Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka SANTRA
Etken Madde Kodu SGKEQV-ANASTROZOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu L02BG03
ATC Açıklaması Anastrozol
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A12497
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 100,98 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 90,18 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 47,79 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E582A
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

28 film tablet içeren PVC/Alüminyum bilisterlerde.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

SANTRA, hastaların araç ve makine kullanma yeteneğini azaltmaz. Buna rağmen SANTRA kullanımı ile asteni ve uyku hali rapor edildiğinden, araç veya makine kullanırken böyle semptomlar oluşursa dikkat etmek gerekir.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
SANTRA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
 • Menopoza girmemişseniz,
 • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Orta derecede veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Etkin madde anastrozol veya SANTRA'nın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Tamoksifen veya östrojen içeren ilaç alıyorsanız.
SANTRA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
İlacınızı almadan önce, aşağıdaki durumlardan herhangi birisi söz konusu ise doktorunuza bildiriniz:
 
Eğer,
 • Menopoza girdiğinizden emin değilseniz, menopoza girmiş olduğunuzu laboratuvar testleri ile kesinleştiriniz,
 • Orta şiddetli veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • SANTRA, kadınlık hormonu olan östrojenin seviyelerini düşürdüğünden, kemiklerde kalsiyumun azalmasına (kemik erimesine) neden olabilir. Bu durum da kemiklerde kırık riskini arttırabilir. Daha önce kemiklerinizle ilgili bir sorun yaşadıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
SANTRA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
SANTRA yiyeceklerden etkilenmez.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer hamileyseniz bu ilacı kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.
 
Araç ve makine kullanımı
SANTRA'nın araç ve makina kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez. Ancak bazı hastalar kendilerini bazen güçsüz veya uykulu hissedebilirler. Böyle bir durum olursa doktorunuza bildiriniz.
 
SANTRA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
SANTRA laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse SANTRA'yı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu değerde herhangi bir yan etki gözlenmez.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlarla birlikte SANTRA kullanmayınız:
 • Tamoksifen veya
 • östrojen (kadınlık hormonu) içeren ilaç kullanıyorsanız.
LHRH analogları olarak bilinen ilaçlardan gonadorelin, buserelin, goserelin. leuprorelin ve triptorelin gibi ilaçlardan kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.
 
Eğer reçeleli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, SANTRA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Çok yaygın:10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.
 
Çok yaygın yan etkiler
 • Baş ağrısı.
 • Sıcak basması,
 • Bulantı,
 • Saç incelmesi,
 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Deri döküntüsü,
 • Kas ve eklemlerde ağrı ve sertlik,
 • Halsizlik, güçsüzlük.
Yaygın yan etkiler
 • İştahsızlık,
 • Kolesterolün yükselmesi,
 • Uykusuzluk,
 • Karpal tünel sendromu (elin bazı bölgelerinde karıncalanma, ağrı, soğukluk ve güçsüzlük)
 • İshal.
 • Kusma,
 • Karaciğer   enzimlerinde   (alkalen   fosfataz.   alanin   aminotransferaz   ve   aspartat aminotransferaz) artış,
 • Vajinal kuruluk,
 • Vajinal kanama.
Yaygın olmayan yan etkiler
 • Karaciğer enzimlerinde (gamma-Glutamil transferaz) artış,
 • Bilirubin seviyesinde artış,
 • Sarılık,
 • Ürtiker gibi deri döküntüsü.
Seyrek yan etkiler
 • Eritema multiforme denen genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık,
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar,
 • Parmaktaki bağ dokusunun kalınlaşması sonucu parmakta şekil ve kullanım bozukluğu.
Sıklığı bilinmeyen yan etkiler
İltihaplı yara veya su toplaması şeklinde deride doku bozuklukları olarak görülen ve Stevens-Johnson sendromu denen çok ciddi deri reaksiyonları,
Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazın şişmesi, nefes almada güçlük, yutmada güçlük gibi alerjik reaksiyonlar.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
SANTRA'yı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Yetişkinlerde (yaşlılar da dahil) önerilen doz günde 1 defa 1 tablettir.
 
Uygulama yolu ve metodu:
 • SANTRA tablet sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.
 • İlacınızı hergün aynı saatlerde almaya çalışınız.
 • Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletlerinizi almayı bırakmayınız.
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanım
SANTRA çocuklarda kullanılmaz.
 
65 yaş üzerindeki hastalarda kullanım
Yaşlılarda doz değişikliği önerilmez. Yetişkinlerde kullanılan dozda kullanılır.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
Orta derecede veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
Eğer SANTRA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla SANTRA kullandıysanız:
SANTRA nın kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
SANTRA'yı kullanmayı unutursanız
Unuttuğunuz tableti, hatırlar hatırlamaz hemen alınız ancak bir sonraki doz ile arasında en az 12 saat olmalıdır. Eğer bir sonraki dozla arada 12 saatten az zaman varsa kaçırdığınız dozu almayınız.
Bir sonraki dozu zamanında alarak tedavinize devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

SANTRA beyaz renkli, yuvarlak, çentiksiz bikonveks film kaplı tablettir ve 28 film tablet içeren bilisterlerde ambalajlanmıştır. SANTRA'nın etkin maddesi anastrozol dür.

