Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka RISMOS
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 4
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M05BA07
ATC Açıklaması Resendronik asit
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 40,85 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 36,46 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

4 film tablet içeren Al/PVC blisterlerde ambalajlanmıştır.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Araç ve makine kullanımı ile ilgili herhangi bir etki gözlenmemiştir.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

RİSMOS'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Risedronat sodyuma veya RİSMOS'un bileşenlerine karşı alerjiniz varsa
 • Eğer kandaki kalsiyum değerleriniz düşükse (hipokalsemi)
 • Hamilelik ve emzirme döneminde iseniz
 • Eğer ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa

RİSMOS'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer yakın zamanda sindirim sistemiyle ilgili bir hastalık geçirdiyseniz
 • Eğer en az 30 dakika boyunca dik oturamıyor ya da ayakta duramıyorsanız
 • Eğer kemik ya da mineral metabolizmasıyla ilgili bir hastalığınız varsa (örn. vitamin D eksikliği, paratiroit bezlerinizde işlev bozukluğu)
 • Eğer diş etlerinizde ve/veya çenenizde şişme şu anda mevcut ya da daha önce olduysa, çene uyuşması yaşadıysanız, çenenizde ağırlık hissi varsa ya da bir dişinizi kaybettiyseniz. Bu osteonekrozun (kemik dokusunun ölümü) bir işareti olabilir. Eğer kanser hastasıysanız ya da dişleriniz sağlıksız durumdaysa doktorunuzla konuşun çünkü bunlar risk faktörleridir. Eğer bir diş hekimi tarafından tedavi görüyorsanız ya da diş cerrahisi geçirecekseniz diş hekiminize RİSMOS kullandığınızı söyleyin.

Çok yaşlı kadınlarda (80 yaşın üstünde) RİSMOS'un etkinliği ile ilgili sınırlı veri bulunmaktadır.

RİSMOS'un çocuklarda ve ergenlerde kullanımıyla ilgili tecrübe olmadığından, bu yaş grubuna verilmemelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RİSMOS'un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Kalsiyum içeren yiyecekler (örn. süt ve süt ürünleri) ve içecekler (su dışında kalanlar) RİSMOS'un etkinliğini azaltabilirler. Bu nedenle bu ürünleri günün RİSMOS kullandığınız zamanından farklı bir zamanında kullanınız.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

RİSMOS'un, hamilelerde kullanımı hakkındaki klinik bilgiler yetersizdir. Bu nedenle RİSMOS hamilelik sırasında alınmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

RİSMOS emziren annelerde kullanılmamalıdır. RİSMOS tedavisine başlamadan önce emzirme kesilmelidir.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.

RİSMOS'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
RİSMOS laktoz içerir. Her tablet 120 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her bir tablet içerisinde lmmol (23mg)'dan az sodyum ihtiva eder. Ürün içerisindeki sodyum miktarı herhangi bir yan etkiye sebep olacak düzeyde değildir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Kalsiyum, magnezyum, alüminyum ya da demir (örn. mide-barsak hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar) RİSMOS'un etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle bu ilaçları gün içinde RİSMOS'u kullandığınız saatten farklı bir saatte kullanınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi RİSMOS'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, RİSMOS'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

 • Şiddetli doku şişmesiyle karakterize belirtiler (anjiyoödem reaksiyonları);
 • Yüzde, dilde veya boğazda şişme
 • Yutma güçlükleri
 • Kurdeşen ve solunum güçlüğü
 • Cilt altında kabarcıkların olduğu şiddetli deri reaksiyonları.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RİSMOS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Göz iltihabı, çoğunlukla ağrı ile birlikte, kızarıklık veya ışığa karşı duyarlılık.
 • Genellikle diş çekimini takiben iyileşme gecikmesi ve enfeksiyon ile bağlantılı alt çene kemiği problemleri (Bkz. Bölüm 2. RİSMOS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler).
 • Yutma sırasında ağrı, yutma güçlüğü, göğüs ağrısı veya yeni ya da kötüleşen mide yanması gibi yemek borusu ile ilgili belirtiler.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Bununla birlikte, klinik çalışmalarda gözlemlenen diğer yan etkiler genellikle hafiftir ve hastanın tablet kullanımını bırakmasına neden olmamıştır.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın yan etkiler

 • Hazımsızlık, kendini kötü hissetme, mide ağrısı, mide krampları veya rahatsızlığı, kabızlık, tokluk hissi, gaz, ishal.
 • Kemik, kas ve eklem ağrıları.
 • Baş ağrısı.

