Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Allergan İlaçları Ticaret A.Ş.
Marka RELESTAT
Etken Madde Kodu SGKEZC-EPINASTIN HCL Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S01GX10
ATC Açıklaması Epinastin
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A09312
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 23,43 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 20,92 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Herhangi bir doz ayarlamasının gerekli olduğu düşünülmemektedir.
Karaciğer Yetmezliği
Epinastin insanda asgari ölçüde (< %10) metabolize olmaktadır. Bu nedenle, hiçbir doz ayarlamasının gerekli olduğu düşünülmemektedir.
Doz Aşımı

Relestat ile ilgili hiçbir doz aşımı olayı bildirilmemiştir.

Endikasyonlar

Mevsimsel alerjik konjunktivit semptomlarının tedavisi.

Farmakodinamik Özellikler

Epinastin, topikal olarak aktif, direkt bir H1-reseptör antagonistidir. Epinastinin, histamin H1-reseptörüne karşı yüksek bir bağlanma afınitesi ve histamin H2-reseptörüne karşı 400 kat daha düşük bir afınitesi vardır. Ayrıca, epinastin a1-, a2- ve 5-HT2-reseptörüne karşı da bir afiniteye sahiptir. Kolinerjik, dopaminerjik ve diğer çeşitli reseptör bölgeleri için afinitesi düşüktür. Epinastin kan/beyin bariyerini aşamaz bu nedenle merkezi sinir sistemini ilgilendiren yan etkilere neden olmamaktadır; yani, sedatif değildir.

Epinastinin insanlarda oral uygulanmasının ardından, histaminin indüklediği döküntü ve kızarıklık kadar, histamin ve antijenle indüklenen brokospazmda da antihistaminik ve antialerjik etkiler görülmüştür. Epinastin hidroklorür 100 mg'lık tek bir oral dozda dahi, sadece önemsiz antikolinerjik etkiler meydana getirmektedir. Psikomotor fonksiyon, 40 mg'a kadar tek bir oral dozla etkilenmemektedir.

İnsanlardaki allerjen provakasyon çalışmalarında, epinastin, oküler antijen uygulanmasını takiben, oküler semptomları hafifletebilmiştir. Bu etki, en az 8 saat sürmüştür. Mevsimsel alerjik konjunktivitli hastalarda, Relestat, plasebodan anlamlı ölçüde daha fazla etkili olmuştur.

Farmakokinetik Özellikler

Her bir göze günde iki kez bir damla Relestat uygulanmasının ardından, iki saat kadar sonra 0,042 ng/ml'lik ortalama maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşılır. Epinastinin 417 litrelik bir dağılma hacmi vardır ve plazma proteinlerine bağlanma oranı % 64'dür. Klirensi 928 ml/dak'dır ve terminal plazma eliminasyon yarı ömrü 8 saat kadardır. Epinastin, esas olarak değişmeden atılır. İntravenöz bir dozun % 60 kadarı değişmemiş olarak idrarla ve % 30 kadarı feçesle atılmaktadır. % 10'undan azı metabolize olmaktadır. Renal eliminasyon esas olarak tübüler salgılama yoluyladır.

Farmasötik Şekli

Göz Damlası

Formülü

1 ml solüsyon etken madde olarak 05 mg/ml epinastin hidroklorür ve yardımcı maddeler olarak % 0.01 benzalkonyum klorür, % 0.78 sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, % 0.5 sodyum klorür, % 0.05 disodyum edetat, % 0.12 sodyum hidroksit, ayrıca hidroklorik asit ve saf su içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Oküler uygulamadan sonra, epinastinin sistemik konsantrasyonları son derece düşük olduğu için, insanlarda hiçbir ilaç etkileşimi beklenmemektedir.

Kontraendikasyonlar

Epinastin veya diğer bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

DOZ:

Erişkinlerde önerilen doz, etkilenmiş her göze günde iki kez bir damla damlatılmasıdır. Mevsimsel alerjik konjunktivitin geçirilmesi için tedaviye alerji mevsiminde 8 haftaya kadar devam edilmesi gerekebilir. Relestat'ın 8 haftadan daha fazla kullanımına ilişkin deneyim yoktur.

Birden fazla oftalmik tıbbi ilaç kullanılmaktaysa, bu ürünler en az 5 dakika aralıkla uygulanmalıdır.

