Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Actavis Ilaçları A.Ş.
Marka QUALTAN
Etken Madde Kodu SGKFRU-TELMISARTAN+HIDROKLOROTIAZIDAğızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C09CA07
ATC Açıklaması Telmisartan
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A13474
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 32,6 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 29,1 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Henüz piyasaya sunulmamıştır.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
28 tablet içeren Al/Al blister ambalajlarda.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Araç ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkileri konusunda herhangi bir çalışma yürütülmemiştir. Ancak, taşıt aracı ve makine kullanılacağı zaman, antihipertansif tedavi sırasında zaman zaman baş dönmesi ve uyuşukluk oluşabileceği dikkate alınmalıdır.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
QUALTAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
 • Telmisartana veya QUALTAN içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz;
 • Hamile iseniz;
 • Bebeğinizi emziriyorsanız;
 • Safra yollarınızda tıkanıklık varsa (safra kesesinden safranın rahat akmasını engelleyen bir problem);
 • Ağır karaciğer hastalığınız varsa.
 
İlacın içindeki yardımcı maddelerden birisiyle uyuşmayabilecek ender kalıtsal tabloların varlığında kullanılmamalıdır.
 
QUALTAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
 • Böbrek hastalığınız varsa veya size böbrek nakli yapıldıysa;
 • Böbrek atardamarınızda darlık bulunuyorsa;
 • Şeker hastası (diyabetik) iseniz;
 • İdrar söktürücü ilaçlar ile yoğun bir tedavi görüyorsanız;
 • Az tuzlu bir diyet takip ediyorsanız;
 • Aşırı miktarlarda kusuyorsanız veya ishal iseniz;
 • Kalbinizde sorunlar varsa;
 • Kanınızdaki aldosteron miktarı yüksek ise (bir hormon);
 • Kanınızdaki potasyum düzeyleri yüksek ise;
 • Potasyum destekleyici ilaçlar veya tuz yerine kullanılan potasyum içerikli ürünler kullanıyorsanız;
 • Karaciğer hastalığınız varsa;
 • Non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar alıyorsanız (aspirin gibi ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi olan ilaçlar);
 • Kalıtsal fruktoz intoleransınız varsa (çok ender rastlanan, vücudun bazı tür şekerlere karşı tahammülsüz olduğu kalıtsal bir hastalık);
 • QUALTAN ile birlikte ACE inhibitörü olarak bilinen başka bir tansiyon ilacı daha alıyorsanız.
 
Benzer gruplardan diğer yüksek tansiyon ilaçlarıyla gözlendiği gibi, QUALTAN siyah olmayan ırka göre siyah ırkta kan basıncını düşürmede daha az etkilidir.
 
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
QUALTAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:
QUALTAN aç karına ya da yiyeceklerle birlikte alınabilir.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
QUALTAN hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Eğer QUALTAN kullanıyorken hamilelik planlarsanız veya hamile kalırsanız, doktorunuza başvurunuz.
Planlanmış bir hamilelikten önce, uygun başka bir alternatif tedaviye geçilmelidir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
QUALTAN emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
 
Araç ve makine kullanımı
QUALTAN araç sürme ve makine kullanma yetilerinizi muhtemelen etkilemeyecektir. Ancak yüksek kan basıncı tedavisi sırasında bazı kişilerde zaman zaman baş dönmesi ve yorgunluk ortaya çıkabilir. Baş dönmesi ve yorgunluk oluşuyorsa araç veya makine kullanmayınız.
 
QUALTAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
QUALTAN her dozunda 16.2 mg kroskarmelloz sodyum ihtiva eder. Yani esasında “sodyum içermez”.
 
QUALTAN her dozunda 164.25 mg mannitol içerir. Bu madde belirli miktarların (10 g) üzerine alındığında dışkıda yumuşama meydana getirebilir.
 
QUALTAN her dozunda 5.15 mg potasyum hidroksit ihtiva eder. Yani esasında “potasyum içermez”.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
QUALTAN diğer yüksek tansiyon ilaçlarının kan basıncını düşürücü etkilerini artırabilir. Klinik önem taşıyan başka etkileşimler bildirilmemiştir.
 
QUALTAN aşağıdaki ilaçlar ile birlikte uygulandığında klinik önem taşıyan etkileşim görülmemiştir; varfarin (kan sulandırıcı), hidroklorotiyazid (idrar söktürücü), glibenklamid (kan şekerini düşürücü), ibuprofen, parasetamol (ağrı kesiciler), simvastatin (kolesterol düşürücü) ve amlodipin (kalp ilacı).
 
QUALTAN ile birlikte lityum içeren ilaçlar, potasyum destekleyicileri, tuz yerine kullanılan potasyum içerikli bileşikler, potasyum tutucu ilaçlar (bazı idrar söktürücüler), non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar (aspirin gibi ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi olan ilaçlar), digoksin (kalp ilacı), ACE inhibitörleri (yüksek tansiyon için), heparin (kan sulandırıcı), siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç), takrolimus (organ nakli sonrasında kullanılır) ya da trimetoprim (enfeksiyon hastalıkları için) alıyorsanız, bazı özel tedbirlerin alınması (örn. kan testleri) uygun olabilir.
 
QUALTAN ile birlikte non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar (aspirin gibi ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi olan ilaçlar) ya da kortikosteroid türü ilaçlar (kortizon) kullandığınızda, QUALTAN’ın kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir.
 