SANTRA, aromataz inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Bu ilaç vücutta bulunan bir enzim olan aromatazın etkilerini engeller. Aromataz enzimi menopoza girmiş olan kadınlarda böbrek üstü bezinden östrojen adlı kadınlık hormonunun üretilmesini sağlamaktadır. Bu kadınlık hormonları meme kanseri üzerinde uyarıcı etki göstermektedir. SANTRA, aromataz enziminin etkisini engelleyerek menopoz sonrasındaki kadınlık hormonu üretimini azaltır.

SANTRA menopoz sonrası kadınlarda meme kanserinin tedavisinde kullanılır.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
SANTRA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra SANTRA 'yı kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

SANTRA 1 mg film tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Antipirin ve simetidin ile yapılan klinik etkileşim çalışmaları, SANTRA'nın diğer ilaçlarla birlikte kullanılmasının, sitokrom P 450 aracılığı ile klinik açıdan anlamlı ilaç etkileşimlerine neden olmasının beklenmediğini göstermektedir.
 
Klinik çalışma güvenlilik verileri gözden geçirildiğinde, SANTRA ile birlikte yaygın olarak kullanılan diğer ilaçları da alan hastalarda, klinik olarak anlamlı etkileşmeler olmadığı görülmüştür. Bifosfonatlarla klinik olarak önemli bir etkileşim yoktur (bkz. Farmakodinamik özellikler).
 
Estrojen içeren tedaviler, SANTRA'nın farmakolojik etkisini ortadan kaldıracağından SANTRA ile beraber uygulanmamalıdır.
 
Tamoksifen, SANTRA ile birlikte uygulanmamalıdır, bu SANTRA'nın farmakolojik etkisini azaltabilir (bkz. Kontrendikasyonlar).
 
Doz Aşımı Ve Tedavisi

Kazara doz aşımı ile ilgili sınırlı klinik deneyim vardır. Hayvan çalışmalarında anastrozol düşük akut toksisite göstermiştir. Klinik çalışmalar anastrozolün çeşitli dozları ile yürütülmüş, sağlıklı erkek gönüllülere tek doz olarak 60 mg'a kadar ve ilerlemiş meme kanserli postmenopozal kadınlarda ise günde 10 mg'a kadar doz verildiğinde iyi tolere edilmiştir. Anastrozolün hayatı tehdit edecek semptomların oluşmasına sebep olabilecek tek kullanımlık dozu saptanmamıştır. Spesifik antidotu yoktur ve tedavi semptomatik olmalıdır. Aşırı dozda birden fazla farklı ilacın alınmış olabileceği ihtimali düşünülmelidir. Hasta uyanık ise kustumlabilir. SANTRA yüksek olarak proteine bağlanmadığından diyaliz işlemi faydalı olabilir. Yaşamsal bulguların sık aralıklarla izlenmesi ve hastanın yakın takibe alınması şeklinde genel destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Etkin Maddeler

1 mg anastrozol

Farmakodinamik Özellikler

ATC kodu: L02BG03 (Enzim inhibitörleri)

Anastrozol güçlü ve seçiciliği yüksek bir non-steroidal aromataz inhibitörüdür. Postmenopozal kadınlarda, estradiol başlıca periferik dokularda androstenedionun aromataz enzim kompleksi tarafından estrona dönüştürülmesiyle oluşur. Daha sonra estron, estradiole dönüşür. Meme kanserli kadınlarda dolaşımdaki estradiol seviyelerinin düşürülmesinin faydalı etki oluşturduğu gösterilmiştir. Postmenopozal kadınlarda günde 1 mg şeklinde uygulanan anastrozolün. %80'in üzerinde estradiol baskılanmasına neden olduğu oldukça hassas yöntemlerle gösterilmiştir.

Anastrozol, progestojenik, androjenik veya estrojenik aktiviteye sahip değildir.
 
Anastrozolün günlük 1 Omg'a kadar dozlarının kortizol veya aldosteron sekresyonuna herhangi bir etki yapmadığı, öncesinde ve sonrasında standart ACTH testi ile ölçülerek saptanmıştır. Bu nedenle ilave kortikoid verilmesi gerekmemektedir.

Erken evre meme kanserinde primer adiuvan tedavi
Öpere edilebilir meme kanseri olan 9366 postmenopozal kadında yapılan büyük bir faz III çalışmada, 5 yıl süreyle kullanılan anastrozolün, hastalıksız sağkalım bakımından tamoksifenden istatistiksel olarak anlamlı şekilde üstün olduğu gösterilmiştir. Prospektif olarak belirlenmiş, hormon reseptörü-pozitif olan popülasyonda ise anastrozolün hastalıksız sağkalım bakımından tamoksifenden daha fazla etkili olduğu gözlenmiştir. Anastrozol, nüks gelişinceye kadar geçen süre bakımından tamoksifenden, istatistik anlam taşıyacak şekilde üstün bulunmuştur.

