Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka RANITAB
Etken Madde Kodu SGKFMI-RANITIDIN
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A02BA02
ATC Açıklaması Ranitidin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A06532
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 6,27 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E050B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyonlarının bozuk olması halinde doz azaltılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Hepatik disfonksiyon mevcudiyetinde dikkatli davranılmalıdır.
Doz Aşımı

Doz aşımı durumunda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalı, emilmeyen madde gastrointestinal sistemden bilinen yöntemlerle temizlenmelidir.

Endikasyonlar

Duodenum ülseri, mide ülseri, anastamoz ülser, ulcus ventriculi ve ulcus duodoninin rezidiv profilaksisinde, reflü ösofajiti ve Zollinger-Ellison sendromunda, tek dozla doğum esnasındaki asit aspirasyonunun önlenmesinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

RANİTAB´ın etkin maddesi olan ranitidin, güçlü bir histamin H2 reseptör antagonistidir. Histamin´in H2 reseptörleri ve gastrik hücreler üzerindeki etkisini kompetitif ve reversibl olarak inhibe eder.

RANİTAB, gerek bazal gerekse alınan gıdaların stimüle ettiği gastrik asit sekresyonunu kuvvetle inhibe eder.

RANİTAB, mide sıvısının hacmindeki azalma ile orantılı olarak pepsin düzeyini azaltır.

RANİTAB´ın pentagastrinle uyarılan intrinsik faktör sekresyonu üzerine ve serum gastrin düzeylerine (aç karnına veya postparandiyal) kayda değer bir etkisi yoktur.

RANİTAB´ın hipofiz hormonlarına (serum gonadotropinler, TSH veya GH), kortizol, aldosteron, androjen veya östrojen düzeylerine, cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi saptanmamıştır.

Antikolinerjik etkisi yoktur. Hiperkalsemi durumlarında serum kalsiyumunu düşürmez.

Farmakokinetik Özellikler

RANİTAB  oral olarak alındığında süratle emilir. Plazmadaki yarılanma zamanı, 2.5+0.4 saattir. İ.V. uygulamalardan sonra bu değer 1.9+0.1 saat olarak tesbit edilmiştir.

Absorbsiyon, yiyecek veya antiasidlerden etkilenmez. Vücuttan esas olarak böbrek yoluyla atılır. Oral dozun yaklaşık % 30´u 24 saatin içinde değişmeden idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Her film tablet;

150 mg Ranitidin’e eşdeğer Ranitidin HCl,

Boyar madde olarak: Titanyum dioksit ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Ranitidin; standart tavsiye edilen dozlar ile ulaşılan kan düzeylerinde, hepatik sitokrom P-450’ye bağlı karışık fonksiyonlu oksijenaz sistemini inhibe etmez. Bu nedenle bu enzim tarafından inaktive edilen diazepam, lignokain, fenitoin, propranolol, teofilin, varfarin gibi ilaçların etkisini artırmaz. Ranitidin; siklosporin, gentamisin, glipizid, gliburid, midazolam, metoprolol, pentoksifilin, kinidin ve triazolamın etkisini artırır. Antiasitler, ketokonazol, itrakonazol ranitidinin absorpsiyonunu azaltabilir. Atropinin toksisitesini azaltır. Alkol ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Ranitidin, amoksisilin ve metronidazol arasında geçimsizlik saptanmamıştır. Eğer yüksek dozda sukralfat ranitidin ile birlikte verilirse ranitidinin absorpsiyonu azalabilir. Bu etki sukralfat ranitidin alımından 2 saat sonra alınırsa görülmez.

 

Laboratuar testlerine etkisi : RANİTAB ile tedavi sırasında idrarda protein arama testleri yapılırsa hatalı pozitif sonuç alınabilir. Bu nedenle test için sulfosalisilik asit kullanılması  önerilir.

Kontraendikasyonlar
  • Habis mide ülserlerinde kullanılmamalıdır.
  • Ranitidine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Mutad günlük doz, günde 2 defa 1 tablet olup, sabah ve akşam yatmadan 1´er tablet şeklinde alınır. İlaç aç veya tok karnına kullanılabilir.