QUALTAN ile birlikte non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar kullanırken ayrıca, vücudunuzun sıvı durumu ve böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Eğer vücudunuz susuz kalmış ise (dehidrate), böbrek yetmezliği potansiyeli vardır.
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, QUALTAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, QUALTAN’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Yüz, ağız ve boğazda şişme (anjiyoödem), kurdeşen ve bunlara eşlik edebilecek nefes darlığı ile birlikte olabilen şiddetli alerjik, anaflaktik reaksiyonlar;
Bunların hepsi cok ciddi yan etkilerdir.
 
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin QUALTAN’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Gece idrara kalkma, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı, idrar miktarında azalma, el, ayaklar ve göz etrafında şişme (akut böbrek yetmezliği belirtileri olabilir);
 • Bayılmalar;
 • Yapılan tahlillerde kanda potasyum seviyelerinin yüksek bulunması;
 • Deride ilaç döküntüsü ve toksik deri döküntüsü.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 
QUALTAN ile ayrıca aşağıdaki istenmeyen etkiler ile de karşılaşılmıştır:
 
“Yaygın olmayan” sıklık derecesindeki istenmeyen etkiler (100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla):
 • Uykusuzluk,
 • İç kulak ve merkez sinir sistemi kaynaklı baş dönmesi,
 • Düşük kan basıncı,
 • Nefes darlığı,
 • Karın ağrısı, ishal, hazımsızlık, mide ve bağırsaklarda gaz,
 • Fazla terleme, kaşıntı, deri döküntüsü,
 • Kas spazmları (bacaklarda kramp), kas ağrısı,
 • Böbrek bozukluğu,
 • Göğüs ağrısı, halsizlik
“Seyrek” sıklık derecesindeki istenmeyen etkiler (1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla):
 • Üst solunum yolu infeksiyonları,
 • Kansızlık (anemi), kan pulcuklarında azalma,
 • Aşırı duyarlılık,
 • Korku ve endişe hali, çökmüş ruh hali,
 • Görme bozukluğu,
 • Nabızda hızlanma,
 • Yatar durumda veya otururken ayağa kalkıldığında kan basıncının düşmesi,
 • Ağız kuruluğu, midede huzursuzluk hissi, kusma,
 • Karaciğer fonksiyonlarında anormallik, karaciğer bozukluğu,
 • Deride kızarma,
 • Eklem ağrısı, sırt ağrısı, bacaklarda ağrı,
 • Grip hastalığına benzer hastalık,
 • Kanda ürik asit, kreatinin, karaciğer enzimleri ve kreatin fosfokinaz artışları.
“Bilinmiyor” sıklık derecesindeki istenmeyen etkiler (eldeki verilerden hareketle sıklık tahmin edilemiyor):
 • Mesane infeksiyonu dahil idrar yolu infeksiyonları,
 • Allerjik reaksiyon,
 • Kanda “eozinofil” adı verilen akyuvar türünde artış,
 • Nabızda yavaşlama,
 • Egzama,
 • Tendon ağrısı (tendon iltihabına benzer belirtiler / tendonlar kasların kemik ile birleşmelerini sağlayan özel yapılardır),
 • Hemoglobinde azalma (kanda oksijen taşıyan molekül).
Bunlar QUALTAN’ın hafif yan etkileridir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

İlaç Nasıl Kullanılır
Erişkinler:
 
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
QUALTAN’ı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız. Kan basıncınızı kontrol altında tutmak için, doktorunuz reçete ettiği sürece, her gün QUALTAN almayı sürdürmelisiniz.
 
QUALTAN’ın etkisi 24 saat devam ettiği için, günde bir kez uygulanmaktadır.
 
Kan basıncının 24 saat süreyle kontrol altında tutabilmek için, hastaların çoğunda olağan doz günde bir kez 40 mg'dır. Ancak doktorunuz bazen günde bir kez 20 mg veya günde bir kez 80 mg almanızı tavsiye edebilir. Hedeflenen kan basıncının elde edilemediği durumlarda, telmisartan dozu en fazla günde tek doz 80 mg'a artırılabilir.
 
Karaciğer sorununuz varsa, günde 40 mg’dan fazla kullanmayınız.
 
Telmisartan, alternatif olarak, telmisartan ile birlikte kullanıldığında kan basıncında ilave bir düşürücü etki yaptığı gösterilen hidroklorotiyazid gibi, tiyazid tipi diüretikler (idrar söktürücüler) ile kombine olarak da kullanılabilir.
 
En yüksek kan basıncı düşürücü etki tedavi başlangıcından genellikle dört-sekiz hafta sonra elde edilmektedir.
 
Uygulama yolu ve metodu:
Tabletler bir miktar sıvı ile birlikte yutulmalıdır. İlacınızı her gün, günün aynı saatinde almaya
özen gösteriniz.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanım:
Etkinlik ve güvenliliği konusundaki veriler kısıtlı olduğu için, QUALTAN’ın 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
 
Yaşlılarda kullanım:
QUALTAN yaşlı kişilerde doz ayarlaması yapmadan kullanılabilir.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Kanın temizlenmesi için diyaliz cihazına bağlanan ağır böbrek hastalarında da doz ayarlaması yapılması gerekli değildir.
 