 

Etkinlik bitiş noktaları
Olav savısı (sıklığı)
ITT popülasyonu
Hormon reseptörü-pozitif popülasyon
Anastrozol (N=3I25)
Tamoksifen (N=3116)
Anastrozol (N=2618)
 
Tamoksifen (N=2598)
Hastalıksız sağkalım'
575 (18.4)
651 (20.9)
424(16.2)
497(19.1)
Nispi risk
0.87
0.83
2-taraflı %95 güven aralığı
0.78-0.97
0.73 - 0.94
p-değeri
0.0127
0.0i
49
Uzak hastalıksız sağkalım
500(16.0)
530(17.0)
370(14.1)
394(15.2)
Nispi risk
0.94
0.93
2-taraflı %95 güven aralığı
0.83-1.06
0.80-1.07
p-değeri
0.2
850
0.2i
38
Nüks gelişinceye kadar geçen sürec
402(12.9)
498(16.0)
282(10.8)
370(14.2)
Nispi risk
0.79
0.74
2-taraflı %95 güven aralığı
0.70 - 0.90
0.64 - 0.87
p-değeri
0.0005
0.0002

Uzak nüks geiişinceye kadar geçen süred
324(10.4)
375 (12.0)
226 (8.6)
265(10.2)
Nispi risk
 0.86
0.84
2-taraflı %95 güven aralığı
0.74 - 0.99
0.70 - 1.00
p-d eğeri
0.0427
0.0559
Karşı memede primer kanser gelişimi
35(1.1)
59(1.9)
26(1.0)
54 (2.1)
Olasılık oranı
0.59
0.47
2-taraflı %95 güven aralığı
0.39-0.89
0.30 -0.76
p-değeri
0.0131
0.0018
Genel sağkalım1'
411 (13.2)
420(13.5)
296(11.3)
301 (11.6)
Nispi risk
0.97
0.97
2-taraflı %95 güven aralığı
0.85-1.12
0.83-1.14
p-değeri
0.7142
0.7339

a Hastalıksız sağkalım, bütün nüksleri kapsar ve loko-rejional nükslerin, karşı memede yeni meme kanseri gelişiminin veya uzak nükslerin, ilk defa görülmesine veya (herhangi bir nedene bağlı) ölüme kadar geçen süredir.
b Uzak hastalıksız sağkalım, uzak nükslerin ilk defa görülmesine veya (herhangi bir nedene bağlı) ölüme kadar geçen süredir.
c Nüks geiişinceye kadar geçen süre, loko-rejional nükslerin, karşı memede yeni meme kanseri gelişiminin veya uzak nükslerin ilk defa görülmesine veya (meme kanserine bağlı) ölüme kadar geçen süredir.
d Uzak nüks geiişinceye kadar geçen süre, uzak nükslerin ilk defa görülmesine veya (meme kanserine bağlı) ölüme kadar geçen süredir.
e Ölen hasta sayısı (yüzdesi).

Tedavi konusunda verilen bütün kararlarda olduğu gibi. uygulanacak tedavinin nispi faydaları ve riskleri, meme kanseri olan kadın ve doktoru tarafından birlikte değerlendirilmelidir. Anastrozol ve tamoksifen birlikte uygulandığında, hormon reseptörü durumundan bağımsız olarak, etkinlik ve güvenlilik yönünden tek başına verilen tamoksifen ile benzer bulunmuştur. Bunun gerçek mekanizması henüz açık değildir. Anastrozol ile oluşan estradiol baskılaması derecesindeki bir azalmaya bağlı olduğu sanılmamaktadır.

Adjuvan tamoksifen ile tedavi edilmiş erken evre meme kanseri hastalarının adjuvan tedavisi
Hormon reseptörü pozitif meme kanseri olan, cerrahi işlem geçirmiş, radyoterapi uygulanmış veya uygulanmamış, kemoterapi uygulanmamış olan ve 2 yıl adjuvan tamoksifen tedavisi görmüş, postmenopozal 2579 kadında yapılan bir faz III çalışmasında (ABCSG 8) tamoksifen kullanmayı bırakıp anastrozol kullanmaya başlayan kadınlardaki hastalıksız sağkalım. medyan 24 aylık izleme sonrasında tamoksifene devam edenlerden daha üstün olarak bulunmuştur.

Herhangi bir nüks geiişinceye kadar geçen süre, lokal veya uzak metastaz geiişinceye kadar geçen süre ve uzak metastaz geiişinceye kadar geçen süre; hastalıksız sağkalım sonuçlarına paralel olarak, anastrozolün istatistiksel olarak anlamlı avantaja sahip olduğunu doğrulamıştır. Kontralateral meme kanseri insidansı, her iki grupta da çok düşük olmuş ve anastrozol, sayısal olarak avantajlı bulunmuştur. Genel sağkalım. iki tedavi grubunda benzer bulunmuştur.