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Yemek borusunun iltihabı veya ülseri sonucunda yutma güçlüğü veya yutma sırasında ağrı, mide ve onikiparmak bağırsağının (midenin boşaldığı bağırsak) iltihabı (Bkz. Bölüm 2. RİSMOS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler).
 • Gözün renkli bölümünün (iris) iltihabı (ağrıyan kırmızı göz ve görmede olası değişiklikler).

Seyrek yan etkiler

 • Dil iltihabı (kırmızı, şiş ve muhtemelen ağrılı), yemek borusunda daralma.
 • Anormal karaciğer testleri bildirilmiştir. Bunlar yalnızca kan testi ile teşhis edilebilir. Nadiren tedavinin başlangıcında, hastanın kan kalsiyum ve fosfat düzeyleri düşebilir. Bu değişiklikler genellikle küçüktür ve belirtilere neden olmazlar.

Bunlar RİSMOS'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
RİSMOS'u her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Eğer nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz eczacınız ya da doktorunuzla tekrar konuşunuz.

Genel doz haftada 1 tane RİSMOS 35 mg tablettir.
Sizin programınıza uyan haftanın en uygun gününü seçiniz. Tableti her hafta belirlediğiniz aynı günde alınız.

RİSMOS'un emilimi besinlerden etkilenmektedir, bu nedenle yeterli emilimi sağlamak için RİSMOS aşağıdaki şekilde alınmalıdır:

Kahvaltıdan önce: Günün ilk yemeğinden, içeceğinden (su dışında) ya da bir başka tıbbi ürün alımından en az 30 dakika önce.

Uygulama yolu ve metodu:
RİSMOS ağız yoluyla kullanım içindir.
RİSMOS'u en az bir bardak suyla (yaklaşık 120 ml) birlikte çiğnemeden ya da ezmeden oturarak ya da ayakta içiniz. Film kaplı tabletler emilmemelidir.

İlacı aldıktan sonra en az yarım saat boyunca yatmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
RİSMOS'un çocuklarda ve ergenlerde güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:
RİSMOS'un yaşlı hastalarda kullanımı ile ilgili herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:
Hafif ya da orta dereceli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa (kreatinin klerensi < 30 ml/dakika) RİSMOS'u kullanmayınız.

Karaciğer yetmezliği:
Özel kullanımı yoktur.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RİSMOS kullandıysanız:
Eğer yanlışlıkla gereğinden fazla RİSMOS aldıysanız, bir bardak süt için ve hemen bir doktora başvurun.

RİSMOS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RİSMOS'u kullanmayı unutursanız
Eğer RİSMOS almayı unuttuysanız, hatırladığınız gün bir tane alın. Takip eden haftada, bir sonraki RİSMOS'u normalde aldığınız günde alın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RİSMOS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Doktorunuzla konuşmadan RİSMOS'u kesmeyiniz. Aksi takdirde kemik erimesi hastalığınız tekrarlayabilir.

Eğer RİSMOS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

RİSMOS turuncu renkli, oval, üzerinde 35 işaretli film tablettir. 4 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.

RİSMOS; kemik yapısını etkiler ve patolojik (hastalık belirtileri gösteren) kemik değişikliklerini yavaşlatır.

Kırık riski yüksek olan menopoz sonrası dönemdeki osteoporozlu (kemik erimesi olan) kadınlarda omurga ve kalça kırık riskinin azaltılması amacı ile kullanılır. Kırık riski yüksek olan osteoporozlu erkeklerde omurga ve kalça kırık riskinin azaltılması amacı ile kullanılır.
Kortikosteroid kullanımına bağlı olarak gelişen osteoporozun tedavisinde kullanılır.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

RİSMOS'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RİSMOS'u kullanmayınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

RİSMOS 35 mg film tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır, fakat klinik çalışmalar esnasında başka tıbbi ürünlerle klinik olarak anlamlı bir etkileşim de gözlenmemiştir. Risedronat sodyum Faz III osteoporoz çalışmalarında günlük asetilsistein veya NSAİİ kullanımı hastaların sırasıyla %33 ve %45'i tarafından bildirilmiştir.