Karaciğer yetmezliği:
Hafif veya orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük doz 40 mg'ı geçmemelidir.
 
Eğer QUALTAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla QUALTAN kullandıysanız
QUALTAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
Doktorunuzun reçete ettiği dozun takip edilmesi önem taşımaktadır. Eğer kazaen daha fazla tablet alırsanız, gecikmeden doktorunuza ne yapacağınızı sorunuz veya en yakın hastanenin acil servisine müracaat ediniz.
 
QUALTAN kullanmayı unutursanız
Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu aynı gün içerisinde hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer tabletinizi aynı gün almaz iseniz, bir sonraki gün normal dozunuzu alınız. Aynı gün içerisinde iki doz almayınız.
 
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
QUALTAN tedavisi ne zaman durdurulacak?
Hipertansiyon süreğen (kronik) bir hastalıktır. Doktorunuz başka türlü bir tedavi önerinceye kadar her gün QUALTAN kullanmaya devam etmelisiniz.
 
QUALTAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
QUALTANkullanmayı bıraktığınızda kan basıncınız, ani yükselmeler olmaksızın, birkaç gün içerisinde basamaklı olarak tedavi öncesi düzeylerine dönecektir.
 
Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

 

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
 • QUALTAN tablet formunda üretilmektedir. Tabletler beyaz renkli, bir yüzünde T1 logosu bulunan, oval, bikonveks tabletler şeklindedir. 
 • QUALTAN, 28 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
 • QUALTAN’ın etkin maddesi olan telmisartan, anjiyotensin-II reseptör antagonistleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir.
 • Anjiyotensin II vücutta bulunan bir maddedir; kan damarlarınızı daraltarak kanın bu damarların içinden geçmesini zorlaştırır ve kan basıncınızın yükselmesini sağlar. QUALTAN (telmisartan) anjiyotensin II’nin bu etkisini engelleyerek kan damarlarınızı gevşetir ve böylelikle kan basıncınızı düşürür.
 • QUALTAN yüksek kan basıncının tedavisi için kullanılır. Bu durum aynı zamanda esansiyel hipertansiyon olarak da bilinmektedir.
 • Doktorunuz kan basıncınızı ölçmüş ve sizin yaşınız için normal olan aralıktan yüksekte olduğunu görmüştür. Yüksek kan basıncı, tedavi edilmediğinde, kalp, böbrekler, beyin ve gözler gibi çeşitli organlardaki kan damarlarında harabiyete yol açabilir. Böylelikle, bazı durumlarda kalp krizleri, kalp veya böbrek yetmezliği, felç veya körlük ile sonuçlanabilir.  Yüksek kan basıncı genellikle, bu tür bir harabiyet ortaya çıkmadan önce belirti vermez. Dolayısıyla, normal sınırlar içinde olup olmadığının doğrulanması için kan basıncı ölçümlerinin yapılması gereklidir.
 • Yüksek kan basıncı, QUALTAN gibi ilaçlar ile tedavi edilebilir ve kontrol altına alınabilir. Doktorunuz kan basıncınızın düşürülmesinde yardımcı olmak üzere aynı zamanda yaşam tarzınızda bazı düzenlemeler yapmanızı da tavsiye etmiş olabilir; örneğin kilo verme, sigaradan uzak durma, alkol tüketiminin azaltılması ve yiyeceklerinizdeki tuz miktarının azaltılması gibi. Düzenli olarak yürüme ve yüzme gibi, hafif (zorlayıcı olmayan) egzersizler yapmanızı da teşvik etmiş olabilir.

 

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
QUALTANı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Ambalajında belirtilen son kullanma tarihinden sonra QUALTAN’ı kullanmayınız.
‘Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar farkedersenizQUALTAN’ı kullanmayınız.’

 

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Özel bir gereklilik yoktur.
 
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
QUALTAN 80 mg Tablet
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Telmisartan diğer antihipertansif ajanların hipotansif etkilerini artırabilir. Klinik önemlilik taşıyan diğer etkileşimler bildirilmemiştir.
 
Eş-zamanlı telmisartan uygulaması, digoksin, varfarin, hidroklorotiyazid, glibenklamid, ibuprofen, parasetamol, simvastatin ve amlodipin ile klinik önem taşıyan etkileşimlerle sonuçlanmamıştır. Digoksin için medyan plazma digoksin çukur konsantrasyonunda %20 artma gözlenmiştir (tek bir olguda %39); plazma digoksin düzeylerinin izlenmesi gündeme getirilmelidir.
 
Bir çalışmada telmisartan ve ramiprilin birlikte uygulanması, ramipril ve ramiprilatın AUC0-24 ve Cmaks değerlerinde 2.5 katına varan artışlara yol açmıştır. Bu gözlemin klinikte taşıdığı önem bilinmemektedir.
 
Lityum ile anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin birlikte uygulanması sırasında, serum lityum konsantrasyonlarında geri dönüşümlü artışlar ve toksisite bildirilmiştir. QUALTAN dahil anjiyotensin II reseptör antagonistleri ile de olgular bildirilmiştir. Bu nedenle, birlikte kullanımları sırasında serum lityum düzeylerinin izlenmesi önerilmektedir.
 
