Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Marka RINGER ECZACIBASI-BAXTER
Etken Madde Kodu SGKF88-KCL+NACL+CACL (RINGER) serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB01
ATC Açıklaması Elektrolitler
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A06785
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,6 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,78 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 4,79 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E218D
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Endikasyonlar

1-İleri derecede azalmış su alımı ya da su kaybının çok arttığı dehidratasyon durumları

2-Kusma, diyare, fistül drenajı v.b.

3- Ringer Solüsyonu ayrıca hafif alkaloz ve hipokloremi tedavisinde de kullanılabilir.

4- İrigasyon solüsyonu olarak:

a-      Yara ve ameliyst bölgelerinin irigasyonunda

b-      Diagnostik amaçlı artrokospik incelemelerde

c-       Tedavi amaçlı devamlı ya da aralıklı irigasyonlarda

-Kronik osteomyelitlerde

-Kronik osteitlerde

-Spetik artritlerde

5- Açık kalp ameliyatlarında ‘Priming Solüsyon’ olarak ekstrakorporal makinede kullanımı

6-SLUSH Solüsyon olarak kullanımı

a-      Transplantasyonlarda

b-      Açık kalp ameliyatlarında

c-       Peroperatuvar bölgesel hipotermi sağlanmasında

 

Farmakodinamik Özellikler

Farmakolojik Özellikleri

Ringer Solüsyonu, İzotonik sodyum klorür solüsyonundaki bir bölüm sodyum iyonu yerine, plazma yoğunluğuna yakın miktarlarda potasyum ve kalsiyum eklenmiş steril ve apirojen bir çözeltidir.

Sodyumdan başka potasyum ve kalsiyum iyonları içeren Ringer Solüsyonu, su kayıplarının tedavisinde İzotonik Sdoyum Klorür solüsyonuna tercih edilir.

Farmasötik Şekli

Steril Apirojen Solüsyon

Formülü

Her 100 ml’lik solüsyonda,

Sodyum klorür                 0,860 g

Kalsiyum klorür                0,033 g

Potasyum klorür              0,030 g

Enjeksiyonluk su             q.s.

Elektrolit yoğunlukları (mEq/l)

Sodyum               147         Kalsiyum  4

Potasyum           4             Klorür   155

Kontraendikasyonlar

Addison hastalığı ( Addison’un tedavi edilmiş hastalığında ya da krizlerinde, potasyumsuz sıvılar tercih edilir).

Elektrokoter kullanımının gerekli olduğu operasyonlarda, elektrolit içeren irigasyon solüsyonları kullanılmalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

1-Deri Altı ve Damar İçi Uygulamalarda:

Doz: Hastanın yaşına, ağırlığına ve klinik durumuna bağlı olarak, yetişkinler için ortalama doz günde 1-3 litredir.

Veriliş hızı: Gerektiğinde saatte kilo başına 30 ml’ye kadar verilebilir. Kalp hastalığı vb. durumlarda, solüsyonun verilme hızı hastanın genel durumu oranında azaltılmalıdır.

2-Artoskopik İnceleme ve Girişimlerde Doz ve Kullanış Şekli:

Artoskopik incelemelerde doz uygulamanın gerektirdiği miktarlarda, değişik olabilir.

3- Göğüs Kalp Damar Cerrahisinde:

Priming solüsyon olarak ve Slush solüsyon olarak hekimin arzu ettiği miktarlarda ve operasyonun gerektirdiği miktarlarda kullanılır.

4- Kesi ve Yaraların İrigasyonlarında:

Kullanılacağı bölgeye doğrudan dökme şekline hekimin arzu ettiği miktarlarda kullanılır.

Ruhsat Sahibi

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ayazağa-İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

Ruhsat Tarihi: 08.02.1991

Ruhsat Numarası: 155/8

Saklama Koşulları

25˚C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

500, 1000 ve 2000 ml’lik Medifleks torbalarda

Uyarılar/Önlemler

1-      Belirgin hipopotasemi ya da hipokalsemi durumlarında, Ringer Solüsyonu ile birlikte ayrıca eksik elektrolitleri yerine koyma solüsyonları da kullanılmalıdır.

2-      Sodyum tuzları, kalp yetmezliği, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, periferik veya pulmoner ödemde ve gebelik toksemisinde dikkatle kulalnılmalıdır.

3-      25˚C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

4-      İrigasyon amaçlı kullanım sırasında:

Uygulamalar sırasında sistemik dolaşıma geçebileceğindenkonjestif kalp yetmezliği, son dönem böbrek yetmezliği, sodyum kaynaklı ödemle seyreden klinik tablolarda ve kortikosteroid kullanan hastalara uygulamada dikakt gerekir.

5-      Solüsyon ambalajı açıldıktan sonra en kısa zamanda kulalnılmalıdır.

6-      Artan solüsyon tekrar kullanılmamalıdır.

 

Üretim Yeri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ayazağa-İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Solüsyonun kendi niteliğinden, örneğin kontamine olmasından veya uygulama tekniğinden kaynaklanan ateş, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon gelişimi, venöz tromboz veya flebit ve ekstravazasyon görülebilir. Hipervolemi veya solüsyon içindeki iyonlardan birinin veya diğerinin fazlalığı veya eksikliğine bağlı belirtiler oluşabilir. Ringer Solüsyonunun enjeksiyonu sırasında herhangi bir yan etki oluşursa infüzyona son verilmelidir. Hasta yeniden değerlendirilip gerekiyorsa uygun terapötik girişimlerde bulunulmalıdır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.