Oral glukokortikosteroid kullanmış hastalar

400-800 mcg günde 2 uygulama

800 mcg günde 2 uygulama

6 yaş ve daha büyük çocuklar 

Steroid kullanmamış hastalar

200-400 mcg günde tek doz olarak ya da 100-200 mcg günde 2 uygulama

400 mcg günde 2 uygulama

 

İnhalasyon yoluyla glukokortikosteroid kullanmış hastalar

200-400 mcg günde tek doz olarak ya da 100-200 mcg günde 2 uygulama

400 mcg günde 2 uygulama

 

Oral glukokortikosteroid kullanmış hastalar

200-400 mcg günde tek doz olarak

400 mcg günde 2 uygulama

 

 
Tüm hastalarda arzulanan klinik etkinin sağlanmasından sonra, idame dozu,  
belirtilerin kontrol altına alınması için yeterli olan en düşük doza indirilmelidir
Pulmicort Turbuhaler ile tedaviye başlanmasından sonra 24 saat içinde astımın kontrol altına alınmasında gelişme görülebilir ancak en yüksek yararlanma 1-2 hafta ya da daha uzun sürede elde edilebilir.

Günlük doz genellikle 1-2 eşit bölümde uygulanır. Günde 100-400 mcg idame dozuna gereksinimi olan orta ve şiddetli astımlı erişkinlerde ve 6 yaşından büyük çocuklarda, günde tek doz uygulaması, hem steroid kullanmayan hem de inhalasyon yoluyla glukokortikosteroid kullanan hastalarda uygulanabilir. Doz sabahları ya da akşamları verilebilir. Astım kötüye giderse, doz artırılmalı ve daha sık uygulanmalıdır.

İlaç, Pulmicort Turbuhaler’den akciğerlere hasta soluk alırken ulaştığı için, hastaya ağız parçası aracılığıyla derin ve kuvvetli olarak nefes alması gerektiği belirtilmelidir.

Hastaya, ağız ve boğaz bölgesinde pamukçuk oluşması riskini azaltması için, her inhalasyondan sonra ağzını suyla çalkalaması ve suyu yutmaması öğütlenmelidir.

Glukokortikosteroid kullanmayan hastalarda

İdame dozu gereksinimi olan astımlı hastalar, Pulmicort Turbuhaler’den yukarıdaki tabloda önerilen dozlarda yararlanabilirler. Başlangıç dozuna yeterli cevap vermeyen hastalar için daha yüksek dozlar önerilir. 

İnhalasyon yoluyla glukokortikosteroid kullanan hastalarda
İnsanlarda yapılan klinik araştırmalar, aynı miktardaki Turbuhaler budesonid dozunun basınçlı aerosolden daha etkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Pulmicort basınçlı aerosol tedavisi uygulanan hastalarda, Pulmicort Turbuhaler tedavisine geçilirken, hastalar stabil ise dozun yarı yarıya azaltılması mümkündür. Bu durum, hastaların başka inhalasyon glukokortikosteroid tedavisinden Pulmicort Turbuhaler tedavisine geçmeleri durumunda da, ilk önce transferden öncesinde aynı doz verilmesi lüzumlu ise de geçerlidir.

Oral yoldan glukokortikosteroid kullanan hastalarda

Böyle hastalara Pulmicort Turbuhaler ile devam etmeleri öğütlenmeli, ancak adrenal yetersizliği oluşması bakımından dikkatle izlenmelidir. Adrenal yetersizlik oluşursa, sistemik kortikosteroid dozu geçici olarak yükseltilmeli ve oral dozun kesilmesi daha da yavaşlatılmalıdır. Stres ya da şiddetli astım nöbetinde, Pulmicort Turbuhaler’e geçiş dönemindeki hastalara sistemik kortikosteroid tedavisi eklenmelidir.

Pulmicort Turbuhaler’in önerilen dozlardan fazla alınmasının güvenilirliği ve etkinliği henüz bilinmemektedir.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında (KOAH)

Bu hastalık için önerilen doz günde 2 defa 400 mcg’dır.

