Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka SEKROL
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 6
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu R05CB06
ATC Açıklaması Ambroksol
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5,03 TL (1 Mart 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,03 TL (29 Aralık 2009)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Genelde herhangi bir zehirlenme vakasına rastlanmamıştır. Spesifik antidotu mevcut değildir. Destek ve semptomatik tedavi yapılır.

Endikasyonlar

Ambroksol Ampul, solunum yolunda sekresyon artışı ve/veya sekresyonun özellik değiştirdiği aşağıdaki durumlarda; hızlı semptomatik tedavi sağlaması için intravenöz veya intramusküler yoldan kullanılır.

 

Yetişkinlerde akut bronşit, akut bronkopnömopatiler, kronik bronkopnömopatilerin akut alevlenmelerinin profilaksi ve tedavisi ve çocuklarda ise mukovisidozun akut alevlenme dönemlerinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Ambroksol, solunum yollarında toplanan salgıların yoğunluğunu ve yapışkanlığını azaltan özelliklere sahiptir. Böylece, hasta salgılarını atarken daha az zorlanır ve solunumu kolaylaşmış olur.

 

Ambroksol, siliaları uyararak mukosilier transportu, seröz glandları uyararak sekresyonu kolaylaştırır. Diğer yandan tip II pnömositleri uyararak sürfaktan stimülasyonu yapar. Bu mekanizmalarla, ambroksol tedavisi ile salgı oluşumu normalleşmekte, solunum yollarını örten salgı filmi doğal koruyucu fonksiyonuna tekrar kavuşmaktadır. Ayrıca, ambroksolün serbest radikal süpürücü özelliği (antioksidan özellik), enfeksiyon sırasında artış gösteren ve akciğer dokusu için zararlı olan oksidasyonu azaltmaktadır.

Farmakokinetik Özellikler

Ambroksol Ampul intramusküler ve intravenöz olarak uygulanabilmektedir. İntramusküler uygulama sonrasında biyoyararlanımı mükemmeldir ve damar dışına kolaylıkla çıkarak dokularda yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 10 saattir. İdame tedavisi boyunca ve sonrasında plazma düzeyleri değerlendirildiğinde vücutta birikmeye ait hiçbir belirti göstermez. Ambroksol plazma proteinlerine %90 oranında bağlanır, glukuronitler gibi suda çözülen konjügeler şeklinde itrah edilen inaktif metabolitlere dönüştürülür. Ambroksol değişmemiş halde (%5-6) ve metabolitleriyle birlikte, %80 oranında böbrek yolu ile itrah edilir.

Farmasötik Şekli

Enjeksiyon için Solüsyon İçeren Ampul

Formülü

Her 2 mL’lik ampul;

Ambroksol HCl         15 mg içerir.

 

Ayrıca, pH ayarlayıcı olarak trisodyum sitrat dihidrat (6.0 mg), sitrik asit monohidrat (2.0 mg), izotoni ajanı olarak sodyum klorür (13.8 mg) ve enjeksiyonluk su (k.m.) içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Aynı ortamda pH’sı 6.3’ün üzerindeki ilaçlarla fiziksel geçimsizliği vardır. Bu yüzden böyle bir gereklilik durumunda, farklı enjeksiyon veya sıvılar içinde uygulama yapılması önerilir.

 

Sekrol Ampul başka ilaçlarla birlikte uygulanabilir. Özellikle bronşit tedavisinde kullanılan kardiyotonik glikozitler, kortikoidler, bronkodilatatörler ve diüretikler, antibiyotikler ile birlikte kullanılabilir .

Kontraendikasyonlar

Ambroksol’e ve bromeksin’e aşırı duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

 

Erişkinlerde:

Günlük önerilen doz 45-90 mg’dır (3-6 ampul). Bu miktar 2 veya 3 eşit bölünmüş şekilde 8-12 saat arayla, intramusküler veya yavaş intravenöz enjeksiyon veya serum fizyolojik ya da glikoz çözeltisinde seyreltilerek infüzyon sıvısı içinde uygulanmalıdır.

Göğüs cerrahisinde profilaktik olarak, operasyondan 3 gün önce başlanmalı ve operasyondan 5 gün sonrasına dek intramusküler veya intravenöz yoldan uygulanmalıdır.

 

Neoplastik ajanların oluşturduğu akciğer hasarının önlenmesi için:

Terapiye ara verildikten sonra 10. günden başlayarak 45. güne dek günde üç kez 30-45 mg intramusküler veya intravenöz yoldan uygulanmalıdır.

Yaşlı hastalarda dozda herhangi bir azaltmaya ya da özel pozoloji uygulamaya gerek yoktur.

 

Çocuklarda:

Çocuklarda mukolitik ekspektoran amaçlı kullanımda önerilen günlük doz 1.2-1.6 mg/kg’dır. Hesaplanan bu miktar iki eşit bölünmüş dozda intravenöz veya intramusküler uygulanmalıdır.

Mukovisidoz tedavisinde, 6 yaşın üzerindeki çocuklarda doz 3-5 mg/kg/gün’dür. Hesaplanan doz, 2 veya 3’e bölünerek 8-12 saat arayla yavaş intravenöz enjeksiyonla uygulanmalıdır. Günlük uygulanacak doz 120 mg’ı (maksimum doz) geçmemelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Sekrol 30 mg, 20 tablet içeren blister ambalaj.

Sekrol Şurup, 150 ml.

Sekrol Pediatrik Şurup, 100 ml. ve 150 ml

Saklama Koşulları

25°C’in altında, oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

15 mg ambroksol hidroklorür içeren 6 adet amber renkli 2 ml’lik ampullerde.

Uyarılar/Önlemler

Sekrol, kodein ve diğer antitussiflerle beraber kullanılmamalıdır. Çünkü eriyen mukus ve salgıların dışarı atılımı zorlaşabilir. Karaciğer ve böbrek hastalarında dikkatle kullanılmalıdır.

 

İntravenöz uygulama bolus tarzında yapılacaksa yavaş enjekte edilmeli, tercihen serum fizyolojik veya glikoz çözeltisinde seyreltilerek infüzyon halinde uygulanmalıdır.

 

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:

Gebelik kategorisi: B

Hamilelik dönemine etkileri hakkında kesin bilgiler olmadığı için gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

Anne sütüne geçtiği gösterilmiştir. Bu nedenle süt verme döneminde dikkatle kullanılması önerilmektedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Genellikle, Sekrol Ampul iyi tolere edilir. Nadiren, başağrısı, vertigo, bulantı, kusma, diyare, halsizlik, somnolans veya ajitasyon; enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık görülebilir. Tüm bu yan etkiler ilacın kesilmesiyle geçmektedir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.