Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka PURINOL
Etken Madde Kodu SGKFDD-METENAMIN
Ambalaj Miktarı 70
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01XX05
ATC Açıklaması Metenamin
NFC Kodu EH
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Efervesan Tozlar/Granüller
Kamu Kodu A06503
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13,34 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,91 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,44 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E371A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde, ciddi dehidratasyonda kontrendikedir.
Karaciğer Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde, ciddi dehidratasyonda kontrendikedir.
Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Renkli cam şişelerde 70 g efervesan granül
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Yoktur.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

PURİNOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;

 • Metenamine veya PURİNOL Efervesan Granül içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.
 • Sulfonamid adlı antibiyotiği alıyorsanız (Purinol ile aynı anda kullanılırsa böbreklere zarar verebilir.)
 • Çok susuz kalmışsanız
 • Böbreklerinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa
 • Karaciğerinizle ilgili problemleriniz varsa
 • Gut hastalığınız varsa
 • Metabolik asidoz (kandaki kimyasal bir dengesizlik) adlı bir durumunuz varsa

PURİNOL’ ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;

 • Böbreklerinizle ilgili herhangi bir probleminiz varsa,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

PURİNOL’ ün yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yemeklerden sonra veya yatmadan önce alınabilir.
Doktorunuz methenamin alırken normalden daha fazla su ve/veya belirli bazı meyve sularını (örneğin, kızılcık, erik) içmenizi ve diyetinizde daha fazla protein alımını önerebilir. Ayrıca metenaminle tedavi sırasında narenciye ve sularından (örneğin, portakal, greyfurt, limon), süt ve süt ürünleriden ve antiasidlerden kaçınılmalıdır. Bu ürünler metenaminin etkinliğini azaltabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız Purinol almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bebeğinizi emziriyorsanız Purinol almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı
PURİNOL’ün araç ve makine kullanımını engelleyebilecek bir etkisi yoktur.

PURİNOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her bir ölçeğinde (5 gram) 572,6 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir, doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.

 • Potasyum sitrat ve asetazolamid (karbonik anhidraz inhibitörü) gibi idrarınızı daha az asidik yapan ilaçlar (Purinol’ün gerektiği gibi etki etmesini engeller.)
 • Sülfapiridin, sülfasalazin gibi sülfonamidler
 • Reçetesiz alınan ilaçlarda dahil olmak üzere diğer ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, PURİNOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

PURİNOL’ün kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, PURİNOL’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (Örneğin, deri döküntüleri, kaşıntı)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PURİNOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
İstenmeyen etkiler aşağıdaki sınıflandırma kullanılarak sıklık gruplarına ayrılmıştır:
Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila ≤ 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila ≤ 1/100); seyrek (≥ 1/10.000 ila ≤ 1/1.000); çok seyrek (≤ 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Mide iritasyonu 
 • İdrar yaparken yanma hissi ya da ağrı olarak görülen mesane iritasyonu

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Bu yan etkiler, PURİNOL’ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Doktorunuz PURİNOL Efervesan Granül ile tedavinizin ne kadar süreceği ve hangi dozda almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.
 • Eğer PURİNOL Efervesan Granül’ü nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız.
 • PURİNOL Efervesan Granül’ün yetişkinler için önerilen genel dozu 4 defa 1-2 ölçektir( suda eritilerek içilir).

Uygulama yolu ve metodu:
Yemeklerden sonra veya yatmadan önce alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:
PURİNOL Efervesan Granül’ün önerilen genel dozu aşağıdaki şekildedir;

 • 6-12 yaş arasındaki çocuklarda; günde 4 defa 1 ölçek 
 • 6 yaşın altındaki çocuklarda; 50 mg/kg/gün şeklinde olan doz 3’e bölünerek uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:
Erişkinlerle aynı doz uygulanır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek Yetmezliği:
Ciddi böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer Yetmezliği:
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir. Ancak periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılması tavsiye edilir.
Etken maddenin hidrolizinden açığa çıkan amonyak yüzünden karaciğer yetmezliği olan hastalara verilmemelidir.
Eğer PURİNOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PURİNOL kullandıysanız:
PURİNOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Eğer kazara almanız gerekenden daha fazla PURİNOL aldıysanız mide bulantınız olabilir ya da idrarda kan görebilirsiniz. Bol su için ve derhal en yakın hastaneye ya da doktorunuza gidin. Doktorunuz hasta olmanızı engellemek için başka bir ilaç verebilir.

PURİNOL kullanmayı unutursanız:
Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve her zaman olduğu gibi ilacınızı kullanmaya devam ediniz.
Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

PURİNOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
PURİNOL, 1 ölçek (5 gram) granül suda eritildiğinde, etkin madde olarak 5 gram’da 250 mg metenamin ve 615 mg metenamin anhidrometilensitrat içerir.

PURİNOL 70 gram’lık renkli cam şişelerde kaşık ile beraber satışa sunulmaktadır.

PURİNOL gram negatif ve gram pozitif organizmaları kapsayan geniş etkili üriner bir antibakteriyel ajandır.