Postmenopozal kadınlarda haftada bir Faz III çalışmasında, asetil salisilik asit ya da NSAİİ kullanımı hastaların sırasıyla %57 ve %40'ı tarafından bildirilmiştir. Düzenli asetil salisilik asit ya da NSAİİ kullanıcılarında (haftada 3 gün veya daha fazla) risedronat sodyum ile tedavi edilenlerde üst gastrointestinal sistem advers olay insidansı kontrol hastalarıyla benzer bulunmuştur.

Uygun olduğu düşünüldüğünde risedronat sodyum östrojen takviyesi ile birlikte kullanılabilir (yalnızca kadınlarda).

Polivalan katyonlar içeren ilaçların birlikte kullanılması (örn. kalsiyum, magnezyum, demir ve alüminyum) risedronat sodyumun absorbsiyonunu etkiler (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Risedronat sodyum sistemik olarak metabolize olmaz, sitokrom p450 enzimlerini indüklemez ve proteinlere düşük oranda bağlanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediyatrik popülasyon:
Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Geriyatrik popülasyon:
Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Doz Aşımı Ve Tedavisi
Risedronat sodyum doz aşımı tedavisi ile ilgili spesifik hiçbir bilgi bulunmamaktadır.
 
Önemli miktarda doz aşımını takiben serum kalsiyum değerlerinde düşmeler beklenebilir. Bu hastaların bazılarında hipokalsemi belirti ve semptomları ortaya çıkabilir.
 
Risedronat sodyumun bağlanması ve absorpsiyonunun azaltılması için magnezyum, kalsiyum veya alüminyum içeren antasitler veya süt verilmelidir. Doz aşımı çok fazla olduğunda absorbe edilmeyen ilacın uzaklaştırılması için gastrik lavaj düşünülebilir.
Etkin Maddeler

Her bir film tablet 32.5 mg risedronik asite eşdeğer 35 mg risedronat sodyum içerir.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Bifosfonatlar
ATC kodu: M05BA07

Risedronat sodyum kemik hidroksiapatitine bağlanan ve osteoklast kökenli kemik rezorpsiyonunu inhibe eden bir pridinil bifosfonattır. Osteoblast aktivitesi ve kemik mineralizasyonu korunurken kemik yıkımı azalır. Klinik öncesi çalışmalarda risedronat sodyumun güçlü bir anti-osteoklast, anti-rezorptif aktiviteye sahip olduğu ve doza bağlı olarak kemik kütlesini ve biyomekanik iskelet gücünü artırdığı bildirilmiştir. Risedronat sodyumun aktivitesi klinik ve farmakodinamik çalışmalar esnasında kemik yıkımının biyokimyasal belirteçlerinin ölçülmesiyle doğrulanmıştır.

Postmenopozal kadınlarda yapılan çalışmalarda, kemik yıkımı biyokimyasal belirteçlerinin azalması bir ay içinde gözlenmiş ve bu azalma 3-6 ayda maksimum düzeye ulaşmıştır.

Kemik yıkımı biyokimyasal belirteçlerindeki azalma, 12 aylık dönemde haftalık bir kez 35 mg risedronat ile günlük 5 mg risedronat kullanımında benzer bulunmuştur.

Osteoporoz bulunan erkeklerle yapılan bir çalışmada, kemik yıkımının biyokimyasal belirteçlerinde azalma en erken 3 ayda görülmüş ve 24 ay boyunca görülmeye devam etmiştir.

Postmenopozal osteoporozun tedavisi:
Düşük kemik kütlesi, düşük kemik mineral yoğunluğu, erken menopoz, sigara içimi öyküsü ve aile hikayesinde osteoporoz dahil olmak üzere birçok risk faktörü postmenopozal osteoporoz ile ilişkili bulunmuştur. Osteoporozun klinik sonucu kırık oluşumudur. Kırık oluşma riski, risk faktörlerinin sayısı ile doğru orantılı olarak artar.

Postmenopozal osteoporozlu kadınlarla yapılan bir yıllık çift-kör, çok merkezli çalışmada bulunan lumbar omurganın kemik mineral yoğunluğundaki (KMY) ortalama değişikliklerine dayanarak, haftada bir 35 mg risedronatın (n=485) günlük 5 mg risedronatla (n=480) aynı etkinliğe sahip olduğu gösterilmiştir.