Çalışma ABCSG 8 bitiş noktası ve sonuçların özeti

 

Etkinlik bitiş noktası
Olav sayısı
sıklığı)
Anastrozol (N=1297)
Tamoksifen (N=1282)
Hastalıksız sağkalım
65 (5.0)
93 (7.3)
Nispi risk
0.67
2-taraflı %95 güven aralığı
0.49 - 0.92
p-değeri
0.014
Herhangi bir nüks gelişinceye kadar geçen süre
36 (2.8)
66(5.1)
Nispi risk
0.53
2-taraflı %95 güven aralığı
0.35 - 0.79
p-değeri
0.002
Lokal veya uzak nüks
29(2.2)
51 (4.0)
Nispi risk
0.55
2-taraflı %95 güven aralığı
0.35-0.87
p-değeri
0.011
Uzak nüks gelişinceye kadar geçen süre
22(1.7)
41 (3.2)
Nispi risk
0.52
2-taraflı %95 güven aralığı
0.31-0.88
p-değeri
0.015
Karşı memede primer kanser gelişimi
7(0.5)
15(1.2)
Nispi risk
0.46
2-taraflı %95 güven aralığı
0.19-1.13
p-değeri
0.090
Genel sağkalım
43 (3.3)
45 (3.5)
Nispi risk
0.96
2-taraflı %95 güven aralığı
0.63-1.46
p-değeri
0.840

Anastrozol ile yapılan benzer, başka iki çalışma (GABG/ARNO 95 ve İTA) ile ABCSG 8 ve GABG/ARNO 95 çalışmalarının kombine analizi, bu sonuçları desteklemektedir.

 

Bifosfonat risedronat ile anastrozol çalışması (SABRE)

 

Kemik mineral yoğunluğu (BMD)

Faz II1/IV SABRE çalışmasında, hormon reseptörü pozitif erken evre meme kanserine sahip 234 postmenopozal kadın, mevcut kırılganlık kırılma riskine göre düşük, orta ve yüksek risk grupları olmak üzere sınıflara ayrılmış ve lmg/gün anastrozol ile tedavi başlatılmıştır. Primer etkinlik parametresi DEXA tarama kullanılarak bel omurgası kemik yoğunluğunun analizi olmuştur. Tüm hastalar vitamin D ve kalsiyum ile tedavi almıştır. Düşük risk grubundaki hastalar (n=42) sadece anastrozol almış, orta risk grubundaki hastalar anastrozol ve haftada bir risedronat 35 mg (n=77) veya anastrozol ve plasebo (n=77) olmak üzere randomize edilmiş ve yüksek risk grubundakiler anastrozol ve haftada bir kez risedronat 35 mg (n=38) almıştır. Primer dönüm noktası 12 ayda bel omurgası kemik kütlesi yoğunluğunda, başlangıca göre değişimdir.

12 aylık esas analiz, halen orta ve yüksek kırılganlık kırılma risk grubundaki hastaların, anastrozol 1 mg/gün ile kombine olarak haftada bir kez risedronat 35 mg kullanıldığında kemik kütle yoğunluğunda düşüş olmadığını göstermiştir (DEXA taraması kullanılarak bel omurgası kemik mineral yoğunluğu ile değerlendirilmiştir). İlaveten, sadece anastrozol 1 mg/gün ile tedavi edilen düşük risk grubunda, istatistiksel anlamdan belirgin olmayan BMD düşüşü gözlenmiştir. Bu bulgular sekonder etkinlik değişkenliğinde, 12. ayda toplam kalça kemik mineral yoğunluğunda başlangıca göre değişim ile yansıtılmıştır. Bu çalışma, anastrozol ile tedavisi planlanmış erken evre meme kanseri olan postmenopozal kadınlarda, olası kemik mineral kaybı için bifosfonatların kullanımına kanıt sağladığı değerlendirilmiştir.

 

Lipidler

SABRE çalışmasında, anastrozol ve risedronat ile tedavi edilen hastaların plazma lipidlerinde nötral bir etki olmuştur.

 

Pediyatrikler

Pediyatrik hastalarda 3 klinik çalışma düzenlenmiştir. (2 tanesi jinekomastili pubertal erkeklerde ve 1 tanesi McCune-Albright Sendromlu kızlarda)

 

Jinekomasti çalışmaları

Çalışma 006. 12 aydan uzun süredir jinekomastili 82 pubertal erkeğin (11-18 yaş arası) anastrozol 1 mg/gün veya günlük plasebo ile 6 aya kadar tedavi edildiği, randomize, çift-körlü, çok merkezli bir çalışmadır. 6 aylık tedavi sonunda, anastrozol 1 mg grubu ile plasebo grubu arasında %50 veya daha fazla toplam göğüs hacmi redüksiyonuna sahip hasta sayısında belirgin bir farklılık gözlenmemiştir.

 

Çalışma 001, 12 aydan kısa süredir jinekomastili 36 pubertal erkekte günde 1 mg anastrozol ile yapılan açık uçlu. çoğul dozlu farmakokinetik çalışmadır. Sekonder amaçlar hasta tolerabilitesi ve güvenliği ile tedavinin 1. günü ile başlangıçtan 6 ay sonrası arasında her iki memede de jinekomastinin hesaplanan hacminde başlangıca göre en az %50 redüksiyon olan hastaların oranını değerlendirmektir.