Non-steroid antienflamatuar ilaçlar ile tedavi (antienflamatuar dozaj rejimlerinde ASA, COX- 2 inhibitörleri ve selektif olmayan NSAEİ’ler), dehidrate durumdaki hastalarda akut böbrek yetmezliği potansiyeli ile ilişkilidir. Telmisartan gibi renin-anjiyotensin sistemi üzerinden etkili olan bileşikler, sinerjik etki gösterebilirler. NSAEİ ve QUALTAN almakta olan hastalar, kombinasyon tedavisinin başlangıcında uygun ve yeterli bir şekilde hidrate edilmeli ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.
 
NSAEİ’ler ile kombinasyon tedavisi esnasında, telmisartan gibi antihipertansif ilaçların etkilerinde, vazodilatör prostaglandinlerin inhibisyonu yoluyla azalma oluştuğu bildirilmiştir.

 

Doz Aşımı Ve Tedavisi
İnsanlarda doz aşımına ilişkin sınırlı veri bulunmaktadır. Telmisartan doz aşımının en göze çarpan belirtileri hipotansiyon ve taşikardi idi; aynı zamanda bradikardi de oluşmuştur. Eğer semptomatik hipotansiyon oluşursa destekleyici tedavi başlatılmalıdır. Telmisartan kandan hemodiyaliz ile uzaklaştırılamaz.

 

Etkin Maddeler
Telmisartan.
Her bir QUALTAN 80 miligram Tablet, 80 miligram telmisartan içerir.
Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Anjiyotensin II antagonistleri
ATC kodu: C09CA07
 
Telmisartan oral yoldan etkili ve spesifik bir anjiyotensin II reseptör (AT1 tipi) antagonistidir. Telmisartan, anjiyotensin II'nin bilinen etkilerinden sorumlu olan AT1 reseptör alt tipindeki bağlanma bölgesine çok yüksek bir afinite gösterir, ve anjiyotensin II ile yer değiştirir. Telmisartan AT1 reseptöründe herhangi bir kısmi agonist etki göstermez. Telmisartan AT1 reseptörüne selektif olarak bağlanmaktadır. Bu bağlanma uzun sürelidir.
 
Telmisartan AT2 ve özellikleri daha az bilinen başka AT reseptörleri dahil, diğer reseptörlere karşı afinite göstermez. Bu reseptörlerin fonksiyonel rolleri, ve bunların telmisartan nedeniyle düzeyi artan anjiyotensin II tarafından olası aşırı stimülasyonlarının etkileri bilinmemektedir. Telmisartan ile plazma aldosteron düzeyleri azalır. Telmisartan insan plazmasındaki renini inhibe etmez veya iyon kanallarını bloke etmez. Telmisartan bradikinini de parçalayan enzim olan anjiyotensin dönüştürücü enzimi (kininaz II) inhibe etmez. Bu nedenle bradikininin aracılık ettiği istenmeyen etkileri şiddetlendirmesi beklenmez.
 
İnsanlarda 80 mg'lık telmisartan dozu, anjiyotensin II ile ortaya çıkan kan basıncı artışını hemen hemen tamamen inhibe eder. İnhibitör etki 24 saat boyunca devam eder ve 48 saate kadar halen daha ölçülebilir durumdadır.
 
İlk telmisartan dozundan sonra antihipertansif aktivite basamaklı olarak 3 saat içinde belirgin hale gelir. Kan basıncındaki maksimum azalma, genellikle tedaviye başlandıktan 4 hafta sonra elde edilir ve uzun süreli tedavi boyunca kalıcı olur.
 
Antihipertansif etki, ilaç alındıktan sonraki 24 saat boyunca sabit olarak devam eder ve ambulatuar kan basıncı ölçümlerinde gösterildiği gibi, bir sonraki dozdan önceki 4 saati de kapsar. Bu özellik, plasebo kontrollu klinik çalışmalarda 40 ve 80 mg'lık telmisartan dozlarından sonra çukur-doruk oranının sürekli olarak %80'in üzerinde görülmesiyle doğrulanmıştır.
 
Başlangıç dönemindeki sistolik kan basıncına geri dönülme süresi ile doz arasında açık bir ilişki eğilimi vardır. Bu konuda diyastolik kan basıncını ilgilendiren veriler tutarlı değildir.
 
Hipertansiyonu olan hastalarda telmisartan, nabız hızını etkilemeksizin, hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını düşürür. Telmisartanın antihipertansif etkisi amlodipin, atenolol, enalapril, hidroklorotiyazid, losartan, lisinopril, ramipril ve valsartan gibi antihipertansif ilaçlar ile karşılaştırılmıştır.
 
Telmisartan tedavisinin aniden kesilmesi sonrasında kan basıncı, rebound hipertansiyon belirtileri olmaksızın, birkaç günlük bir süre içinde basamaklı olarak tedavi öncesi değerlere döner.
 
Hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda telmisartan tedavisinin, Sol Ventrikül Kütlesi ve Sol Ventrikül Kütle İndeksinde istatistiksel olarak anlamlı azalmalar ile ilişkili olduğu klinik araştırmalarda gösterilmiştir.
 
Klinik araştırmalarda telmisartan tedavisinin (losartan, ramipril ve valsartan gibi karşılaştırma ajanları ile yürütülen), hipertansiyon ve diyabetik nefropatili hastalardaki proteinüride (mikroalbüminüri ve makroalbüminüri dahil) istatistiksel olarak anlamlı azalmalar ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.
 
