Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka RIFOCIN
Etken Madde Kodu SGKFMY-RIFAMPISIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J04AB03
ATC Açıklaması Rifamisin
NFC Kodu MD
NFC Açıklaması Parenteral IM Ampüller
Kamu Kodu A06770
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13,61 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 12,15 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 2,51 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E201A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Karaciğer Yetmezliği
Yetersiz hepatik eliminasyon nedeniyle safra yollarının tıkanması sonucunda kanda rifamisin SV düzeyi artabilir. Bu gibi durumlarda antibiyotiğin dozu ayarlanmalıdır.
Doz Aşımı
-
Endikasyonlar
  • Gram-pozitif mikroorganizmalardan ileri gelen bütün enfeksiyonlar ve özellikle diğer antibiyotik tedavilerinin cevap vermediği durumlarda,
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Füronküloz, piyodermit, favus, apse, flegmon, selülit, lenfadenitte,
  • Osteomiyelitte, mastitte, doğum ve düşüklerden sonra görülen enfeksiyonlarda,
  • Gram-pozitif mikroorganizmalardan ileri gelen bronkopulmoner enfeksiyonlar, stafilokokal septisemi, stafilokokal enteritlerde,
  • Gram-negatif mikroorganizmalar veya karışık floranın neden olduğu enfeksiyonlar da dahil safra yollarına ait bakteriyel enfeksiyonlar (kolesistit, hepatokolanjit v.s.)'ın tedavisinde ve safra yolları ameliyatlarında profilaktik olarak kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Rifamisin SV Lepetit Araştırma Laboratuarında izole edilmiştir ve şu özelliklere sahiptir.
  • Yüksek bakterisid etki
  • Safra yolundan yüksek düzeyde eliminasyon
  • Düşük toksisite
 "İn vitro" antimikrobiyel etki diğer antibiyotiklere karşı dirençli olsalar bile, Gram-pozitif mikroorganizmalar üzerinde çok düşük konsantrasyonlarda (0.01 mcg/ml'den düşük) ve Gram-negatif mikroorganizmalar üzerinde daha yüksek konsantrasyonlarda kendini gösterir. Antibakteriyel spektrumu Mycobacterium tuberculosis'i de kapsar.
 
Rifocin rifamisin grubu haricinde diğer antibiyotiklerle çapraz rezistans oluşturmaz.
 
Klinik deneyler Rifocin'in Gram-pozitif mikroorganizmaların (stafilokok, streptokok, pnömokok vs.) neden olduğu enfeksiyonlar ile Gram-negatif mikroorganizmaların neden olduğu bazı enfeksiyonların tedavisinde özellikle etkili olduğunu göstermiştir.
 
Rifocin'in safrada yüksek konsantrasyona ulaşması onu safra kesesi enfeksiyonlarının tedavisinde (Gram-negatif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar da dahil) özellikle kullanılması gereken bir ilaç haline getirir.
Farmakokinetik Özellikler
-
Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

3 ml çözelti, 250.0 mg rifamisin SV (sodyum tuzu), 10.0 mg lidokain hidroklorür monohidrat, 25.0 mg askorbik asit, 300.0 mg polivinilpirolidon, 3.0 mg potasyum metabisülfit, 1.0 mg disodyum EDTA, 13.5 mg sodyum bikarbonat, ad. pH = 6.4-6.8 sodyum hidroksit, ad. 3.0 ml distile su içerir.

İlaç Etkileşmeleri
-
Kontraendikasyonlar
Rifocin rifamisinlere ve lidokaine duyarlı hastalarda, ağır karaciğer yetmezliklerinde ve safra yollarının global tıkanıklıklarında, hamile olma ihtimali olan kadınlarda ya da hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Rifocin ampul 125 mg ve 250 mg'lık ampul halindedir (hazır çözelti) Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Enjeksiyon halinde kullanılışı (İ.M.): Büyükler ve 25 kg'dan fazla olan 6 yaşın üstündeki çocuklar için günlük doz 12 saat arayla bir Rifocin 250 mg Ampuldür. Bu miktar doktor önerisiyle günde 3 ampule kadar artırılabilir. Daha küçük çocuklar için genellikle ortalama 10-30 mg/kg/günlük doz tavsiye edilir. Ateş düştükten sonra tedaviye birkaç gün devam edilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Rifocin 125 mg, 1.5 ml'lik bir ampul içeren ambalajda.
Rifocin kulak damlası, 10 ml çözelti içeren şişede
Rifocin göz damlası, 5 ml çözelti içeren şişede
Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde, 2°C-8°C arasında (buzdolabında) ve ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Rifocin 250mg, 3 ml'lik bir ampul içeren ambalajda.

Uyarılar/Önlemler
Yüksek dozda Rifocin alımından sonra idrarda kırmızımtrak renklenme görülebilir. Bu endişelenecek bir durum değildir.
 
Yetersiz hepatik eliminasyon nedeniyle safra yollarının tıkanması sonucunda kanda rifamisin SV düzeyi artabilir. Bu gibi durumlarda antibiyotiğin dozu ayarlanmalıdır.
 
Lidokain içerdiğinden dolayı Rifocin'in intramüsküler kullanımda sinir dokularına yakın yerlerde kullanımından sakınmalıdır. 3 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
 
Rifocin potasyum metabisülfit içerdiğinden bazı duyarlı kişilerde ve özellikle astımlılarda alerjik tipte reaksiyonlara ve ciddi astmatik vakalara yol açabilir.
 
Rifocin doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Rifocin önerilen dozlarda iyi tolere edilir. Alerjik reaksiyonlar (ciltte kızarıklık, ürtiker, kaşıntı, eozinofili) gastrointestinal rahatsızlıklar (bulantı, diyare gibi) ve karaciğer fonksiyonlarında geçici anormallikler (serum bilirubin ve transaminaz düzeylerinde artış) çok nadir vakalarda gözlenmiştir. Bazen enjeksiyon yerinde ağrı veya infiltrasyon meydana gelebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.