PURİNOL üriner sistem enfeksiyonlarında tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır.
 • Akut enfeksiyonların antibiyotiklerle başarılı başlangıç tedavisinden sonra devam tedavisinde
 • Tekrarlayan sistitin (mesane iltihabı) önlenmesinde uzun süreli tedavi olarak
 • Kalıcı kateterli hastalarda idrar yolu enfeksiyonların ilerlemesinin engellenmesinde ve kateter tıkanma vakalarının azaltılmasında
 • İdrar yollarına yapılan cihazlı müdahalelerde oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesinde.
 • Belirti göstermeyen bakteriüri (idrarda bakterilerin bulunması).
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
PURİNOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25oC’ nin altında kuru yerde, ağzı sıkı kapalı olarak saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PURİNOL’ü kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PURİNOL’ü kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Özel bir gereklilik yoktur. Gerekli olduğu taktirde kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği’ ve ‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri’ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
PURİNOL® Efervesan Granül
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Metenamin, kristalüri oluşma olasılığı nedeniyle sülfonamidlerle ya da potasyum sitrat gibi alkalileştirici ajanlarla birlikte uygulanmamalıdır. Metenaminin beklenen etkisi kaybolacağından asetazolamid ile birlikte kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Laboratuvar testleri ile etkileşim: 

 • Asit idrarda açığa çıkan formaldehit, hatalı yüksek sonuçlara neden olarak, idrar katekolaminlerinin ve vanilmandelik asidin (VMA) florometrik yollardan tespit edilmesini önler.
 • Formaldehit asit hidroliz tekniği kullanıldığında estriol ile reaksiyona girerek idrardaki estriol seviyesini hatalı olarak düşük gösterir (Enzimatik hidroliz metodu ile çalıştığında böyle bir risk yoktur).
 • Formaldehit, Porter–Silber metodu kullanıldığında 17-hidroksi kortikostereoid seviyesini hatalı olarak yüksek, nitrozonaftol metodu kullanıldığında renk gelişimini önleyerek, 5-hidroksiindolasetikasit (5HIAA) seviyesini de hatalı olarak düşük gösterir

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon
Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Kusma ve hematüri meydana gelir. Bunlar sırasıyla antiemetik alınması ve bol miktarda su içilmesi ile tedavi edilebilir. İdrar torbası semptomları bol miktarda su ve 2-3 çay kaşığı sodyum bikarbonat alınmasıyla tedavi edilebilir.

Etkin Maddeler
Her bir ölçekte (5 gram) 250 mg metenamin ve 615 mg metenamin anhidrometilensitrat
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Sistemik kullanılan antibakteriyeller, diğer antibakteriyeller
ATC kodu: J01XX05

Purinol gram negatif ve gram pozitif organizmaları kapsayan geniş antibakteriyel spektrumlu üriner bir antibakteriyel ajandır. Üriner antibakteriyel aktivite uygulamadan sonra 30 dakika içinde gözlenebilir.

Metenamin ve metenamin anhidrometilensitrat aktivitelerini asit idrarda açığa çıkardıkları formaldehitten sağlarlar. Alkali idrarda formaldehit açığa çıkmadığından dolayı, idrar pH' ı 5.5 veya daha az olmalıdır.

Purinol’ün formülündeki tartarik asit ve diğer etken madde olan helmitol asitliliği arttırırak antimikrobiyal aktiviteyi sağlar. Helmitol hem idrarı asit yapar hem de bünyesindeki metenamin sayesinde bakteriyostatik etki gösterir. Böylece asitliliği iki ayrı fonksiyona hizmet eder. Purinol; Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsialla aerobacter, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa' ya antibakteriyal aktivite gösterir.

 

Farmakokinetik Özellikler
Emilim:
Metenamin ve metenamin anhidrometilensitrat gastrointestinal sistemden hızla emilir.

Dağılım:
Gastrointestinal sistemden absorbe olan metenamin ve helmitol değişime uğramadan vücut sıvılarına dağılır.

Biyotransformasyon:
Oral uygulamadan sonra dozun %10-30’u mide asiditesiyle formaldehit ve amonyağa hidrolize edilir.

Eliminasyon:
24 saat içinde alınan tek bir dozun ≥70-90’ı glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyonla değişmeden atılır. Eğer idrar asidikse metenamin formaldehit ve amonyağa hidrolize olur; maksimum hidroliz idrar pH’ı ≤5.5 olduğunda gerçekleşir.
Farmasötik Form
Efervesan granül.
Beyaz renkli, silindirik granüller
Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi C’ dir.

Gebelik dönemi
Hamile bayanlarda ilacın güvenliliğiyle ilgili yeterli kanıt yoktur ancak kötü bir sonuca yol açmadan uzun yıllardır geniş çapta kullanılmaktadır. Hayvan çalışmalarında herhangi bir hasar tespit edilmemiştir.