Telmisartanın mortalite ve kardiyovasküler morbidite üzerindeki yararlı etkileri halen bilinmemektedir.
 
İki antihipertansif tedavinin doğrudan karşılaştırıldığı klinik çalışmalarda, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü alanlara göre, telmisartan ile tedavi edilen hastalarda kuru öksürük insidansı anlamlı derecede daha azdı.

 

Farmakokinetik Özellikler
Emilim:
Absorbe olan miktar değişmekle birlikte telmisartanın absorpsiyonu hızlıdır. Telmisartanın ortalama mutlak biyoyararlanımı %50 civarındadır.
 
Telmisartan yiyeceklerle birlikte alındığında, plazma konsantrasyon-zaman eğrisi altında kalan alandaki (EAA) azalma yaklaşık %6 (40 mg doz) ile yaklaşık %19 (160 mg doz) arasında değişir. İster aç karnına, ister yiyeceklerle birlikte alınsın, uygulamadan 3 saat sonra telmisartan plazma konsantrasyonları benzerdir.
 
Eğri altı alandaki (EAA) küçük azalmanın terapötik etkide bir azalmaya neden olması beklenmez.
 
Dağılım:
Plazma konsantrasyonlarında cinsiyet farklılıkları gözlenmiştir. Cmaks ve EAA kadınlarda erkeklerle karşılaştırıldığında sırasıyla yaklaşık 3 ve 2 kat yüksektir; ancak etkinlikte buna ilişkin bir farklılık gözlenmez.
 
Telmisartan esas olarak albümin ve alfa-1 asit glikoprotein olmak üzere plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanmaktadır (> %99.5). Kararlı durumda ortalama görünür dağılım hacmi (Vss) yaklaşık 500 L'dir.
 
Biyotransformasyon:
Telmisartan, ana bileşiğin glukuronidlere konjugasyonu ile metabolize olur. Konjugat için hiçbir farmakolojik aktivite gösterilmemiştir.
 
Telmisartan terminal eliminasyon yarı ömrü >20 saat olan bieksponansiyel azalma farmakokinetiği ile karakterizedir. Maksimum plazma konsantrasyonu (Cmaks) ve daha düşük oranda olmak üzere plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi altında kalan alan (EAA), doz ile orantısız olarak artar. Telmisartan ile klinik açıdan önemli bir birikmeyi gösteren veri bulunmamaktadır.
 
Eliminasyon:
Oral (ve intravenöz) uygulamadan sonra telmisartan, hemen hemen yalnız feçes yoluyla ve tamamen değişmemiş bileşik halinde atılır. Kümülatif üriner atılımı, dozun %2'sinden azdır. Total plazma klerensi (CLtot) (yaklaşık 900 mL/dk), hepatik kan akımı (yaklaşık 1500 mL/dk) ile karşılaştırıldığında yüksektir.
 
Hastalardaki karakteristik özellikler
 
Yaş:
 
Pediyatrik popülasyon:
Telmisartanın çocuklar ve ergenlerdeki etkinliği ve güvenliği konusundaki veriler kısıtlıdır.
 
Geriyatrik popülasyon:
Telmisartanın farmakokinetiği genç ve yaşlı hastalarda farklılık göstermemektedir.
 
Böbrek yetmezliği:
Diyaliz uygulanan böbrek yetmezliği hastalarında daha düşük plazma konsantrasyonları gözlenmiştir. Telmisartan böbrek yetmezliği olan hastalarda, plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır ve diyaliz ile uzaklaştırılamaz. Böbrek bozukluğu olan hastalarda eliminasyon yarılanma ömrü değişmemektedir.
 
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer bozukluğu olan hastalarda yürütülen farmakokinetik çalışmalarda, mutlak biyoyararlanımda yaklaşık %100'e varan bir artış gösterilmiştir. Karaciğer bozukluğu olan hastalarda eliminasyon yarılanma ömrü değişmez.
 

 

Farmasötik Form
Tablet
Bir yüzünde T1 logosu bulunan, beyaz, oval, bikonveks tablet
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye:
Gebelik kategorisi ilk trimester için C, 2. ve 3. trimesterler için ise D’dir.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.
 
Gebelik dönemi:
Anjiyotensin II reseptör antagonistlerinin gebelikte kullanılması kontrendikedir.
 
Telmisartan ile yürütülen klinik öncesi çalışmalarda teratojenik etki kaydedilmemiş, ama fetotoksisite gösterilmiştir.
 
İkinci ve üçüncü trimester sırasında anjiyotensin II reseptör antagonistleriyle temasın, insanlarda fetotoksisite (böbrek fonksiyonlarında azalma, oligohidramniyos, kafatası kemikleşmesinde gecikme) ve neonatal toksisiteyi (böbrek yetmezliği, hipotansiyon, hiperkalemi) indüklediği bilinmektedir.
 
Anjiyotensin II reseptör antagonisti tedavisine devam edilmesinin gerekli olduğu düşünülmediği sürece, gebelik planlayan hastalarda, gebelikte kullanım için kanıtlanmış bir güvenlilik profiline sahip, alternatif anti-hipertansif tedavi ajanlarına geçiş yapılmalıdır. Gebelik tanısı konulduğunda, anjiyotensin II reseptör antagonistleriyle tedavi derhal durdurulmalı, ve uygunsa, alternatif bir tedavi başlatılmalıdır.
 
