Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka RIFOCIN
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S02AA12
ATC Açıklaması Rifamisin
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Otik Damlalar
Kamu Kodu A06767
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5,37 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,79 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
-
Endikasyonlar
  • Otitler, dış kulak furonkülozları 
  • Ayrıca kulak ameliyatları sonrası tedavi ve pansumanlarında, doktor tavsiyesi ile kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Rifocin Kulak Damlası kulağın dış ve orta kısımlarındaki akut ve kronik enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Rifamisin SV, diğer antibiyotiklere dayanıklı olsalar bile, gram-pozitif bakterilere in vitro olarak 0.01 mcg/ml'den düşük konsantrasyonlarda, gram-negatif bakterilere ise 25-200 mcg/ml'lik konsantrasyonlarda etkilidir.

Rifamisin SV ile rifamisin ailesinden olmayan diğer antibiyotikler arasında çapraz rezistansa rastlanmaz. Lokal tolerans gayet iyidir.

Farmakokinetik Özellikler

Rifocin Kulak Damlası kulağın dış ve orta kısımlarındaki akut ve kronik enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Rifamisin SV, diğer antibiyotiklere dayanıklı olsalar bile, gram-pozitif bakterilere in vitro olarak 0.01 mcg/ml'den düşük konsantrasyonlarda, gram-negatif bakterilere ise 25-200 mcg/ml'lik konsantrasyonlarda etkilidir.

Rifamisin SV ile rifamisin ailesinden olmayan diğer antibiyotikler arasında çapraz rezistansa rastlanmaz. Lokal tolerans gayet iyidir.

Farmasötik Şekli

Damla

Formülü

10 ml çözelti, 100 mg rifamisin SV aktif, 50.0 mg askorbik asit, 1.0 mg disodyum EDTA, 2857.143 mg propilen glikol, 0.486 mg sodyum mertiyolat, 10.0 mg sodyum metabisülfit, ad. pH = 6.5-7.5 sodyum hidroksit ve ad. 10.0 ml distile su içerir.

İlaç Etkileşmeleri
-
Kontraendikasyonlar

Rifamisin SV'e aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde:

Rifocin Kulak Damlası kulak içine günde ortalama 2 veya 3 defa 2'şer damla damlatılır.

Rifocin Kulak Damlası içinde ince gaz bezi ıslatılarak pansuman şeklinde de uygulanabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Rifocin 125 mg, 1.5 ml’lik 1 ampul içeren ambalajlarda

Rifocin 250 mg, 3.0 ml’lik 1 ampul içeren ambalajlarda

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır.Işıktan korunmalıdır. Rifocin Kulak Damlası'nın şişe kapağı açılıp kullanıldıktan sonra iyice kapatılmalı,

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Rifocin kulak damlası, 10 mL çözelti içeren şişede.

Uyarılar/Önlemler
  • Topik olarak uzun süre kullanılacaksa hastalarda rifamisinlere aşırı duyarlılık oluşturur.
  • Topik kullanımla birlikte sistemik antibiyoterapi gerekirse uygulanmalıdır.
  • Belli bir süre içinde cevap alınamazsa alternatif tedavi düşünülmelidir.

Doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
-