 

Bu çalışmada anastrozolün potansiyel faydalarını araştırmak için 25 erkek çocuktan oluşan bir farmakodinamik altpopülasyon seçilmiştir. Hastalarda 6. ayda toplam meme hacminde %50 veya üzeri azalma gözlenmiştir, bu oran ultrason ile ölçüldüğünde %55.6, kumpas ile ölçüldüğünde %77.8'dir (sadece gözlemsel veri. bu sonuçlar üzerinde istatistiksel analiz yapılmamıştır).

 

McCune-Albright Sendroınu çalışması

Çalışma 0046, McCune Albright sendromuna (MAS) sahip 28 kızda (2 yaş ile 10 yaş arası, 10 hariç) yapılan uluslararası, çok merkezli, açık uçlu araştırma çalışmasıdır. Primer amaç MAS hastalarında anastrozol 1 mg/gün ile tedavinin güvenliliği ve etkinliğini değerlendirmektir.

Çalışma tedavisinin etkinliğinde, vajinal kanama, kemik yaşı ve büyüme hızı ile ilgili tanımlanan kriterlere tam uyan hastaların oranı baz alınmıştır.

Tedavide, vajinal kanama günü sıklığında istatistiksel anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. Tanner evrelendirmesi, ortalama över hacmi veya ortalama uterus hacminde klinik açıdan önemli bir değişim yoktur. Tedavinin başlangıcı ile kıyaslandığında, tedavi sırasında kemik yaşı artış hızında istatistiksel açıdan belirgin bir değişim gözlenmemiştir. Büyüme hızı (cm/yıl), tedavi öncesi 0. ay ile 12. ay arasında ve tedavi öncesi 2. 6 ay (7. ay ile 12. ay arası) sırasında belirgin derecede azalmıştır (p<0.05). Başlangıç vajinal kanama düzeyindeki hastaların %28'inde tedavi sırasında kanama günleri sıklığında %50 ve üzerinde redüksiyon; %40'ında 6 aylık periyodu aşkın kanamada kesilme ve %12*sinde 12 aylık periyodu aşkın kanamada kesilme olmuştur.

 

18 yaş altı çocuklarda advers olayların genel değerlendirmesi yapıldığında, güvenlilik ve tolere edilebilirlik ile ilgili bir fikir ileri sürülemez.

Anastrozolün söz konusu 3 çalışmadaki güvenlilik profili, hormon reseptörü pozitif erken evre meme kanseri olan kadınlarda bilinen güvenlilik profiliyle bağdaşmaktadır.

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler
Anastrozolün emilimi hızlıdır. Yavaş elimine edilir.

Emilim:
Anastrozolün absorbsiyonu hızlıdır. Absorbsiyon hızındaki küçük değişikliğin, kararlı plazma konsantrasyonunda klinik olarak anlamlı etkiler oluşturması beklenmez. Yiyecekler hızı hafifçe azaltır ancak absorbsiyon süresini uzatmaz.

Dağılım:
Maksimum plazma konsantrasyonu tipik olarak doz uygulanmasından sonra iki saat içinde oluşur (aç karnına). %90-95 hastada, anastrozol kararlı plazma konsantrasyonlarına 7 günlük doz uygulamasıyla erişilir. Anastrozolün farmakokinetik parametrelerinin zamana veya doza bağımlı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt yoktur. Anastrozolün sadece %40"ı plazma proteinlerine bağlanır.

Bivotransformasyon:
Anastrozol metabolizması N-dealkilasyon, hidroksilasyon ve glukuronidasyon şeklinde olur.

Eliminasvon:
Anastrozol yavaş elimine edilir. Plazma eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 40-50 saattir. Postmenopozal kadınlarda, anastrozol büyük oranda metabolize olur. anastrozolün %10*undan daha azı 72 saat içinde idrarla değişmeden atılır. Metabolitleri öncelikle idrarla atılır. Plazmadaki en önemli metaboliti olan triazol, aromataz enzimini inhibe etmez.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Cinsiyet
Uygulanabilir değildir.

Yaslılar
Postmenopozal kadınlarda, anastrozolün farmakokinetiği yaşa bağımlı değildir.

Çocuklar
Çocuklarda farmakokinetik çalışma yapılmamıştır.

Böbrek yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan gönüllülerde görülen anastrozol oral klirensi. sağlıklı gönülllülerde gözlemlenen değerlerdedir.

Karaciğer yetmezliği
Stabil hepatik sirozu olan gönüllülerde görülen anastrozol oral klirensi. sağlıklı gönüllülerde gözlemlenen değerlerdedir.

Farmasötik Form

Beyaz, yuvarlak, çentiksiz bikonveks film kaplı tablet.

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: X
SANTRA hamilelerde veya emziren kadınlarda kontrendikedir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Premenopozal kadınlarda kontrendike olduğundan uygulanabilir değildir.

Gebelik dönemi
SANTRA gebelikte kontrendikedir.

Laktasyon dönemi
SANTRA emziren kadınlarda kontrendikedir.