Laktasyon dönemi
Metenamin anne sütüne geçmektedir ancak bebeğe geçen miktar önemsenmeyecek kadar azdır. Bu nedenle doktor tarafından yarar/risk ilişkisi değerlendirilerek karar verilir.

 

Geçimsizlikler
Yoktur.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 09.05.1975
Ruhsat yenileme tarihi: 29.07.2009
İstenmeyen Etkiler
İstenmeyen etkilerin görülme sıklığı aşağıdaki gibi derecelendirilmiştir:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila ≤1/10); yaygın olmayan (≥1/1,000 ila ≤1/100); seyrek (≥1/10,000 ila ≤1/1,000); çok seyrek (≤1/10,000); bilinmiyor

Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Bulantı, dispepsi
Seyrek: Gastrik iritasyon, mide bulantısı, kusma

Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın: Raş
Seyrek: Döküntü, prürit

Böbrek ve idrar hastalıkları
Yaygın: Disüri
Seyrek: Mesane iritasyonu

Bütün yan etkiler, ilacın bırakılmasıyla ortadan kalkar.
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
 Etkin madde:  
 Bir ölçek için (5 gram)  
 Metenamin 

250 mg

 Metenamin anhidrometilensitrat

 615 mg

 Yardımcı maddeler:  
 Sakkaroz

 158 mg

 Sodyum bikarbonat

 2092 mg

 Yardımcı maddelerin listesi için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
 
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Uygulanmaz.
Kontrendikasyonlar

Hepatik disfonksiyon, renal parenkimal enfeksiyon, ciddi dehidrasyon, metabolik asidoz, ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi ya da GFR<10 ml/dak.) ya da gut (idrardaki ürat kristalleri yüzünden) hastalarında kontrendikedir. PURİNOL hafif (20-50 ml/dak.) ya da orta (10-20 ml/min.) derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılabilir. (Eğer GFR değeri bilinmiyorsa serum kreatinin konsantrasyonu rehber olarak kullanılabilir.)

Purinol, kristalüri oluşma olasılığı nedeniyle sülfonamidlerle ya da potasyum sitrat gibi alkalileştirici ajanlarla birlikte uygulanmamalıdır.

Kullanım Yolu
Ağızdan alınır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
16.11.2011
Müstahzar Adı
PURİNOL® Efervesan Granül
Onay Tarihi

16.11.2011

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Bu tıbbi ürün her bir ölçeğinde (5 gram) 572,6 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

Yetişkinlerde; 4 defa 1-2 ölçek suda eritilerek içilir.
6-12 yaş arasındaki çocuklarda; günde 4 defa 1 ölçek
6 yaşın altındaki çocuklarda; 50 mg/kg/gün şeklinde olan doz 3’e bölünerek uygulanır.

Uygulama şekli:
Yemeklerden sonra veya yatmadan önce alınabilir.
Methenamin alınırken yeterli hidratasyon ve idrarda yeterli asidite için daha fazla su ve/veya belirli bazı meyve suları (örneğin, kızılcık, erik) içilmeli ve hastanın diyetinde daha fazla protein alımı önerilmelidir. Ayrıca metenaminle tedavi sırasında narenciye ve sularından (örneğin, portakal, greyfurt, limon), süt ve süt ürünleriden ve antiasidlerden kaçınılmalıdır. Bu ürünler metenaminin etkinliğini azaltabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği
Ciddi böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir. Ancak periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılması tavsiye edilir.
Etken maddenin hidrolizinden açığa çıkan amonyak yüzünden karaciğer yetmezliği olan hastalara verilmemelidir.

Pediyatrik popülasyon:
Çocuklarda alışılmadık toksisite gözlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:
Erişkinlerle aynı doz uygulanır.

 

Raf Ömrü
24 ay
Ruhsat Numarası(Ları)
121/50
Ruhsat Sahibi

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219
34510 Esenyurt / İSTANBUL
Tel:  0212 620 28 50
Fax: 0212 596 20 65

 

Ruhsat Sahibi
Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219
34510 Esenyurt / İSTANBUL
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25oC’ nin altında kuru yerde, ağzı sıkı kapalı olarak saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar

PURİNOL üriner sistem enfeksiyonlarının profilaksisi ve tedavisinde endikedir.

 1. Akut enfeksiyonların antibiyotiklerle başarılı başlangıç tedavisinden sonra idame tedavisinde
 2. Tekrarlayan sistitin önlenmesinde uzun süreli tedavi olarak
 3. Kalıcı kateterli hastalarda üriner enfeksiyonların baskılanmasında ve kateter tıkanma vakalarının azaltılmasında
 4. Enstrümental prosedürler sırasında üriner sistemde oluşabilecek enfeksiyona karşı profilaksi sağlanmasında
 5. Asemptomatik bakteriüri.
Üretici Bilgileri
Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219
34510 Esenyurt / İSTANBUL
Yardımcı Maddeler
Povidon K30, Sakkaroz, Sodyum bikarbonat, Tartarik asit
Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Povidon K30
 • Sakkaroz
 • Sodyum bikarbonat
 • Tartarik asit