Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka SEKROL
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R05CB06
ATC Açıklaması Ambroksol
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 22,52 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 20,12 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Genelde herhangi bir zehirlenme vakasına rastlanmamıştır. Doz aşımı durumlarında hasta kusturulur veya mide yıkanır. Spesifik antidotu mevcut değildir. Destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır.

Endikasyonlar

Patolojik olarak mukus viskozitesinin arttığı, sekresyon miktarının azaldığı ve mukosilier klirensin bozulduğu akut ve kronik solunum yolları hastalıklarının semptomatik tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Ambroksol, bir mukolitik olan bromeksinin, aktif N-desmetil metabolitidir. Solunum yollarında toplanan salgıların yoğunluğunu ve yapışkanlığını azaltan özelliklere sahiptir. Böylece hasta, salgılarını atarken daha az zorlanır ve solunumu kolaylaşmış olur.

 

Ambroksol, siliaları uyararak mukosilier transportu, seröz bezleri uyararak sekresyonu kolaylaştırır. Diğer yandan tip II pnömositleri uyararak sürfaktan stimülasyonu yapar. Bu mekanizmalarla, ambroksol tedavisi ile salgı oluşumu normale dönmektedir. Ayrıca, ambroksol oksijen radikali süpürücü özelliği (antioksidan özellik) nedeniyle inflamasyon sırasında artış gösteren ve akciğer dokusu için zararlı olan oksidatif stresin tetiklediği olayları azaltır.

 

Ambroksol’ün, bronkopulmoner enfeksiyon esnasında, tedavide kullanılan, ampisilin, amoksisilin, eritromisin gibi antibiyotiklerin akciğer dokularına penetrasyonunu kolaylaştırdığı gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Ambroksol oral uygulamadan sonra tamamen absorbe edilir. Biyoyararlanımı %70-80 cıvarındadır. Oral uygulamadan 2 saat sonra plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır. 30mg tek doz ambroksol’ün oral uygulanmasından sonra ortalama pik plazma konsantrasyonu 88.8 ng/mL dir. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 10 saattir. İdame tedavisi boyunca ve sonrasında plazma düzeyleri değerlendirildiğinde vücutta birikmeye ait hiçbir belirti göstermez. Ambroksol plazma proteinlerine %90 oranında bağlanır, glukuronit konjugatları şeklinde itrah edilen inaktif metabolitlere dönüştürülür. Ambroksol değişmemiş halde (%5-6) ve metabolitleriyle birlikte, %80 oranında böbrek yolu ile itrah edilir.

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü

Her 5 ml’de;

Ambroksol HCl          30 mg

(Koruyucu olarak: Metil paraben, Propil paraben; Aroma verici olarak: Vişne esansı; Tatlandırıcı olarak: Sorbitol) içerir.

İlaç Etkileşmeleri
  • Sekrol şurup ile kronik bronşit tedavisinde kullanılan kardiyotonik glikozidler, kortikosteroidler, bronkodilatatörler ve diüretikler arasında herhangi bir etkileşime rastlanmamıştır.
  • Amoksisilin, eritromisin, sefuroksim gibi antibiyotiklerin plazma düzeylerini değiştirmez. Birlikte kullanımlarında bir sakınca yoktur.
  • Atropin ve antimuskarinik etki gösteren amantadin, trisiklik antidepresanlar, haloperidol, antihistaminikler, prokainamid gibi diğer ilaçlar (ipratropium hariç) siliyer motiliteyi ve mukosiliyer klirensi azaltarak mukoza sekresyonlarının birikimine yol açabilirler.
  • Antitussif etkili ilaçların yüksek dozda kullanılması öksürük refleksini inhibe ederek ambroksol etkisiyle çoğalan ve mobilize olan bronş sekresyonlarının atılmasını zorlaştırabilir. Antitussif ilaçlarla beraber alınmamalıdır.
Kontraendikasyonlar

Ambroksole ve bromeksine aşırı duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

 

Büyüklerde: Tedavinin ilk 2-3 gününde günde 3 defa 5-10 ml

                  Daha sonra günde 2-3 defa 5 ml

 

Yaşlı hastalarda dozda herhangi bir azalmaya ya da özel pozoloji uygulamaya gerek yoktur.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Sekrol Tablet 20 tabletlik blister ambalajlarda.

Sekrol Pediatrik Şurup, 2.5-5 ml işaretli ölçü kaşığı ile birlikte

Saklama Koşulları

300C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

150 ml’lik şişelerde, 2.5, 5, 7.5 ve 10 ml işaretli kadeh ölçek ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler

Sekrol, kodein ve diğer antitussiflerle beraber kullanılmamalıdır. Çünkü eriyen mukus ve salgıların dışarı atılımı zorlaşabilir.

 

Karaciğerde metabolize edildiğinden ve böbrek yolu ile atıldığından, karaciğer ve böbrek hastalarında dikkatle kullanılmalıdır.

 

Mide ve duodenum ülseri olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.

 

Hamile ve Süt Verenlerde Kullanımı:

Gebelik kategorisi: B

Hamilelik dönemine etkileri hakkında kesin bilgiler olmadığı için gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

 

Anne sütüne geçtiği gösterilmiştir. Bu nedenle süt verme döneminde dikkatle kullanılması önerilmektedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Genellikle Sekrol Şurup, iyi tolere edilir. Bazı durumlarda mide, barsak bozuklukları, ishal, deri döküntüsü, kaşıntı, kusma, halsizlik, baş ağrısı görülebilir. Ayrıca serum aminotransferaz düzeylerinde geçici yükselme gözlenmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.