Üreme yeteneği /Fertilite
Anastrozol dişi sıçanlarda kısırlık görülme sıklığının yükselmesine pre-implementasyon kaybı oluşmasına sebep olmuştur. Bu etkiler klinik ile ilişkili dozlarda meydana gelmiştir. İnsandaki etki göz ardı edilemez. Bu etkiler bileşiğin farmakolojik etkileri ile ilgilidir ve bileşiğin kesilme periyodundan 5 hafta sonra tamamen geriye döner.

Geçimsizlikler

Bilinen geçimsizliği yoktur.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 10.05.2011

Ruhsat yenileme tarihi:

İstenmeyen Etkiler
Aksi belirtilmediyse, aşağıdaki sıklık kategorileri öpere edilebilir 9366 postmenopozal kadınla 5 yıl yürütülmüş büyük bir faz III çalışmadan (ATAÇ çalışması) rapor edilen advers olaylardan hesaplanmıştır.
 
Advers ilaç reaksiyonları aşağıda sıklık şeklinde listelenmiştir.
 
Sıklıklar şu şekilde tanımlanır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/I0); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila <1/100 ); seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Yaygın: Anoreksi, genel olarak hafif. Hiperkolesterolemi genel olarak hafif veya orta şiddette.
 
Sinir sistemi hastalıkları
Çok yaygın: Baş ağrısı, genel olarak hafif veya orta şiddette.
Yaygın: Somnolans, genel olarak hafif veya orta şiddette. Karpal tünel sendromu.
 
Vasküler hastalıklar
Çok yaygın: Sıcak basması, genel olarak hafif veya orta şiddette.
 
Gastrointestinal hastalıklar
Çok yaygın: Bulantı, genel olarak hafif veya orta şiddette.
Yaygın: İshal, genel olarak hafif veya orta şiddette. Kusma, genel olarak hafif veya orta şiddette.
 
Hepato-bilier hastalıklar
Yaygın: Alkalen fosfataz, alanin aminotransferaz ve aspartat aminotransferaz seviyelerinde artış.
Yaygın olmayan: Gama-GT ve bilirubin seviyelerinde artış. Hepatit.
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Çok yaygın: Saç incelmesi, genel olarak hafif veya orta şiddette. Alerjik reaksiyonlar, deri döküntüsü, genel olarak hafif veya orta şiddette. Yaygın olmayan: Ürtiker.
Seyrek: Eritema multiforme, anafilaktoid reaksiyonlar. Bilinmiyor: Stevens-Johnson sendromu,** Anjiyoödem**.
 
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları
Çok yaygın: Eklem ağrısı/sertliği, genel olarak hafif veya orta şiddette. Seyrek: Tetik parmak.
 
Üreme sistemi ve meme hastalıkları
Yaygın: Vajinal kuruluk, genel olarak hafif veya orta şiddette. Vajinal kanama, genel olarak hafif veya orta şiddette*.
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Çok yaygın: Asteni, genel olarak hafif veya orta şiddette.
 
*Çoğunlukla daha önce hormonal bir tedavinin uygulandığı ileri evre meme kanserli hastalarda mevcut hormon tedavisinden SANTRA'ya geçildikten sonra ilk birkaç haftada, nadir olarak vajinal kanama rapor edilmiştir. Eğer kanama devam ederse daha ileri bir değerlendirme düşünülmelidir. ** Mevcut verilerden tahmin edilememektedir.
SANTRA, dolaşımdaki estrojen seviyelerini düşürdüğünden, kemik mineral yoğunluğu azalabilir, bu durum bazı hastalarda kemik kırılma riskinin artmasına neden olabilir (Kullanım için Özel Uyarılar ve Özel Önlemlere bkz.).
 
Aşağıdaki tablo ATAÇ çalışmasındaki önceden belirlenmiş olan ve çalışma tedavisi sırasında ve tedavinin durdurulmasını izleyen 14 gün içerisinde gelişen advers olayları, anastrozol kullanımıyla arada sebep/sonuç ilişkisi aranmaksızın göstermektedir.
 

 

Advers etkiler
Anastrozol (N=3092)
Tamoksifen (N=3094)
Sıcak basması
1104 (%35.7)
1264 (%40.9)
Eklem ağrısı/sertliği
1100 (%35.6)
911 (%29.4)
Duygudurum bozuklukları
597 (%19.3)
554 (%17.9)
Bitkinlik/asteni
575 (%18.6)
544 (%17.6)
Bulantı ve kusma
393 (%12.7)
384 (%12.4)
Kırıklar
315 (%10.2)
209 (%6.8)
Omurga, kalça veya el bileği/Colles kırıkları
133(%4.3)
91 (%2.9)
El bileği/Colles kırıkları
67 (%2.2)
50 (%1.6)
Omurga kırıkları
43 (%l.4)
22 (%0.7)
Kalça kırıkları
28 (%0.9)
26 (%0.8)
Katarakt
182 (%5.9)
213 (%6.9)
Vaginal kanama
167 (%5.4)
317 (% 10.2)
İskemik kardiyovasküler hastalık
127(%4.1)
104 (%3.4)
Angina pectoris
71 (%2.3)
51 (%1.6)
Mivokard infarktüsü
37(%1.2)
34 (%1.1)
Koroner arter hastalığı
25 (%0.8)
23 (%0.7)
Miyokard iskemisi
22 (%0.7)
14(%0.5)
Vaginal akıntı
109 (%3.5)
408 (%13.2)
Herhangi bir venöz tromboembolik olay
87 (%2.8)
140 (%4.5)
Derin venöz tromboembolik olaylar, akciğer embolisi dahil
48 (%1.6)
74 (%2.4)
İskemik serebrovasküler olaylar
62 (%2.0)
88 (%2.8)
Endometrium kanseri
4 (%0.2)
13 (%0.6)