Günde bir kere uygulanan risedronat sodyum için yapılan klinik programda, risedronat sodyumun kalça ve vertebra kırıklarındaki etkisi incelenmiş ve kırığı bulunan, bulunmayan, erken ve geç postmenopozal kadınlar çalışmaya dahil edilmiştir. Günlük 2.5 ve 5 mg dozları incelenmiş ve kontrol grupları dahil olmak üzere bütün gruplar kalsiyum ve vitamin D tedavisi görmüştür (eğer alt sınırları düşükse). Yeni vertebral ve kalça kırıklarının mutlak ve nispi riskleri, ilk kırık deneyiminden sonra geçen zamanın incelendiği analizler kullanılarak hesaplanmıştır.

İki plasebo-kontrollü çalışmada (n=3.661) 85 yaş altında ve çalışmanın başlangıcında vertebral kırıkları bulunan postmenopozal kadınlar incelenmiştir. Kontrol grubuna oranla 3 yıl süreyle 5 mg risedronat sodyum verilmesi yeni vertebra kırıklarının oluşma riskini azaltmıştır. En az 2 veya en az 1 vertebral kırığı olan kadınlarda rölatif risk azalması sırasıyla %49 ve %41 bulunmuştur (yeni vertebral kırıklarının oluşma insidansı risedronat sodyum kullanımı ile sırasıyla %18.1 ve %11.3, plaseboda ise %29 ve %16.3). Tedavinin etkisi en erken bir senenin sonunda gözlenmiştir. Çalışma başlangıcında çoklu kırıkları olan kadınlarda da risedronatın yararları gösterilmiştir. Risedronat sodyum aynı zamanda kontrol grubuna göre yıllık boy kısalmasını da azaltmıştır.

Daha sonra yapılan 2 plasebo kontrollü çalışmada 70 yaşın üzerinde vertebral kırığı olan veya olmayan kadınlar incelenmiştir. 70-79 yaş arası femoral boyun KMY T -skoru < -3 standart sapma (üretici aralığı, NHANES III kullanılarak -2.5 SS ) ve en az bir risk faktörü bulunan kadınlar çalışmaya alınmıştır. 80 yaşın üzerindeki kadınlar kalça kırığı için iskelet sistemi dışı en az bir risk faktörünün bulunması veya femoral boyunda düşük kemik mineral yoğunluğu olması durumunda çalışmaya dahil edilmiştir. Risedronat sodyumun plaseboya karşılık etkinliği ancak 2.5 mg ve 5 mg'lık iki tedavi grubu toplandığı zaman istatistiksel olarak anlamlı bulunmaktadır.

Aşağıdaki sonuçlar sadece alt grupların klinik uygulamalar ve osteoporozun mevcut tanımı tarafından tanımlanan posterior bir analize dayanmaktadır:

 • Femoral boyun KMY T-skoru < -2.5 SS (NHANES III) bulunan ve başlangıçta en az bir vertebra kırığı bulunan hastaların olduğu alt grupta, 3 yıl verilen risedronat sodyumun kontrol grubuna oranla kalça kırığı riskini %46 azalttığı gösterilmiştir (kalça kırığı vakaları kombine risedronat sodyum 2.5 ve 5 mg gruplarında % 3.8, plaseboda % 7.4);
 • Veriler çok yaşlılarda bundan daha sınırlı bir korumanın söz konusu olduğunu önermektedir (>80 yaş). Bu artan yaşla birlikte kalça kırığı iskelet dışı risk faktörlerinin artmasına bağlanabilir.

Bu çalışmalarda, düşük femoral KMY'li vertebra kırığı olmayan hastalarda ve düşük femoral KMY'si olup vertebra fraktürü bulunan ya da bulunmayan hastalarda yeni vertebra kırıklarının oluşma riski azalmış olarak bulunmuştur.

 • 3 yıl boyunca günde 5 mg verilen risedronat sodyum kemik mineral yoğunluğunu (KMY) lumbar omurgada, femoral boyunda, trokanter ve bilekte kontrole oranla artırmış ve orta-şaft radiusta kemik dansitesini korumuştur.
 • Üç yıllık günde 5 mg risedronat sodyum tedavisinden sonra yapılan bir senelik takipte risedronatın kemik kırığı oranı üzerindeki baskılayıcı etkisi hızlı bir şekilde tersine dönmüştür.
 • Östrojen kullanan postmenopozal kadınlarda, günlük 5 mg risedronat sodyum kemik mineral yoğunluğunu tek başına kullanılan östrojene oranla femoral boyun ve orta-şaft radiusta artırmıştır.
 • 2-3 yıl süreyle günlük 5 mg risedronat sodyum ile tedavi edilen postmenopozal kadınlardan alınan kemik biyopsisi örneklerinde kemik kırığında ciddi bir azalma saptanmıştır. Risedronat tedavisi sırasında oluşturulan kemik normal lamellar yapıda ve normal kemik mineralizasyonuna sahiptir. Osteoporozu bulunan kadınlarda vertebral alanlarda görülen kırıkların azalması ile birleştirince bu verilerin sonucunda ilacın kemik kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı sonucuna varılabilir.
 • Risedronat sodyum grubunda yaygın olmayacak şekilde duodenit görülmesine rağmen, hem risedronat sodyum hem de kontrol hastaları arasında ciddi gastrointestinal şikayetleri bulunan kişilerin endoskopik bulguları tedaviye bağlı herhangi bir gastrik, duodenal ya da özofajiyal ülser göstermemiştir.