Pulmicort Turbuhaler tedavisine başlanarak oral yoldan kullanılan  glukokortikosteroid dozu azaltılan hastalara, yukarıda “Bronşiyal Astımda” başlıklı bölümde belirtilen önerilen yapılmalıdır.

Önerilen dozların üzerinde uygulanan Pulmicort tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği gösterilmemiştir. 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Pulmicort Turbuhaler (200 mcg/doz)
Pulmicort Turbuhaler (400 mcg/doz)
Pulmicort Ölçülü Dozlu İnhalasyon Aerosolu (50 mcg/doz)
Pulmicort Ölçülü Dozlu İnhalasyon Aerosolu (200 mcg/doz)
Pulmicort 0.25 mg/mL Nebülizer Süspansiyon
Pulmicort 0.50mg/mL Nebülizer Süspansiyon
 
Saklama Koşulları
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.  
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ. 
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Her inhalasyonda 100 mcg budesonid sağlayan 120 dozluk ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
Pulmicort Turbuhaler, kısa etkili bronkodilatörlerin gerektiği akut astım nöbetlerinde hızlı bir rahatlama sağlamak amacıyla kullanılmamalıdır. Kısa etkili bronkodilatör tedavisi etkisiz kalıyorsa, ya da normalden daha fazla inhalasyon gerekiyorsa, bir sağlık kurumuna başvurulmalıdır. Bu tür durumlarda, anti-inflamatuvar tedavinin arttırılması, örneğin inhalasyon yoluyla kullanılan budesonid dozunun yükseltilmesi ya da oral yoldan glukokortikosteroid kürüne başlanması gerekli olabilir.
 
KOAH şiddetlendiğinde oral yoldan glukokortikosteroid kürüne başlanmalı ve/veya antibiyotik verilmelidir. çıkmasına neden olabilir. Bu tür alerjiler, bir antihistaminik ve/veya topikal preparatlarla semptomatik olarak tedavi edilmelidir.
 
Karaciğer fonksiyonlarının azalması, kortikosteroidlerin atılımını etkileyebilir. Bununla birlikte, intravenöz yoldan uygulanan budesonidin farmakokinetiği sirozlu hastalarda ve sağlıklı kişilerde benzerdir. Karaciğer fonksiyonlarının azaldığı durumlarda oral yoldan alınan budesonidin farmakokinetiği değişir, sistemik yararlanımı artar. Ancak, inhalasyon yoluyla kullanılan Pulmicort Turbuhaler’in sistemik yararlanımında sindirim sisteminden emilen budesonidin katkısı göreceli olarak az olduğundan, bu durumun klinik açıdan önemi sınırlıdır.
 
Akciğer tüberkülozu bulunan hastalarda özel önlemler alınması gerekli olabilir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Klinik araştırmalarda, sık olarak karşılaşılan belirli bir yan etkisi saptanmamıştır.  
Tıbbi literatür ve deneyimlere göre aşağıdaki yan etkiler görülebilir: 
  • Boğazda hafif bir iritasyon, öksürme ve ses boğuklaşması. 
  • Orofarenksde Candida enfeksiyonu.
  • Deri döküntüsü, kontakt dermatit, ürtiker, anjiyoödem ve bronkospazm dahil erken ve geç aşırı duyarlılık reaksiyonları.
  • Sinirlilik, huzursuzluk ve depresyon gibi psikiyatrik semptomlar yanında,   davranış bozuklukları.

İnhalasyon yoluyla kullanılan ilaçlar, etki mekanizması bilinmemekle birlikte, nadiren bronkospazma yol açabilir. İnhalasyon glukokortikosteroidleri ile, nadir olarak, bazı hastalarda, muhtemelen doza, tedavi süresine, birlikte kullanılan ya da daha önceden kullanılmış olan steroidlere kişisel duyarlılığa bağlı olarak adrenal hipofonksiyonu dahil, sistemik glukokortikosteroidlerin bulgu ve belirtileri ortaya çıkabilir.

İnhalasyon glukokortikosteroidi tedavilerinde nadiren deride morarma bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.