Gebeliğin ikinci trimesterinden itibaren anjiyotensin II reseptör antagonistleriyle temas durumu ortaya çıkarsa, böbrek fonksiyonları ve kafatasının ultrason ile kontrol edilmesi önerilir. Anneleri anjiyotensin II reseptör antagonisti almış olan bebekler hipotansiyon için yakından gözlenmelidir.
 
Laktasyon dönemi:
QUALTAN'ın insanlarda süte geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirme döneminde kullanılması kontrendikedir. Hayvan çalışmalarında telmisartanın süte geçtiği gösterilmiştir.

 

Geçimsizlikler
Bilinen bir geçimsizliği yoktur.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

-

İstenmeyen Etkiler
Kontrollü klinik araştırmalarda telmisartan ile bildirilen istenmeyen olayların bütünsel insidansı (% 41.4), genellikle plasebo ile (% 43.9) karşılaştırılabilir durumdaydı. İstenmeyen olayların insidansı, doza bağlı değildi ve hastanın cinsi, yaşı ya da ırkı ile herhangi bir bağıntı göstermemekteydi.
 
Aşağıdaki tabloda belirtilen istenmeyen etkilerin sıklık oranları şu şekildedir:
Çok yaygın ≥ 1/10
Yaygın ≥ 1/100 < 1/10
Yaygın olmayan ≥ 1/1,000 < 1/100
Seyrek ≥ 1/10,000 < 1/1,000
Çok seyrek < 1/10,000
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
 

Sistem Organ Sınıfı
İstenmeyen Etki
Sıklık Derecesi
İnfeksiyonlar ve
Üst solunum yolu infeksiyonları
Seyrek
infestasyonlar
İdrar yolu infeksiyonları (sistit dahil)
Bilinmiyor*
Kan ve lenf sistemi
Anemi
Seyrek
bozuklukları
Eozinofili
Bilinmiyor*
Trombositopeni
Seyrek
Bağışıklık sistemi
Anaflaktik reaksiyon
Bilinmiyor*
bozuklukları
Aşırı duyarlılık
Seyrek
Metabolizma ve beslenme
Hiperkalemi
Yaygın olmayan
bozuklukları
 
 
Psikiyatrik bozukluklar
Anksiyete
Seyrek
Uykusuzluk
Yaygın olmayan
Depresyon
Seyrek
Sinir sistemi bozuklukları
Senkop (baygınlık)
Seyrek
Göz bozuklukları
Görme bozukluğu
Seyrek
Kulak ve iç kulak
Vertigo
Yaygın olmayan
bozuklukları
 
 
Kardiyak bozukluklar
Bradikardi
Bilinmiyor*
Taşikardi
Seyrek
Vasküler bozukluklar
Hipotansiyon
Yaygın olmayan
Ortostatik hipotansiyon
Seyrek
Solunum, göğüs
Dispne
Yaygın olmayan
bozuklukları ve mediastinal
 
 
hastalıklar
 
 
Gastrointestinal bozukluklar
Abdominal ağrı
Yaygın olmayan
Diyare
Yaygın olmayan
Ağız kuruluğu
Seyrek
Dispepsi
Yaygın olmayan
Flatulans
Yaygın olmayan
Midede huzursuzluk
Seyrek
Kusma
Seyrek
Hepato-biliyer bozukluklar
Anormal hepatik fonksiyon/karaciğer
Seyrek
 
bozukluğu
 
Deri ve derialtı dokusu
Egzama
Bilinmiyor*
bozuklukları
Hiperhidrozis
Yaygın olmayan
Eritem
Seyrek
Pruritus
Yaygın olmayan
Raş
Yaygın olmayan
İlaç döküntüsü
Seyrek
Toksik deri döküntüsü
Bilinmiyor*
Anjiyoödem
Seyrek
Ürtiker
Bilinmiyor*
Kas-iskelet, bağ dokusu ve
Artralji
Seyrek
kemik bozuklukları
Sırt ağrısı
Seyrek
Kas spazmları (bacaklarda kramp)
Yaygın olmayan
Ekstremite ağrısı (bacak ağrısı)
Seyrek
Miyalji
Yaygın olmayan
Tendon ağrısı (tendinite benzer
semptomlar)
Bilinmiyor*
Böbrek ve idrar
Böbrek yetmezliği (akut böbrek
Yaygın olmayan
bozuklukları
yetmezliği dahil)
 
Genel bozukluklar ve
Göğüs ağrısı
Yaygın olmayan
uygulama yerine ilişkin
Grip benzeri hastalık
Seyrek
hastalıklar
Asteni (halsizlik)
Yaygın olmayan
Araştırmalar
Hemoglobinde azalma
Bilinmiyor*
Kanda ürik asit artışı
Seyrek
Kanda kreatinin artışı
Seyrek
Hepatik enzimlerde yükselme
Seyrek
Kanda kreatin fosfokinaz artışı
Seyrek

* Referans veri setinden hareketle sıklık tahmin edilemiyor.