Postmenopozal osteoporozu bulunan kadınlarda kahvaltı öncesi ilaç alımı ile günün farklı zamanları karşılaştırılınca lumbar omurga KMY artışları ilacı kahvaltı öncesi kullanan grupta istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur.

Kortikosteroid tarafından indüklenen osteoporoz:
Klinik programa geçen 3 ay içinde kortikosteroid tedavisi alan (> 7.5 mg/gün prednizon) ya da 6 aydan uzun süredir kortikosteroid kullanmış olan hastalar dahil edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları şunları göstermektedir:

 • Bir yıl boyunca günde 5 mg verilen risedronat sodyum kontrol grubuna oranla lumbar omurga, femoral boyun ve trokanterde kemik mineral yoğunluğunu (KMY) korumakta ya da artırmaktadır.
 • Günde 5 mg risedronat sodyum, güvenlik için izlenen vertebral kırık vakalarını 1 senenin sonunda kontrol grubuna oranla azaltmıştır.
 • Kortikosteroid ve günlük 5 mg risedronat sodyum alan hastalardan alınan kemik biyopsilerinin histolojik incelenmesi herhangi bir mineralizasyon bozukluğu göstermemiştir.

Erkeklerde osteoporozun tedavisi:
Haftada bir alınan 35 mg risedronat sodyum 2 yıllık, çift- kör, plasebo kontrollü 284 hastalık (risedronat sodyum 35 mg n = 191) bir çalışmada osteoporozu bulunan erkeklerde (yaş aralığı 36¬34) etkinlik göstermiştir. Bütün hastalara kalsiyum ve vitamin D idamesi yapılmıştır.

Risedronat sodyum tedavisinin başlangıcından itibaren 6 ay gibi erken bir sürede KMY'de artış gözlenmiştir. Haftada bir alınan 2 yıllık 35 mg risedronat sodyum tedavisinden sonra, lumbar omurga, femoral boyun, trokanter ve bütün kalçada plasebo grubuna oranla KMY'de artmalar gözlenmiştir. Bu çalışmada kırık karşıtı etkinlik bildirilmemiştir.

Risedronat sodyumun kemikler üzerindeki etkisi kadınlarda ve erkeklerde benzerdir.

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler

Emilim:
Oral alımı takiben risedronatın emilimi nispeten hızlıdır (tmax ~ 1 saat) ve çalışılan aralık üzerinde dozdan bağımsızdır. Tabletin ortalama oral biyoyararlanımı %0.63'tür ve risedronat sodyum yemeklerle birlikte alındığında azaltmaktadır. Biyoyararlanım kadınlarda ve erkeklerde benzerdir.

Dağılım:
İnsanlarda dağılımın ortalama kararlı düzey hacmi  6.3 l/kg'dır. Plazma proteinlerine bağlanma oranı %24'tür.

Biyotransformasyon:
Risedronat sodyumun sistemik metabolizmasına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

Eliminasyon:
Emilen dozun yaklaşık yarısı idrarda 24 saat içinde atılmakta, intravenöz yoldan uygulanan dozun %85'i 28 günde idrardan geri kazanılmaktadır. Ortalama renal klerens 105 ml/dakika ve ortalama toplam klerens 122 ml/dakika olup, fark muhtemelen kemiğe adsorpsiyondan dolayı oluşan klerensten gelmektedir. Renal klerens konsantrasyona bağlı değildir ve renal klerens ile kreatinin klerensi arasında lineer bir ilişki bulunmaktadır. Emilmeyen risedronat sodyum değişmemiş olarak feçesle atılır. Oral uygulamadan sonra konsantrasyon - zaman profili 480 saatlik bir terminal yarı ömür ile 3 eliminasyon fazı göstermektedir.

