Grubu Ara Ürün
Alt Grubu
Firma Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Marka REDOXON
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A11GA01
ATC Açıklaması Askorbik asit (C vitamini)
NFC Kodu AG
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Çiğneme Tabletleri
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,75 TL (4 Haziran 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,5 TL (11 Şubat 2011)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ara Ürün

Redoxon® Çiğneme Tableti

C vitamini
 
Formülü
Bir çiğneme tableti 500 mg C vitamini (askorbik asit) içerir.
 
Yardımcı maddeler: Sorbitol, aspartam, passion meyve aroması, şeftali aroması.
 
Tıbbi Özellikleri
 
C vitamini insan vücudunda sentezlenemediği için besinlerle alınması zorunlu olan bir vitamindir. Vücutta az miktarda depo edilebildiği için günlük ihtiyacın düzenli olarak karşılanması önemlidir.
 
C vitamininin vücutta birçok işlevi bulunmaktadır:
 
Antioksidan: Gelişmekte olan teknoloji, çevre kirliliği, sigara, UV ışınları gibi pek çok etken sürekli olarak çeşitli toksik maddelerle karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır. Bu etkiler kendini serbest radikal oluşumuyla göstermektedir. Yüksek derecede reaktif olan serbest radikaller farklı moleküller ile kolayca reaksiyona girebilir ve böylece hücrelere, canlıya zarar verebilir.
 
C vitamini, çevresel etkenler veya vücudun normal metabolik reaksiyonları sonucu oluşan serbest radikallerin inaktivasyonunda rol oynayan güçlü bir antioksidandır.
 
C vitamini gibi antioksidan maddeler serbest radikallere karşı etki göstererek dokuların oksidasyon nedeniyle zarar görmesini engelleyerek, hücrelerin oluşabilecek zararlardan korunmasına ve hücre yıkımının azalmasına yardımcı olurlar.
 
Bağışıklık sistemi: C vitamininin lökosit hareketliliğini artırdığı gösterilmiştir. Yeterli C vitamini düzeyi, normal bağışıklık sistemi işlevleri için vazgeçilmezdir.
 
Demir emilimi: C vitamini, yiyeceklerden demir emilimini artırdığından, besinlerden alınan demir miktarını artırır ve demir eksikliği anemisine karşı koruyucu bir etki gösterir.
 
Kolajen Üretimi: C vitamini, kolajen sentezinde anahtar bir rol oynar. C vitamini eksikliğinde; kolajen oluşumundaki bozukluklara bağlı olarak yara iyileşmesinde gecikme, kemik büyümesinde düzensizlikler, damar direncinde azalma ve diş oluşumunda bozukluklar oluşur.
 
Karnitin sentezi: Mitokondriye yağ asidi transportunda ve dolayısıyla enerji üretiminde önemli bir madde olan karnitinin biyosentezi için, yeterli miktarda C vitamini gereklidir. C vitamini eksikliğinde, karnitin sentezinin azalmasına bağlı kas güçsüzlüğü görülebilir. Karnitin aynı zamanda bağışıklık cevabının artmasını da sağlar.
 
Kolesterol yüksekliği: Yetersiz miktarda C vitamini alımı ile birlikte kolesterol düzeyinin yükseldiği gözlenmiştir. C vitamini takviyesi ile kolesterolün safra asitlerine dönüşümü artarak, kan kolesterol düzeyinin normale dönüşebildiğine dair bulgular vardır. Bu nedenle C vitamini takviyesinin kalp damar sağlığı üzerine olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir.
 
Kortizon sentezi: C vitamini, stres sırasında salgılanan kortizon hormonunun sentezini hızlandırarak organizmanın strese karşı daha güçlü olmasına yol açar.
 
Katarakt: C vitamininin, serbest radikalleri inaktive ederek katarakt oluşumunu geciktirdiğine dair çalışmalar bulunmaktadır.
 
Sonuç olarak:
Güçlü bir antioksidan olarak serbest radikallerin inaktivasyonunda rol alan C vitamini, vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, diş, kemik ve bağ dokunun (kollajen sentezi) oluşumu, kan damarlarının sağlamlığı, yara iyileşmesinde rol alır ve demir emilimi için vazgeçilmezdir.
 
