Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka REMOXIL
Etken Madde Kodu SGKEQI-AMOKSISILIN TRIHIDRAT
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA04
ATC Açıklaması Amoksisilin
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A06606
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 8,9 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,21 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 3,07 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Penisilinlerle doz aşımı sonucu kayda değer riskler:
 
Kasıtlı olarak (intihar amacıyla) aşırı dozda penisilin alımına pek rastlanmamaktadır. Bazı özel durumlarda doktor tarafından verilen yüksek dozlarda sadece belirtilen advers reaksiyonlar gözlenebilir. Kasıtlı olarak yüksek dozların oral yolla alınması ile belirtilen gastrointestinal, santral sinir sistemi, kan ve lenf sistemi ile ilgili advers reaksiyonlar daha ciddi olabilir. Hayati tehlike beklenmez. Böyle bir durumda gelişen reaksiyonlar için semptomatik ve destekleyici tedaviler uygulanabilir.
 
Amoksisilin hemodiyalizle uzaklaştırılabilir.
 
Endikasyonlar
REMOXİL® SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 250 mg / 5 mL, amoksisiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda endikedir:
  • Solunum yolu enfeksiyonları: Tonsillit, otitis media, sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit ile   pnömoni
  • Ürogenital sistem enfeksiyonları: Sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, doğum sonrası enfeksiyonları, septik abortus, prostatit
  • Bakteriyel endokardit profilaksisi
  • Bakteriyel menenjit
  • Septisemi
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 
Farmakodinamik Özellikler
REMOXİL® SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 250 mg / 5 mL (amoksisilin), birçok gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmalara karşı bakterisid etki gösteren, mide sıvısının asit pH'sına dayanıklı, geniş spektrumlu ve yarı sentetik bir penisilin türevidir. Kimyasal yapısı D(-)-alfa-amino-p-hidroksibenzil penisilindir.
 
Mikrobiyolojisi
 
Amoksisilin bakterisid etkisini, duyarlı mikroorganizmaların aktif bölünme safhasında hücre duvarının mukopeptid biyosentezini inhibe ederek gösterir. İn vitro olarak gram-pozitif bakterilerin birçok suşuna (alfa ve beta hemolitik streptokoklar, Diplococcus pneumoniae, penisilinaz salgılamayan stafilokoklar, Streptococcus faecalis) etkilidir. Ayrıca in vitro olarak Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli ve Proteus mirabilis'in birçok suşuna karşı da etkilidir. Penisilinaza dayanıklı olmadığından, başta dirençli stafilokoklar olmak üzere penisilinaz salgılayan bakterilere karşı etkili değildir. Pseudomonas suşlarının tümü ve Klebsiella ve Enterobacter suşlarının çoğu amoksisiline karşı dirençlidir
 
Farmakokinetik Özellikler
Vücut sıvısı ve dokularına hızla difüze olur. Beyin ve omurilik sıvısına ancak meninksler iltihaplı olduğunda geçebilir. Yarılanma ömrü 1 saat civarında olup, amoksisilinin çoğu idrarla değişmeden atılır; kan proteinlerine bağlanma oranı ancak % 20 kadardır. Ağız yolu ile tek doz 1 g amoksisilin alımını takiben 1 saat sonra gözlenen maksimum kan düzeyleri 10.2-19.7 mg/L'dir. Oral olarak uygulamayı takiben amoksisilin serumda 8 saate kadar tespit edilebilmektedir. 1 g'lık dozun uygulanmasından sonra amoksisilinin dokular arası sıvıda terapötik seviyelerde bulunduğu saptanmıştır. Oral yolla uygulanan amoksisilinin yaklaşık % 60'ı 6 - 8 saat içinde idrarla atılır. Yetersiz renal fonksiyon nedeniyle yeni doğanlarda ve yaşlılarda yarı-ömrü daha uzun olabilir. Plasentaya geçer. Anne sütüne çok az geçtiği tespit edilmiştir. Orta kulak sıvısına ve safraya yüksek konsantrasyonlarda geçmektedir.
Farmasötik Şekli
KURU TOZ
Formülü
Her bir ölçek (5 mL); 250 mg amoksisiline eşdeğer miktarda amoksisilin trihidrat, metilparaben sodyum, propilparaben, şeker, sodyum sakkarin, sodyum siklamat, muz esansı ve kinolin sarısı (E 104) içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Amoksisilin, digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçların absorbsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle birlikte alındığında ciltte kızarıklıkların oluşma insidansı artar.
 
Kumarin ile kullanılması halinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir
 
Kontraendikasyonlar
Penisiline aşırı duyarlığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Patojenin cinsine ve enfeksiyonun şiddetine göre değişmekle birlikte doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
 
REMOXİL® SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 250 mg / 5 mL 'nin mutad günlük dozu erişkinlerde 750 - 1500 mg'dır.
 