Doğrusallık / doğrusal olmayan durum:
Oral yoldan alımı takiben absorpsiyon nispeten hızlıdır (tmax~1saat) ve 2.5 mg'a kadar tek ve çoklu doz uygulamasını takiben dozdan bağımsızdır.

Farmasötik Form

Film tablet

Turuncu, oval, konveks ve 35 işaretli film tablet.

 

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
RİSMOS kullanımının doğum kontrol yöntemleri üzerine etkisi bilinmemektedir. RİSMOS kullanımı sırasında ek bir doğum kontrol yöntemi gerektiğine dair veri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

RİSMOS gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi
RİSMOS laktasyon döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite
Üreme toksisitesinde klinik kullanıma yakın dozlarda fetüslerin sternum ve/veya kafataslarında osifikasyon değişiklikleri ve hipokalsemi gözlenmiştir. Farelerde 3.2 mg/kg/gün, tavşanlarda ise 10mg/kg/gün dozlarında teratojenite görülmemiştir. Daha yüksek dozlar maternal toksisite nedeniyle denenmemiştir.

Geçimsizlikler

Mevcut değildir.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 08.03.2010

Ruhsat yenileme tarihi:-

İstenmeyen Etkiler
Risedronat sodyum 15,000'den fazla hastanın dahil olduğu faz III klinik çalışmalarında incelenmiştir. Bu çalışmalarda gözlemlenen istenmeyen etkilerin büyük çoğunluğu hafif veya orta şiddette olup tedavinin kesilmesini gerektirmemiştir.
 
5 mg/gün (n=5020) risedronat sodyum veya plasebo (n=5048) ile 36 aya kadar tedavi gören osteoporozlu postmenopozal kadınlarda risedronat sodyumla ilişkili olabileceği düşünülen yan etkiler bildirilmiştir. Ayrıca pazarlama sonrası çalışmalarla da yan etkiler bildirilmiştir.
 
Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (> 1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Sinir sistemi bozuklukları
Yaygın: Baş ağrısı
 
Göz bozuklukları
Yaygın olmayan: İritis* Bilinmiyor: Üveit
 
Gastrointestinal bozukluklar
Yaygın: Konstipasyon, dispepsi, bulantı, karın ağrısı, diyare Yaygın olmayan: Gastrit, özofajit, disfaji, duodenit, özofajiyal ülser Seyrek: Glosit, özofajiyal strüktür
 
Hepatobiliyer bozukluklar
Seyrek: Anormal karaciğer fonksiyon testleri*
 
Deri ve deri altı doku bozuklukları
Bilinmiyor: Hipersensitivite ve anjiyo ödem, jeneralize kızarıklık ve bazıları ciddi olabilen büllöz deri reaksiyonları
 
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları
Yaygın: Kas, iskelet ağrıları Bilinmiyor: Çene osteonekrozu
 
Araştırmalar
* Faz III osteoporoz çalışmalarından ilgili insidans bulunmamaktadır; sıklık daha önce yapılan çalışmalarda yan etki/laboratuvar bulgularına dayalıdır.
 
Osteoporozu bulunan postmenopozal kadınlarda günlük 5 mg (n=480) risedronat sodyum ve haftalık 35 mg risedronat sodyum kullanımını karşılaştıran çift-kör, çok merkezli bir senelik bir çalışmada toplam güvenilirlik ve tolerans profilleri benzer bulunmuştur. Araştırmacılar tarafından bildirilen ve ilaçla ilgili olduğu düşünülen ek yan etkiler (35 mg risedronat grubunda insidans diğer gruba göre daha yüksektir): gastrointestinal bozukluk (%1.6'ya %1.0) ve ağrı (%1.2'ye %0.8).
 
Osteoporozu bulunan erkeklerle yapılan 2 senelik çalışmada, toplam güvenilirlik ve tolerans, tedavi ve kontrol grupları arasında benzer bulunmuştur. Advers etkilerin kadınlarda görülen advers etkilerle uyumlu olduğu görülmüştür.
 
Laboratuvar bulguları
Bazı hastalarda serum kalsiyum ve fosfat düzeylerinde erken, geçici, asemptomatik ve hafif derecede azalmalar gözlenmiştir.
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Her bir film tablet 32.5 mg risedronik asite eşdeğer 35 mg risedronat sodyum içerir.
 