 
C vitamini eksikliğine neden olan etmenler içinde;
  • Uzamış enfeksiyon ve ateş, ileri yaş, gebelik ve emzirme dönemi gibi fizyolojik durumlar,
  • Emilimini etkileyen bağırsak hastalıkları, aktif ve pasif sigara içimi, alkol kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı,
  • Metabolizmasını hızlandırarak kan düzeylerinin düşmesine neden olan şeker hastalığı, kanser, romatoid artrit gibi hastalıklar sayılabilir.
Eksikliğinde kollajen sentezinin bozulmasına bağlı yara iyileşmesinde gecikme, kemik gelişiminde gerileme, damar geçirgenliğinde bozulma, diş yapısında bozulma belirtileri ile karşılaşılır.
 
C vitamini takviyesinin; damar sertliği, kanser ve hipertansiyon gelişimini önleyici etkilerinin olabileceğine yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Antiviral, antihistaminik, bağışıklık sistemini destekleyici, görme fonksiyonlarını ve ağır metal zehirlenmesine karşı koruyucu etkileri olduğu bilinmektedir. 
 
Önerilen Kullanım Yeri
  • C vitamini eksikliğinin giderilmesi veya önlenmesinde tedaviye yardımcı olarak kullanılır.
  • Soğuk algınlığı sırasında ya da soğuğa maruz kalındığında bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla, kullanılır.
  • Günlük yaşamda maruz kalınan serbest radikallerin çeşitli organlar üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla antioksidan olarak kullanılır.
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Asidüri veya normal idrar pH’sı ve oksalüri ile birlikte görülen böbrek taşı vakalarına C vitamini verilmemelidir. Redoxon, içerdiği maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.
 
Uyarılar/Önlemler
Aspartam içerdiğinden, fenilketonürili hastalarda kullanılmamalıdır.
Tanı yöntemleri üzerindeki etkileri: Diyabetik hastalarda C vitamini kullanımı, idrarda glikoz tayini testlerinde yanlış sonuçların elde edilmesine neden olabilir. Ancak kan şekeri düzeyleri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Bu nedenle, bu tür testlerin yapılmasından birkaç gün önce C vitamini kullanımı kesilmelidir.
Gebelikte herhangi bir riske tanık olunmamıştır. Bu nedenle, Redoxon gebelik ve emzirme döneminde kullanılabilir.
 
Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu’nu dikkatlice okuyunuz.
Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.
 
Yan Etkiler/Advers Etkiler
C vitamininin tolere edilebilme seviyesi çok yüksektir ve bu nedenle fizyolojik dozların çok üzerindeki dozlarda, herhangi bir belirti ortaya çıkmaksızın tolere edilir. Yüksek dozların nadiren diüretik ve/veya diyare yapan bir etkisi olabilir. Güncel veriler, uzun süre yüksek dozlarda C vitamini kullanımının, oksalat kristali oluşumuna yol açmadığını göstermektedir.
İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz.
 
İlaç Etkileşmeleri
Doğum kontrol haplarıoksidasyon ile vücutta C vitamini düzeyini düşürür.Kortikosteroidler oksidasyonu artırır. Kalsitonin, C vitamininin kullanılma oranını artırır. Salisilatlar barsak duvarından aktif transportu azaltır. Tetrasiklin, hücre içi metabolizmasını ve böbrek tubuluslarından geri emilimini inhibe eder. Asetilsalisilik asit, barbitüratlar ve tetrasiklin, C vitamininin idrar yoluyla atılımını artırır.
 
Günlük Kullanım Şekli ve Dozu
Doktorunuz yada eczacınız tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, günde 1 veya 2 tablet çiğnenerek alınır. Bu dozlarda uzun süre güvenle kullanılabilir.
 
Ticari Takdim Şekli
Redoxon çiğneme tableti, 20 adet
 
İzin Tarihi ve No.: 19.03.2009 – 2009/19
 
İzin Sahibi ve Adresi
Bayer Consumer Care AG, İsviçre lisansı ile Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53 34770 Ümraniye, İstanbul
 
Üretici İsim ve Adresi
Novartis Ürünleri 34912 Kurtköy, İstanbul
 
Tüpü iyice kapalı olarak 25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız, nemden koruyunuz.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Kapağın altındaki muhafaza yırtık veya kırık ise kullanmayınız.
 
SADECE ECZANELERDE SATILIR.