Etkeni streptokok, pnömokok, penisilinaz salgılamayan stafilokok ve H. influenzae olan kulak-burun-boğaz enfeksiyonlarında; etkeni E. coli , Proteus mirabilis ve Streptococcus faecalis olan ürogenital sistem enfeksiyonlarında; etkeni streptokoklar, duyarlı stafilokoklar ve E. coli olan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında mutad doz;
 
Erişkinlerde: 8 saat ara ile 250 - 500 mg (1 - 2 ölçek)
 
Çocuklarda: 8 saat ara ile bölünmüş dozlar halinde 20 mg/kg/gün. 20 kg ve üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanabilir.
 
A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonlarda akut romatizmal ateş veya akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.
 
Ciddi enfeksiyonlarda ya da daha az duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda;
 
Erişkinlerde: 8 saat ara ile 500 mg (2 ölçek)
 
Çocuklarda: 8 saat ara ile bölünmüş dozlar halinde 40 mg/kg/gün
 
Etkeni streptokoklar, pnömokoklar, penisilinaz salgılamayan stafilokoklar ve H. influenzae olan alt solunum yolu enfeksiyonlarında mutad doz;
 
Erişkinlerde: 8 saat ara ile 500 mg (2 ölçek)
 
Çocuklarda: 8 saat ara ile bölünmüş dozlar halinde 40 mg/kg/gün. 20 kg veya üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanabilir.
 
Şişenin işaretli yerine kadar kaynamış soğutulmuş su eklenir ve çalkalanır. Her kullanımdan önce şişe iyice çalkalanmalıdır.
 
Hazırlanan süspansiyon buzdolabında saklanmalı ve 14 gün içinde kullanılmalıdır. Bu süre içinde kullanılmayan miktar atılmalıdır.
 
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
REMOXİL® Tablet 500 mg, 16 tablet
REMOXİL® Tablet 1 g, 16 tablet
REMOXİL® Enjektabl Flakon 250 mg
REMOXİL® Enjektabl Flakon 500 mg
REMOXİL® Enjektabl Flakon 1 g
 
 
Saklama Koşulları
Kuru tozu, 25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 
Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.
 
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır
 
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Sulandırıldığında her 5 mL'sinde 250 mg amoksisilin verebilecek toz içeren 80 mL çizgili şişelerde, 5 mL’lik ölçek ve prospektüsü ile birlikte.
Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve nadiren de ölümle sonuçlanabilen aşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu anafilaktik reaksiyonlar parenteral tedavi sırasında daha sık görülürse de oral tedavide de karşılaşılabilmektedir. Tedaviye başlamadan önce hastanın penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı aşırı duyarlıklarının olup olmadığı sorgulanmalıdır. Alerjik bir reaksiyonun gelişmesi halinde amoksisilin uygulamasına son verilmeli ve uygun tedavi yapılmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonlar adrenalin ile acil tedaviyi gerektirir. Durumuna göre oksijen, IV steroidler, hava yolunun açık tutulması ve gerekirse entübasyon uygulaması yapılır.
 
Etkeni virüs olan enfeksiyöz mononükleozda amoksisilin kullanılmamalıdır. Amoksisilin uygulanan enfeksiyöz mononükleozlu hastalarda yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiştir.
 
Uzun süreli tedavi sırasında renal, hepatik ve hematopoetik fonksiyonların periyodik olarak   değerlendirilmesi tavsiye edilir.
 
Mikotik veya bakteriyel patojenlerle süper enfeksiyon gelişmesi olasılığı tedavi sırasında akılda tutulmalıdır. Eğer süper enfeksiyon gelişirse (Enterobacter, Pseudomonas veya Candida) ilaç kesilmeli ve/veya uygun tedavi uygulanmalıdır.
 
Son bir ay içinde penisilin kullanmış olan hastalarda profilaksi, başka bir antibiyotikle yapılmalıdır.
 
Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı(Hamilelik kategorisi B): Hamilelikte güvenilirliği henüz saptanmamıştır.
 
Amoksisilin anne sütüne çok az miktarlarda geçtiğinden süt veren annelerde kullanıldığında bu durum gözönüne alınmalıdır.
 
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Diğer penisilinlerde olduğu gibi, istenmeyen reaksiyonlar alerjik reaksiyonlardır. Bu reaksiyonlar daha çok, önceden alerji, astım, alerjik rinit veya ürtiker geçirmiş bireylerde görülür. Amoksisilin kullanımına bağlı olarak şu istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir:
 
Mide-barsak sistemi: Bulantı, kusma ve diyare
 
Eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker: Ürtiker, diğer deri döküntüleri ve serum hastalığına benzer reaksiyonlar, antihistaminikler ile ve eğer gerekli ise sistemik kortikosteroidler ile kontrol altına alınabilir. Bu tip reaksiyonların görülmesi halinde (amoksisilin tedavisinin kaçınılmaz olması hali dışında) tedavinin kesilmesi gerekir.
 
Karaciğer: Hafif bir SGOT artışı kaydedilmişse de, bunun klinik önemi bilinmemektedir.
 
Kan ve lenf sistemi: Penisilinler ile tedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir.
 
Santral sinir sistemi: Seyrek olarak geri dönüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk, konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