 

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Her bir tablet;
Telmisartan 80 mg
 
Yardımcı maddeler:
Kroskarmelloz sodyum    32.4 mg
Mannitol (E421)          328.5 mg
Potasyum hidroksit        10.3 mg
 
Yardımcı maddelerin tam bir listesi için, bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Klinik öncesi güvenlik çalışmalarında, normotansif hayvanlarda klinikteki terapötik aralık ile karşılaştırılabilir bir ilaç teması sağlayan dozlar, kırmızı hücrelere ilişkin parametrelerde (eritrositler, hemoglobin, hematokrit) azalmalara, ve böbrek hemodinamiğinde değişmelere (kan üre azotu ve kreatininde yükselme), ve aynı zamanda serum potasyumunda artışlara neden olmuştur. Köpeklerde renal tübüler dilatasyon ve atrofi gözlenmiştir. Sıçanlarda ve köpeklerde aynı zamanda, mide mukozasında yaralanma (erozyon, ülser ya da enflamasyon) kaydedilmiştir. Gerek anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, gerekse anjiyotensin II antagonistleri ile yürütülen klinik öncesi çalışmalardan bilinen bu farmakolojik yan etkiler, ağızdan serum fizyolojik desteğiyle önlenmiştir.
 
Her iki türde de, plazma renin aktivitesinde artış ve renal jukstaglomerüler hücrelerde hipertrofi/hiperplazi gözlenmiştir. ACE inhibitörlerinin ve öteki anjiyotensin II antagonistlerinin de gösterdiği bir sınıf etkisi olan bu değişiklikler, klinik anlamlılığa sahip gibi görünmemektedirler.
 
Hayvan çalışmalarında telmisartanın, yavruların doğum sonrası gelişmeleri üzerinde zararlı potansiyele sahip olduğunu gösterilmiştir; daha düşük vücut ağırlığı, göz açılmasında gecikme, daha yüksek mortalite.
 
In vitro çalışmalarda hiçbir mutajenite ve geçerli klastojenik aktivite verisi yoktu, ve sıçanlarda ve farelerde karsinojeniteye yönelik veri bulunmamaktaydı.

 

Kontrendikasyonlar
 • Etkin maddeye veya ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık,
 • Gebelik,
 • Laktasyon,
 • Biliyer obstrüktif bozukluklar,
 • Şiddetli karaciğer yetmezliği,
İçeriğindeki yardımcı maddelerden birisiyle uyuşmayabilecek ender kalıtsal durumların varlığında bu ürünün kullanılması kontrendikedir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

 

Kullanım Yolu

Ağız yoluyla alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı

QUALTAN 80 mg Tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Gebelik:
Gebelik sırasında anjiyotensin II reseptör antagonistleri başlatılmamalıdır.
Anjiyotensin II reseptör antagonisti tedavisine devam edilmesinin gerekli olduğu düşünülmediği sürece, gebelik planlayan hastalarda, gebelikte kullanım için kanıtlanmış bir güvenlilik profiline sahip, alternatif anti-hipertansif tedavi ajanlarına geçiş yapılmalıdır.
Gebelik tanısı konulduğunda, anjiyotensin II reseptör antagonistleriyle tedavi derhal durdurulmalı, ve uygunsa, alternatif bir tedavi başlatılmalıdır.
 
Renovasküler hipertansiyon:
Bilateral renal arter stenozlu veya tek işlevsel böbreğindeki arterde stenozu olan hastalar renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyen ilaçlarla tedavi edildiğinde, şiddetli hipotansiyon ve böbrek yetmezliği riski artar.
 
Renal yetmezlik ve böbrek transplantı:
QUALTAN böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalarda kullanıldığında serum potasyum ve kreatinin düzeylerinin periyodik olarak izlenmesi önerilmektedir. Yeni böbrek transplantasyonu yapılmış hastalarda QUALTAN uygulaması ile ilgili deneyim bulunmamaktadır.
 
İntravasküler hacim kaybı:
Yoğun diüretik tedavi, diyetteki tuzun kısıtlanması, diyare veya kusma sonucunda hacim ve/veya sodyum kaybına uğramış hastalarda, özellikle ilk dozdan sonra semptomatik hipotansiyon görülebilir. Bu gibi tablolar, özellikle hacim ve/veya sodyum kayıpları, QUALTAN uygulamasından önce düzeltilmelidir.
 
Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin ikili blokajı:
Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin inhibe edilmesinin bir sonucu olarak, duyarlı kişilerde, özellikle bu sistemi etkileyen tıbbi ürünler kombine edildiğinde, böbrek fonksiyonlarında değişmeler (akut böbrek yetmezliği dahil) bildirilmiştir. Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin ikili blokajı (örn. bir anjiyotensin II reseptör antagonistine bir ACE inhibitörü eklenmesi) bu nedenle, bireysel olarak tanımlanan olgular ile kısıtlanmalı ve böbrek fonksiyonları yakından izlenmelidir.
 
Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin stimüle olduğu diğer durumlar:
Vasküler tonusu ve böbrek fonksiyonu başlıca renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi aktivitesine dayanan hastalarda (örn., şiddetli konjestif kalp yetmezliği veya renal arter stenozu dahil altta yatan bir böbrek bozukluğu olan hastalar), bu sistemi etkileyen diğer ilaçlarla tedavi esnasında, akut hipotansiyon, hiperazotemi, oligüri veya nadiren akut renal yetmezlik görülmüştür.
 