Yardımcı maddeler:
Laktoz monohidrat  120 mg
 
Yardımcı maddeler için bkz. Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Fare ve köpeklerde yapılan toksikoloji çalışmalarında risedronat sodyumun doza bağımlı toksik karaciğer etkileri gözlenmiştir. Bu gözlemlerin klinik önemi bilinmemektedir. İnsanlarda uygulanan terapötik dozların çok üstünde fare ve köpeklerde testiküler toksisite meydana gelmiştir. Doza bağlı üst solunum yolu iritasyonu sıçanlarda sıklıkla gözlenmiştir. Benzer etkiler başka bifosfonatlarda da görülmüştür. Daha uzun süreli çalışmalarda alt solunum yolu etkileri gözlenmiş olmakla beraber bu bulguların klinik önemi bilinmemektedir. Üreme toksisitesinde klinik kullanıma yakın dozlarda fetüslerin sternum ve/veya kafataslarında osifikasyon değişiklikleri ve hipokalsemi gözlenmiştir. Farelerde 3.2 mg/kg/gün, tavşanlarda ise 10 mg/kg/gün dozlarında teratojenite gösterilmemiştir. Daha yüksek dozlar maternal toksisiteden ötürü denenememiştir.
Genotoksisite ve karsinojenezis ile ilgili yapılan çalışmalarda insanlar için herhangi bir risk saptanmamıştır.

Kontrendikasyonlar
 • Risedronat sodyuma veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık
 • Hipokalsemi (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri)
 • Gebelik ve laktasyon.
 • Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi < 30ml/dakika)

Kullanım Yolu

ız yoluyla uygulanır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı
-
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Polivalan katyonlar içeren (kalsiyum, magnezyum, demir ve alüminyum gibi) yiyecekler, içecekler ve tıbbi ürünler bifosfonatların emilimi ile etkileşir ve risedronat sodyumla aynı anda kullanılmamalıdır (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). İstenen etkinliğe ulaşabilmek için doz önerilerine mutlaka uyulması gereklidir (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).

Postmenopozal osteoporozun tedavisinde bifosfonatların etkinliği düşük kemik mineral yoğunluğu (KMY) (kalça ya da lumbar omur KMY T-skoru < -2.5 Standart sapma) ve/veya tekrarlayan kırık ile ilişkilidir.

Yalnızca ileri yaş ya da yüksek kırık risk faktörlerin bulunması bifosfonatla osteoporoz tedavisi başlatmak için yeterli değildir.

Risedronat sodyumun da dahil olduğu bifosfonatların çok yaşlılarda (> 80 yaş) etkinliğini gösterecek kanıtlar sınırlıdır (bkz. Farmakodinamik özellikler).

Bazı bifosfonatlar, disfaji, özofajit ve özofajiyal ülserasyonlarla ilişkili bulunmuştur. Bu nedenle hastalar doz talimatlarına dikkat etmelidir (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli). Özofajiyal geçişi ya da boşalmayı geciktiren hastalık öyküsü bulunan (örn. strüktür ya da akalazya), tablet aldıktan sonra 30 dakika dik konumda duramayan hastalarda sınırlı klinik tecrübenin bulunması nedeniyle risedronat sodyum özel önlemlerle kullanılmalıdır. Doz talimatlarının önemi bu hastalara vurgulanmalıdır.

Hipokalsemi, risedronat sodyum tedavisine başlamadan önce tedavi edilmelidir. Kemik ve mineral metabolizmasındaki diğer bozukluklar (örn. paratiroit disfonksiyon, vitamin D eksikliği) risedronat sodyum tedavisinin başlangıcında tedavi edilmelidir.
Genelde diş çekimi ve/veya lokal enfeksiyon (osteomiyelit dahil olmak üzere) ile ilişkili olan çene osteonekrozu primer olarak intravenöz uygulanan bifosfonatlar dahil olmak üzere tedavi kürleri gören kanser hastalarında bildirilmiştir. Bu hastaların çoğunluğunun aynı zamanda kemoterapi ve kortikosteroid kullandığı saptanmıştır. Çene osteonekrozu aynı zamanda oral bifosfonatlar ile tedavi edilen osteoporoz hastalarında da bildirilmiştir.

Birlikte bulunan risk faktörleri (örn. kanser, kemoterapi, radyoterapi, kortikosteroidler, düşük nitelikli oral hijyen) olan hastalarda bifosfonatlarla tedaviden önce uygun koruyucu diş hekimliği ile dental muayene yapılması düşünülmelidir.