 

Çeşitli endikasyonlara göre uygun dozlar şöyledir:

 

Duodenum ülseri, mide ülseri ve mide operasyonlarından sonra ortaya çıkan ülserlerin akut tedavisinde: Günde 2 defa 1 tablet,

Reflü ösofajitinde: Günde 2 defa 1 tablet,

Duodenum ve mide ülserinin rezidiv profilaksisinde: Yatmadan önce 1 tablet,

Tek dozla asit aspirasyonunun önlenmesinde: 1 tablet verilir.

Zollinger-Ellison sendromu gibi gastrik asit sekresyonunun çok yüksek olduğu durumlarda: Tedaviye günde 3 defa 150 mg RANİTAB verilerek başlanır. Gerektiğinde günlük doz 6 g´a kadar yükseltilebilir. Tedavinin, mide ve duodenum ülserlerinde 4 hafta, refluks ösofajitinde 8 hafta sürdürülmesi tavsiye olunur. Nüks eden vakalarda gece yatarken günde 1 defa 150 mg (1 tablet) RANİTAB  verilerek idame tedavisi uygulanabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

RANİTAB  300 mg  30 Film Tablet

RANİTAB Ampul

Ruhsat Sahibi
Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No: 1
34303  Küçükçekmece-İstanbul
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

01.10.1984 - 135/22

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her film tablette 150 mg Ranitidin’e eşdeğer Ranitidin Hidroklorür ihtiva eden 60 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

RANİTAB  tedavisine alınan semptomatik cevap gastrik malignite olmadığını göstermez. Bu nedenle gastrik ülser vakalarında ilaç kullanılmadan önce bir habaset olup olmadığı kontrol edilmelidir. Böbrek fonksiyonlarının bozuk olması halinde doz azaltılmalıdır. Hepatik disfonksiyon mevcudiyetinde dikkatli davranılmalıdır. Yaşlılarda ülserin iyileşmesi açısından genç yaş grubundan farklı sonuç saptanmamıştır.

Akut porfiri öyküsü olan hastalarda Ranitab kullanımından sakınılmalıdır. Uzun süreli kullanımı ile B12 vitamini eksikliği meydana gelebilir.

 

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI:

Gebelik kategorisi B'dir. Hamile kadınlar üzerinde yapılmış yeterli ve kontrollü bir çalışma yoktur.

RANİTAB, anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emziren kadınlarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ:

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

Üretim Yeri
Deva İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32
Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Konstipasyon, diyare, bulantı - kusma, abdominal ağrı veya rahatsızlık ve nadiren pankreatit oluşabilir.

Kazanılmış hemolitik anemi, agranülositoz, aplastik anemi, pansitopeni, lökopeni, granülositopeni  ve trombositopeni görülebilir, ancak tedavi kesildiğinde kan değerleri normale dönmektedir.

Diğer H2   blokörleriyle olduğu gibi  nadiren  taşikardi, bradikardi, asistol, vaskülit, AV blok gibi aritmiler bildirilmiştir.

Bazı şahıslarda nadiren geçici baş ağrısı, deri döküntüsü, yorgunluk hissi veya baş dönmesi gibi belirtiler görülebilir. Plazma kreatinin değerlerinde ve serum transaminaz düzeyinde hafif yükselmeler meydana gelmekte, ancak bu belirtiler kural olarak tedavi sürdürüldüğünde kaybolmaktadır.

Nadiren myalji ve artralji gibi kas-iskelet sistemine ait semptomlar görülebilir. Hafif eritem multiformeyi düşündüren cilt döküntüleri bildirilmiştir. Özellikle çok ağır hasta ve yaşlı kişilerde, nadiren reversibl mental konfüzyon, halusinasyonlar, depresyon bildirilmiştir.

Ranitidin tedavisi altında olanlarda çok nadiren hepatitis oluşabilmektedir. Bu durumda ilaç hemen kesilmelidir.

Nadiren hipersensitivite reaksiyonları (bronkospazm, kızarıklık, eozinofili, anafilaksi, anjionörotik ödem) görülebilir.

Endokrin ve gonadal fonksiyonlar üzerine klinik olarak önemli bir etkisi rapor edilmemiştir. Ancak, ranitidin alan bir çok erkek hastada meme semptomları bildirilmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.