Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka SEKROL
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R05CB06
ATC Açıklaması Ambroksol
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 7,85 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,01 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Genelde herhangi bir zehirlenme vak’asına rastlanmamıştır. Doz aşımı durumlarında hasta kusturulur veya mide yıkanır. Spesifik antidotu mevcut değildir. Destek ve semptomatik tedavi yapılır.

Endikasyonlar

Ambroksol, solunum yollarında toplanan salgıların yoğunluğunu ve yapışkanlığını azaltan özelliklere sahiptir. Ambroksol tablet, patolojik olarak solunum yollarında sekresyonun artışı ve/veya sekresyonun özellik değiştirdiği, mukosiliyer klirensin bozulduğu akut ve kronik solunum yolları hastalıklarının semptomatik tedavisinde kullanılır:

  • Akut bronşit,
  • Kronik bronşit akut alevlenmeleri profilaksi ve tedavisinde
  • Otitis media,
  • Sinüzit,
  • Rinitis sika,
  • Astmatiform bronşit,
  • Bronş astması,
  • Bronşektazi,
  • Cerrahi müdahale sonrası bronkopulmoner komplikasyonların tedavisi ve profilaksisinde kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Ambroksol, bir mukolitik olan bromeksinin, aktif N-desmetil metabolitidir. Solunum yollarında toplanan salgıların yoğunluğunu ve yapışkanlığını azaltan özelliklere sahiptir. Böylece hasta, salgılarını atarken daha az zorlanır ve solunumu kolaylaşmış olur.

 

Ambroksol, siliaları uyararak mukosilier transportu, seröz glandları uyararak sekresyonu kolaylaştırır. Diğer yandan tip II pnömositleri uyararak sürfaktan stimülasyonu yapar. Ambroksol uygulanan hastalardan bronkoalveoler lavajla alınan örneklerde, sekretuar immünglobülinin (IgA) arttığı gösterilmiştir. Bu mekanizmalarla, ambroksol tedavisi ile salgı oluşumu normalleşmekte, solunum yollarını örten salgı filmi doğal koruyucu fonksiyonuna tekrar kavuşmaktadır. Ayrıca, ambroksolün serbest radikal süpürücü özelliği (antioksidan özellik), enfeksiyon sırasında artış gösteren ve akciğer dokusu için zararlı olan oksidasyonu azaltmaktadır.

 

Ambroksol’ün, bronkopulmoner enfeksiyon esnasında, tedavide kullanılan, ampisilin, amoksisilin, eritromisin gibi antibiyotiklerin akciğer dokularına penetrasyonunu kolaylaştırdığı gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Ambroksol oral yolla uygulamadan sonra tamamen absorbe edilir. Biyoyararlanımı %70-80 civarındadır. Oral yolla uygulamadan 2 saat sonra plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır. 30mg tek doz ambroksol’ün oral yolla uygulanmasından sonra ortalama pik plazma konsantrasyonu 88.8 ng/mL dir. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 10 saattir.

 

İdame tedavisi boyunca ve sonrasında plazma düzeyleri değerlendirildiğinde vücutta birikmeye ait hiçbir belirti göstermez. Ambroksol plazma proteinlerine % 90 oranında bağlanır, glukuronitler gibi suda çözülen konjügeler şeklinde itrah edilen inaktif metabolitlere dönüştürülür. Ambroksol değişmemiş halde (%5-6) ve metabolitleriyle birlikte, %80 oranında böbrek yolu ile itrah edilir.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her tablet;

Ambroksol HCl 30 mg. içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Sekrol tablet başka ilaçlarla birlikte alınabilir. Özellikle bronşit tedavisinde kullanılan kardiyotonik glikozitler, kortikoidler, bronkodilatatörler ve diüretikler, antibiyotikler ile birlikte kullanılabilir. Atropin ve antimuskarinik etki gösteren amantadin, trisiklik antidepresanlar, haloperidol, antihistaminikler, prokainamid gibi ilaçlar, silier motilite ve mukosilier klirensi azaltarak mukoza salgılarının birikimine yol açabilir. Kodein ve antitüssifler öksürük refleksini inhibe ederek beraber kullanımlarında ambroksolün etkisinin görülmesi zorlaşabilir.

Kontraendikasyonlar

Ambroksol’e ve bromeksin’e aşırı duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

 

Erişkinlerde: Tedavinin ilk 2-3 gününde günde 3 defa 1 tablet, sonra 2 defa 1 tablet.

 

Çocuklarda: 5 yaşın altındaki çocuklarda Sekrol Pediatrik Şurup formunun kullanılması önerilir.

 

5-12 yaş arası günde 2 kez ½ veya 1 tablet

 

12 yaşın üzerinde erişkin pozolojisi uygulanabilir.

 

Yaşlılarda dozda herhangi bir azaltmaya ya da özel pozoloji uygulamaya gerek yoktur.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Sekrol Şurup 150 ml

Sekrol Pediatrik Şurup 100 ml

Saklama Koşulları

300C'nin altında, oda ısısında saklayınız.

 

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Ambroksol, kodein ve diğer antitussiflerle beraber kullanılmamalıdır.Çünkü eriyen mukus ve salgıların dışarı atılımı zorlaşabilir. Karaciğer ve böbrek hastalarında dikkatle kullanılmalıdır.

 

Gebelikte Kullanımı:

Gebelik kategorisi B. Hayvan deneylerinde teratojenik ve/veya embriyotoksik etkisi tesbit edilmemiş olmasına rağmen, yeterli kontrollü klinik çalışma olmadığı için özellikle gebeliğin ilk üç ayında ancak zorunlu hallerde fayda risk değerlendirmesi yapılarak kullanılabilir.

 

Laktasyonda Kullanımı:

Anne sütüne geçip geçmediği belli değildir. Bu nedenle emzirme döneminde dikkatle kullanılması önerilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Sekrol Tablet genellikle iyi tolere edilir.

 

Santral sinir sisteminde; Baş dönmesi

 

Mide bağırsak sisteminde; Ağız kuruluğu, bulantı, kusma, ishal, kabızlık

 

Böbrek ve genitoüriner sistemde; Dizüri (ağrılı idrar yapma)

 

Deride; Kaşıntı, döküntü, kızarıklık

 

Diğer; Halsizlik..görülebilir.

 

Tüm bu yan etkiler ilacın kesilmesiyle geçmektedir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.