 
Medyan 68 aya varan izlem sonrası anastrozol ve tamoksifen gruplarında her 1000 hasta-yılı için sırasıyla 22 ve 15 kırık gözlenmiştir. Anastrozolde gözlenen oran, aynı yaşlardaki postmenopozal popülasyonlarda bildirilen sınırlar içerisindedir. ATAÇ çalışmasındaki anastrozol kullanan hastalarda görülen kırık ve osteoporoz oranlarının tamoksifenin koruyucu bir etkisini mi. anastrozolün spesifik bir etkisini mi yoksa beraberce her ikisini mi yansıttığı, belirlenmemiştir.
 
Osteoporoz insidansı, anastrozol ile tedavi edilen hastalarda %10.5, tamoksifen ile tedavi edilen hastalarda %7.3'tür.
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Anastrozol                          1 mg
 
Yardımcı maddeler:
Laktoz monohidrat            65.8 mg
Sodyum nişasta glikolat         2 mg
 
Yardımcı maddeler için bkz. Yardımcı maddelerin listesi.
 
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Akut Toksisite
Kemirgenlerle yapılan akut toksisite çalışmalarında oral olarak uygulanan medyan letal doz 100 mg/kg/gün'den. intraperitoneal olarak uygulanan doz ise 50 mg/kg/gün'den fazla olmuştur. Köpekte yapılan bir oral akut toksisite çalışmasında, letal dozun medyan değeri 45 mg/kg/gün'den daha büyük bulunmuştur.
 
Kronik Toksisite
Çoklu doz toksisite çalışmalarında sıçan ve köpekler kullanılmıştır. Toksisite çalışmalarında anastrozolün etkisiz seviyeleri saptanmamıştır. Düşük (1 mg/kg/gün) ve orta dozlarda (köpek 3 mg/kg/gün ve sıçan 5 mg/kg/gün) izlenen etkiler anastrozolün farmakolojik ya da enzim indüksiyonu özelliklerine bağlıdır ve anlamlı toksik veya dejeneratif değişimlerle ilgili değildir.
 
Mutajenisite
Yapılan genetik toksikoloji çalışmalarında SANTRA'nın mutajen veya klastojen olmadığı görülmüştür.
 
Üreme Toksikolojisi
Anastrozolün dişi sıçanlara 1 mg/kg/gün oral olarak uygulanması kısırlık görülme sıklığının yükselmesini ve 0.02 mg/kg/gün'lük uygulaması ise pre-implementasyon kaybını oluşturmuştur. Bu etkileri klinik ile ilişkili dozlarda meydana gelmiştir. İnsandaki etki hariç tutulamaz. Bu etkiler bileşiğin farmakolojik etkileri ile ilgilidir ve bileşiğin kesilme periyodundan 5 hafta sonra tamamen geriye döner.
 
Anastrozolün gebe sıçan ve tavşanlara sırasıyla 1.0 ve 0.2 mg/kg/gün uygulanması sonucu teratojenik etki oluşmamıştır. Görülen etkiler (sıçanlarda plasenta genişlemesi ve tavşanlarda gebelik oluşmaması) bileşiğin farmakolojisiyle ilgilidir.
 
Gebeliğin 17. gününden başlayarak doğum sonrası 22. güne kadar 0.02 mg/kg/gün ve daha fazla miktarda anastrozol verilen sıçanların doğurduğu yavruların yaşamları tehlikeye girmiştir. Bu etkiler bileşiğin doğum sırasındaki farmakolojik etkilerinden kaynaklanmaktadır. Maternal anastrozol tedavisi, yavruların davranış veya reprodüktif performansını etkileyebilecek herhangi bir yan etki meydana getirmemiştir.
 
Karsinojenisite
Sıçanlar üzerinde yapılan iki yıllık onkojenisite çalışması, sadece yüksek dozda (25 mg/kg/gün), dişilerde hepatik neoplazma ve stromal polip, erkeklerde ise tiroid adenomu insidansında artış meydana gelmesi ile sonuçlanmıştır. Bu değişiklikler insanların maruz kaldığı terapötik dozun 100 kat fazlasını temsil eden bir dozda meydana gelmiştir ve hastalara uygulanan anastrozol tedavisi ile klinik açıdan ilgili olmadığı düşünülmektedir. Fareler üzerinde yapılan iki yıllık onkojenisite çalışması, iyi huylu over tümörü indüksiyonu ve lenforetiküler neoplazma insidanslarında değişme (dişilerde daha düşük sayıda histiositik sarkom, lenfomaya bağlı daha sık ölüm) ile sonuçlanmıştır. Bu değişikliklerin farelere ait spesifik aromataz inhibisyon etkileri olduğu ve hastalara uygulanan anastrozol tedavisiyle klinik açıdan bir ilgisinin bulunmadığı düşünülmektedir.
 