Yaşlı hastalar : Bu hastalarda, hiçbir doz ayarlamasının gerekli olduğu düşünülmemektedir.

Çocuklar : Relestat, çocuklarda (9-18 yaşındaki), erişkinlerdekiyle aynı dozajda kullanılabilir.

Karaciğer bozukluğu: Epinastin insanda asgari ölçüde (< % 10) metabolize olmaktadır. Bu nedenle, hiçbir doz ayarlamasının gerekli olduğu düşünülmemektedir.

Böbrek bozukluğu: Herhangi bir doz ayarlamasının gerekli olduğu düşünülmemektedir.

Kullanım Şekli:

Şişe ilk kez kullanıldığında vidalı kapak, damlalığın ucu saat yönünde delininceye kadar mümkün olduğu kadar döndürülür. Böylece şişe kullanıma hazır hale gelir. Vidalı kapak saat yönünün aksi yönünde döndürülerek çıkarılabilir. Şişeyi açmadan önce ellerinizi yıkayınız. Başınızı arkaya doğru eğiniz ve tavana bakınız.

1. Alt göz kapağınızı, küçük bir cep oluşuncaya kadar hafifçe aşağı doğru çekiniz.

2. Şişeyi ters çeviriniz ve tedavi edilmesi gereken her göze bir damla uygulamak için şişeyi sıkınız.

3. Alt göz kapağınızı bırakınız ve gözünüzü 30 saniye kapatınız.

 

Damlayı gözünüze isabet ettiremediyseniz tekrar deneyiniz.

 

Enfeksiyonun önlenmesi için şişenin ucunun gözünüze, göz çevresindeki dokuya veya herhangi bir şeye dokunmasına izin vermeyin. Kullandıktan sonra şişeyi kapatmak için vidalı kapağı hemen tekrar kapatınız. Relestat'ı uygulamayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz tedavi gereken her bir göze tek bir damla uygulayınız ve daha sonra her zamanki şekilde uygulamaya devam ediniz. Bir dozu, unuttuğunuz dozların yerine iki katına çıkarmayınız.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Ruhsat Sahibi

Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş. Zincirlikuyu / İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

RUHSAT TARİHİ

 

03/05/2005

 

RUHSAT NO

117/61

Saklama Koşulları

25° C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Şişenin, ilk açılışını takiben 4 hafta sonra atılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Polistiren vida kapaklı 5 ml'lik polietilen şişe.

Uyarılar/Önlemler

Relestat, kontak lensler tarafından emilebilen ve kontak lenslerin rengini değiştirebilen benzalkonyum klorür koruyucu maddesini içermektedir. Bu nedenle, Relestat'ın damlatılmasından önce kontak lensler çıkarılmalı ve uygulamadan 15 dakika sonrasına kadar tekrar yerleştirilmemelidir.

Hamilelikte ve emzirme döneminde kullanım:

Gebelik kategorisi C'dir.

Hamile kadınların epinastinle tedavisine ilişkin temin edilmiş hiçbir veri yoktur. Hamilelikte kullanımı için, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek, dikkatli kullanılmalıdır.

Epinastin'in insanda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Relestat, ancak anneye faydası, bebeğe olası riskine ağır bastığında kullanılmalıdır.

Araba veya diğer makineleri kullanma yeteneğine etkileri:

 

Damlatma sırasında geçici görme bulanıklığı meydana gelirse, araba sürme veya makine kullanma öncesinde hasta, görmesi berraklaşıncaya kadar beklemelidir.

Üretim Yeri

Allergan Pharmaceuticals İrlanda Reçete ile satılır.

Prospektüs Onay Tarihi: 06.Mayıs.2005 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Topikal uygulamayı takiben gözde hafif bir yanma hissi olabilir. Nadiren ortaya çıkabilecek oküler yan etkiler; alerjik konjunktivit, blefaroptoz, konjunktival ödem, konjunktival hiperemi, göz kuruluğu, irritasyon, kaşıntı, duyarlılık artışı, fotofobi ve görme bozukluğudur.

Topikal uygulamayı takiben nadiren görülen sistemik yan etkiler; baş ağrısı, astım, nazal irritasyon, rinit, ağız kuruluğu, tat almada değişiklik ve pruritistir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.