Primer aldosteronizm:
Primer aldosteronizmi olan hastalar genellikle, renin-anjiyotensin sisteminin inhibisyonu üzerinden etki gösteren antihipertansif ilaçlara cevap vermeyeceklerdir. Bu nedenle QUALTAN kullanımı önerilmemektedir.
 
Aort ve mitral kapağı stenozu, obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati:
Diğer vazodilatorlerde olduğu gibi, aort ya da mitral stenozu, veya obstruktif hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalarda özel dikkat gereklidir.
 
Hiperkalemi:
Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyen ilaçlarla tedavi sırasında, özellikle de böbrek yetmezliği ve/veya kalp yetmezliği varlığında, hiperkalemi oluşabilir. Risk altındaki hastalarda, serum potasyum düzeylerinin takibi onerilir.
 
Renin-anjiyotensin sistemini etkileyen ilaçların kullanımı ile elde edilen deneyimler temelinde, potasyum tutucu diüretikler, potasyum destek preparatları, tuz yerine kullanılan potasyum içerikli bileşikler veya potasyum düzeyini artırabilen diğer ilaçlar (heparin, vb.) ile birlikte kullanım, serum potasyum düzeyinde artışa neden olabilir ve bu nedenle QUALTAN ile beraber kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.
 
Karaciğer bozukluğu:
Telmisartan büyük oranda safra ile atılır. Biliyer obstrüktif bozuklukları veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda klirens azalması beklenebilir. QUALTAN bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Sodyum
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol’dan daha az (16.2 mg) sodyum ihtiva eder. Yani esasında “sodyum içermez”.
 
Potasyum
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol’dan daha az (5.15 mg) potasyum ihtiva eder. Yani esasında “potasyum içermez”.
 
Mannitol
Bu tıbbi ürün her dozunda 164.25 mg mannitol ihtiva eder. Bu madde belirli miktarların (10 g) üzerine alındığında dışkıda yumuşama meydana getirebilir.
 
Diğer:
Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ile gözlendiği gibi, QUALTAN dahil anjiyotensin reseptör blokerleri, siyah olmayan ırka göre siyah ırkta kan basıncını düşürmede daha az etkilidir. Bu durumun muhtemel nedeni, siyah hipertansif popülasyonda düşük renin düzeyi prevalansının daha yüksek olmasıdır.
 
Herhangi bir antihipertansif ajan ile olduğu gibi, iskemik kardiyopatisi veya iskemik kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda kan basıncının aşırı düşürülmesi miyokard enfarktüsü veya inme (felç) ile sonuçlanabilir.

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Erişkinler:
 
Pozoloji ve uygulama sıklığı:
Önerilen doz günde bir kez 40 mg'dır. Bazı hastalar günlük 20 mg doz ile yarar sağlayabilirler. Hedeflenen kan basıncının elde edilemediği durumlarda, telmisartan dozu maksimum günde tek doz 80 mg'a artırılabilir.
 
Telmisartan, alternatif olarak, telmisartan ile birlikte kullanıldığında kan basıncında ilave bir düşürücü etki yaptığı gösterilen hidroklorotiyazid gibi, tiyazid tipi diüretikler ile kombine olarak da kullanılabilir. Doz artırımı düşünüldüğünde, maksimum antihipertansif etkinin tedavi başlangıcından genellikle dört-sekiz hafta sonra elde edildiği akılda tutulmalıdır.
 
Şiddetli hipertansiyonu olan hastalarda günlük 160 mg’a kadar dozlarda telmisartan, gerek tek başına gerekse 12.5 - 25 mg hidroklorotiyazid ile kombinasyon halinde iyi tolere edilmiş ve etkili olmuştur.
 
Uygulama şekli:
QUALTAN tek başına ya da yiyeceklerle birlikte alınabilir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği:
Hemodiyalizde olanlar da dahil olmak üzere, böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Telmisartan kandan hemofiltrasyon ile uzaklaştırılamaz.
 
Karaciğer yetmezliği:
Hafif veya orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük doz 40 mg'ı geçmemelidir.
 
Pediyatrik popülasyon:
Etkinlik ve güvenliliği konusundaki veriler kısıtlı olduğu için, QUALTAN’ın 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
 
Geriyatrik populasyon:
Herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

 

Raf Ömrü
24 ay
Ruhsat Numarası(Ları)

239/68

Ruhsat Sahibi
Actavis Group PTC. ehf/İZLANDA adına,
Actavis İlaçları A.Ş.
Gültepe Mah. Polat İş Merkezi 34394
Levent/Şişli-İstanbul
Tel: (0212) 316 67 00
Faks: (0212) 264 42 68

 

Ruhsat Sahibi

Actavis Group PTC. ehf/İZLANDA adına,
Actavis İlaçları A.Ş.
Gültepe Mah. Harman Cad.
Ali Kaya Sok. Polat İş Merkezi
No:2 B Blok Kat: 1-7-8
Levent/İstanbul

 

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar
Esansiyel hipertansiyon tedavisinde endikedir.
Üretici Bilgileri

Nobelfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sancaklar 81100
Düzce/Türkiye

 

Yardımcı Maddeler

Magnezyum stearat, kroskarmelloz sodyum, mannitol (E421), povidon, potasyum hidroksit.

 

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Magnezyum stearat                        
 • Kroskarmelloz sodyum              
 • Mannitol                                  
 • Povidon                                     
 • Potasyum hidroksid pelletler