Kontrendikasyonlar

SANTRA aşağıdaki durumlarda kontrendikedir.

 • premenopozal kadınlarda
 • gebelikte veya laktasyonda
 • ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi 20 ml/dak.'dan daha az)
 • orta şiddetli veya ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda
 • anastrozole veya SANTRA'nın formülünde bulunan maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda (bkz. Yardımcı maddelerin listesi *e bkz.).

Estrojen içeren tedaviler SANTRA'nın farmakolojik etkisini ortadan kaldıracağından, SANTRA ile beraber uygulanmamalıdır. Tamoksifen ile birlikte tedavi için bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri.

 

Kullanım Yolu

Ağız yoluyla alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı

SANTRA 1 mg film tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
SANTRA'nın çocuklarda emniyeti ve etkisi saptanmadığından kullanımı önerilmez (bkz. Farmakodinamik özellikler ve Farmakokinetik özellikler).
 
Kuşku varsa, tedaviden önce hastanın menopozda olduğu laboratuvar testleri ile kesinleştirilmelidir.
 
SANTRA'nın orta şiddetli veya ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda veya ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi 20 ml/dak.'dan daha az), güvenli kulanımını destekleyecek herhangi bir veri yoktur.
 
Osteoporozu olan veya osteoporoz gelişmesi açısından yüksek risk altında olan hastalar kemik mineral yoğunluklarını, hem tedaviye başlarken hem de tedavi süresince belirli aralıklarla ölçtürmelidirler. Osteoporoz tedavisi ve profılaksisi uygun olarak başlatılmalı ve dikkatle izlenmelidir.
 
Anastrozolün, LHRH analogları ile kullanımı ile ilgili herhangi bir veri yoktur. Bu kombinasyon klinik çalışmalar haricinde kullanılmamalıdır.
 
SANTRA dolaşımdaki estrojen seviyelerini düşürdüğünden, kemik mineral yoğunluğunun azalması ile bağlantılı olarak olası kırık riskinde artışa neden olabilir. Postmenopozal kadınlarda bifosfonatların kullanımlarının anastrozolün sebep olabileceği daha fazla kemik mineral kaybını durdurabileceği dikkate alınmalıdır.
 
Bu ürün laktoz içerir. Kalıtsal olarak nadir galaktoz intolereans problemi olan Lapp laktaz yetmezliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.
 
Bu tıbbi ürün her bir tablet içerisinde lmmol (23mg)"dan az sodyum ihtiva eder. Ürün içerisindeki sodyum miktarı herhangi bir yan etkiye sebep olacak düzeyde değildir.
 
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi
 
Yetişkinler (Yaşlılar da dahil):Oral olarak günde 1 defa 1 mg kullanılır. Erken evre meme kanserinde tedavinin 5 yıl devam etmesi önerilmektedir.
 
Uygulama şekli
Oral olarak kullanılır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Hafif veya orta şiddetli böbrek yetmezliğinde doz değişikliği önerilmez. Hafif karaciğer yetmezliğinde doz değişikliği önerilmez.
 
Pediyatrik popülasyon:
Çocuklarda kullanımı önerilmez. (bkz. Farmakodinamik özellikler ve Farmakokinetik özellikler)
 
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlılarda doz değişikliği önerilmez.
 
Raf Ömrü

SANTRA'nın raf ömrü 24 aydır.

Ruhsat Numarası(Ları)

131/33

Ruhsat Sahibi

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. N:2 34750
Kadıköy/İstanbul
Tel.: (0216) 570 95 00
Faks: (0216)570 95 12

 

Ruhsat Sahibi

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. N:2 34750

Kadıköy/İstanbul

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Terapötik Endikasyonlar

SANTRA;

Hormon-reseptör pozitif postmenopozal kadınlarda erken evre meme kanserinin tedavisinde, Postmenopozal kadınlarda ileri evre meme kanserinin tedavisinde kullanılır. Daha önce tamoksifene pozitif klinik cevap verenler dışında, estrojen reseptörü negatif olan hastalarda etkinlik gösterilmemiştir.

 

Üretici Bilgileri
Salutas PharmaGmbH Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179
Barleben/Almanya
Yardımcı Maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, kolloidal silikon dioksit, hidroksipropil selüloz, hidroksipropil metil selüloz, titanyum dioksit, makrogol 4000

Yardımcı Maddelerin Listesi

Laktoz monohidrat

Mikrokristalin selüloz

Sodyum nişasta glikolat

Magnezyum stearat

Kolloidal silikon dioksit

Hidroksipropil selüloz

idroksipropil metil selüloz

Titanyum dioksit

Makrogol 4000