Bu hastalar, tedavi devam ederken mümkünse invazif dental girişimlerden kaçınmalıdır. Bifosfonat tedavisi esnasında çene osteonekrozu gelişen hastalarda dental cerrahi durumu kötüleştirebilir. Dental girişime ihtiyaç duyan hastalar için, bifosfonat tedavisinin kesilmesinin çene osteonekroz riskini azaltıp azaltmadığını düşündüren herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Tedaviyi yürüten hekimin klinik yargısı her bir hastanın bireysel yarar/risk değerlendirmesine dayanan tedavi planını yönlendirmelidir.

Bu ilaç laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Bu tıbbi ürün her bir tablet içerisinde lmmol (23mg)'dan az sodyum ihtiva eder. Ürün içerisindeki sodyum miktarı herhangi bir yan etkiye sebep olacak düzeyde değildir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Yetişkinler için tavsiye edilen doz haftada bir defa bir adet 35 mg tablettir. Tablet her hafta aynı günde alınmalıdır.
 
Uygulama sıklığı ve süresi:
Risedronat sodyumun emilimi besinlerden etkilenmektedir, bu nedenle yeterli emilimi sağlamak için hastalar RİSMOS'u aşağıdaki şekilde almalıdır:
 
Kahvaltıdan önce: Günün ilk yemeğinden, içeceğinden (su dışında) ya da bir başka tıbbi ürün alımından en az 30 dakika önce.
 
Atlanan bir doz olduğunda hastalar ilaç almadıklarını fark ettikleri gün içerisinde 1 adet RİSMOS almaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidirler. Bu hastalar daha sonra normal rutinlerine dönerek tabletleri önceden belirledikleri güne göre almaya devam etmelidirler. İki tablet aynı gün içerisinde alınmamalıdır.
 
Uygulama şekli:
Tablet bir bütün halinde yutulmalı, çiğnenmemeli veya emilmemelidir. Tabletin mideye ulaşımının kolaylaştırılması için dik bir pozisyonda bir bardak suyla alınmalıdır (>120 ml). Tablet aldıktan sonraki 30 dakika boyunca hasta uzanmamalıdır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Diyetle alınan besinler yetersizse, kalsiyum ve vitamin D takviyesi düşünülmelidir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği:
Hafif ya da orta dereceli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi < 30 ml/dakika) RİSMOS kullanımı kontrendikedir (bkz. Kontrendikasyonlar ve Farmakokinetik özellikler).
 
Karaciğer Yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir.
 
Pediyatrik popülasyon:
Risedronat sodyumun çocuklarda ve adolesanlarda güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmamıştır.
 
Geriyatrik popülasyon:
Biyoyararlanım, dağılım ve eliminasyon yaşlı hastalarda (60 yaşın üzerinde) ve gençlerde benzerdir. Doz ayarlamasına gerek yoktur.
Bu durum 75 yaş ve üzerindeki çok yaşlı postmenopozal popülasyonda da gösterilmiştir.
Raf Ömrü

24 aydır.

Ruhsat Numarası(Ları)

223/71

Ruhsat Sahibi

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah.
Şehit Şakir Elkovan Cad. N:2 34750
Kadıköy/İstanbul

Ruhsat Sahibi

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah.
Şehit Şakir Elkovan Cad. N:2 34750
Kadıköy/İstanbul

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Terapötik Endikasyonlar
 • Kırık riski yüksek olan postmenopozal osteoporozlu kadınlarda vertebra ve kalça kırık riskinin azaltılması amacı ile,
 • Kırık riski yüksek olan osteoporozlu erkeklerde vertebra ve kalça kırık riskinin azaltılması amacı ile,
 • Kortikosteroid kullanımına bağlı olarak gelişen osteoporozun tedavisinde endikedir.
Üretici Bilgileri

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı 9.Cad. No:1 41400 Gebze/KOCAELİ

Yardımcı Maddeler

Laktoz monohidrat, krospovidon, selüloz mikrokristallin, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit(E171), makrogol, sarı demir oksit (E172), kırmızı demir oksit (E172)

Yardımcı Maddelerin Listesi

Laktoz monohidrat

Krospovidon

Selüloz mikrokristallin

Magnezyum stearat

Hipromelloz

Titanyum dioksit (E171)

Makrogol

Sarı demir oksit (E172)

Kırmızı demir oksit (E172)